Genealogie van Jan Naus [3965]

1 Jan Naus [3965] is geboren omstreeks 1550.
Notitie bij de geboorte van Jan: Waarschijnlijk uit Wessem.
Kind van Jan uit onbekende relatie:
1 Joachim Naus [2592], geboren omstreeks 1580 in Wessem. Volgt 2.
grubbenv_bk1_080___2593_begraven.jpg
1 Grubbenv_Bk1_080 - 2593 begraven
2 Joachim Naus [2592] is geboren omstreeks 1580 in Wessem, zoon van Jan Naus [3965] (zie 1). Hij is gedoopt in Wessem.
Notitie bij de geboorte van Joachim: Overleden voor of in 1639.
Joachim is overleden omstreeks 1639 in ?, ongeveer 59 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Notitie bij Joachim: Zijn vader heet Jan (wordt in 1669 wordt hij genoemd: Jochim Janssen alias Naus) ?

Mogelijk (klein)zoon van Jochim Naus (nr.03454) (Nauwes) van Wissem (Roermond overdrachtprotocol 1549).

Mogelijk is het dezelfde Joachim (Jochem) Naus, die in 1608 en 1610 in dossiers van het Hooftgerecht van Roermond voorkomt als Maasschipper.

Vermoedelijk de Joachim Naus die voorkomt in het dossier van het Hooftgerecht van Roermond in 1615. Hij was toen Tollenaar in Kessel en er staat bij dat hij geboren en getogen is in Wessem.

Procesdossier 1632 Joachim Naus contra Simon Erens inzake schuld. bron: Inventarissen van de archieven der Schepenbank en Gemeente Wessem 1481 - 1937 J.H.Hanssen - blz.239.

Joachim Naus (ook Nauss), vader van Hendrick de tollenaar te Grubbenvorst, wordt genoemd in stukken in het Archief van de Schepenbank Kessel in de jaren 1623 (proceskosten; versus Henrick Spee),

1626 (belediging; versus Hendrick aen gen Broeck),
1630 (betaling; versus de drossaard),
1632 (brouwen van bier; versus Johan Brimioull),
1633 (stuk land naast Baricxkamp; versus Jan Martens).

Er moet nog een jongen in het gezin zijn, die een zoon had, genaamd Joachim Naus. Joachim overleed op 19-07-1668 te Grubbenvorst. Joachim werkte als knecht bij zijn oom (!) Henricus de tollenaar.
Beroep:
Tollenaar
Joachim trouwde in ? met Cornelia Schrijvers [2593] (afb. 1). Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1605.
Notitie bij het huwelijk van Joachim en Cornelia: Vermoedelijk rond 1605 getrouwd.
Cornelia is geboren in ?. Zij is gedoopt in 1577 in ?.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: In 1577 gedoopt
Cornelia is overleden op 12-01-1668 in Grubbenvorst, 90 of 91 jaar oud [bron: Grubbenvorst O1668-001 - 12-01-1668 - blz. 97 links nr. 2]. Zij is begraven in ?.
Notitie bij overlijden van Cornelia: Grubbenvorst O1668-001 - 12-01-1668 - blz. 97 links nr. 2
anno 1668 die 12 januarij in seram noctem obijt in d(omi)no Cornelia mater telonarij nostri Henrici Naus, in anno aetatis suae nonagesima primo, ab anno et ultra lecto affixa, semper in mentis compos, haec mulier diu vidua honeste vixit, et omnibus rite perceptis sacramentis, id e viatico d(omi)ni et extrema unctione bene mortua fuit.
Notitie bij Cornelia: Cornelia Schrijvers komt in 1639 als weduwe van Joachim Nauss voor (niet betalen leverantie; versus Gertruydt Foss, erfgename van Johan de Foss , koopman in Luik [verg. stuk 1632]).

Grubbenvorst S1668-001 12-01-1668
Naus Cornelia
moeder tolheffer Henricus Naus, 91 jaar, weduwe

Ook in 1669 en 1671 wordt nog over deze zaak geprocedeerd! (In 1669 wordt hij genoemd: Jochim Janssen alias Naus)
Kinderen van Joachim en Cornelia:
kessel_bk1_249___2594_begraven.jpg
2 Kessel_Bk1_249 - 2594 begraven
1 Elisabeth Naus [2594] (afb. 2), geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Elisabeth is overleden op 17-08-1684 in Kessel [bron: Kessel O1684-009 - 17-08-1684 - blz. 249 links nr. 28]. Zij is begraven in ?.
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Kessel O1684-009 - 17-08-1684 - blz. 249 links nr. 28
Elizabeth Naus 17 aug.
Elisabeth trouwde in ? met Tilman Dorsers [2597].
Notitie bij het huwelijk van Elisabeth en Tilman: Zij kregen een dochter (Matthia Dorsers), die trouwde met Jacobus Spee. Dit stel kreeg weer een zoon (Hendricus Spee), die een dochter kregen (Christina Spee nr.0106). Zij kregen verder een dochter Elizabetha Dorsers, die trouwde met Beurskens.
Tilman is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Tilman is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Notitie bij Tilman: Tilman = Tilmanus. Dorsers = Dorssers.
2 Maria Naus [2595], geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Maria trouwde in ? met Agidius Grommen [2598].
Notitie bij het huwelijk van Maria en Agidius: Gelis = Agidius = Aegidius. Grommen = Gromme = Gromma.
Zij kregen 3 kinderen: Gielis, Hendrik en Joachim - worden genoemd in een stuk van Kesselse schepenbank (Bron: Delhougne/Sollet: Genealogie Mertens, 1985)
Agidius is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Agidius is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Notitie bij Agidius: Gilis = Agidius.
3 Henricus Naus [2596], geboren in ?. Volgt 3.
grubbenv_bk1_059___2596_2600_huwelijk2.jpg grubbenv_bk1_076___2599_begraven.jpg img_2599.jpg
3 Grubbenv_Bk1_059 - 2596-2600 huwelijk2
4 Grubbenv_Bk1_076 - 2599 begraven
5 IMG_2599
3 Henricus Naus [2596] (afb. 3) is geboren in ?, zoon van Joachim Naus [2592] (zie 2) en Cornelia Schrijvers [2593]. Hij is gedoopt omstreeks 1605 in Kessel. Henricus is overleden op 03-10-1676 in Grubbenvorst, ongeveer 71 jaar oud (oorzaak: Typhus) [bron: Grubbenvorst O1676-028 - 03-10-1676 - blz. 105 links nr. 5]. Hij is begraven in ?.
Notitie bij overlijden van Henricus: Grubbenvorst O1676-028 - 03-10-1676 - blz. 105 links nr. 5
3 octobris obijt magister Henricus
Naust vir probus circa quintam horam post meridianam o(mni)bus ecclesiae sacramentis munitus.

Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Deel XCVI-XCVII, 1960-1961, p.86-87:
Beschrijving van grafmonumenten en grafkruisen te Grubbenvorst Nr. 7:
†/I.H.S. - een hart, waarboven drie nagels
- Anno 1662/Den 2 Mey/Is In Godt Verstorven Anna/Hinghen Hvysvrovwe van
Hendrick/Navs Tvllenaer - Hier te Grubben/Starf Aº 1676 Den 3 October/Bidt Godt/Voor Die/Ziel
Een schildje: gedeeld: a. een merk (weerhaak, waardoorheen twee aan haken evenwijdige schuine lijntjes);
b. een merk (een naar beneden gerichte pijlpunt, bekroond door twee, naast elkaar geplaatste schuinkruisjes).
Notitie bij Henricus: Moet een broer gehad hebben, want zijn neef Joachim (perscode 3972, waar hij oom van was) werkte als knecht bij hem.

29 januari 1666
gedaen opt huys Blijenbeck
Otto Wilhelm Schenck van Nijdecken, vrijheer te Blijenbeck, Afferden en Gribbenvorst, verpacht de Grubbenschen maastol voor een periode van 12 jaar met ingang van Maria Lichtmis 1666 aan Hendrick Naus, tegen een bedrag van jaarlijks 600 gulden Brabants , te betalen op Maria Lichtmis. “Sal daertoe den voorss. Henderick Naus mede gebruycken ende genietten sal tot sijnen voordel t’veer ende vischerije, huys ende hoff te Gribben gelijck hij tegenwoordich besit, vuytgesondert de groote camer, welcke tot mijns heeren behoiff sll sijn, daer beneffens sal den pachter voorss. oock gebruycken den Meijcamp met het bijgelegen kempken, ende daertoe metten muller halff ende halff genieten de weyden om t’huys te Grubben gelegen neffens de weyden aen de volmuelen, de welcke Thewis op Grubben ende Reijner op Kleijnraed gebruyckt hebben rechttoe an Barsdoncke wal ende weerdt tot de Volmuelerbeeck, gelijckelijck aff te maecken ende alles gelijck te vrijen ende luycken, beneffens noch met den mulder de loebempkens”.
Schloss Haag, inv.nr. 285, verfilming 1-53/131. Origineel op papier met handmerk van Hendrik Naus (spiegelbeeld Z met twee dwarsstrepen) en mede ondertekend door Beatrix Wijnants.

Het echtpaar had volgens akte d.d. 18-2-1699 bezittingen te Swalmen.

Grubbenvorst S1676-030 03-10-1676
Naus Henricus, meester

Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Deel XCVI-XCVII, 1960-1961, p.86-87:
Beschrijving van grafmonumenten en grafkruisen te Grubbenvorst Nr. 7:
†/I.H.S. - een hart, waarboven drie nagels
- Anno 1662/Den 2 Mey/Is In Godt Verstorven Anna/Hinghen Hvysvrovwe van
Hendrick/Navs Tvllenaer - Hier te Grubben/Starf Aº 1676 Den 3 October/Bidt Godt/Voor Die/Ziel
Een schildje: gedeeld:
a. een merk (weerhaak, waardoorheen twee aan haken evenwijdige schuine lijntjes);
b. een merk (een naar beneden gerichte pijlpunt, bekroond door twee, naast elkaar geplaatste
schuinkruisjes).
Beroepen:
Magister
Tollenaar (Tolheffer in Grubbenvorst.)
Henricus:
(1) trouwde in ? met Anna Hinghen [2599] (afb. 4 en 5). Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1635.
Notitie bij het huwelijk van Henricus en Anna: Voor 1662 gehuwd met Anna Hinghen (rond 1635).

25 oktober 1663 GRUBBENVORST Gehuwd (te Venlo?): Henricus Telonarius [Henricus Naus, Naust, meester,tollenaar, verm. overl. Grubbenvorst 3-10-1676 aan typhus] en Beatrix Winandts [Wijnen, dr. van ... en Catharina Dors]. Getuigen: Bernardus [Reijnkens], koster, en Cornelius Winandts, broer van de bruid. DTB-registers Grubbenvorst fol. 32.
Anna is geboren omstreeks 1618 in Kessel. Zij is gedoopt in Kessel. Anna is overleden op 02-05-1662 in Grubbenvorst, ongeveer 44 jaar oud [bron: Grubbenvorst O1662-002 - 02-05-1662 - blz. 93 links nr. 1]. Zij is begraven in Grubbenvorst.
Notitie bij overlijden van Anna: Grubbenvorst O1662-002 - 02-05-1662 - blz. 93 links nr. 1
anno 1662 die 2da maij in diei crepusculo obijt in d(omi)no longa ex infirmitate Anna uxor
Henrici Telonarii ano aetatis quadragesimo quarto, quae ex haereticis parentibus nata et
educata, singulari die gra(ci)ae resipuit duobus mensibus ante mortem et 3tia confessa est, et hic
communicavit, et sic omnibus sacramentis munita, confidenter in d(omi)no mortua est.

In het jaar 1662 op de dag van de 2de mei in de avondschemering in de heer is overleden na een langdurige ziekte Anna, vrouw
van Henricus Tollenaar in de leeftijd van vierenveertig, die van ketterse ouders is geboren en
getogen, die speciaal met dank en berouw twee maanden voor haar dood 3 maal heeft gebiecht, en hier
heeft gecommuniceerd, en dus van alle sacramenten voorzien, in vertrouwen in de heer is overleden.


UIT HET BOEK: Genealogische en heraraldische gedenkwaardigheden: Beschrijving van grafmonumenten en grafkruisen te Grubbenvorst:
7. † / I.H.S. - een hart, waarboven drie nagels - Anno 1662 / Den 2 Mey / Is
In Godt Verstorven Anna / Hinghen Hvysvrovwe van Hendrick / Navs Tvllenaer - Hier
te Grubben / Starf Aº 1676 Den 3 October / Bidt Godt / Voor Die / Ziel. - Een
schildje: gedeeld: a. een merk (weerhaak, waardoorheen twee aan haken evenwijdige
schuine lijntjes); b. een merk (een naar beneden gerichte pijlpunt, bekroond door
twee, naast elkaar geplaatste schuinkruisjes).
(2) trouwde, ongeveer 58 jaar oud, op 25-10-1663 in Grubbenvorst met Beatrix Wijnants [2600] (afb. 3).
Notitie bij het huwelijk van Henricus en Beatrix: 25 oktober 1663 GRUBBENVORST
Gehuwd (te Venlo?): Henricus Telonarius [Henricus Naus, Naust, meester, tollenaar, verm. overl. Grubbenvorst 3-10-1676 aan typhus] en Beatrix Winandts [Wijnen, dr. van ... en Catharina Dors]. Getuigen: Bernardus [Reijnkens], koster, en Cornelius Winandts, broer van de bruid.
DTB-registers Grubbenvorst fol. 32.
Beatrix is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Beatrix is overleden omstreeks 1705 in ?. Zij is begraven in ?.
Notitie bij overlijden van Beatrix: Overleden na 6-4-1701 en voor 17-6-1705, waarschijnlijk in Swalmen.
Notitie bij Beatrix: Wijnandts = Winants = Wijnen.

29 januari 1666
gedaen opt huys Blijenbeck
Otto Wilhelm Schenck van Nijdecken, vrijheer te Blijenbeck, Afferden en Gribbenvorst, verpacht de Grubbenschen maastol voor een periode van 12 jaar met ingang van Maria Lichtmis 1666 aan Hendrick Naus, tegen een bedrag van jaarlijks 600 gulden Brabants , te betalen op Maria Lichtmis. “Sal daertoe den voorss. Henderick Naus mede gebruycken ende genietten sal tot sijnen voordel t’veer ende vischerije, huys ende hoff te Gribben gelijck hij tegenwoordich besit, vuytgesondert de groote camer, welcke tot mijns heeren behoiff sll sijn, daer beneffens sal den pachter voorss. oock gebruycken den Meijcamp met het bijgelegen kempken, ende daertoe metten muller halff ende halff genieten de weyden om t’huys te Grubben gelegen neffens de weyden aen de volmuelen, de welcke Thewis op Grubben ende Reijner op Kleijnraed gebruyckt hebben rechttoe an Barsdoncke wal ende weerdt tot de Volmuelerbeeck, gelijckelijck aff te maecken ende alles gelijck te vrijen ende luycken, beneffens noch met den mulder de loebempkens”.
Schloss Haag, inv.nr. 285, verfilming 1-53/131. Origineel op papier met handmerk van Hendrik Naus (spiegelbeeld Z met twee dwarsstrepen) en mede ondertekend door Beatrix Wijnants.

17 november 1693 SWALMEN - Akte van renuntiatie.
Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Geret Emets en Peter Quijten, schepenen van de heerlijkheden [Swalmen en Asselt], doet Louijs Verbeeck, koopman en borger te Venlo, namens Beatrix Wijnants, weduwe van wijlen tollenaar de Henderick Naus c.s., in ruil voor een eenmalig bedrag van 11 rijkdaalder afstand van hun beschutrecht op ongeveer 2 morgen land op de Breijenaers gelegen, welke Geret Janssen, inwoner aldaar, op 16 oktober 1693 had aangekocht van Egbertus Duijckers. RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 169-169vs.

17 November 1693 SWALMEN - Aanvaarding naasting.
Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Geret Emets en Peter Quijten, schepenen van de heerlijkheden, aanvaarden Aret Heijnen en Sophia Heuskens, echtelieden, het beschut van ongeveer 14 morgen en 3 vierdel land, uitgezonderd 1 morgen, door hen aangekocht van Egbert Duijckers voor een bedrag van 202 rijksdaalder volgens koopakte van 16 Augustus 1693 en overdracht van 22 d.a.v., welk beschut is gedaan door Beatrix Wijnants, weduwe de tollenaar Henderick Naus, vertegenwoordigd door Louis Verbeeck.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, Magazijnlijst 19 fol.169vs.

18 februari 1699 SWALMEN - Scheiding en delingvan goederen te Grubbenvorst, Venlo en Swalmen.
Scheiding en deling tussen de kinderen van Beatrix Wijnants weduwe Naus, te weten Anna Naus gehuwd met Carolus van den Hoeck, Maria Naus gehuwd met Louwijs Verbeeck en Wijnant Naus gehuwd met Anna Maria Schick, opgemaakt ten overstaan van de heren pastoor van Velden en Gribbenvorst alsook de heer Cluckers, postmeester te Venlo, als naaste vriend. De goederen zijn verdeeld in drie gelijke loten welke na het overlijden van voornoemde moeder kunnen worden aanvaard. Mochten een of meerdere van de loten na deze deling nog worden bezwaard, dan zullen de lasten worden betaald uit de lening dit nog uitstaat bij de markies De Schenck of, indien dit niet mogelijk is, gelijkelijk onder de drie partijen worden gedeeld. Zoon Wijnand is verder gehouden een ’pertinenten staeth van schuldt ende wederschuldt’ te leveren om deze schulden en vorderingen vervolgens gelijkelijk te kunnen verdelen. Hetgeen Wijnant Naus nog toekomt wegens zijn huwelijkspenning zal betaald worden uit de roerende goederen welkezijn moeder nog voornemens is te verkopen. Mocht Wijnandt zelf op deze goederen bieden of met zijn moeder tot een eerder akkoord komen, dan zal hij de huwelijkspenning hierop mogen korten. Alle partijen stellen hun persoonlijke goederen als borg voor de juiste naleving van deze overeenkomst. Ondertekend door Beatrix Wijnants weduwe Naus; Wijnant Naus, mede namens zijn echtgenote; Carolus van den Hoeck; L. Verbeeck; Anna P. Naus; M. Naus; Cornelis Daers; Petrus van Neer, pastoor, namens Arnoldus Aertnijs, pastoor van Velden; Matthijs Cluckers; Jan Ketels; en Arnoldus Cuijpers, secretaris. Eerste lot: - huis, hof, stallingen, schuur, boomgaard en beekweide te Gribbenvorst met alle recht en gerechtigheden, 400 pattacons; - het kapitaal gevestigd op Gribbenvorst, 300; - Maesencamp, 28; - nog een stuk land, 17; - nog een ander stuk land, 29; - nog een stuk land van 16; - van Jan Rutten land, 100; - vordering van Gijsbert Vervoerdt, 17; - een stuk land in het Neerveldt, 32; - vordering van Jan Renckens, 32. Totaal eerste lot: 971 pattacons. Na trekking toegevallen aan Carolus van den Hoeck gehuwd met Anna Naus. Tweede lot: - een helft van het deel in het goed te Swalmen, 200 pattacons; - de helft van de rente te Venraij op de Domeinen van de koning, 215; - de helft van de huisjes in de stad Venlo, 100; - het deel van het kapitaal te Hillenraedt, 162; - vordering van Wanckum, 300. Totaal tweede lot: 927 pattacons, met 50 te verhogen tot 977 pattacons. Na trekking toegevallen aan Louwijs Verbeeck gehuwd met Maria Naus. Derde lot: - de helft van het goed te Swalmen, 200 pattacons; - de helft van de rente op de Domeinen van de koning te Venraij, 215; - de helft van de huisjes in de stad Venlo, 100; - de vordering van Albert in de stad Venlo, 100; - Marckhoff te Wachtendonck, 50; - oom Cornelis, 100; - het kapitaal van 400 gulden te Wanckum, 128; - nog 100 gulden van Jan Broeckhuijsen, 32. Totaal derde lot: 925 pattacons. Detwee eerste loten zullen aan dit derde lot ieder 25 pattacons betalen, waarmee dit lot op in totaal 975 pattacons wordt gesteld. Na trekking toegevallen aan Wijnand Naus gehuwd met Anna Maria Schick.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 16vs-19vs.

6 april 1701 SWALMEN - Verpanding land.
Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Geret Emets en Frans Gerardts, schepenen van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, stelt Beatrix Wijnandts, weduwe Naus bijgestaan door Areth Heijnen, gezworene, als haar daartoe gekozen voogd, - 21 morgen bouw en weiland onder de klokkenslagvan Swalmen en Asselt in het Swaemervelt gelegen zoals door genoemde Beatrix aangekocht ’in haeren wedewelicken staet’, waarvan 14 morgen worden gepacht door Areth Heijnen voornoemd en de rest door Jan Cuijpers op gen Oort, als bijpand wegens een lening groot 580 pattacons waarvoor reeds op 3 februari 1699 ten overstaan van het gerecht van Gribbenvorst een onderpand is gesteld ten behoeve van Arnold Couten en Helena van Leuwen, echtelieden, maarwaarvan men bang was dat dit onderpand ’bij dese conjuncture van tijde’ onvoldoende waard zou zijn.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 28vs-29; met aantekening van 19-11-1709 in de marge dat deze lening op 17-6-1705 is afgelost.

19 november 1709 SWALMEN - Aflossing hypotheek.
Areth Meuter en Andries Mooren, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, oorkonden dat een lening groot 580 rijksdaalder ten laste van Beatrix Wijnants weduwe Naus en ten behoeve van nu wijlen Arnold Couten en Helena van Leuwen, gewezen echtelieden, waarvoor op 3 februari 1699 ten overstaan van het gericht van Gribbenvorst een hoofdpand was gesteld en met bijpandstelling te Swalmen d.d. 6 april 1701 [zie aldaar], blijkens kwitantie van 17 juni 1705 is afgelost door de erfgenamen van Beatrix Wijnants aan de weduwe Couten.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 29-29vs; aantekening door secretaris P. van Daele in de marge van het afschrift van de akte van 6 april 1701.
Kinderen van Henricus en Anna:
1 [misschien] Wilhelmus Naus [3966]. Volgt 4.
2 Joachim Naus [2708], geboren omstreeks 1637 in Grubbenvorst. Volgt 136.
3 Reinerus Naus [4029], geboren omstreeks 1640. Volgt 249.
4 Ludovicis Naus [4031], geboren omstreeks 1650. Volgt 250.
5 Joannes Naus [1351], geboren in Grubbenvorst. Volgt 251.
grubbenv_bk1_024___3848_doop.jpg
6 Grubbenv_Bk1_024 - 3848 doop
6 Joanna Naus [3848] (afb. 6), geboren in Grubbenvorst. Zij is gedoopt op 06-09-1656 in Grubbenvorst.
Notitie bij de geboorte van Joanna: Note: Theodorus Schenck was Amptman van Lottum - overl. 1659. Maria uxor custodis = Bernardus Berckens alias Reijncken

Grubbenvorst D1656-011 - 06-09-1656 - blz. 23 links nr. 3
6to 7bris bap. est Joanna filia
Henrici Naus telonarij
et Annæ coniugum,
patrini fuerunt praenobilis d(omi)n(u)s
noster ex Blienbeck Theodorus
Schenck per procuratorem Mat-
thiam onder den Eeckelboom,
et Maria uxor custodis
Joanna is overleden na 28-06-1693 in ?, minstens 36 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Notitie bij overlijden van Joanna: †: na 28-6-1693 (was dan doopgetuige te Kessel)
Kinderen van Henricus en Beatrix:
grubbenv_bk1_033___2601_doop.jpg
7 Grubbenv_Bk1_033 - 2601 doop
7 Anna Petronilla Naus [2601] (afb. 7), geboren in Grubbenvorst. Zij is gedoopt op 23-02-1665 in Grubbenvorst [bron: Grubbenvorst D1665-003 - 23-02-1665 - blz. 32 rechts nr. 2].
Notitie bij de geboorte van Anna: Grubbenvorst D1665-003 - 23-02-1665 - blz. 32 rechts nr. 2
23 februarij baptizata est Anna Petronella filia Henrici Naus
telonarij et Beatricis coniugum, patrini fuerunt
Henricus Gromme per procuratorem Theodorum villicum
in Barsdunck, et Catharina Dors avia materira baptizatæ
Anna is overleden op 02-12-1729 in Venlo, 64 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Notitie bij Anna: 16 Mei 1733 - SWALMEN - ASSELT - Overdracht landerijen.
Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, allodiaal en laatscholtis, Geret Emets en Jan Heijnen, schepenen van Swalmen en Asselt, Gootsen Gerardts en Christiaen Bongarts, schepenen van het laatgerecht aldaar, dragen - Anna Naus, weduwe van Carolus van der Hoek; - en Isabella enBeatrix van der Hoek, haar meerderjarige dochters, zich mede sterk makend voor hun afwezige dochter respektievelijk zuster Louijsa van der Hoek, allen bijgestaan door Willem Smeets, inwoner aldaar als hun daartoe gekozen voogd, alle landerijen en goederen die op eerste comparante zijn vererfd bij overlijden van eerste comparantes zuster Maria Naus, gewezen echtgenote van Peter Onsing, bestaande uit ongeveer 14 morgen land onder deze jurisdictie gelegen, uitgezonderd een broekje aan de Beedt gelegen zoals onlangs aangekocht door de heer Bourcij, welke percelen zijn belast met jaarlijks- 2 vat rogge aan de armen van Swalmen; - 1 kop haver aan het huis Hillenraedt; - en ieder derde jaar 1 vat grevenhaver en 1 hoen aan de Domeinen van Z.K.M., voor een bedrag van 100 pattacons over aan de echtelieden Jochem Naus en Elisabeth Kessels, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ten laste van de aankopers.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, mag.lijst nr. 23 fol. 82

2 Juni 1733 - SWALMEN. - Verpanding landerijen.
Ten overstaanvan Gossen Gerardts, voorzittend schepen bij afwezigheid van de scholtis, Wijn Peggen en Christiaen Bongarts, schepenen van Swalmen en Asselt, bekennen de echtelieden Joachim Naus en Elisabeth van Kessel dat zij krachtens obligatie d.d. 16 mei 1733 een bedrag van 250 gulden Roermonds tegen een jaarlijkse rente van 5%, te volstaan met 4% bij betaling binnen drie maanden na de betaaldag, eerstmaal te betalen op 16 mei 1734 en met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van Johan Matthijs Daermans, scholtis aldaar, met als onderpand - ongeveer 8 morgen akkerland in diverse stukken gelegen en aangekocht van Arnoldus Naus; - 14 morgen aldaar, aangekocht van Anna Naus, weduwe van Carolus van der Hoek, waarvan het vruchtgebruik wordt bezeten door Peter Onsing gehuwd geweest met Maria Naus, zus van Anna Naus voornoemd; - en verder al hun persoonlijke roerende en onroerende goederen.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, mag.lijst nr. 23 fol. 83-84
Anna trouwde, 27 jaar oud, op 03-02-1693 in Venlo met Joannes Carolus van den Hoeck [2606].
Notitie bij het huwelijk van Anna en Joannes: Hij trouwde eerder te Blerick op 3-5-1691 met Wilhelmina ALBERTS.

Zij trouwde later (voor 16-12-1705 ws te Grubbenvorst) met Theodorus van Kempen.

Kind: Beatrix van den Hoeck, geb. Venlo 22-1-1703.

Zij trouwt 1725 met Theodorus van Haeren.
Joannes is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Joannes is overleden in ?. Hij is begraven op 22-07-1702 in Venlo.
Beroep:
Doctor in medicijnen (Medicinae Doctor te Venlo.)
grubbenv_bk1_035___2602_doop.jpg
8 Grubbenv_Bk1_035 - 2602 doop
8 Maria Naus [2602] (afb. 8), geboren in Grubbenvorst. Zij is gedoopt op 19-07-1666 in Grubbenvorst [bron: Grubbenvorst D1666-009 - 19-07-1666 - blz. 34 rechts nr. 1].
Notitie bij de geboorte van Maria: Grubbenvorst D1666-009 - 19-07-1666 - blz. 34 rechts nr. 1
die 19 julij bapt: est Maria filia Henrici Naus telonarij et Beatricis Wijnen coniugum,
patrini fuerunt r(everen)dus d(omi)n(u)s Gerardus Alberts
sacerdos Kempena per procuratorem fr(atr)em suum Cornelium,
et Agnes Wijnens soror Beatricis.
Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Notitie bij Maria: 24 november 1704 SWALMEN - Overdracht akkerland.
Ten overstaan van Matthijs Mooren, substituut bode namens de scholtis, Areth Meuter en Willem Pauwelssen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, draagt Maria Naus, weduwe van Louwijs Verbeeck bijgestaan door de eerwaarde heer Henderick Spee alshaar daartoe gekozen voogd, 1 morgen 18 roede akkerland tussen De Bruijn te Kessel en de Swalm gelegen, voor een bedrag van 6 pattacons en ’twee volwasche hoenderen off twee coppelen kiecken’ jaarlijks op St.-Andriesdag te leveren, over aan Theunis Croonen, alles volgens koopakte van 6 oktober 1703, lijcop, armengeld en overdracht ten laste van de aankoper.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 79vs-80.

16 Mei 1733 - SWALMEN - ASSELT - Overdracht landerijen.
Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, allodiaal en laatscholtis, Geret Emets en Jan Heijnen, schepenen van Swalmen en Asselt, Gootsen Gerardts en Christiaen Bongarts, schepenen van het laatgerecht aldaar, dragen - Anna Naus, weduwe van Carolus van der Hoek; - en Isabella en Beatrix van der Hoek, haar meerderjarige dochters, zich mede sterk makend voor hun afwezige dochter respektievelijk zuster Louijsa van der Hoek, allen bijgestaan door Willem Smeets, inwoner aldaar als hun daartoe gekozen voogd, alle landerijen en goederen die op eerste comparante zijn vererfd bij overlijden van eerste comparantes zuster Maria Naus, gewezen echtgenote van Peter Onsing, bestaande uit ongeveer 14 morgen land onder deze jurisdictie gelegen, uitgezonderd een broekje aan de Beedt gelegen zoals onlangs aangekocht door de heer Bourcij, welke percelen zijn belast met jaarlijks - 2 vat rogge aan de armen van Swalmen; - 1 kop haver aan het huis Hillenraedt; - en ieder derde jaar 1 vat grevenhaver en 1 hoenaan de Domeinen van Z.K.M., voor een bedrag van 100 pattacons over aan de echtelieden Jochem Naus en Elisabeth Kessels, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ten laste van de aankopers.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, mag.lijst nr. 23 fol. 82

2 Juni 1733 - SWALMEN - Verpanding landerijen.
Ten overstaan van Gossen Gerardts, voorzittend schepen bij afwezigheid van de scholtis, Wijn Peggen en Christiaen Bongarts, schepenen van Swalmen en Asselt, bekennen de echtelieden Joachim Naus en Elisabeth van Kessel dat zij krachtens obligatie d.d. 16 mei 1733 een bedrag van 250 gulden Roermonds tegen een jaarlijkse rente van 5%, te volstaan met 4% bij betaling binnen drie maanden na de betaaldag, eerstmaal te betalen op 16 mei 1734 en met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van Johan Matthijs Daermans, scholtis aldaar, met als onderpand - ongeveer 8 morgen akkerland in diverse stukken gelegen en aangekocht van Arnoldus Naus; - 14 morgen aldaar, aangekocht van Anna Naus, weduwe van Carolus van der Hoek, waarvan het vruchtgebruik wordt bezeten door Peter Onsing gehuwd geweest met Maria Naus, zus van Anna Naus voornoemd; - en verder al hun persoonlijke roerende en onroerende goederen.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, mag.lijst nr. 23 fol. 83-84
Maria:
(1) trouwde in ? met Louis Verbeeck [3415]. Louis is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Louis is overleden vóór 24-11-1704 in ?. Hij is begraven in ?.
Notitie bij overlijden van Louis: Voor 24-11-1704 overleden.
(2) trouwde in ? met Peter Onsing [3849].
Notitie bij het huwelijk van Maria en Peter: Voor 18-2-1699 getrouwd met Louis Verbeeck.
Peter is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Peter is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
grubbenv_bk1_037___2603_doop.jpg grubbenv_bk2_109___2603_begraven.jpg
9 Grubbenv_Bk1_037 - 2603 doop
10 Grubbenv_Bk2_109 - 2603 begraven
9 Catharina Naus [2603] (afb. 9 en 10), geboren in Grubbenvorst. Zij is gedoopt op 13-06-1668 in Grubbenvorst [bron: Grubbenvorst D1668-005 - 13-06-1668 - blz. 36 rechts nr. 5].
Notitie bij de geboorte van Catharina: Grubbenvorst D1668-005 - 13-06-1668 - blz. 36 rechts nr. 5
decimo tertio junij bapt: est Catharina filia Henrici Naus telonarij et Beatricis coniugum,
patrini fuerunt Godefridus op ghen Veerstaet in Kessel per substitutum Matthiam onder den Eijckelboom,
et Lucia op Musermuelen in Venlo, per procuratricem Magdalenam Vooghelsanck Venlonensem.
Catharina is overleden op 30-12-1692 in Grubbenvorst, 24 jaar oud [bron: Grubbenvorst O1692-003 - 30-12-1692 - blz. 135links (s112L) nr. 3]. Zij is begraven in ?.
Notitie bij overlijden van Catharina: Grubbenvorst O1692-003 - 30-12-1692 - blz. 135links (s112L) nr. 3
1692 30. decemb(ris) obijt virgo Catharina Naus.
(jonge vrouw)

Vermoedelijk op 30-12-1692 gestorven.
Overleden voor 18-2-1699 (niet genoemd bij Scheiding en Deling van Goederen).
10 Winandus Naus [2604], geboren in Grubbenvorst. Volgt 293.
11 Cornelia Naus [2605], geboren in Grubbenvorst. Zij is gedoopt op 19-09-1674 in Grubbenvorst.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Doopgetuigen: Mathias in den Eckelbom namens Cornelius Alberst & Lucia Winandst.

Grubbenvorst D1674-008 19-09-1674
Die 19 Septembris baptizata est Cornelia filia Henrici Nauest telonarii et Beatricis Winanst coniugum Patrini fuerunt Mathias in den Eijckelbom nomine Cornelii Alberst et Lucia Winanst.
Cornelia is overleden vóór 18-02-1699 in ?, ten hoogste 24 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Notitie bij overlijden van Cornelia: Overleden voor 18-2-1699 (niet genoemd bij Scheiding en Deling van Goederen).
4 Wilhelmus Naus [3966], zoon van [misschien] Henricus Naus [2596] (zie 3) en Anna Hinghen [2599]. Wilhelmus begon een relatie met Joanna..... [3967].
Kinderen van Wilhelmus en Joanna:
kessel_bk1_203___2918_2919_huwelijk.jpg
11 Kessel_Bk1_203 - 2918-2919 huwelijk
1 Antonia Naus [2918] (afb. 11), geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Antonia is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Antonia trouwde op 29-11-1679 in Kessel met Wilhelmus Peters [2919] (afb. 11).
Notitie bij het huwelijk van Antonia en Wilhelmus: Kreeg kind zonder gehuwd te zijn.
Wilhelmus is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Wilhelmus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Notitie bij Wilhelmus: Peters = Petri.
2 Hermanus Naus [2998], geboren in ?. Volgt 5.
3 Gerardus Naus [3021], geboren in ?. Volgt 6.
4 Wilhelmus Naus [755], geboren op 18-09-1644 in ?. Volgt 7.
kessel_bk1_202___2998_2999_huwelijk1.jpg kessel_bk1_208___2998_2963_huwelijk2.jpg
12 Kessel_Bk1_202 - 2998-2999 huwelijk1
13 Kessel_Bk1_208 - 2998-2963 huwelijk2
5 Hermanus Naus [2998] (afb. 12 en 13) is geboren in ?, zoon van Wilhelmus Naus [3966] (zie 4) en Joanna..... [3967]. Hij is gedoopt in ?. Hermanus is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Hermanus:
(1) trouwde op 07-11-1677 in Kessel met Wilhelma Peters [2999]. Wilhelma is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Wilhelma is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Notitie bij Wilhelma: Peters = Loopers ?
(2) trouwde op 16-08-1690 in Kessel met Ida Janssen [2963]. Ida is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Ida is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Hermanus en Wilhelma:
1 Elisabeth Naus [3000], geboren in Kessel. Zij is gedoopt op 04-09-1678 in Kessel.
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Doopgetuigen: Godefridus Wilhelmid, Beatrix Dorf & Elizabeth Dorssers.
Elisabeth is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
kessel_bk1_012___3001_doop.jpg
14 Kessel_Bk1_012 - 3001 doop
2 Joanna Naus [3001] (afb. 14), geboren in Kessel. Zij is gedoopt op 24-06-1682 in Kessel.
Notitie bij de geboorte van Joanna: Doopgetuigen: Jacobus Beurskens, Hermanus Naus & Agnes Schaeffelt.
Joanna is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
kessel_bk1_018___3002_doop.jpg
15 Kessel_Bk1_018 - 3002 doop
3 Margaretha Naus [3002] (afb. 15), geboren in Kessel. Zij is gedoopt op 23-09-1685 in Kessel.
Notitie bij de geboorte van Margaretha: Doopgetuigen: Reinerus Beurskens & Elizabetha Naus.
Margaretha is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
kessel_bk1_023___3003_doop.jpg
16 Kessel_Bk1_023 - 3003 doop
4 Wilhelmus Naus [3003] (afb. 16), geboren in Kessel. Hij is gedoopt op 30-11-1688 in Kessel.
Notitie bij de geboorte van Wilhelmus: Doopgetuigen: Reinerus Verhoeven, Joannes Beurskens & Agnes Roefs.
Wilhelmus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Kinderen van Hermanus en Ida:
kessel_bk1_029___2964_doop.jpg kessel_bk1_221___2964_3092_huwelijk.jpg kessel_bk1_264__2964_begraven.jpg
17 Kessel_Bk1_029 - 2964 doop
18 Kessel_Bk1_221 - 2964-3092 huwelijk
19 Kessel_Bk1_264 -2964 begraven
5 Joanna Naus [2964] (afb. 17 t/m 19), geboren in Kessel. Zij is gedoopt op 06-01-1692 in Kessel.
Notitie bij de geboorte van Joanna: Peter: Gerardus Naus en Meter: Maria Bussers.
Joanna is overleden op 12-04-1744 in Kessel, 52 jaar oud. Zij is begraven in ?. Joanna trouwde, 23 jaar oud, op 27-02-1715 in Kessel met Paulus Gielen [3092] (afb. 18).
Notitie bij het huwelijk van Joanna en Paulus: Huwelijksgetuigen: Paulus van der Heij & Mechtildis Naus.
Paulus is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Paulus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
kessel_bk1_034___2965_doop.jpg
20 Kessel_Bk1_034 - 2965 doop
6 Cornelia Naus [2965] (afb. 20), geboren in Kessel. Zij is gedoopt op 30-09-1694 in Kessel.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Doopgetuigen: Thomas Wijnen & Margareta Jacobi.
Cornelia is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
kessel_bk1_215___3021_2840_huwelijk2.jpg kessel_bk1_253___3022_begraven.jpg
21 Kessel_Bk1_215 - 3021-2840 huwelijk2
22 Kessel_Bk1_253 - 3022 begraven
6 Gerardus Naus [3021] (afb. 21) is geboren in ?, zoon van Wilhelmus Naus [3966] (zie 4) en Joanna..... [3967]. Hij is gedoopt in ?. Gerardus is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Gerardus:
(1) trouwde in ? met Elisabeth Beurskens [3022] (afb. 22).
Notitie bij het huwelijk van Gerardus en Elisabeth: Ongehuwd.
Elisabeth is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Elisabeth is overleden op 08-08-1703 in Kessel [bron: Kessel O1703-018 - 08-08-1703 - blz. 253 links nr. 1]. Zij is begraven in ?.
Notitie bij overlijden van Elisabeth: a(nn)o 1703 obierunt
Kessel O1703-018 - 08-08-1703 - blz. 253 links nr. 1
Elizabeth Beurskens 8 augusti uxor Gerardi Naus
(2) trouwde op 21-10-1703 in Kessel met Catharina Wagemans [2840] (afb. 21). Catharina is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Catharina is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Gerardus en Elisabeth:
kessel_bk1_046___3023_doop.jpg
23 Kessel_Bk1_046 - 3023 doop
1 Wilhelmus Josephus Naus [3023] (afb. 23), geboren in Kessel. Hij is gedoopt op 28-09-1698 in Kessel.
Notitie bij de geboorte van Wilhelmus: Doopgetuigen: Godefridus Spee, Theodora van Mernich & Lucia van Beull.
Wilhelmus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
kessel_bk1_053___3024_doop.jpg
24 Kessel_Bk1_053 - 3024 doop
2 Joanna Naus [3024] (afb. 24), geboren in Kessel. Zij is gedoopt op 07-08-1701 in Kessel.
Notitie bij de geboorte van Joanna: Doopgetuigen: Winandus Wijnen, Gerardus Janssen & Margareta Wijnandts.
Joanna is overleden op 03-11-1733 in Beesel, 32 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Gerardus en Catharina:
kessel_bk1_061___2841_doop.jpg
25 Kessel_Bk1_061 - 2841 doop
3 Hermanus Naus [2841] (afb. 25), geboren in Kessel. Hij is gedoopt op 08-01-1705 in Kessel.
Notitie bij de geboorte van Hermanus: Doopgetuigen: Leonardus Beckers, Henricus Beckers & Maria Wijnen.
Hermanus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
4 Anna Elisabeth Naus [2842], geboren in Kessel. Zij is gedoopt op 31-07-1711 in Kessel.
Notitie bij de geboorte van Anna: Doopgetuigen: Joannes Jansen & Joanna Naus.
Anna is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
kessel_bk1_249___0755_begraven.jpg kessel_bk1_260___0756_begraven.jpg
26 Kessel_Bk1_249 - 0755 begraven
27 Kessel_Bk1_260 - 0756 begraven
7 Wilhelmus Naus [755] (afb. 26) is geboren op 18-09-1644 in ?, zoon van Wilhelmus Naus [3966] (zie 4) en Joanna..... [3967]. Hij is gedoopt in ?. Wilhelmus is overleden op 07-04-1688 in Kessel, 43 jaar oud [bron: Kessel O1688-003 - 07-04-1688 - blz. 249 rechts nr. 26]. Hij is begraven in ?.
Notitie bij overlijden van Wilhelmus: Kessel O1688-003 - 07-04-1688 - blz. 249 rechts nr. 26
Wilhelmus Naus 7 aprilis
Wilhelmus trouwde in ? met Margaretha Jacobs [756] (afb. 27). Het kerkelijk huwelijk vond plaats vóór 06-02-1677.
Notitie bij het huwelijk van Wilhelmus en Margaretha: Vermoedelijk gehuwd voor 6-2-1677 (geboorte Elisabeth) ?
Zij hertrouwde op 19-08-1695 met Godefridus FIJEN.
Margaretha is geboren in Thorn. Zij is gedoopt op 23-01-1643 in Thorn.
Notitie bij de geboorte van Margaretha: Dochter van Petrus JACOBS en Elisabeth REIJNDERS.
Margaretha is overleden op 12-11-1729 in Kessel, 86 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Notitie bij Margaretha: Jacobs = Jacobi.
Kinderen van Wilhelmus en Margaretha:
kessel_bk1_003___0757_doop.jpg kessel_bk1_219___0757_0761_huwelijk.jpg
28 Kessel_Bk1_003 - 0757 doop
29 Kessel_Bk1_219 - 0757-0761 huwelijk
1 Elisabeth Naus [757] (afb. 28 en 29), geboren in Kessel. Zij is gedoopt op 06-02-1677 in Kessel [bron: Kessel D1677-002 - 06-02-1677 - blz. 003 nr. 13].
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Kessel D1677-002 - 06-02-1677 - blz. 003 nr. 13
6 febr. baptisata e(st) Elisabeta filia Wilhelmi Naus et Margaretae Jacobs susceperunt
eam Hermanus Naus et Cornelia Kessels
Elisabeth is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Elisabeth trouwde, 33 jaar oud, op 05-02-1711 in Kessel met Gerardus Hendrix [761] (afb. 29). Gerardus is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Gerardus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
2 Jacobus Naus [758], geboren in Kessel. Volgt 8.
kessel_bk1_012___0759_doop.jpg
30 Kessel_Bk1_012 - 0759 doop
3 Anna Naus [759] (afb. 30), geboren in Kessel. Zij is gedoopt op 15-09-1682 in Kessel.
Notitie bij de geboorte van Anna: Doopgetuigen: Joachim Naus, Servatius Cuijpen & Beatrix Henrici.
Anna is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
4 Hermanus Naus [2690], geboren in Kessel. Volgt 135.
kessel_bk1_007___0758_doop.jpg kessel_bk1_220___0758_0762_huwelijk.jpg kessel_bk1_264___0758_begraven.jpg kessel_bk1_257___0762_begraven.jpg
31 Kessel_Bk1_007 - 0758 doop
32 Kessel_Bk1_220 - 0758-0762 huwelijk
33 Kessel_Bk1_264 - 0758 begraven
34 Kessel_Bk1_257 - 0762 begraven
8 Jacobus Naus [758] (afb. 31 t/m 33) is geboren in Kessel, zoon van Wilhelmus Naus [755] (zie 7) en Margaretha Jacobs [756]. Hij is gedoopt op 08-07-1679 in Kessel [bron: Kessel D1679-013 - 08-07-1679 - blz. 007 nr. 7].
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Kessel D1679-013 - 08-07-1679 - blz. 007 nr. 7
8 julij sub condi(ti)o(n)e baptisatus est
Jacobus filius Wilhelmi Naus et Margareta Jacobi coniugum
susceperunt eum Jo(ann)es Jacobi et Maria Petri
Jacobus is overleden op 24-04-1747 in Kessel, 67 jaar oud. Hij is begraven in ?. Jacobus:
(1) trouwde met Mathia Jansen [4006].
Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Mathia: Jacobus was weduwnaar van Mathia Jansen toen hij overleed (zie foto Kessel_Bk1_264). Hij is dus na het overlijden van Jacomina Seelen op 25-09-1721 met haar getrouwd.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 26-04-1713 in Kessel met Jacomina Seelen [762] (afb. 32 en 34). Jacomina is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Jacomina is overleden op 25-09-1721 in Kessel. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Jacobus en Jacomina:
1 Wilhelmus Naus [764], geboren in Kessel. Volgt 9.
2 Theodorus Naus [765], geboren in Kessel. Volgt 133.
3 Maria Naus [766], geboren in Kessel. Zij is gedoopt op 02-02-1719 in Kessel.
Notitie bij de geboorte van Maria: Doopgetuigen: Petrus Kessels & Elizabeth Naus.
Maria is overleden op 11-03-1774 in Neer, 55 jaar oud. Zij is begraven in ?. Maria trouwde, 24 jaar oud, op 09-05-1743 in Neer met Theodorus Groeters [785], 29 jaar oud. Theodorus is geboren in Neer. Hij is gedoopt op 18-05-1713 in Neer.
Notitie bij de geboorte van Theodorus: Geboren in 1713.
Theodorus is overleden op 19-03-1783 in Neer, 69 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Notitie bij overlijden van Theodorus: Overleden in 1783.
9 Wilhelmus Naus [764] is geboren in Kessel, zoon van Jacobus Naus [758] (zie 8) en Jacomina Seelen [762]. Hij is gedoopt op 27-02-1714 in Kessel.
Notitie bij de geboorte van Wilhelmus: Doopgetuigen: Mathias van Neer & Margarita Jacobs.
Wilhelmus is overleden op 09-02-1755 in Neer, 40 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Notitie bij Wilhelmus: Stond eerst als Guilielmus.
Wilhelmus trouwde, 30 jaar oud, op 21-05-1744 in Neer met Joanna Timmermans [774]. Joanna is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Joanna is overleden op 04-04-1795 in Neer. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Wilhelmus en Joanna:
1 Andreas Naus [775], geboren in Neer. Volgt 10.
2 Christina Naus [776], geboren in Neer. Zij is gedoopt op 23-08-1747 in Neer. Christina is overleden op 06-07-1823 in Helden, 75 jaar oud. Zij is begraven in ?. Christina trouwde, 29 jaar oud, op 13-01-1777 in Neer met Jacobus Spee [798], 36 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Christina en Jacobus: Gehuwd op 18-1-1777 voor de kerk.
Jacobus is geboren in Kessel. Hij is gedoopt op 20-08-1740 in Kessel. Jacobus is overleden op 30-11-1788 in Neer, 48 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Notitie bij overlijden van Jacobus: Overleden in 1787 ?
3 Jacobus Naus [777], geboren in Neer. Volgt 130.
4 Leonardus Naus [778], geboren in Neer. Volgt 131.
10 Andreas Naus [775] is geboren in Neer, zoon van Wilhelmus Naus [764] (zie 9) en Joanna Timmermans [774]. Hij is gedoopt op 30-11-1744 in Neer. Andreas is overleden op 08-11-1823 in Neer, 78 jaar oud. Hij is begraven in ?. Andreas trouwde, 35 jaar oud, op 08-06-1780 in Neer met Joanna Schoenmaeckers [788], 26 jaar oud. Joanna is geboren in Neer. Zij is gedoopt op 13-12-1753 in Neer. Joanna is overleden op 16-11-1823 in Neer, 69 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Andreas en Joanna:
1 Wilhelmus Naus [789], geboren in Neer. Volgt 11.
2 Joanna Naus [790], geboren in Neer. Zij is gedoopt op 26-08-1783 in Neer. Joanna is overleden op 21-12-1853 in Neer, 70 jaar oud. Zij is begraven in ?. Joanna trouwde, 28 jaar oud, op 28-04-1812 in Neer met Godefridus Spee [829], 23 of 24 jaar oud. Godefridus is geboren in 1788 in Neer. Hij is gedoopt op 06-02-1788 in Neer.
Notitie bij de geboorte van Godefridus: Geboren in 1788.
Godefridus is overleden op 11-10-1844 in Neer, 55 of 56 jaar oud. Hij is begraven in ?.
3 Leonardus Naus [791], geboren in Neer. Volgt 83.
4 Joanna Naus [792], geboren in Neer. Zij is gedoopt op 30-10-1787 in Neer. Joanna is overleden op 30-07-1874 in Nunhem, 86 jaar oud. Zij is begraven in ?. Joanna trouwde, 26 jaar oud, op 12-10-1814 in Neer met Jacobus Ottenheim [835], 33 jaar oud. Jacobus is geboren in Kessel. Hij is gedoopt op 15-06-1781 in Kessel. Jacobus is overleden op 05-10-1861 in Nunhem, 80 jaar oud. Hij is begraven in ?.
5 Jacobus Naus [793], geboren in Neer. Hij is gedoopt op 19-01-1790 in Neer. Jacobus is overleden op 21-05-1792 in Neer, 2 jaar oud. Hij is begraven in ?.
6 Joannes Naus [794], geboren in Neer. Volgt 86.
7 Jacobus Naus [795], geboren in Neer. Hij is gedoopt op 20-10-1793 in Neer. Jacobus is overleden op 21-07-1794 in Neer, 9 maanden oud. Hij is begraven in ?.
8 Cornelia Naus [796], geboren in Neer. Zij is gedoopt op 25-05-1796 in Neer. Cornelia is overleden op 27-05-1796 in Neer, 2 dagen oud. Zij is begraven in ?.
9 Theodorus Naus [797], geboren in Neer. Volgt 110.
11 Wilhelmus Naus [789] is geboren in Neer, zoon van Andreas Naus [775] (zie 10) en Joanna Schoenmaeckers [788]. Hij is gedoopt op 25-07-1781 in Neer. Wilhelmus is overleden op 21-01-1856 in Helden, 74 jaar oud. Hij is begraven in ?. Wilhelmus trouwde, 32 jaar oud, op 26-05-1814 in Helden met Helena Jacobs [818], 23 jaar oud. Helena is geboren in Helden. Zij is gedoopt op 20-06-1790 in Helden. Helena is overleden op 30-07-1867 in Helden, 77 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Wilhelmus en Helena:
1 Jacobus Naus [819], geboren op 24-02-1815 in Helden. Volgt 12.
2 Anna Maria Naus [820], geboren op 07-12-1816 in Helden. Zij is gedoopt in Helden. Anna is overleden op 10-05-1882 in Helden, 65 jaar oud. Zij is begraven in ?. Anna trouwde, 38 jaar oud, op 17-04-1855 in Helden met Godefridus Joosten [874], 52 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Anna en Godefridus: Kreeg in 1847 een dochter zonder gehuwd te zijn.
Godefridus is geboren in Helden. Hij is gedoopt op 07-03-1803 in Helden. Godefridus is overleden op 26-05-1874 in Helden, 71 jaar oud. Hij is begraven in ?.
3 Theodorus Naus [821], geboren op 27-10-1818 in Helden. Volgt 40.
4 Catharina Naus [822], geboren op 09-10-1820 in Helden. Zij is gedoopt in Helden. Catharina is overleden op 07-02-1907 in Maasbree, 86 jaar oud. Zij is begraven in ?. Catharina trouwde, 32 jaar oud, op 03-04-1853 in Maasbree met Martinus Sitzen [880], 34 jaar oud. Martinus is geboren op 28-02-1819 in Baarlo. Hij is gedoopt in Baarlo. Martinus is overleden op 05-01-1897 in Maasbree, 77 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Notitie bij Martinus: Achternaam mogelijk Seetzen of Sitsen.
5 Cornelia Naus [823], geboren op 03-11-1822 in Helden. Zij is gedoopt in Helden. Cornelia is overleden op 04-02-1895 in Helden, 72 jaar oud. Zij is begraven in ?. Cornelia trouwde, 33 jaar oud, op 27-05-1856 in Helden met Silvester Beijers [881], 44 jaar oud. Silvester is geboren op 15-07-1811 in ?. Hij is gedoopt in ?. Silvester is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
6 Johanna Naus [824], geboren op 06-10-1824 in Helden. Zij is gedoopt in Helden. Johanna is overleden op 18-02-1844 in Helden, 19 jaar oud. Zij is begraven in ?.
7 Wilhelmina Naus [825], geboren op 20-10-1826 in Helden. Zij is gedoopt in Helden. Wilhelmina is overleden op 25-04-1894 in Roggel, 67 jaar oud. Zij is begraven in ?. Wilhelmina trouwde, 32 jaar oud, op 05-05-1859 in Roermond met Paulus Laarmans [882], 32 jaar oud. Paulus is geboren op 16-04-1827 in Gemert. Hij is gedoopt in Gemert. Paulus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
8 Andries Naus [826], geboren op 31-12-1829 in Roggel. Volgt 41.
9 Petronilla Naus [827], geboren op 06-02-1832 in Roggel. Zij is gedoopt in Roggel. Petronilla is overleden op 04-11-1904 in Helden, 72 jaar oud. Zij is begraven in ?. Petronilla trouwde, 32 jaar oud, op 04-04-1864 in Helden met Petrus Matheus Gijpmans [885], 40 jaar oud. Petrus is geboren op 17-02-1824 in Arcen. Hij is gedoopt in Arcen.
Notitie bij de geboorte van Petrus: Zoon van Joannes Gijpmans en Anna Margaretha Wielders.
Petrus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
10 Leonardus Naus [828], geboren op 16-11-1834 in Helden. Volgt 45.
12 Jacobus Naus [819] is geboren op 24-02-1815 in Helden, zoon van Wilhelmus Naus [789] (zie 11) en Helena Jacobs [818]. Hij is gedoopt in Helden. Jacobus is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Jacobus trouwde, 36 jaar oud, op 29-04-1851 in Neer met Petronilla Peeters [866], 33 jaar oud. Petronilla is geboren op 15-03-1818 in Neer. Zij is gedoopt in Neer. Petronilla is overleden op 27-06-1883 in Roggel, 65 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Jacobus en Petronilla:
1 Wilhelmus Hubertus Naus [867], geboren op 30-05-1852 in Roggel. Volgt 13.
2 Naus [868], geboren op 16-12-1853 in Roggel. Zij is gedoopt in Roggel. Zij is overleden op 16-12-1853 in Roggel, geen dag oud. Zij is begraven in ?.
3 Naus [869], geboren op 08-07-1855 in Roggel. Zij is gedoopt in Roggel. Zij is overleden op 08-07-1855 in Roggel, geen dag oud. Zij is begraven in ?.
4 Peter Naus [870], geboren op 03-07-1856 in Roggel. Hij is gedoopt in Roggel. Peter is overleden op 06-03-1857 in Roggel, 8 maanden oud. Hij is begraven in ?.
5 Naus [871], geboren op 30-12-1857 in Roggel. Hij is gedoopt in Roggel. Hij is overleden op 30-12-1857 in Roggel, geen dag oud. Hij is begraven in ?.
6 Peter Naus [872], geboren op 30-12-1857 in Roggel. Hij is gedoopt in Roggel. Peter is overleden op 14-04-1859 in Roggel, 1 jaar oud. Hij is begraven in ?.
7 Naus [873], geboren op 04-01-1861 in Roggel. Hij is gedoopt in Roggel. Hij is overleden op 04-01-1861 in Roggel, geen dag oud. Hij is begraven in ?.
13 Wilhelmus Hubertus Naus [867] is geboren op 30-05-1852 in Roggel, zoon van Jacobus Naus [819] (zie 12) en Petronilla Peeters [866]. Hij is gedoopt in Roggel. Wilhelmus is overleden in ?. Wilhelmus trouwde, 29 jaar oud, op 22-05-1882 in Roggel met Maria Ida Gubbels [927], 27 jaar oud. Maria is geboren op 15-10-1854 in Maasbree. Zij is gedoopt in Maasbree. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Wilhelmus en Maria:
1 Jacobus Hubertus Naus [928], geboren op 04-03-1883 in Roggel. Volgt 14.
2 Martinus Lambertus Naus [929], geboren op 10-11-1884 in Roggel. Volgt 19.
3 Peter Hubertus Naus [930], geboren op 20-10-1886 in Heijthuijsen. Volgt 26.
4 Hendricus Severinus Naus [931], geboren op 19-11-1888 in Heijthuijsen. Volgt 32.
5 Antonius Hubertus Naus [932], geboren op 17-02-1891 in Heijthuijsen. Volgt 35.
6 Maria Petronella Naus [933], geboren op 29-01-1893 in Heijthuijsen. Zij is gedoopt in Heijthuijsen. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
7 Godefridus Hubertus Naus [934], geboren op 09-07-1895 in Grathem. Hij is gedoopt in Grathem. Godefridus is overleden op 18-06-1896 in Grathem, 11 maanden oud. Hij is begraven in ?.
8 Ludovicus Hubertus Naus [935], geboren op 30-07-1897 in Grathem. Hij is gedoopt in Grathem. Ludovicus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
14 Jacobus Hubertus Naus [928] is geboren op 04-03-1883 in Roggel, zoon van Wilhelmus Hubertus Naus [867] (zie 13) en Maria Ida Gubbels [927]. Hij is gedoopt in Roggel. Jacobus is overleden op 24-07-1971 in Horn, 88 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Landbouwer
Jacobus trouwde, 31 jaar oud, op 17-04-1914 in Grathem met Barbara Hubertina van Geneijgen [1038], 29 jaar oud. Barbara is geboren op 30-05-1884 in Grathem. Zij is gedoopt in Grathem. Barbara is overleden op 21-04-1939 in Grathem, 54 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Jacobus en Barbara:
1 Johannes Wilhelmus Hubertus Naus [1039], geboren op 24-04-1915 in Baexem. Hij is gedoopt in Baexem. Johannes is overleden op 10-02-1932 in ?, 16 jaar oud. Hij is begraven in ?.
2 Wilhelmus Hubertus Naus [1040], geboren op 14-08-1916 in Baexem. Volgt 15.
3 Jacobus Wilhelmus Lambertus Naus [1041], geboren op 09-04-1919 in Baexem. Hij is gedoopt in Baexem. Jacobus is overleden in Weert. Hij is gecremeerd in ? [bron: Neef Jack].
4 Lambertus Martinus Theodorus Naus [1042], geboren op 05-08-1921 in Baexem. Volgt 18.
15 Wilhelmus Hubertus Naus [1040] is geboren op 14-08-1916 in Baexem, zoon van Jacobus Hubertus Naus [928] (zie 14) en Barbara Hubertina van Geneijgen [1038]. Hij is gedoopt in Baexem. Wilhelmus is overleden op 19-11-1980 in Kelpen Oler, 64 jaar oud. Hij is begraven op 22-11-1980 in Kelpen Oler.
Beroep:
Arbeider
Wilhelmus trouwde, 27 jaar oud, op 31-03-1944 in Grathem met Maria Helena Smeets [1239], 21 jaar oud. Maria is geboren op 08-04-1922 in Weert. Zij is gedoopt in Weert. Maria is overleden op 23-06-2008 in Stramproy, 86 jaar oud. Zij is begraven op 26-06-2008 in Kelpen Oler.
Kinderen van Wilhelmus en Maria:
1 Jacobus Hubertus Naus [1240], geboren op 19-02-1945 in Grathem. Volgt 16.
2 Helena Elisa Naus [1241], geboren op 05-11-1946 in Grathem. Zij is gedoopt in Grathem. Helena is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Helena trouwde, 23 jaar oud, op 24-07-1970 in ? met Jac Hupkens [1348]. Jac is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Jac is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
3 Lambertus Martinus Theodorus Naus [1242], geboren op 18-01-1951 in Grathem. Volgt 17.
4 Maria Barbara Jacoba Naus [1243], geboren op 29-11-1955 in Grathem. Zij is gedoopt in Grathem. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Maria trouwde, 22 jaar oud, op 04-08-1978 in ? met Geer Peeters [1349]. Geer is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Geer is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
16 Jacobus Hubertus Naus [1240] is geboren op 19-02-1945 in Grathem, zoon van Wilhelmus Hubertus Naus [1040] (zie 15) en Maria Helena Smeets [1239]. Hij is gedoopt in Grathem. Jacobus is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Jacobus trouwde, 26 jaar oud, op 24-12-1971 in Echt met Mieke Knoops [1347]. Mieke is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Mieke is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kind van Jacobus en Mieke:
1 Chantal Naus [3885], geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Chantal is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Notitie bij Chantal: Twee dochters: Tuur en Tess.
17 Lambertus Martinus Theodorus Naus [1242] is geboren op 18-01-1951 in Grathem, zoon van Wilhelmus Hubertus Naus [1040] (zie 15) en Maria Helena Smeets [1239]. Hij is gedoopt in Grathem. Lambertus is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Lambertus trouwde in ? met Arina den Heijer [3888]. Arina is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Arina is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
18 Lambertus Martinus Theodorus Naus [1042] is geboren op 05-08-1921 in Baexem, zoon van Jacobus Hubertus Naus [928] (zie 14) en Barbara Hubertina van Geneijgen [1038]. Hij is gedoopt in Baexem. Lambertus is overleden op 05-03-2005 in Venray, 83 jaar oud. Hij is begraven in Hunsel. Lambertus trouwde, 41 jaar oud, op 19-10-1962 in Hunsel met GLA Adams [1244], 41 jaar oud. GLA is geboren op 15-02-1921 in Hunsel. Zij is gedoopt in ?. GLA is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kind van Lambertus en GLA:
1 Jacobus Petrus Helena (Jack) Naus [3983], geboren op 26-01-1964 in Weert.
19 Martinus Lambertus Naus [929] is geboren op 10-11-1884 in Roggel, zoon van Wilhelmus Hubertus Naus [867] (zie 13) en Maria Ida Gubbels [927]. Hij is gedoopt in Roggel. Martinus is overleden op 07-04-1976 in Meijel, 91 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Landbouwer
Martinus trouwde, 41 jaar oud, op 22-04-1926 in Grathem met Anna Maria Coolen [1043], 28 jaar oud. Anna is geboren op 27-10-1897 in Grathem. Zij is gedoopt in Grathem. Anna is overleden op 28-02-1978 in Meijel, 80 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Martinus en Anna:
1 Wilhelmus Naus [1044], geboren op 21-02-1927 in Meijel. Volgt 20.
2 Jacobus Hubertus Naus [1045], geboren op 04-05-1928 in Meijel. Volgt 23.
3 Anna Maria Elisabeth Naus [1046], geboren op 17-06-1931 in Meijel. Zij is gedoopt in Meijel. Anna is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Anna trouwde, 24 jaar oud, op 01-08-1955 in ? met PJ Kusters [1247]. PJ is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. PJ is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
4 Antonius Hubertus Naus [1047], geboren op 01-06-1933 in Meijel. Volgt 24.
5 Barbara Maria Naus [1048], geboren op 23-12-1935 in Meijel. Zij is gedoopt in Meijel. Barbara is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Barbara trouwde, 24 jaar oud, op 28-10-1960 in ? met JWG Roost [1249]. JWG is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. JWG is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
6 Henricus Naus [1049], geboren op 09-04-1937 in Meijel. Volgt 25.
20 Wilhelmus Naus [1044] is geboren op 21-02-1927 in Meijel, zoon van Martinus Lambertus Naus [929] (zie 19) en Anna Maria Coolen [1043]. Hij is gedoopt in Meijel. Wilhelmus is overleden op 11-01-2003 in Helmond, 75 jaar oud. Hij is begraven in Meijel. Wilhelmus trouwde, 26 jaar oud, op 13-11-1953 in Roggel met Nel Simons [1245], ongeveer 25 jaar oud. Nel is geboren omstreeks 1928 in ?. Zij is gedoopt in ?. Nel is overleden op 12-09-2008 in Panningen, ongeveer 80 jaar oud. Zij is begraven op 18-09-2008 in Meijel.
Notitie bij overlijden van Nel: Overleed in "de Wietel" in Panningen. Overleden in de leeftijd van 80 jaar.
Kinderen van Wilhelmus en Nel:
1 Henk Naus [3203], geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Henk is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
2 Bart Naus [3909], geboren in ?. Volgt 21.
3 Jack Naus [3911], geboren in ?. Volgt 22.
4 Angela Naus [3913], geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Angela is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Angela trouwde in ? met Eric Trines [3914].
Notitie bij het huwelijk van Angela en Eric: Kinderen: Roy, Luuk en Jarno.
Met Dave.
Eric is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Eric is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
21 Bart Naus [3909] is geboren in ?, zoon van Wilhelmus Naus [1044] (zie 20) en Nel Simons [1245]. Hij is gedoopt in ?. Bart is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Bart trouwde in ? met Ria..... [3910]. Ria is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Ria is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
22 Jack Naus [3911] is geboren in ?, zoon van Wilhelmus Naus [1044] (zie 20) en Nel Simons [1245]. Hij is gedoopt in ?. Jack is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Jack trouwde in ? met Tiny..... [3912]. Tiny is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Tiny is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Jack en Tiny:
1 Nathalie Naus [3915], geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Nathalie is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
2 Bas Naus [3916], geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Bas is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
23 Jacobus Hubertus Naus [1045] is geboren op 04-05-1928 in Meijel, zoon van Martinus Lambertus Naus [929] (zie 19) en Anna Maria Coolen [1043]. Hij is gedoopt in Meijel. Jacobus is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Jacobus trouwde, 32 jaar oud, op 24-04-1961 in Roggel met Johanna Wilhelmina Klompen [1246], 29 jaar oud. Johanna is geboren op 19-03-1932 in Roggel. Zij is gedoopt in ?. Johanna is overleden op 13-12-1975 in Roermond, 43 jaar oud. Zij is begraven in ?.
24 Antonius Hubertus Naus [1047] is geboren op 01-06-1933 in Meijel, zoon van Martinus Lambertus Naus [929] (zie 19) en Anna Maria Coolen [1043]. Hij is gedoopt in Meijel. Antonius is overleden op 14-08-1996 in Roermond, 63 jaar oud. Hij is begraven in ?. Antonius trouwde, 32 jaar oud, op 27-10-1965 in ? met Truus van Heur [1248], 21 jaar oud. Truus is geboren op 01-04-1944 in Roggel. Zij is gedoopt in Roggel. Truus is overleden op 20-05-1996 in Roermond, 52 jaar oud. Zij is begraven in ?.
25 Henricus Naus [1049] is geboren op 09-04-1937 in Meijel, zoon van Martinus Lambertus Naus [929] (zie 19) en Anna Maria Coolen [1043]. Hij is gedoopt in Meijel. Henricus is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Henricus trouwde, 23 jaar oud, op 05-09-1960 in Helden met CP Sonnemans [1250]. CP is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. CP is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
26 Peter Hubertus Naus [930] is geboren op 20-10-1886 in Heijthuijsen, zoon van Wilhelmus Hubertus Naus [867] (zie 13) en Maria Ida Gubbels [927]. Hij is gedoopt in Heijthuijsen. Peter is overleden op 15-08-1968 in Weert, 81 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Landbouwer
Peter trouwde, 32 jaar oud, op 16-05-1919 in Ittervoort met Maria Gertrudis Vries [1050], 29 jaar oud. Maria is geboren op 13-05-1890 in Ittervoort. Zij is gedoopt in Ittervoort. Maria is overleden op 27-08-1956 in Weert, 66 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Peter en Maria:
1 Mechtildis Naus [1051], geboren op 28-03-1920 in Grathem. Zij is gedoopt in Grathem. Mechtildis is overleden op 16-11-1999 in ?, 79 jaar oud. Zij is begraven in Thorn. Mechtildis trouwde in ? met Leonardus Bernardus Hendrikus (Leo) Sniekers [3816]. Leo is geboren op 13-02-1915 in Thorn. Hij is gedoopt in ?. Leo is overleden op 13-11-1984 in Horn, 69 jaar oud. Hij is begraven in Thorn.
2 Maria Ida Naus [1052], geboren op 05-10-1921 in Grathem. Zij is gedoopt in Grathem. Maria is overleden op 25-01-2009 in Herten, 87 jaar oud. Zij is begraven op 29-01-2009 in Linne. Maria trouwde, 26 jaar oud, op 01-10-1948 in ? met Wiel Meuwissen [1251], 29 jaar oud. Wiel is geboren op 15-02-1919 in Montfort. Hij is gedoopt in Montfort. Wiel is overleden op 18-06-1994 in Roermond, 75 jaar oud. Hij is begraven in Linne.
3 Anna Maria Naus [1053], geboren op 10-04-1923 in Grathem. Zij is gedoopt in Grathem. Anna is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
4 Martinus Hubertus Naus [1054], geboren op 26-06-1925 in Grathem. Volgt 27.
5 Hendricus Severinus Naus [1055], geboren op 13-10-1926 in Grathem. Hij is gedoopt in Grathem. Hendricus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
6 Antonius Hubertus Naus [1056], geboren op 12-04-1928 in Grathem. Volgt 31.
7 Barbara Catharina Naus [1057], geboren op 23-11-1929 in Grathem. Zij is gedoopt in Grathem. Barbara is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Barbara trouwde, 30 jaar oud, op 06-05-1960 in ? met PJM Flupsen [1256]. PJM is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. PJM is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
8 Eleonora Gerarda Naus [1058], geboren op 31-07-1931 in Grathem. Zij is gedoopt in Grathem. Eleonora is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Eleonora trouwde, 28 jaar oud, op 06-05-1960 in ? met PJM Lammers [1257]. PJM is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. PJM is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
9 Christiaan Hubertus Johannes Naus [1059], geboren op 11-11-1933 in Grathem. Hij is gedoopt in Grathem. Christiaan is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
27 Martinus Hubertus Naus [1054] is geboren op 26-06-1925 in Grathem, zoon van Peter Hubertus Naus [930] (zie 26) en Maria Gertrudis Vries [1050]. Hij is gedoopt in Grathem. Martinus is overleden op 24-06-2008 in Nederweert, 82 jaar oud. Hij is begraven op 30-06-2008 in Nederweert. Martinus trouwde in ? met Lies Vaes [3859]. Lies is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Lies is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Martinus en Lies:
1 Gerarda Naus [3862], geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Gerarda is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Gerarda trouwde in ? met Hennie Van den Einden [3872]. Hennie is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Hennie is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
2 Hans Naus [3863], geboren in ?. Volgt 28.
3 Eric Naus [3864], geboren in ?. Volgt 29.
4 Ton Naus [3865], geboren in ?. Volgt 30.
28 Hans Naus [3863] is geboren in ?, zoon van Martinus Hubertus Naus [1054] (zie 27) en Lies Vaes [3859]. Hij is gedoopt in ?. Hans is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Hans trouwde in ? met Maxima..... [3873]. Maxima is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Maxima is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
29 Eric Naus [3864] is geboren in ?, zoon van Martinus Hubertus Naus [1054] (zie 27) en Lies Vaes [3859]. Hij is gedoopt in ?. Eric is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Eric trouwde in ? met Maddy..... [3876]. Maddy is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Maddy is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Eric en Maddy:
1 Madelon Naus [3877], geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Madelon is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
2 Marieke Naus [3878], geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Marieke is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
3 Stef Naus [3879], geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Stef is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
30 Ton Naus [3865] is geboren in ?, zoon van Martinus Hubertus Naus [1054] (zie 27) en Lies Vaes [3859]. Hij is gedoopt in ?. Ton is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Ton trouwde in ? met Sandy..... [3880]. Sandy is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Sandy is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Ton en Sandy:
1 Fleur Naus [3881], geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Fleur is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
2 Lynn Naus [3882], geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Lynn is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
3 Audrey Naus [3883], geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Audrey is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
31 Antonius Hubertus Naus [1056] is geboren op 12-04-1928 in Grathem, zoon van Peter Hubertus Naus [930] (zie 26) en Maria Gertrudis Vries [1050]. Hij is gedoopt in Grathem. Antonius is overleden op 16-12-1978 in Nederweert, 50 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Arbeider
Antonius trouwde, 32 jaar oud, op 16-12-1960 in Nederweert met Anna Mechtilda van Heur [1252], 28 jaar oud. Anna is geboren op 06-06-1932 in Nederweert. Zij is gedoopt in Nederweert. Anna is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Antonius en Anna:
1 Johannes Franciscus Maria Naus [1253], geboren op 24-10-1961 in Weert. Hij is gedoopt in Weert. Johannes is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
2 Wilhelmina Mechtilda Petra Naus [1254], geboren op 15-03-1963 in Weert. Zij is gedoopt in Weert. Wilhelmina is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
3 Franciscus Henricus Gertrudis Naus [1255], geboren op 16-08-1967 in Nederweert. Hij is gedoopt in Nederweert. Franciscus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
32 Hendricus Severinus Naus [931] is geboren op 19-11-1888 in Heijthuijsen, zoon van Wilhelmus Hubertus Naus [867] (zie 13) en Maria Ida Gubbels [927]. Hij is gedoopt in Heijthuijsen. Hendricus is overleden op 13-07-1986 in Weert, 97 jaar oud. Hij is begraven in Weert.
Beroep:
Landbouwer
Hendricus trouwde, 24 jaar oud, op 03-01-1913 in Neeritter met Leonora Vandevin [1060], 22 jaar oud. Leonora is geboren op 25-09-1890 in Kessenich. Zij is gedoopt in Kessenich. Leonora is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Hendricus en Leonora:
1 Theresia Wilhelmina Ida Naus [1061], geboren op 31-03-1913 in Neeritter. Zij is gedoopt in Neeritter. Theresia is overleden op 16-05-1986 in Nieuwegein, 73 jaar oud. Zij is begraven in Baexem. Theresia trouwde, 25 jaar oud, op 22-04-1938 in Heijthuijsen met Joseph Mathias Antonius van Roij [1258], 28 jaar oud. Joseph is geboren op 04-10-1909 in Weert. Hij is gedoopt in Weert. Joseph is overleden op 02-04-1980 in Baexem, 70 jaar oud. Hij is begraven in Baexem.
2 Jacobus Johannes Naus [1062], geboren op 25-07-1914 in Neeritter. Volgt 33.
3 Jacobus Wilhelmus Hubertus Naus [1063], geboren op 12-09-1915 in Neeritter. Volgt 34.
4 Maria Ida Naus [1064], geboren op 26-09-1920 in Neeritter. Zij is gedoopt in Neeritter. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Maria trouwde, 24 jaar oud, op 07-09-1945 in ? met JT Maessen [1264]. JT is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. JT is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
5 Elisa Maria Johanna Naus [1065], geboren op 14-02-1923 in Neeritter. Zij is gedoopt in Neeritter. Elisa is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Elisa trouwde, 23 jaar oud, op 05-07-1946 in ? met Peter L. Vossen [1265]. Peter is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Peter is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
6 Barbara Hubertina Naus [1066], geboren op 09-02-1927 in Neeritter. Zij is gedoopt in Neeritter. Barbara is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Barbara trouwde, 25 jaar oud, op 15-09-1952 in ? met G Meevis [1266]. G is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. G is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
7 Gerardus Jacobus Naus [1067], geboren op 28-02-1932 in Neeritter. Hij is gedoopt in Neeritter. Gerardus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
33 Jacobus Johannes Naus [1062] is geboren op 25-07-1914 in Neeritter, zoon van Hendricus Severinus Naus [931] (zie 32) en Leonora Vandevin [1060]. Hij is gedoopt in Neeritter. Jacobus is overleden op 02-06-1974 in Horn, 59 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Arbeider
Jacobus trouwde, 30 jaar oud, op 25-05-1945 in Roggel met Hendrika Christina Goeden [1259], 29 jaar oud. Hendrika is geboren op 18-01-1916 in Meijel. Zij is gedoopt in Meijel. Hendrika is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Jacobus en Hendrika:
1 Gertruda Eleonora Maria Naus [1260], geboren op 01-01-1947 in Heijthuijsen. Zij is gedoopt in Heijthuijsen. Gertruda is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Gertruda trouwde, 21 jaar oud, op 26-07-1968 in ? met Mart Cox [1350], 23 jaar oud. Mart is geboren op 16-03-1945 in ?. Hij is gedoopt in ?. Mart is overleden op 03-01-2003 in ?, 57 jaar oud. Hij is begraven in Heel.
2 Eleonora Francisca Gertruda Naus [1261], geboren op 15-12-1948 in Heijthuijsen. Zij is gedoopt in Heijthuijsen. Eleonora is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
3 Jacobus Hendrikus Franciscus Naus [1262], geboren op 25-09-1955 in Heijthuijsen. Hij is gedoopt in Heijthuijsen. Jacobus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
34 Jacobus Wilhelmus Hubertus Naus [1063] is geboren op 12-09-1915 in Neeritter, zoon van Hendricus Severinus Naus [931] (zie 32) en Leonora Vandevin [1060]. Hij is gedoopt in Neeritter. Jacobus is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Jacobus trouwde, 34 jaar oud, op 08-09-1950 in ? met AMH Hendriks [1263]. AMH is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. AMH is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
35 Antonius Hubertus Naus [932] is geboren op 17-02-1891 in Heijthuijsen, zoon van Wilhelmus Hubertus Naus [867] (zie 13) en Maria Ida Gubbels [927]. Hij is gedoopt in Heijthuijsen. Antonius is overleden op 08-03-1951 in Roermond, 60 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Landbouwer
Antonius:
(1) trouwde, 41 jaar oud, op 26-08-1932 in Baexem met Anna Maria Hubertina Coolen [1068], 38 jaar oud. Anna is geboren op 26-08-1894 in Grathem. Zij is gedoopt in Grathem. Anna is overleden op 30-07-1933 in Roermond, 38 jaar oud. Zij is begraven in ?.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 01-03-1935 in Baexem met Helena Petronella Kesselmans [1069], 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Antonius en Helena: Na de dood van zijn eerste vrouw is hij getrouwd met haar jongere zus.
Helena is geboren op 27-08-1906 in Baarlo. Zij is gedoopt in Baarlo. Helena is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kind van Antonius en Anna:
1 Jacobus Hubertus Naus [1070], geboren in ?. Volgt 36.
Kinderen van Antonius en Helena:
2 Wilhelmus Hubertus Naus [1071], geboren op 14-02-1936 in Baexem. Volgt 37.
3 Peter Johannes Wilhelmus Naus [1072], geboren op 10-08-1937 in Grathem. Volgt 38.
4 Joseph Hendrik Sevrien Naus [1073], geboren op 21-03-1939 in Grathem. Volgt 39.
5 Theresia Ida Maria Petronella Naus [1074], geboren op 29-11-1940 in Grathem. Zij is gedoopt in Grathem. Theresia is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Theresia trouwde, 23 jaar oud, op 25-09-1964 in Grathem met Jozef Hubertus Caris [1277]. Jozef is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Jozef is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
6 Lodewijk Jacobus Maria Naus [1075], geboren op 10-05-1942 in Grathem. Hij is gedoopt in Grathem. Lodewijk is overleden op 15-06-1942 in Roermond, 1 maand oud. Hij is begraven in ?.
7 Margariet Maria Jacqueline Naus [1076], geboren op 14-09-1946 in Grathem. Zij is gedoopt in Grathem. Margariet is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Margariet trouwde, 22 jaar oud, op 27-06-1969 in Grathem met Hendricus Hubertus Schaefer [1278]. Hendricus is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Hendricus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
8 Jose Hermine Antoinette Naus [1077], geboren op 28-02-1948 in Grathem. Zij is gedoopt in Grathem. Jose is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Jose trouwde, 19 jaar oud, op 02-06-1967 in Grathem met Jacobus Hubertus Franciscus Mathi Tinnemans [1279]. Jacobus is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Jacobus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
9 Elise Leonie Henriette Naus [1078], geboren op 31-03-1949 in Grathem. Zij is gedoopt in Grathem. Elise is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
36 Jacobus Hubertus Naus [1070] is geboren in ?, zoon van Antonius Hubertus Naus [932] (zie 35) en Anna Maria Hubertina Coolen [1068]. Hij is gedoopt in ?. Jacobus is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Jacobus trouwde in ? met Cleutjens [1267]. Zij is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Zij is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
37 Wilhelmus Hubertus Naus [1071] is geboren op 14-02-1936 in Baexem, zoon van Antonius Hubertus Naus [932] (zie 35) en Helena Petronella Kesselmans [1069]. Hij is gedoopt in Baexem. Wilhelmus is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Wilhelmus trouwde, 28 jaar oud, op 17-04-1964 in Grathem met Theodora Anna Netta Jeurninck [1268], 22 jaar oud. Theodora is geboren op 06-06-1941 in Grathem. Zij is gedoopt in Grathem. Theodora is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Wilhelmus en Theodora:
1 Antonius Jacobus Johannes Helena Marie Naus [1269], geboren op 07-09-1965 in Grathem. Hij is gedoopt in Grathem. Antonius is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
2 Nicole Helina Jacoba Naus [1270], geboren op 20-08-1967 in Grathem. Zij is gedoopt in Grathem. Nicole is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
38 Peter Johannes Wilhelmus Naus [1072] is geboren op 10-08-1937 in Grathem, zoon van Antonius Hubertus Naus [932] (zie 35) en Helena Petronella Kesselmans [1069]. Hij is gedoopt in Grathem. Peter is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Peter trouwde, 27 jaar oud, op 15-01-1965 in Horn met Elisa Maria (Lies) Pubben [1271], 24 jaar oud. Lies is geboren op 01-07-1940 in Panheel. Zij is gedoopt in ?. Lies is overleden op 20-10-1996 in Heel, 56 jaar oud. Zij is gecremeerd in Geleen [bron: http://genealogie-limburg.net/index.php?module=bidpr&func=viewselect].
Kinderen van Peter en Lies:
1 Antonius Jacobus Hubertus Naus [1272], geboren op 20-08-1966 in Heel. Hij is gedoopt in Heel. Antonius is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
2 Patricius Hendricus Maria Naus [1273], geboren op 14-10-1972 in Heel. Hij is gedoopt in Heel. Patricius is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
39 Joseph Hendrik Sevrien Naus [1073] is geboren op 21-03-1939 in Grathem, zoon van Antonius Hubertus Naus [932] (zie 35) en Helena Petronella Kesselmans [1069]. Hij is gedoopt in Grathem. Joseph is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Joseph trouwde, 26 jaar oud, op 13-08-1965 in Echt met Maria Gertruda Hendrika Jeuken [1274], 23 jaar oud. Maria is geboren op 16-03-1942 in Echt. Zij is gedoopt in Echt. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Joseph en Maria:
1 Astrid Maria Jacoba Helena Naus [1275], geboren op 01-01-1971 in Roermond. Zij is gedoopt in Roermond. Astrid is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
2 Richard Leonardus Josef Hubertus Naus [1276], geboren op 30-06-1978 in Roermond. Hij is gedoopt in Roermond. Richard is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
40 Theodorus Naus [821] is geboren op 27-10-1818 in Helden, zoon van Wilhelmus Naus [789] (zie 11) en Helena Jacobs [818]. Hij is gedoopt in Helden. Theodorus is overleden op 02-07-1899 in Helden, 80 jaar oud. Hij is begraven in ?. Theodorus:
(1) trouwde, 35 jaar oud, op 04-02-1854 in Meijel met Elisabeth Smeets [876], 47 jaar oud. Elisabeth is geboren in Maasbree. Zij is gedoopt op 02-09-1806 in Maasbree. Elisabeth is overleden op 09-03-1864 in Helden, 57 jaar oud. Zij is begraven in ?.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op 07-11-1864 in Meijel met Johanna Christina Thijssen [877], 38 jaar oud. Johanna is geboren op 25-05-1826 in Meijel. Zij is gedoopt in Meijel. Johanna is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Theodorus en Johanna:
1 Maria Elisabeth Eleonora Naus [878], geboren op 07-09-1865 in Helden. Zij is gedoopt in Helden. Maria is overleden op 27-06-1899 in Helden, 33 jaar oud. Zij is begraven in ?. Maria trouwde, 25 jaar oud, op 13-04-1891 in Helden met Peter Johannes Geurts [937], 34 jaar oud. Peter is geboren op 28-01-1857 in Maasbree. Hij is gedoopt in Maasbree. Peter is overleden op 05-12-1921 in Helden, 64 jaar oud. Hij is begraven in ?. Peter trouwde later op 15-01-1900 in Helden met Jacoba Naus [879] (1868-1944), zie 40,2.
2 Jacoba Naus [879], geboren op 20-04-1868 in Helden. Zij is gedoopt in Helden. Jacoba is overleden op 29-01-1944 in Helden, 75 jaar oud. Zij is begraven in ?. Jacoba trouwde, 31 jaar oud, op 15-01-1900 in Helden met Peter Johannes Geurts [937], 42 jaar oud. Peter is geboren op 28-01-1857 in Maasbree. Hij is gedoopt in Maasbree. Peter is overleden op 05-12-1921 in Helden, 64 jaar oud. Hij is begraven in ?. Peter is weduwnaar van Maria Elisabeth Eleonora Naus [878] (1865-1899), met wie hij trouwde op 13-04-1891 in Helden, zie 40,1.
41 Andries Naus [826] is geboren op 31-12-1829 in Roggel, zoon van Wilhelmus Naus [789] (zie 11) en Helena Jacobs [818]. Hij is gedoopt in Roggel. Andries is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Notitie bij Andries: 13 november 1888 HELDEN -
Openbare verkoop van een huis en tuin te Helden gelegen door Frans Nicolas te Roermond, als gemachtigde van Andries Naus te Helden, aan Frans Nicolas voornoemd voor f 1.300,-.
GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1888/193.
Beroep:
Akkerman
Andries trouwde, 31 jaar oud, op 09-04-1861 in Helden met Gertrudis Nijssen [883], 41 jaar oud. Gertrudis is geboren op 21-09-1819 in ?. Zij is gedoopt in ?. Gertrudis is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kind van Andries en Gertrudis:
1 Wilhelmus Naus [884], geboren op 27-09-1864 in Helden. Volgt 42.
42 Wilhelmus Naus [884] is geboren op 27-09-1864 in Helden, zoon van Andries Naus [826] (zie 41) en Gertrudis Nijssen [883]. Hij is gedoopt in Helden. Wilhelmus is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Wilhelmus trouwde, 20 jaar oud, op 20-04-1885 in Helden met Gertrudis Verhaegh [938], 25 jaar oud. Gertrudis is geboren op 27-03-1860 in Helden. Zij is gedoopt in Helden. Gertrudis is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Wilhelmus en Gertrudis:
1 Wilhelmina Naus [939], geboren op 04-09-1886 in Helden. Zij is gedoopt in Helden. Wilhelmina is overleden op 15-02-1975 in Bakel, 88 jaar oud. Zij is begraven in ?. Wilhelmina trouwde, 21 jaar oud, op 03-08-1908 in Helmond met Johannes Hubertus van de Vijfeijken [1079], 22 jaar oud. Johannes is geboren op 04-01-1886 in Helmond. Hij is gedoopt in Helmond. Johannes is overleden op 23-07-1956 in Helmond, 70 jaar oud. Hij is begraven in ?.
2 Dorothea Naus [940], geboren op 23-05-1888 in Helden. Zij is gedoopt in Helden. Dorothea is overleden op 25-04-1975 in Helmond, 86 jaar oud. Zij is begraven in ?. Dorothea trouwde, 34 jaar oud, op 22-08-1922 in Helmond met Johannes Petrus Manders [1080], 31 jaar oud. Johannes is geboren op 26-10-1890 in Helmond. Hij is gedoopt in Helmond. Johannes is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
3 Anna Gertrudis Naus [941], geboren op 07-11-1889 in Deurne. Zij is gedoopt in Deurne. Anna is overleden op 06-12-1971 in Deurne, 82 jaar oud. Zij is begraven in ?. Anna trouwde, 25 jaar oud, op 09-08-1915 in Helmond met Josephus Johannes Maria van Dijk [1081], 23 jaar oud. Josephus is geboren op 14-05-1892 in Helmond. Hij is gedoopt in Helmond. Josephus is overleden op 14-05-1941 in Helmond, 49 jaar oud. Hij is begraven in ?.
4 Mechtildis Naus [942], geboren op 12-02-1895 in Deurne. Zij is gedoopt in Deurne. Mechtildis is overleden op 25-08-1956 in Helmond, 61 jaar oud. Zij is begraven in ?. Mechtildis trouwde in ? met Antonius Josephus Bombeeck [1082]. Antonius is geboren op 14-04-1896 in Helmond. Hij is gedoopt in Helmond. Antonius is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
5 Andreas Petrus Naus [943], geboren op 23-03-1898 in Deurne. Volgt 43.
6 Antonia Johanna Lambertina Naus [944], geboren op 28-07-1902 in Helmond. Zij is gedoopt in Helmond. Antonia is overleden op 17-05-1986 in Bakel, 83 jaar oud. Zij is begraven in ?. Antonia trouwde, 21 jaar oud, op 10-05-1924 in Helmond met Wilhelmus Petrus Antonius van Lierop [1085], 22 jaar oud. Wilhelmus is geboren op 13-04-1902 in Helmond. Hij is gedoopt in Helmond. Wilhelmus is overleden op 16-03-1966 in Helmond, 63 jaar oud. Hij is begraven in ?.
43 Andreas Petrus Naus [943] is geboren op 23-03-1898 in Deurne, zoon van Wilhelmus Naus [884] (zie 42) en Gertrudis Verhaegh [938]. Hij is gedoopt in Deurne. Andreas is overleden op 04-03-1982 in Zutphen, 83 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Kapper
Andreas trouwde, 36 jaar oud, op 15-08-1934 in Zutphen met Johanna Boekema [1083], 30 jaar oud. Johanna is geboren op 06-01-1904 in Zutphen. Zij is gedoopt in Zutphen. Johanna is overleden op 14-03-1980 in Warnsveld, 76 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Kind van Andreas en Johanna:
1 Andre Rudolf Naus [1084], geboren op 09-11-1935 in Zutphen. Volgt 44.
44 Andre Rudolf Naus [1084] is geboren op 09-11-1935 in Zutphen, zoon van Andreas Petrus Naus [943] (zie 43) en Johanna Boekema [1083]. Hij is gedoopt in Zutphen. Andre is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Andre trouwde, 31 jaar oud, op 24-07-1967 in ? met JA Scheffer [1280].
Notitie bij het huwelijk van Andre en JA: Is na de dood van zijn eerste vrouw met de jongere zus getrouwd.
JA is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. JA is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
45 Leonardus Naus [828] is geboren op 16-11-1834 in Helden, zoon van Wilhelmus Naus [789] (zie 11) en Helena Jacobs [818]. Hij is gedoopt in Helden.
Notitie bij de geboorte van Leonardus: Geboren op 24-11-1834 te Roggel ?
Leonardus is overleden op 30-08-1912 in Panningen, 77 jaar oud. Hij is begraven in ?. Leonardus trouwde, 28 jaar oud, op 10-04-1863 in Helden met Maria Hendrix [886], 27 jaar oud. Maria is geboren op 22-07-1835 in Helden. Zij is gedoopt in Helden.
Notitie bij de geboorte van Maria: Dochter van Peter Hendrix en Dorothea Verschaeren.
Maria is overleden op 21-07-1891 in Helden, 55 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Leonardus en Maria:
1 Willem Naus [887], geboren op 06-05-1865 in Helden. Hij is gedoopt in Helden. Willem is overleden op 08-01-1866 in Helden, 8 maanden oud. Hij is begraven in ?.
2 Peter Naus [888], geboren op 13-09-1866 in Helden. Volgt 46.
3 Helena Naus [889], geboren op 07-04-1868 in Helden. Zij is gedoopt in Helden. Helena is overleden op 16-04-1937 in Helden, 69 jaar oud. Zij is begraven in ?. Helena trouwde, 40 jaar oud, op 24-02-1909 in Helden met Gerardus Steeghs [952], 44 jaar oud. Gerardus is geboren op 23-11-1864 in Helden. Hij is gedoopt in Helden. Gerardus is overleden op 14-01-1947 in Helden, 82 jaar oud. Hij is begraven in ?.
4 Willem Naus [890], geboren op 23-09-1869 in Helden. Volgt 47.
5 Theodorus Naus [891], geboren op 27-04-1871 in Helden. Volgt 48.
6 Johannes Naus [892], geboren op 01-07-1872 in Helden. Volgt 57.
7 Peter Mathijs Naus [893], geboren op 05-04-1875 in Helden. Volgt 62.
8 Louis Naus [894], geboren op 13-05-1877 in Helden. Volgt 75.
9 Gertrudis Naus [895], geboren op 30-07-1878 in Helden. Zij is gedoopt in Helden. Gertrudis is overleden op 19-02-1963 in Helden, 84 jaar oud. Zij is begraven op 21-02-1963 in Panningen. Gertrudis trouwde, 25 jaar oud, op 03-05-1904 in Helden met Peter Janssen [985], 28 jaar oud. Peter is geboren op 31-10-1875 in Meijel. Hij is gedoopt in Meijel. Peter is overleden op 14-05-1945 in Helden, 69 jaar oud. Hij is begraven in Panningen.
10 Maria Martina Naus [896], geboren op 17-08-1879 in Helden. Zij is gedoopt in Helden. Maria is overleden op 13-12-1968 in Weert, 89 jaar oud. Zij is begraven in Beringe. Maria trouwde, 29 jaar oud, op 12-10-1908 in Helden met Hendrikus Peeters [986], 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Hendrikus: Zij had al een dochter (vader onbekend).
Hendrikus is geboren op 12-04-1875 in Helden. Hij is gedoopt in Helden. Hendrikus is overleden op 17-12-1939 in Helden, 64 jaar oud. Hij is begraven in Beringe.
46 Peter Naus [888] is geboren op 13-09-1866 in Helden, zoon van Leonardus Naus [828] (zie 45) en Maria Hendrix [886]. Hij is gedoopt in Helden. Peter is overleden op 12-09-1958 in Helden, 91 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Landbouwer
Peter trouwde, 32 jaar oud, op 16-01-1899 in Helden met Hendrika Beurskens [945], 32 jaar oud. Hendrika is geboren op 04-11-1866 in Helden. Zij is gedoopt in Helden. Hendrika is overleden op 13-09-1952 in Helden, 85 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Peter en Hendrika:
1 Leonardus Naus [946], geboren op 04-01-1900 in Helden. Hij is gedoopt in Helden. Leonardus is overleden op 29-04-1987 in Helden, 87 jaar oud. Hij is begraven in Beringe.
Beroep:
Landbouwer
2 Johanna Naus [947], geboren op 24-01-1902 in Helden. Zij is gedoopt in Helden. Johanna is overleden op 07-03-1905 in Helden, 3 jaar oud. Zij is begraven in ?.
3 Maria Naus [948], geboren op 26-11-1903 in Helden. Zij is gedoopt in Helden. Maria is overleden op 16-03-1944 in Venlo, 40 jaar oud. Zij is begraven in ?. Maria trouwde, 34 jaar oud, op 16-05-1938 in Helden met Hendrikus H. Winkelmolen [1086], 37 jaar oud. Hendrikus is geboren op 03-11-1900 in Neer. Hij is gedoopt in Neer. Hendrikus is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Hendrikus trouwde later op 29-04-1946 in Helden met Wilhelmina Gertrudis Naus [951] (1909-1952), zie 46,6.
4 Johanna Wilhelmina Naus [949], geboren op 24-08-1905 in Helden. Zij is gedoopt in Helden. Johanna is overleden op 28-05-1977 in Sambeek, 71 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Beroep:
Kloosterzuster (Geprofest op 3-9-1942 zuster Josephine.)
5 Naus [950], geboren op 25-03-1908 in Helden. Zij is gedoopt in Helden. Zij is overleden op 25-03-1908 in Helden, geen dag oud. Zij is begraven in ?.
6 Wilhelmina Gertrudis Naus [951], geboren op 07-07-1909 in Helden. Zij is gedoopt in Helden. Wilhelmina is overleden op 28-03-1952 in Helden, 42 jaar oud. Zij is begraven in ?. Wilhelmina trouwde, 36 jaar oud, op 29-04-1946 in Helden met Hendrikus H. Winkelmolen [1086], 45 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wilhelmina en Hendrikus: Trouwde na de dood van haar oudere zus met haar zwager.
Gehuwd op 25-05-1903 ?
Hendrikus is geboren op 03-11-1900 in Neer. Hij is gedoopt in Neer. Hendrikus is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Hendrikus is weduwnaar van Maria Naus [948] (1903-1944), met wie hij trouwde op 16-05-1938 in Helden, zie 46,3.
47 Willem Naus [890] is geboren op 23-09-1869 in Helden, zoon van Leonardus Naus [828] (zie 45) en Maria Hendrix [886]. Hij is gedoopt in Helden. Willem is overleden op 29-01-1963 in Venlo, 93 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Landbouwer
Willem trouwde, 35 jaar oud, op 01-05-1905 in Helden met Dorothea Beurskens [953], 35 jaar oud. Dorothea is geboren op 02-11-1869 in Helden. Zij is gedoopt in Helden. Dorothea is overleden op 07-05-1935 in Helden, 65 jaar oud. Zij is begraven in ?.
48 Theodorus Naus [891] is geboren op 27-04-1871 in Helden, zoon van Leonardus Naus [828] (zie 45) en Maria Hendrix [886]. Hij is gedoopt in Helden. Theodorus is overleden op 11-06-1954 in Venlo, 83 jaar oud. Hij is begraven in ?. Theodorus trouwde, 32 jaar oud, op 26-05-1903 in Helden met Anna Maria Gielen [954], 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Theodorus en Anna: Gehuwd op 25-05-1903 ?
Anna is geboren op 10-08-1874 in Helden. Zij is gedoopt in Helden. Anna is overleden op 02-02-1937 in Helden, 62 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Theodorus en Anna:
1 Leonardus Naus [955], geboren op 30-10-1904 in Helden. Hij is gedoopt in Helden. Leonardus is overleden op 24-01-1910 in Helden, 5 jaar oud. Hij is begraven in ?.
2 Silvester Theodorus Naus [956], geboren op 15-02-1906 in Helden. Volgt 49.
3 Franciscus Naus [957], geboren op 21-06-1907 in Helden. Volgt 50.
4 Peter Mathijs Naus [958], geboren op 11-09-1908 in Helden. Hij is gedoopt in Helden. Peter is overleden op 08-02-1940 in Helden, 31 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Kleermaker
5 Leonardus Peter Wilhelmus Naus [959], geboren op 29-06-1910 in Helden. Volgt 52.
6 Johannes Mathijs Naus [960], geboren op 05-01-1912 in Helden. Volgt 55.
7 Louis Naus [961], geboren op 12-12-1913 in Helden. Hij is gedoopt in Helden. Louis is overleden op 23-03-1914 in ?, 3 maanden oud. Hij is begraven in ?.
8 Peter Hendrikus Naus [962], geboren op 21-11-1916 in Helden. Volgt 56.
49 Silvester Theodorus Naus [956] is geboren op 15-02-1906 in Helden, zoon van Theodorus Naus [891] (zie 48) en Anna Maria Gielen [954]. Hij is gedoopt in Helden. Silvester is overleden op 30-04-1981 in Venlo, 75 jaar oud. Hij is begraven in Helden.
Beroep:
Landbouwer
Silvester trouwde, 31 jaar oud, op 19-04-1937 in Helden met Hendrika Verstappen [1087], 27 jaar oud. Hendrika is geboren op 13-07-1909 in Deurne. Zij is gedoopt in Deurne. Hendrika is overleden op 25-01-1996 in ?, 86 jaar oud. Zij is begraven in Helden.
Kinderen van Silvester en Hendrika:
1 Maria Hubertina Theodora Hendrika Naus [1088], geboren op 02-07-1938 in Helden. Zij is gedoopt in Helden. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
2 Hubertina Johanna Mathea Naus [1089], geboren op 20-05-1940 in Helden. Zij is gedoopt in Helden. Hubertina is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Hubertina trouwde, 25 jaar oud, op 12-08-1965 in ? met PA Janssen [1281]. PA is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. PA is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
3 Theodora Gertruda Francine Naus [1090], geboren op 13-06-1941 in Helden. Zij is gedoopt in Helden. Theodora is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Theodora trouwde, 23 jaar oud, op 27-08-1964 in ? met JHC Ghielen [1282]. JHC is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. JHC is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
4 Hendrika Johanna Arnoldina Naus [1091], geboren op 21-06-1943 in Helden. Zij is gedoopt in Helden. Hendrika is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
5 Antonetta Leonarda Petronella Naus [1092], geboren op 09-11-1944 in Helden. Zij is gedoopt in Helden. Antonetta is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Antonetta trouwde, 24 jaar oud, op 30-12-1968 in ? met CJP Wilms [1283]. CJP is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. CJP is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
50 Franciscus Naus [957] is geboren op 21-06-1907 in Helden, zoon van Theodorus Naus [891] (zie 48) en Anna Maria Gielen [954]. Hij is gedoopt in Helden. Franciscus is overleden op 28-10-1993 in Venlo, 86 jaar oud. Hij is begraven in Beringe. Franciscus trouwde, 27 jaar oud, op 19-04-1935 in Helden met Hendrika Theeuwen [1093], 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Franciscus en Hendrika: Theeuwen = Teeuwen.
Hendrika is geboren op 15-09-1909 in Helden. Zij is gedoopt in Helden. Hendrika is overleden op 04-04-1978 in Helden, 68 jaar oud. Zij is begraven in Beringe.
Notitie bij overlijden van Hendrika: In april 1978 te Helden overleden.
Kinderen van Franciscus en Hendrika:
1 Dorothea M. H. Naus [1094], geboren op 07-03-1936 in ?. Zij is gedoopt in ?. Dorothea is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
2 Theodorus Christiaan Naus [1095], geboren op 06-07-1937 in Helden. Volgt 51.
3 Maria Elisabeth Silvia Naus [1096], geboren op 31-01-1939 in ?. Zij is gedoopt in ?. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
4 Anna P. Naus [1097], geboren op 23-06-1940 in ?. Zij is gedoopt in ?. Anna is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
5 Leonarda Maria Naus [1098], geboren op 01-11-1941 in Helden. Zij is gedoopt in Beringe. Leonarda is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Leonarda trouwde, 23 jaar oud, op 09-07-1965 in Helden met Wilhelmus Leonardus Hendricus Marie Fleuren [3764], 24 jaar oud. Wilhelmus is geboren op 22-11-1940 in Helden. Hij is gedoopt in ?. Wilhelmus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Ambtenaar
6 Hendrika W. Naus [1099], geboren op 27-04-1943 in ?. Zij is gedoopt in ?. Hendrika is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
7 Henricus Johannes Naus [1100], geboren op 21-02-1945 in ?. Hij is gedoopt in ?. Henricus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
8 Petronella J. Naus [1101], geboren op 27-06-1946 in ?. Zij is gedoopt in ?. Petronella is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
9 Joseph Hendrikus Naus [1102], geboren op 09-01-1949 in ?. Hij is gedoopt in ?. Joseph is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
10 Martina E. Naus [1103], geboren op 26-12-1950 in ?. Zij is gedoopt in ?. Martina is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
11 Mathieu Theodorus Marie Naus [1104], geboren op 19-04-1954 in ?. Hij is gedoopt in ?. Mathieu is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
51 Theodorus Christiaan Naus [1095] is geboren op 06-07-1937 in Helden, zoon van Franciscus Naus [957] (zie 50) en Hendrika Theeuwen [1093]. Hij is gedoopt in Helden. Theodorus is overleden op 22-05-1983 in Venlo, 45 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Chauffeur
Theodorus trouwde, 26 jaar oud, op 23-12-1963 in Helden met Maria Josephina Theodora Kessels [1284], 23 jaar oud. Maria is geboren op 08-01-1940 in Helden. Zij is gedoopt in Helden. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Theodorus en Maria:
1 Franciscus Marie Naus [1285], geboren op 26-04-1965 in Tegelen. Hij is gedoopt in Tegelen. Franciscus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
2 Henrica Louise Naus [1286], geboren op 15-06-1966 in Helden. Zij is gedoopt in Helden. Henrica is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
52 Leonardus Peter Wilhelmus Naus [959] is geboren op 29-06-1910 in Helden, zoon van Theodorus Naus [891] (zie 48) en Anna Maria Gielen [954]. Hij is gedoopt in Helden. Leonardus is overleden op 15-06-1985 in Venlo, 74 jaar oud. Hij is begraven in Egchel.
Beroep:
Tuinder
Leonardus trouwde, 26 jaar oud, op 12-04-1937 in Helden met Johanna Petronella Lenders [1105], 24 jaar oud. Johanna is geboren op 17-08-1912 in Beringe. Zij is gedoopt in Beringe. Johanna is overleden op 30-04-2003 in Venlo, 90 jaar oud. Zij is begraven in Egchel.
Kinderen van Leonardus en Johanna:
1 Maria Theodora Wilhelmina Naus [1106], geboren op 20-09-1938 in Helden. Zij is gedoopt in Helden. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Maria trouwde, 25 jaar oud, op 16-12-1963 in ? met Jac Janssen [1287], 35 jaar oud. Jac is geboren op 07-10-1928 in ?. Hij is gedoopt in ?. Jac is overleden op 25-01-1996 in ?, 67 jaar oud. Hij is begraven in Egchel.
2 Leonardus Henricus Johannes Theodor Naus [1107], geboren op 26-06-1942 in Helden. Volgt 53.
3 Theodorus Franciscus Naus [1108], geboren op 08-03-1945 in Helden. Volgt 54.
4 Jacobus Hendrikus Joseph Naus [3073], geboren op 28-03-1950 in Helden. Hij is gedoopt in Helden. Jacobus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
53 Leonardus Henricus Johannes Theodor Naus [1107] is geboren op 26-06-1942 in Helden, zoon van Leonardus Peter Wilhelmus Naus [959] (zie 52) en Johanna Petronella Lenders [1105]. Hij is gedoopt in Helden. Leonardus is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Leonardus trouwde, 25 jaar oud, op 18-12-1967 in Horst met TPM Houben [1288]. TPM is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. TPM is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
54 Theodorus Franciscus Naus [1108] is geboren op 08-03-1945 in Helden, zoon van Leonardus Peter Wilhelmus Naus [959] (zie 52) en Johanna Petronella Lenders [1105]. Hij is gedoopt in Helden. Theodorus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Notitie bij Theodorus: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 1999.
"Ik heb gedurende 42 jaar gewerkt in de Rabobank-organisatie, waarvan 40 jaar bij lokale Rabobanken. In deze periode heb ik 27 jaar gewerkt in een managementfunctie, waarvan de laatste 23 jaar als algemeen directeur. In deze functie werkte ik in een agrarische omgeving, met name de intensieve veehouderij en daarnaast retail en kleine industrie. Sinds 1990 ben ik betrokken bij projecten in West-Afrika (m.n. Kameroen) via de Katholieke Missie. (kleine co peratieve agrarische organsiatie en micro-financiering). Een aantal jaren was ik bestuurlid van RabobankFoundation. Daardoor ik kennis heb gemaakt met een groot aantal aspecten en werkzaamheden van deze organisatie. Ook heb ik voor Rabobank Foundation projecten bezocht in Sri Lanka."
Theodorus trouwde, 24 jaar oud, op 18-12-1969 in ? met JAJ Steeghs [1289]. JAJ is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. JAJ is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
55 Johannes Mathijs Naus [960] is geboren op 05-01-1912 in Helden, zoon van Theodorus Naus [891] (zie 48) en Anna Maria Gielen [954]. Hij is gedoopt in Helden. Johannes is overleden op 07-02-1975 in Helden, 63 jaar oud. Hij is begraven in Beringe.
Beroep:
Kleermaker
Johannes:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 30-09-1940 in Venray met Petronella Hubertina Cornelia Arts [1109], 26 jaar oud. Petronella is geboren op 29-07-1914 in Venray. Zij is gedoopt in Venray. Petronella is overleden op 12-05-1962 in Venlo, 47 jaar oud. Zij is begraven in Beringe.
(2) trouwde, 51 jaar oud, op 08-08-1963 in Eindhoven met Gertruda Egberta Melten [1114], 43 jaar oud. Gertruda is geboren op 18-11-1919 in Oudkarspel. Zij is gedoopt in Oudkarspel. Gertruda is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Johannes en Petronella:
1 Anna Maria Jacoba Theodora Naus [1110], geboren op 08-11-1941 in Venray. Zij is gedoopt in Venray. Anna is overleden op 09-12-1951 in Weert, 10 jaar oud. Zij is begraven in ?.
2 Henricus Matheus Theodorus Naus [1111], geboren op 15-11-1945 in Weert. Hij is gedoopt in Weert. Henricus is overleden op 14-01-1946 in Helden, 1 maand oud. Hij is begraven in ?.
3 Jacoba Francisca Josepha Maria Naus [1112], geboren op 27-12-1946 in Weert. Zij is gedoopt in Weert. Jacoba is overleden op 02-01-1947 in Weert, 6 dagen oud. Zij is begraven in ?.
4 Jacoba Maria Leonarda Corneli Naus [1113], geboren op 30-06-1951 in Weert. Zij is gedoopt in Weert. Jacoba is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
56 Peter Hendrikus Naus [962] is geboren op 21-11-1916 in Helden, zoon van Theodorus Naus [891] (zie 48) en Anna Maria Gielen [954]. Hij is gedoopt in Helden. Peter is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Peter trouwde, 31 jaar oud, op 22-10-1948 in ? met Margaretha Hanrats [1115], 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Peter en Margaretha: Gehuwd in 1897.
Margaretha is geboren op 12-04-1921 in ?. Zij is gedoopt in ?. Margaretha is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Peter en Margaretha:
1 Johanna T.A.M. Naus [1116], geboren op 10-09-1949 in ?. Zij is gedoopt in ?. Johanna is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
2 Theodorus G.H.M. Naus [1117], geboren op 29-08-1951 in ?. Hij is gedoopt in ?. Theodorus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
3 Gisbertus Silvester Peter Marie Naus [1118], geboren op 24-11-1954 in ?. Hij is gedoopt in ?. Gisbertus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
4 Franciscus J.M. Naus [1119], geboren op 06-11-1957 in ?. Hij is gedoopt in ?. Franciscus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
5 Coenrardus J.J. Naus [1120], geboren op 06-11-1957 in ?. Hij is gedoopt in ?. Coenrardus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
57 Johannes Naus [892] is geboren op 01-07-1872 in Helden, zoon van Leonardus Naus [828] (zie 45) en Maria Hendrix [886]. Hij is gedoopt in Helden. Johannes is overleden op 02-08-1942 in Helden, 70 jaar oud. Hij is begraven in ?. Johannes trouwde in Helden met Anna Langenstein [963].
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Anna: Gehuwd in 1897.
Anna is geboren op 21-08-1865 in Walbeck. Zij is gedoopt in Walbeck. Anna is overleden op 23-10-1952 in ?, 87 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Johannes en Anna:
1 Sibilla Naus [964], geboren op 16-01-1898 in ?. Zij is gedoopt in ?. Sibilla is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Sibilla trouwde, 31 jaar oud, op 11-06-1929 in ? met Karl Paessens [1121], 28 jaar oud. Karl is geboren op 24-11-1900 in ?. Hij is gedoopt in ?. Karl is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
2 Leonhard Naus [965], geboren op 19-09-1900 in Walbeck. Volgt 58.
3 Wilhelm Naus [966], geboren op 25-06-1904 in Walbeck. Volgt 59.
4 Heinrich Naus [967], geboren op 28-05-1907 in ?. Hij is gedoopt in ?. Heinrich is overleden op 08-04-1945 in ?, 37 jaar oud. Hij is begraven in ?.
5 Maria Naus [968], geboren op 08-05-1910 in ?. Zij is gedoopt in ?. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Maria trouwde, 29 jaar oud, op 19-09-1939 in ? met Peter Heijligers [1128], 35 jaar oud. Peter is geboren op 04-08-1904 in ?. Hij is gedoopt in ?. Peter is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
58 Leonhard Naus [965] is geboren op 19-09-1900 in Walbeck, zoon van Johannes Naus [892] (zie 57) en Anna Langenstein [963]. Hij is gedoopt in Walbeck. Leonhard is overleden op 04-12-1960 in Walbeck, 60 jaar oud. Hij is begraven in ?. Leonhard trouwde, 25 jaar oud, op 12-10-1925 in ? met Gertrud van Riswijck [1122], 21 jaar oud. Gertrud is geboren op 30-06-1904 in ?. Zij is gedoopt in ?. Gertrud is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kind van Leonhard en Gertrud:
1 Anna Naus [1123], geboren op 25-07-1926 in ?. Zij is gedoopt in ?. Anna is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Anna trouwde in ? met Egbert Polinski [3825]. Egbert is geboren op 15-11-1927 in ?. Hij is gedoopt in ?. Egbert is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
59 Wilhelm Naus [966] is geboren op 25-06-1904 in Walbeck, zoon van Johannes Naus [892] (zie 57) en Anna Langenstein [963]. Hij is gedoopt in Walbeck. Wilhelm is overleden op 20-03-1960 in Venlo, 55 jaar oud. Hij is begraven in Arcen.
Beroep:
Landarbeider
Wilhelm trouwde, 24 jaar oud, op 24-11-1928 in Arcen met Anna Maria Derks [1124], 23 jaar oud. Anna is geboren op 19-07-1905 in Walbeck. Zij is gedoopt in Walbeck. Anna is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Wilhelm en Anna:
1 Frans Naus [1125], geboren op 21-02-1931 in Arcen. Volgt 60.
2 Francisca Gertruda Naus [1126], geboren op 09-01-1933 in Arcen. Zij is gedoopt in Arcen. Francisca is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Francisca trouwde, 28 jaar oud, op 14-01-1961 in ? met Wilh Seewalt [3829], 28 jaar oud. Wilh is geboren op 28-05-1932 in ?. Hij is gedoopt in ?. Wilh is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
3 Lodewijk Johannes Naus [1127], geboren op 31-08-1940 in Arcen. Volgt 61.
60 Frans Naus [1125] is geboren op 21-02-1931 in Arcen, zoon van Wilhelm Naus [966] (zie 59) en Anna Maria Derks [1124]. Hij is gedoopt in Arcen. Frans is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Frans trouwde, 29 jaar oud, op 14-01-1961 in ? met Tonny Janssens [3826], 24 jaar oud. Tonny is geboren op 07-02-1936 in ?. Zij is gedoopt in ?. Tonny is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Frans en Tonny:
1 Jacobus Naus [3827], geboren op 13-01-1963 in ?. Hij is gedoopt in ?. Jacobus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
2 Johannes Naus [3828], geboren op 05-09-1964 in ?. Hij is gedoopt in ?. Johannes is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
61 Lodewijk Johannes Naus [1127] is geboren op 31-08-1940 in Arcen, zoon van Wilhelm Naus [966] (zie 59) en Anna Maria Derks [1124]. Hij is gedoopt in Arcen. Lodewijk is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Lodewijk trouwde, 27 jaar oud, op 19-07-1968 in ? met Maria Holthuzen [3830]. Maria is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kind van Lodewijk en Maria:
1 Johny Naus [3832], geboren op 13-04-1970 in ?. Hij is gedoopt in ?. Johny is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
62 Peter Mathijs Naus [893] is geboren op 05-04-1875 in Helden, zoon van Leonardus Naus [828] (zie 45) en Maria Hendrix [886]. Hij is gedoopt in Helden. Peter is overleden op 17-01-1945 in Roermond, 69 jaar oud. Hij is begraven in Roermond. Peter trouwde, 26 jaar oud, op 21-10-1901 in Helden met Petronella Philipsen [969], 25 jaar oud. Petronella is geboren op 10-10-1876 in Helden. Zij is gedoopt in Helden. Petronella is overleden op 17-02-1944 in Roermond, 67 jaar oud. Zij is begraven in Roermond.
Kinderen van Peter en Petronella:
1 Maria Gertruda Naus [970], geboren op 29-08-1902 in Kerkrade. Zij is gedoopt in Kerkrade. Maria is overleden op 27-07-1946 in Diessen, 43 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Beroep:
Kloosterzuster (Geprofest op 2-5-1933 zuster Gerardus Majella.)
2 Helena Theodora Naus [971], geboren op 23-09-1903 in Heer. Zij is gedoopt in Heer. Helena is overleden op 16-12-1935 in ?, 32 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Beroep:
Kloosterzuster (Geprofest op 12-5-1930 zuster Alphonsio.)
3 Franciscus Wilhelmus Naus [972], geboren op 30-08-1905 in Heer. Hij is gedoopt in Heer. Franciscus is overleden op 07-06-1971 in Maastricht, 65 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Priester (Geprofest op 29-9-1925, priester gewijd op 24-9-1930. Pater, "redemptorist")
4 Peter Leonardus Naus [973], geboren op 15-04-1908 in Roermond. Hij is gedoopt in Roermond. Peter is overleden op 24-01-1974 in Roermond, 65 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Broeder (Geprofest op 22-4-1929 broeder Tarcisius.)
5 Alphonsus Hubertus Naus [974], geboren op 14-06-1910 in Roermond. Volgt 63.
6 Johanna Maria Naus [975], geboren op 06-04-1912 in Roermond. Zij is gedoopt in Roermond. Johanna is overleden op 19-11-2007 in Maastricht, 95 jaar oud (oorzaak: Verongelukt) [bron: Dochter Ans Vincken-van der Beek]. Zij is begraven in Herkenbosch. Johanna trouwde, 29 jaar oud, op 30-12-1941 in ? met Hendrikus H. van de Beek [1136], 24 jaar oud. Hendrikus is geboren op 12-12-1917 in ?. Hij is gedoopt in ?. Hendrikus is overleden op 19-11-2007 in Roermond, 89 jaar oud (oorzaak: Verongelukt) [bron: Dochter Ans Vincken-van der Beek]. Hij is begraven in Herkenbosch.
7 Guillaume Joseph Naus [976], geboren op 23-04-1914 in Roermond. Volgt 67.
8 Antonius Franciscus Naus [977], geboren op 12-07-1916 in Roermond. Volgt 68.
9 Gerardus Theodorus Naus [978], geboren op 29-11-1918 in Roermond. Volgt 73.
63 Alphonsus Hubertus Naus [974] is geboren op 14-06-1910 in Roermond, zoon van Peter Mathijs Naus [893] (zie 62) en Petronella Philipsen [969]. Hij is gedoopt in Roermond. Alphonsus is overleden op 18-03-1977 in Roermond, 66 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Onderwijzer
Alphonsus trouwde, 28 jaar oud, op 25-07-1938 in Swalmen met Anna Hendrina Maria Petronella Verheggen [1129], 26 jaar oud. Anna is geboren op 05-10-1911 in Swalmen. Zij is gedoopt in Swalmen. Anna is overleden op 04-01-2005 in ?, 93 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Alphonsus en Anna:
1 Alphonsus Marie Mathias Naus [1130], geboren op 18-05-1939 in Swalmen. Volgt 64.
2 Henricus Caspar Pieter Marie Naus [1131], geboren op 05-10-1940 in Swalmen. Volgt 65.
3 Johanna Wilhelmina Petronella Maria Naus [1132], geboren op 21-10-1943 in Swalmen. Zij is gedoopt in Swalmen. Johanna is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Johanna trouwde, 23 jaar oud, op 21-04-1967 in ? met Bartholomeus J. Backus [1297], 25 jaar oud. Bartholomeus is geboren op 18-04-1942 in ?. Hij is gedoopt in ?. Bartholomeus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
4 Lidwina Maria Josephina Naus [1133], geboren op 14-04-1946 in Swalmen. Zij is gedoopt in Swalmen. Lidwina is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Lidwina trouwde, 22 jaar oud, op 13-12-1968 in ? met Henricus P.M. Backus [1298], 23 jaar oud. Henricus is geboren op 21-09-1945 in ?. Hij is gedoopt in ?. Henricus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
5 Bernadette Maria Petronella Wilhelmina Naus [1134], geboren op 17-02-1948 in Swalmen. Zij is gedoopt in Swalmen. Bernadette is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Bernadette:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 27-12-1971 in Melick met JJW Vallen [1299]. JJW is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. JJW is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 16-12-1977 in ? met Pieter Philipsen [1300]. Pieter is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Pieter is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
6 Cecilia Maria Antonia Francisca Naus [1135], geboren op 02-06-1950 in Swalmen. Zij is gedoopt in Swalmen. Cecilia is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Cecilia trouwde, 21 jaar oud, op 10-09-1971 in ? met Hendricus J. Feijen [1301], 22 jaar oud. Hendricus is geboren op 07-06-1949 in ?. Hij is gedoopt in ?. Hendricus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
64 Alphonsus Marie Mathias Naus [1130] is geboren op 18-05-1939 in Swalmen, zoon van Alphonsus Hubertus Naus [974] (zie 63) en Anna Hendrina Maria Petronella Verheggen [1129]. Hij is gedoopt in Swalmen. Alphonsus is overleden op 17-09-2007 in Malgrat de Mar, 68 jaar oud. Hij is begraven op 27-09-2007 in Berg en Terblijt.
Beroep:
Bouwkundige
Alphonsus trouwde, 29 jaar oud, op 19-12-1968 in Berg en Terblijt met Agnes G.M. Eijkenboom [1290]. Agnes is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Agnes is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Alphonsus en Agnes:
1 Bernhard M. Naus [1291], geboren op 15-04-1971 in ?. Hij is gedoopt in ?. Bernhard is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
2 George Sven H.P. Naus [1292], geboren op 04-07-1974 in ?. Hij is gedoopt in ?. George is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
3 Paul Cecille Wilhelmus Naus [1293], geboren op 18-04-1978 in ?. Hij is gedoopt in ?. Paul is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
4 Hans Naus [3833], geboren op 13-11-1982 in ?. Hij is gedoopt in ?. Hans is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
5 Janneke Naus [3834], geboren op 12-06-1984 in ?. Zij is gedoopt in ?. Janneke is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
65 Henricus Caspar Pieter Marie Naus [1131] is geboren op 05-10-1940 in Swalmen, zoon van Alphonsus Hubertus Naus [974] (zie 63) en Anna Hendrina Maria Petronella Verheggen [1129]. Hij is gedoopt in Swalmen. Henricus is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Henricus trouwde, 27 jaar oud, op 07-06-1968 in ? met Anna J. Martina [1294], 23 jaar oud. Anna is geboren op 02-06-1945 in ?. Zij is gedoopt in ?. Anna is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Henricus en Anna:
1 Loes A.M. Naus [1295], geboren op 07-07-1971 in ?. Zij is gedoopt in ?. Loes is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
2 Joop A.J. Naus [1296], geboren op 09-06-1975 in ?. Volgt 66.
66 Joop A.J. Naus [1296] is geboren op 09-06-1975 in ?, zoon van Henricus Caspar Pieter Marie Naus [1131] (zie 65) en Anna J. Martina [1294]. Hij is gedoopt in ?. Joop is overleden op 18-01-2002 in ?, 26 jaar oud. Hij is begraven in Boukoul.
Notitie bij overlijden van Joop: Overleden in 1973 of 1975 ?
Joop trouwde in ? met Ingrid Bongaerts [3815]. Ingrid is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Ingrid is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
67 Guillaume Joseph Naus [976] is geboren op 23-04-1914 in Roermond, zoon van Peter Mathijs Naus [893] (zie 62) en Petronella Philipsen [969]. Hij is gedoopt in Roermond. Guillaume is overleden op 16-06-1969 in Roermond, 55 jaar oud. Hij is begraven in Roermond.
Beroep:
Commies
Guillaume trouwde, 35 jaar oud, op 29-07-1949 in Roermond met Maria Antonia van Broekhuizen [1137], 36 jaar oud. Maria is geboren op 12-07-1913 in Rijswijk. Zij is gedoopt in Rijswijk. Maria is overleden op 23-01-2010 in Maasbracht, 96 jaar oud. Zij is begraven op 29-01-2010 in Baexem.
Kinderen van Guillaume en Maria:
1 Gemma Naus [1138], geboren op 24-01-1951 in ?. Zij is gedoopt in ?. Gemma is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Gemma begon een relatie met Andrew Jackson Talmage Knox [3984].
2 Pia Naus [1139], geboren op 15-01-1953 in Roermond. Zij is gedoopt in Roermond. Pia is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Pia trouwde, 26 jaar oud, op 16-03-1979 in ? met Coskun Yigit [1302]. Coskun is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Coskun is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
68 Antonius Franciscus Naus [977] is geboren op 12-07-1916 in Roermond, zoon van Peter Mathijs Naus [893] (zie 62) en Petronella Philipsen [969]. Hij is gedoopt in Roermond. Antonius is overleden op 29-07-1976 in Swalmen, 60 jaar oud. Hij is begraven in Swalmen.
Beroep:
Gemeente-opzichter
Antonius trouwde, 31 jaar oud, op 29-09-1947 in Roermond met Wilhelmina Hubertina Claessen [1140], 29 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 18-05-1918 in Roermond. Zij is gedoopt in Roermond. Wilhelmina is overleden op 19-12-2008 in Venray, 90 jaar oud. Zij is begraven op 24-12-2008 in Reuver.
Kinderen van Antonius en Wilhelmina:
1 Peter Mathijs Alphons Naus [1141], geboren op 02-04-1949 in Zeist. Volgt 69.
2 Antonius Mathias Johannes Naus [1142], geboren op 19-07-1950 in Zeist. Volgt 70.
3 Christina Maria Anna Naus [1143], geboren op 25-11-1954 in Zeist. Zij is gedoopt in Zeist. Christina is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Christina trouwde, 22 jaar oud, op 05-05-1977 in ? met Herman Dohmen [1305], 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Christina en Herman: Kinderen: Chantal en Roger, Femke, Bo Ingrid en Rene Nicole en Danny
Herman is geboren op 02-06-1952 in ?. Hij is gedoopt in ?. Herman is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
69 Peter Mathijs Alphons Naus [1141] is geboren op 02-04-1949 in Zeist, zoon van Antonius Franciscus Naus [977] (zie 68) en Wilhelmina Hubertina Claessen [1140]. Hij is gedoopt in Zeist. Peter is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Peter trouwde in ? met Nanda Lichtleitner [3931]. Nanda is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Nanda is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
70 Antonius Mathias Johannes Naus [1142] is geboren op 19-07-1950 in Zeist, zoon van Antonius Franciscus Naus [977] (zie 68) en Wilhelmina Hubertina Claessen [1140]. Hij is gedoopt in Zeist. Antonius is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Antonius trouwde, 22 jaar oud, op 24-11-1972 in ? met Ine Sanders [1303], 17 jaar oud. Ine is geboren op 30-03-1955 in ?. Zij is gedoopt in ?. Ine is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Antonius en Ine:
1 Richard Naus [3932], geboren in ?. Volgt 71.
2 Danny Naus [1304], geboren op 04-04-1975 in ?. Volgt 72.
71 Richard Naus [3932] is geboren in ?, zoon van Antonius Mathias Johannes Naus [1142] (zie 70) en Ine Sanders [1303]. Hij is gedoopt in ?. Richard is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Richard trouwde in ? met Suzanne..... [3934]. Suzanne is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Suzanne is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
72 Danny Naus [1304] is geboren op 04-04-1975 in ?, zoon van Antonius Mathias Johannes Naus [1142] (zie 70) en Ine Sanders [1303]. Hij is gedoopt in ?. Danny is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Danny trouwde in ? met Maury..... [3933]. Maury is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Maury is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
73 Gerardus Theodorus Naus [978] is geboren op 29-11-1918 in Roermond, zoon van Peter Mathijs Naus [893] (zie 62) en Petronella Philipsen [969]. Hij is gedoopt in Roermond. Gerardus is overleden op 23-10-1989 in Roermond, 70 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Ambtenaar
Gerardus trouwde, 30 jaar oud, op 21-03-1949 in Roermond met Petronella van Rossum [1144], 27 jaar oud. Petronella is geboren op 02-10-1921 in Herpen. Zij is gedoopt in Herpen. Petronella is overleden op 03-07-2004 in ?, 82 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Gerardus en Petronella:
1 Helena Alphonsa Maria Naus [1145], geboren op 25-02-1950 in Roermond. Zij is gedoopt in Roermond. Helena is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Helena trouwde, 23 jaar oud, op 28-12-1973 in Herten met Gerardus van Oijen [1306], 27 jaar oud. Gerardus is geboren op 19-10-1946 in ?. Hij is gedoopt in ?. Gerardus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
2 Maria Johanna Naus [1146], geboren op 02-10-1951 in Roermond. Zij is gedoopt in Roermond. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Maria trouwde, 22 jaar oud, op 14-11-1973 in ? met Arnoldus Verstappen [1307], 23 jaar oud. Arnoldus is geboren op 03-08-1950 in ?. Hij is gedoopt in ?. Arnoldus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
3 Theodora Maria Gulielma Naus [1147], geboren op 28-12-1952 in Roermond. Zij is gedoopt in Roermond. Theodora is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Theodora trouwde, 25 jaar oud, op 03-05-1978 in ? met Jozef Oosterbaan [1308], 29 jaar oud. Jozef is geboren op 24-03-1949 in ?. Hij is gedoopt in ?. Jozef is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
4 Christianus Antonius Johannes Naus [1148], geboren op 08-10-1955 in Roermond. Volgt 74.
5 Johanna Adriana (Hannie) Naus [1149], geboren op 14-07-1961 in Roermond. Zij is gedoopt in Roermond. Hannie is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Hannie trouwde, 24 jaar oud, op 29-11-1985 in ? met Franciscus (Jac) Aben [3822]. Het huwelijk werd ontbonden op 09-02-2006.
Notitie bij het huwelijk van Hannie en Jac: Haar man heet Jac ..... De kinderen heten Ellen, Wies, Karin en Ton.
Jac is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Jac is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
74 Christianus Antonius Johannes Naus [1148] is geboren op 08-10-1955 in Roermond, zoon van Gerardus Theodorus Naus [978] (zie 73) en Petronella van Rossum [1144]. Hij is gedoopt in Roermond. Christianus is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Christianus trouwde, 34 jaar oud, op 22-06-1990 in Sliedrecht met Maria Corbey [3835], 35 jaar oud. Maria is geboren op 01-10-1954 in ?. Zij is gedoopt in ?. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Christianus en Maria:
1 Suzanne Naus [3836], geboren op 25-06-1991 in ?. Zij is gedoopt in ?. Suzanne is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
2 Stijn Naus [3837], geboren op 01-06-1993 in ?. Hij is gedoopt in ?. Stijn is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
894.jpg 979.jpg
35 894
36 979
75 Louis Naus [894] (afb. 35) is geboren op 13-05-1877 in Helden, zoon van Leonardus Naus [828] (zie 45) en Maria Hendrix [886]. Hij is gedoopt in Helden. Louis is overleden op 16-10-1946 in Venlo, 69 jaar oud. Hij is begraven in Egchel.
Beroep:
Landbouwer
Louis trouwde, 33 jaar oud, op 13-02-1911 in Helden met Johanna Catharina Sijben [979] (afb. 36), 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Louis en Johanna: Kerkelijk huwelijk op 14-5-1911 te Helden.
Johanna is geboren op 29-03-1885 in Egchel. Zij is gedoopt in Egchel. Johanna is overleden op 11-04-1921 in Helden, 36 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Louis en Johanna:
1 Leonardus Jacobus Bartholomeus Naus [980], geboren op 04-04-1912 in Helden. Volgt 76.
981.jpg
37 981
2 Jacobus Johannes Naus [981] (afb. 37), geboren op 31-12-1913 om 18:00 in Helden. Hij is gedoopt op 01-01-1914 in Helden.
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Getuigen bij de geboorte-aangifte waren J. v. d. Beuken (de Dekker, overbuurman) en B.Emonts.
Jacobus is overleden op 15-04-1945 in Bergen Belsen, 31 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Notitie bij Jacobus: Er is een straat in helden (Eghel) en in Venlo naar hem vernoemd (Kapelaan Nausstraat).

J.J. Naus - kapelaan te Venlo. In het voorjaar van 1943 was kapelaan Naus wellicht de eerste die het werk voor de vervolgde jeugd ter hand nam en organiseerde. Vanaf augustus dat jaar moest hij zich schuil houden. Samen met kapelaan Berix werd hij gearresteerd op een vergadering in Weert op 21 juni 1944. Via Vught en Oranienburg kwam hij in concentratiekamp Bergen-Belsen terecht, waar hij op de dag van zijn bevrijding, 15 april 1945, overleed.
Zie ook: http://www.egchels-verleden.nl/naus.html

Op 14 mei 1911 werd te Helden het huwelijk gesloten tussen Louis Naus (*13-05-1877 te Beringe) en Catharina Johanna Sijben (* 29-03-1885 te Egchel). Het jonge paar vestigde zich in 1911 in Egchel (later boerderij Jan Beeks). Zij zagen hun huwelijk gezegend met 5 kinderen, van wie er een enkele maanden na de geboorte overleed. Jacobus Johannes Naus, beter bekend als kapelaan Naus, werd geboren op 31 december 1913 om 6 uur in de namiddag. Getuigen bij de geboorte-aangifte waren J. v. d. Beuken (de Dekker, overbuurman) en B.Emonts. Pastoor Godfried Coolen van de H. Lambertusparochie te Helden doopte Jac op 1 januari 1914.

Vanaf 1919 liep Jac met de Egchelse Jeugd naar de H.Lambertusschool te Helden-Dorp. Op 11 maart 1921 overleed de moeder op 36-jarige leeftijd. Jac was toen net 7 jaar. Op 10 oktober 1922 ontving Jac van de bisschop van Roermond Laurentius J.A.H. Schrijnen het H. Vormsel in de H.Lambertuskerk. Het hoofd van de school, meester Crijns, had snel gezien, dat Jac goed kon studeren. Het besluit hem te laten studeren was gauw gemaakt, zodat meester Crijns hem in enkele vakken bijles gaf. Nadat hij de Jongensschool had doorlopen, reisde Jac in 1926 naar het Bisschoppelijk College te Weert (gymnasium), waar hij als student werd ingeschreven op 6 september 1926 op de Molenstraat 9. In 1932 had hij zijn studie in Weert voltooid en in september vandat jaar vertrok hij naar Rolduc. Hier studeerde Jac twee jaar filosofie. Hij was ijverig en vooral op organisatorisch gebied zeer sterk. Pas twintig jaar oud, richtte hij met goedkeuring van deken Jaspers op 2 augustus 1933 studentenvereniging St.Tarcisius op in de gemeente Helden. De bloeiende vereniging, verdeeld in een junior- en een seniorafdeling, behartigde de belangen van Heldense studenten tot in de zestiger jaren. Velen hebben nog herinneringen aan de toneelstukken die deze vereniging in Helden voor het voetlicht bracht. Jac kon zeer goed opschieten met de jeugd en volgde in 1933 een jeugdleiderscursus op "De Spar" te Haelen. De cursus is zonder twijfel van nut geweest gedurende de bivakken waaraan hij als geestelijk leider deelnam. Op 25 september 1934 vertrok Jac van Rolduc naar het Groot Seminarie aan de Swalmerstraat 52 te Roermond, waar hij theologie studeerde. In het eerste jaar van zijn studie in Roermond ontving Jac op 28 september 1935 de tonsuurwijding en op 25 maart 1936 de minorietenwijding. Tot diaken werd hijgewijd op 26 september 1937. Toen Jac op 2 april 1938 tot priester werd gewijd door mgr. Josephus Hubertus Gulielmus Lemmen (’Vader Bisschop’), werd in de parochie Helden in het algemeen en in Egchel in het bijzonder feest gevierd. Het was immers Egchels eerste priesterszoon. Jac Naus droeg op 17 april 1938 zijn eerste H. Mis op in de H. Lambertuskerk te Helden. Fanfare St.Cecilia kwam op die dag in Egchel aan zijn ouderlijk huis een serenade brengen. Na zijn priesterwijding werd Jac, zoals dat in die tijd gebruikelijk was, voor korte tijd benoemd als prefect aan het Bisschoppelijk College van Weert. Hij nam zijn intrek op 20 september in de Wilhelminastraat 18. Al snel diende zich een plaats aan voor de jonge priester en op 6 juni 1939 werd hij door de bisschop van Roermond benoemd tot kapelaan in de St. Martinusparochie te Venlo. De feestelijke benoeming stond in fel contrast met de donkere wolken die vanuit Duitsland ons land naderden. Het Nationaal Socialisme nam gevaarlijke vormen aan. Vanuit Weert vertrok hij op 15 september 1939 en hij nam zijn intrek in de "Weem", de pastorie aan Grote Kerkstraat 26. Toen zijn voorganger kapelaan Lucassen een andere benoeming kreeg nam kapelaan Naus zijn intrek in de kapelanie aan Grote Kerkstraat 34. In deze parochie had hij de jeugd onder zijn hoede. Hij was onder meer moderator van studentenvereniging St.Stanislaus. In de St.Martinusparochie noteerde hij in een van de nog bewaarde agenda’s op 10 mei 1940: "Inval der Duitsers". Hij kon toen nog niet bevroeden, dat deze inval hem noodlottig zou worden. De jeugdbeweging werd door de Nationaal Socialisten verboden en hiervoor kwamde Katholieke Actie in de plaats. In oktober 1941 werd het persoonsbewijs uitgeschreven op naam van Jacobus Johannes Naus. In zijn agenda’s noteerde hij ieder jaar trouw: "persoonsbewijs No. 012041, distributiekaart No.005017, tel.2430, enz". Deken Jules van Oppen van de St. Martinusparochie werd in juni 1942 naar Maastricht gebracht om verantwoording af te leggen over bioscoopadviezen, die voor de bezetters niet te accepteren waren. Deken van Oppen hing achter in de kerk het volgende filmadvies op: "Het is beter om geen bioscoop te bezoeken". Hiermee probeerde hij iedereen te behoeden voor de propagandafilms van de bezetter. Slechts enkele maanden later werd hij opnieuw gearresteerd en vervolgens opgesloten in Maastricht, Amersfoort en in Kamp Vught waar hij op tragische wijze overleden is. Ook Kapelaan Naus voelde zich geroepen vanuit de jeugdbeweging enig verzet te mobiliseren. Hij werd verder ge nspireerd door een herderlijk schrijven, op 12 mei uitgevaardigd door de Nederlandse Bisschoppen en op 16 mei 1943 in alle kerken voorgelezen. De Bisschoppen haalden in hun brief fel uit tegen de arbeidersdeportatie. Hierdoor werd het startsignaal gegeven voor het verzet. Voor de kapelaans Naus en van Enckevort was dit aanleiding op de ingeslagen weg van verzet verder te gaan. Een priester kon een centrale rol spelen, zeker bij hetonderbrengen van onderduikers. Op een gegeven moment vielen de kapelaans Naus en van Enckevort met hun toog erg op. Ze werden door de Duitsers dan ook "Die Schwartze Br der genoemd. Het werd noodzakelijk uit te zien naar medewerkers. Kapelaan Naus werd in contact gebracht met Jan Hendrickx, een onderwijzer. Onder de schuilnaam Ambrosius zou die een belangrijke plaats innemen in de L.O., de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers, en hij werd de rechterhand van kapelaan Naus. In heel Limburg werden mensen aangesproken en gezamenlijk runden zij de L.O. Duizenden onderduikers werden op veilige plekken ondergebracht dankzij het netwerk van helpers dat kapelaan Naus en de zijnen (o.a. kapelaan van Enckevort) opzetten. Zijn contacten lagen vooral in Helden en omstreken. De eerste Duikraad in Venlo werd samengesteld uit personen, die al langer op eigen gelegenheid illegaal werk hadden verricht,zoals het onderbrengen van Joden en het uitgeven van een illegaal blaadje "Oranje Hagel". Samenwerkers waren kapelaan Naus, kapelaan Billekens, Ambrosius en vijf O.D.’ ers die zich later moesten terugtrekken. In mei 1943 gavan Jac Naus en confrater Grad van Enckevort leiding aan een vergadering in Venlo. Hiervoor waren ambtenaren van gemeentehuizen, distributie- en voedselbureaus, bestuurders van de Jonge Boeren en Tuinders en van de Jonge Middenstand opgeroepen. Ook waren aanwezig leiders van de Jonge Werkman en van de inmiddels in de Katholieke Actie opgegane jeugdbeweging. Zij wilden de jongens, die in Duitsland te werk gesteld dreigden te worden helpen onderduiken. Namens het verzet van Helden waren Wiel Houwen en Sjraar Reijnders aanwezig. De vergadering vond plaats in een zaal naast de kapelanie, waar het zangkoor altijd placht te repeteren. In het buurpand sliepen de mensen van "Organisation Todt". Er waren vijftig tot zeventig man aanwezig op de vergadering. Kapelaan Naus sprak zeker een uur. Hier werd het begin gemaakt van een L.O. naar door kapelaan Naus bedacht model en structuur. Hij zou daarvan later de financi le verantwoording dragen. In juni 1943 kwam kapelaan Naus op een vergadering in contact met pater Bleys. Er volgde een gesprek met Ambrosius en daarop werd nog in juni 1943 het district Roermond gevormd. Vervolgens werd een vergadering in Venlo gehouden waar pater Bleys, van Hooydonk uit Roermond, Jan Hendrickx uit Venlo en kapelaan van Enckevort uit Venlo aanwezig waren. Besloten werd alle geestelijken in de regio uit te nodigen voor een vergadering om het werk in de provincie te activeren. Uitgenodigd werden kapelaan Corbey van Bergen, pater Bleys van Roermond, kapelaan Pol van Weert, kapelaan Joosten (geb.Helden) van Maastricht, kapelaan Prompers van Schandelen (Heerlen), kapelaan Penders van Gulpen en Gerard Smals de latere districtsleider van Vierlingsbeek. Deze laatste was medewerker van kapelaan Corbey. Omdat de Duitsers hem al enige tijd zochten, moest de kapelaan al gauw gebruik maken van zijn eigen organisatie. Bij de ontruiming van Kamp Bovensbos op 1 augustus 1943 werd door de Duitsers in de latrine een aantekening aangetroffen met de namen van de kapelaans Naus, Spee en van Enckevort. Twee maanden na de grote vergadering moest Jac Naus met Grad van Enckevort onderduiken. De gezochten kregen een waarschuwing van mr. Notermans uit Maastricht. Kapelaan van Enckevort ging naar zijn zuster in de Kronenberg en Jac Naus dook onder bij zijn klasgenoot kapelaan Haghen in Beesel. Op 12 augustus 1943 schreef kapelaan Naus zijn laatste doop in, in het doopregister van de St. Martinusparochie. Jan Hendrickx kwam regelmatig naar Beesel. Later vertrok hij naar caf - en beugelbaanhouder Paul Barten in de Roermondse Weerd. Hier is hij tot aan zijn arrestatie gebleven. Hij opereerde onder de schuilnamen "Van Thiel", "Hoogeveen" en "Van Doorn". Hij kwam ook herhaaldelijk in Helden, hij bezocht onderduikadressen en onderhield de contacten. Jac droeg op gezette tijden de H. Mis op in huize Stappers te Panningen, waar een grote groep onderduikers aanwezig was (pand tussen van Dooren en Kassteen). Op 14 augustus togen de Duitsers naar de kapelanie te Venlo om de kapelaans Naus en van Enckevort te arresteren. De "Schwartze Br der " waren echter gevlogen. In september 1943 werd de Duikraad in negen rayons ingedeeld: 1. Beesel, Reuver en Belfeld, 2. Baarlo en Kessel,3. Helden, Meijel en omliggende gehuchten, 4. Sevenum, Horst en Castenray, 5. Grubbenvorst en Lottum, 6. Maasbree, 7. Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Meerlo, Tienray, Swolgen en Blitterswijk, 8. Velden, Lomm, Arcen en Wellerlooi, 9. Stadsgebied van Venlo, Blerick, Tegelen en Steijl. Om de veertien dagen werd er een districtsvergadering gehouden en elke week een stadsvergadering. In Venlo waren verscheidene commandoposten; een ervan was gevestigd in een oud gebouw, waar in een tekenkamer de districtsstaf vergaderde. Het wachtwoord was "Tekenkamer". Het geld voor district Venlo werd verkregen door verkoop van foto’s van het koninklijk huis, kaarten van Rusland, enz. Kapelaan Naus was ondergedoken en stuurde aan zijn huishoudster Truke Beurskens een brief met als kop "Ergens in Nederland 25 september 1943". Hij bedankte haar voor de drie pakjes met kostbare inhoud. Tevens vroeg hij of Trukealle bonnen om kon zetten in rantsoenbonnen, omdat die makkelijker voor hem waren. Verder had hij ook nog graag twee borstrokken en drie flanelkes, sokken en enkele zakdoeken. De spullen moesten gezonden worden naar J.Clerx, kapelaan te Noordbeek Zuid-Limburg. Op 1 oktober 1943 werd de eerste gewestelijke vergadering van de Limburgse Duikorganisatie belegd. Er waren enkele kleine vergaderingen aan vooraf gegaan. Aanwezig waren pater Bleys, kapelaan Naus, kapelaan van Enckevort, Smals, de koster van Heerlen, Ex en Russel. De vergadering werd gehouden in hotel "Het Gouden Kruis". Het hotel lag schuin tegenover de Kapel in ’t Zand. Omstreeks 1 januari 1944 lieten de topmensen van de Limburgse duikorganisatie zich vast leggen op foto. Op deze foto staat ook Kapelaan Naus. Uit veiligheids- en praktische overwegingen werd een wijziging gebracht in de provinciale vergaderingen. De oudste ledenwerden gepromoveerd tot Gewestelijke Duikraad. Daarin hadden zitting Ambrosius, kapelaan Naus, pater Bleys, Jan Corniba, Gerard Smals en kapelaan vanEnckevort. Daags voor de provincievergaderingen kwam de Duikraad bijelkaar in Roermond op wisselende locaties. Op een vergadering van alle geldleners, belegd bij Bronkhorst, werd afgesproken dat Jac Naus het financieel apparaat ging opbouwen. In de Kerstnacht 1943 droeg Jac de H. Mis op bij Thei Vestjens in de Egchelhoek. Hier was ook Wulm Janssen van de Kerkstraat geruime tijd ondergedoken. Ze hadden veel samengewerkt in Bovensbos. In februari 1944 kwamen kapelaan Jac Naus, Jacques Delsing en enkele anderen bij kapelaan Harrie Janssen (klasgenoot van Jac Naus) te Horn in de kapelanie bij elkaar om te praten over de "bevrijding" van pater Bleijs. Volgens goed ingelichte kringen zou pater Bleijs weldra gearresteerd worden door de Duitsers. Pater Bleijs kende alle pilotenhelpers en zou daarom een grote vangst voor de Duitsers zijn. Het verzet begreep dat ook en onderschatte de zaak niet. In de bijeenkomst werd een plan beraamd om pater Bleijs zogenaamd te laten arresteren door nep-Duitsers. Het was Jac Naus die de K.P. (Knokploeg) van Helden in gedachte had. Kapelaan Naus had het verzet in Helden al eerder aan een snelle wagen geholpen. In een afgelegen boerderij onder Velden had Wiel Houwen mogen kiezen uit een aantal wagens die een dealer uit Venlo verstopt had. Het werd een Ford acht-cylinder, die vlot 140 km per uur op de teller kon brengen. Jac Naus zou de dinsdag erna Wiel Houwen ontmoeten op een vergadering. De K.P. van Helden haalde op 1 maart 1944, juist voordat de Duitsers kwamen, pater Bleijs uit het klooster en namen hem mee naar Helden. Daar mocht hij overnachten in het oude raadhuis. Om alle onderduikers te voorzien van voedsel werd door kapelaan Naus geld geleend van o.a. N.S.F. (Nationaal Steun Fonds) en het Fonds Bisschoppelijke Noden. De districten gaven aan hem door wat ze nodig hadden en hij betaalde dat bedrag uit. Het verraad te Weert Jac Naus werd op 21 juni 1944 met een zevental anderen gearresteerd door de Duitse S.D. (Sicherheitsdienst) en afgevoerd naar Maastricht. De gehele Limburgse leiding van de L.O. was in n keer opgerold. Een expert op het gebied van papieren vervalsen, een zekere Vos uit Amsterdam (Bob Jesse), speelde de L.O.-top in handen van de vijand. De vergadering vondplaats in het pensionaat St.Louis dat in de schaduw stond van de St.Martinuskerk te Weert. Op de vergadering zou men praten over de duikproblemen, debon- en geldverdeling. Daar waren aanwezig Guus Hermans en Theo van Helvoort uit Midden-Limburg, kapelaan Giel Berix hoofd van het L.O.-district Heerlen, Jacques Knops een kantoorbediende uit Simpelveld en leider van de L.O.-Gulpen, Sef Mulders een gemeenteambtenaar uit Venlo die ondergedoken was te Maastricht en daar de L.O. belangen behartigde, kapelaan Naus en Jan Hendrickx de ondergedoken onderwijzer die aan de universiteit van Nijmegen pedagogiek studeerde namens Venlo, Joe Russel zoon van een kleiwaren fabrikant die in Nijmegen klassieken studeerde en die de leiding over L.O.-Venray had. Om 11 uur werd de vergadering van deze elf mensen geopend. De verrader van Weert had in zijn agenda staan "denk aan Weert". De Duitsers wilden wetenwat dit te betekenen had en onder pressie werd de vergadering verraden. S.S.-Hauptscharff hrer Richard Nitsch, Kriminal-Oberassistent van de S.D. te Maastricht, ging met zijn mensen naar het pensionaat en omsingelde het. Broeder Parduanus kwam tijdens de vergadering de logeerkamer binnen stormen met de woorden "Verraad, Duitsers". Uit een nabij gelegen bioscoop stormden de soldaten het plein op. Iedereen verstopte zich waar hij maar kon. Kapelaan Jac Naus en Jan Hendrickx werden door de S.D. onder een bed uitgehaald. Richard Nitsch begon op het binnenplein meteen met het verhoor. Vos die bijde S.D. stond gaf middels een knik aan wie de L.O.-topmannen waren. De gevangenen werden in Vught in een bunker gestopt. Op 5 september, al weken op hun executie wachtend, werden ze naar Oranienburg-Sachsenhausen getransporteerd. Hier kwamen ze 6 september aan. In Oranienburg-Sachsenhausen werden de gevangenen gehuisvest in de grote hal van de Meinkelfabrieken. Theo van Helvoort en drie anderen waren de enigen die ontkomen waren aan de handlangers van Nitsch. Op Vos die vrij rondliep in Amsterdam, werd door een Limburgse knokploeg een aanslag gepleegd. Vos overleefde de aanslag met een schampschot, maar zijn vrouw werd voor het leven ongelukkig geschoten aan de Amstellaan. Van de acht gevangenen keerde alleen Sef Mulders terug. De verradervan Weert is er, ondanks het feit dat hij zeven mensen op zijn geweten had, met tien maanden gevangenis vanaf gekomen. Op 27 oktober 1944 werden de gevangenen naar het eigenlijke kamp gebracht in "Block 15", het "Diplomatenblock". Het verblijf was redelijk te noemen en de geestelijken kregen, zij het illegaal, de kans hun geestelijke arbeid uit te oefenen. In verband met de snelle opmars van de Russen werden kapelaan Naus en anderen op 5 februari 1945 op het eerste transport gezet naar Bergen-Belsen in Duitsland. Op 6 februari kwamen ze hier aan. Dit kamp was allererbarmelijkst. Alles was erslecht, het eten, de ligging en de behandeling. Bovendien wemelde het van ongedierte en heersten er diverse besmettelijke ziekten. Kapelaan Naus werddoor vlektyfus aangetast, maar hij herstelde hiervan wonder boven wonder. Wel was hij sterk vermagerd en bleef zwak. Zijn lichamelijke toestand ging langzaam achteruit. Leo Penders diende kapelaan Jac Naus op 15 april 1945 het Sacramenten der Zieken toe. Op zondagsmiddag werd het kamp door de Engelsen bevrijd. Jac Naus mocht dit heugelijke feit nog meemaken, maar kon er niet meer van genieten. De volgende morgen bleek hij te zijn overleden. Zijnstoffelijk overschot werd bijgezet in een van de massagraven te Bergen-Belsen. Een man van grote betekenis voor heel Helden. In april 1946 kreeg de familie van kapelaan Naus posthuum een oorkonde van de opperbevelhebber van de geallieerden, als blijk van waardering voor de hulp, die de kapelaan aan soldaten en piloten van het Britse rijk had verleend en waardoor hij hen in staat had gesteld te ontsnappen aan vijandelijke gevangenschap. In Venlowerd in de gemeenteraadsvergadering van mei 1948 een straat genoemd naar de veel te jong overleden kapelaan. In Egchel kregen kerk en rectoraat/parochie ter gedachtenis aan Jac Naus de naam H.Jacobus de Meerdere. Zijn naam werd verder in verscheidene gedenkstenen gehakt en komt in tientallen boekjes voor. In mei 1992 werd in Egchel een weg de Kapelaan Nausstraat genoemd. Van belang hierbij was, dat zijn geboortehuis aan de nieuwe straat lag. Dit geboortehuis werd in 2005 afgebroken. Op deze open plek werden twee nieuwe huizen met de nummers 11 en 13 gebouwd.
Beroep:
Priester (Tot priester gewijd op 2-4-1938 en in dat zelfde jaar aangesteld als leraar aan het Bisscoppelijk College te Weert. Op 6 augustus 1939 kapelaan (St.Martinusparochie in Venlo) en later gewestelijk leider van de LO-Limburg (verzet in de 2de wereldoorlog). Door verraad in de zomer van 1944 gearresteerden overleden op 31 jarige leeftijd in Bergen-Belsen.)
3 Peter Johannes Naus [982], geboren op 30-09-1915 in Helden. Volgt 77.
4 Wilhelmus Naus [983], geboren op 05-01-1916 in ?. Hij is gedoopt in ?. Wilhelmus is overleden op 01-05-1916 in ?, 3 maanden oud. Hij is begraven in ?.
5 Maria Naus [984], geboren op 20-08-1917 in ?. Zij is gedoopt in ?. Maria is overleden op 15-01-1932 in ?, 14 jaar oud. Zij is begraven in ?.
76 Leonardus Jacobus Bartholomeus Naus [980] is geboren op 04-04-1912 in Helden, zoon van Louis Naus [894] (zie 75) en Johanna Catharina Sijben [979]. Hij is gedoopt in Helden. Leonardus is overleden op 06-06-2000 in ?, 88 jaar oud. Hij is begraven op 09-06-2000 in Egchel. Leonardus trouwde, 26 jaar oud, op 02-05-1938 in Helden met Elisabeth Petronella Timmermans [1150], 26 jaar oud. Elisabeth is geboren op 25-10-1911 in ?. Zij is gedoopt in ?. Elisabeth is overleden op 10-02-1997 in ?, 85 jaar oud. Zij is begraven in Egchel.
Kinderen van Leonardus en Elisabeth:
1 Margaretha C.L. Naus [1151], geboren op 08-04-1939 in ?. Zij is gedoopt in ?. Margaretha is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
2 Catharina M.G. Naus [1152], geboren op 11-04-1940 in ?. Zij is gedoopt in ?. Catharina is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
3 Dorothea J.M. Naus [1153], geboren op 13-10-1941 in ?. Zij is gedoopt in ?. Dorothea is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Dorothea trouwde in ? met Wim Kuipers [3838].
Notitie bij het huwelijk van Dorothea en Wim: De kinderen heten Ivo en Ward.
Haar man heet Giel ..... De kinderen heten Carin en Marjon.
Zijn vrouw heet Else ..... Zijn zoon heet Bart Naus.
Zijn vrouw heet Marij (Gerrie is reeds overleden) Kinderen zijn Niels Naus en Tim Naus.
Vrouw heet Willemien ..... Kinderen heten Maud Naus en Guido Naus.
Man heet Hans ..... Kinderen Tessa en Sam.
Man heet Jan-Willem ..... Kinderen heten Eva en Micky.
Wim is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Wim is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
4 Petronella C.M. Naus [1154], geboren op 24-08-1943 in ?. Zij is gedoopt in ?. Petronella is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
5 Jacobus Lodewijk Martinus Naus [1155], geboren op 17-10-1945 in ?. Hij is gedoopt in ?. Jacobus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
6 Martinus Lodewijk Marie Naus [1156], geboren op 08-09-1947 in ?. Hij is gedoopt in ?. Martinus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
7 Lodewijk Peter Vincentius Naus [1157], geboren op 22-02-1950 in ?. Hij is gedoopt in ?. Lodewijk is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
8 Maria Henrietta Margaretha Naus [1158], geboren op 03-12-1953 in ?. Zij is gedoopt in ?. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
9 Johanna C.M. Naus [1159], geboren op 12-02-1956 in ?. Zij is gedoopt in ?. Johanna is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
982.jpg 1160.jpg
38 982
39 1160
77 Peter Johannes Naus [982] (afb. 38) is geboren op 30-09-1915 in Helden, zoon van Louis Naus [894] (zie 75) en Johanna Catharina Sijben [979]. Hij is gedoopt in Helden. Peter is overleden op 27-09-2009 in Lelystad, 93 jaar oud. Hij is begraven op 01-10-2009 in Lelystad. Peter trouwde, 25 jaar oud, op 21-04-1941 in ? met Bernardina Hanssen [1160] (afb. 39), 25 jaar oud. Bernardina is geboren op 02-01-1916 in Helden. Zij is gedoopt in Helden. Bernardina is overleden op 31-10-2008 in Emmeloord, 92 jaar oud. Zij is begraven op 06-11-2008 in Lelystad.
Kinderen van Peter en Bernardina:
1 Hendrika (Riet) Naus [1161], geboren op 06-02-1942 in Helden. Zij is gedoopt in Helden. Riet is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Notitie bij Riet: Kinderen:
dochter Evelyn.
geboren in Roermond 16-08-1969
gedoopt in Roermond.
Partner: Jeroen Dercksen,
Kinderen: zoon Olivier 16-05-2003 en Matthijs 28-06-2005

Dochter Dolly
geboren in Zuidland Z H.
gedoopt in Zuidland,
Partner: Hans Goudswaard,
Kinderen: Jesper 26-01-2005 en Morten 02-08-2007
Riet trouwde, 26 jaar oud, op 13-12-1968 in ? met Gerardus Litjens [3839], 25 jaar oud. Gerardus is geboren op 01-04-1943 in ?. Hij is gedoopt in ?. Gerardus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
2 Lodewijk Hendrik Leonard Naus [1162], geboren op 11-01-1943 in Helden. Volgt 78.
3 Catharina Naus [1163], geboren op 25-06-1944 in ?. Zij is gedoopt in ?. Catharina is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Notitie bij Catharina: Partner: Thomas. Kinderen: Helene en Andre, Caren en Eric, Claudine en Jan.
4 Gertruda Jacoba Wilhelmina Naus [1164], geboren op 08-08-1945 in ?. Zij is gedoopt in ?. Gertruda is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Gertruda trouwde in ? met Jansen [3824].
Notitie bij het huwelijk van Gertruda en Jansen: Andre Jansen ? Kinderen: Philip, Daphne en Kees, Diana en Ralf, Keith, Sergio.
Partner: Fred. Kinderen: Paul en Juni, Jeroen.
Hij is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Hij is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
5 Dorothea Bartolina Maria (Dolly) Naus [1165], geboren op 06-08-1946 in Egchel. Zij is gedoopt in ?. Dolly is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Notitie bij Dolly: Kinderen: Paul Pierre Hehuwat (gehuwd met Yuni Naditha Hehuwat) en Jeroen Hehuwat.
Dolly trouwde, 21 jaar oud, op 21-02-1968 in Utrecht met Fred Hehuwat [3992].
6 Hendrikus Naus [1166], geboren op 25-02-1948 in ?. Volgt 79.
7 Maria Geertruda Elisabeth Hendrika Naus [1167], geboren op 25-05-1952 in ?. Zij is gedoopt in ?. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Maria trouwde in ? met Verdaasdonk [3823].
Notitie bij het huwelijk van Maria en Verdaasdonk: Willem Verdaasdonk ? Kinderen: Jos en Ellen, Martine en Bas.
Partner: Anton ..... Kinderen: Lisanne, Merlene.
Hij is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Hij is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
8 Louisa Naus [1168], geboren op 06-05-1954 in ?. Zij is gedoopt in ?. Louisa is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
1162.jpg
40 1162
78 Lodewijk Hendrik Leonard Naus [1162] (afb. 40) is geboren op 11-01-1943 in Helden, zoon van Peter Johannes Naus [982] (zie 77) en Bernardina Hanssen [1160]. Hij is gedoopt in Helden. Lodewijk is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Notitie bij Lodewijk: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 2005.
Beroep:
Basisschooldirecteur (d’Oosterkim-school te Schoorl.)
Lodewijk trouwde, 26 jaar oud, op 09-04-1969 in Lisse met Carolina Geertruida Maria van Stein [3165]. Carolina is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Carolina is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Lodewijk en Carolina:
1 Cynthia Wilhelmina Agatha Naus [3180], geboren op 20-09-1971 in Noordoostpolder. Zij is gedoopt in ?. Cynthia is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
2 Ewald Petrus Wilhelmus Naus [3184], geboren op 23-07-1973 in Alkmaar. Hij is gedoopt in ?. Ewald is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
79 Hendrikus Naus [1166] is geboren op 25-02-1948 in ?, zoon van Peter Johannes Naus [982] (zie 77) en Bernardina Hanssen [1160]. Hij is gedoopt in ?. Hendrikus is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Hendrikus trouwde in ? met Hannie..... [3923]. Hannie is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Hannie is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Hendrikus en Hannie:
1 Adriaan Naus [3924], geboren in ?. Volgt 80.
2 Gijs Naus [3926], geboren in ?. Volgt 81.
3 Sjors Naus [3928], geboren in ?. Volgt 82.
80 Adriaan Naus [3924] is geboren in ?, zoon van Hendrikus Naus [1166] (zie 79) en Hannie..... [3923]. Hij is gedoopt in ?. Adriaan is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Adriaan trouwde in ? met Hinke..... [3925]. Hinke is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Hinke is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
81 Gijs Naus [3926] is geboren in ?, zoon van Hendrikus Naus [1166] (zie 79) en Hannie..... [3923]. Hij is gedoopt in ?. Gijs is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Gijs trouwde in ? met Marieke..... [3927]. Marieke is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Marieke is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
82 Sjors Naus [3928] is geboren in ?, zoon van Hendrikus Naus [1166] (zie 79) en Hannie..... [3923]. Hij is gedoopt in ?. Sjors is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Sjors trouwde in ? met Pip..... [3929]. Pip is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Pip is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
83 Leonardus Naus [791] is geboren in Neer, zoon van Andreas Naus [775] (zie 10) en Joanna Schoenmaeckers [788]. Hij is gedoopt op 07-10-1785 in Neer. Leonardus is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Leonardus:
(1) trouwde in ? met Emilia Balthzen [830]. Emilia is geboren in 1798 in Dulken. Zij is gedoopt in Dulken.
Notitie bij de geboorte van Emilia: Geboren in 1798.
Emilia is overleden op 17-11-1832 in Neer, 33 of 34 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Notitie bij Emilia: Achternaam was eerst Pelzers ?
(2) trouwde, 46 jaar oud, op 08-05-1832 in Kessel met Gertrudis Feijen [831], 38 jaar oud. Gertrudis is geboren in Helden. Zij is gedoopt op 04-03-1794 in Helden. Gertrudis is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Leonardus en Emilia:
1 Johann Peter Naus [4020], geboren omstreeks 1822 in Dulken. Volgt 84.
2 Naus [832], levenloos geboren dochter, geboren op 17-04-1823 in Neer. Zij is gedoopt in Neer. Zij is begraven in ?.
Notitie: Doodgeboren kind.
3 Andreas Naus [833], geboren op 14-04-1825 in Neer. Hij is gedoopt in Neer. Andreas is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
4 Johannes Naus [834], geboren op 23-09-1828 in Neer. Volgt 85.
84 Johann Peter Naus [4020] is geboren omstreeks 1822 in Dulken, zoon van Leonardus Naus [791] (zie 83) en Emilia Balthzen [830]. Johann trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 30-08-1844 in Suchteln met Anna Catharina Classes [4021], ongeveer 28 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1816 in Suchteln. Anna is overleden op 21-10-1869 in Suchteln, ongeveer 53 jaar oud.
85 Johannes Naus [834] is geboren op 23-09-1828 in Neer, zoon van Leonardus Naus [791] (zie 83) en Emilia Balthzen [830]. Hij is gedoopt in Neer. Johannes is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Johannes trouwde, 22 jaar oud, op 22-11-1850 in Viersen met Maria Lisetta Stepkes [4019]. Maria is geboren in Viersen.
86 Joannes Naus [794] is geboren in Neer, zoon van Andreas Naus [775] (zie 10) en Joanna Schoenmaeckers [788]. Hij is gedoopt op 18-10-1791 in Neer. Joannes is overleden op 09-11-1865 in Neer, 74 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Notitie bij Joannes: Volgens de militiegegevens (archief Maastricht 1815 - 1913) was hij 1 m en 598 mm lang en geschikt als soldaat.
Beroep:
Timmerman   [bron: Militiegegevens zoon Adrianus]
Joannes trouwde, 28 jaar oud, op 19-04-1820 in Neer met Maria Agnes Raemaekers [836], 22 jaar oud. Maria is geboren in Neer. Zij is gedoopt op 08-12-1797 in Neer. Maria is overleden op 15-05-1858 in Neer, 60 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Joannes en Maria:
1 Jacobus Naus [837], geboren op 26-05-1821 in Neer. Hij is gedoopt in Neer. Jacobus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
2 Mathias Naus [838], geboren op 28-11-1822 in Neer. Volgt 87.
3 Johanna Naus [839], geboren op 09-09-1824 in Neer. Zij is gedoopt in Neer. Johanna is overleden op 30-01-1832 in Neer, 7 jaar oud. Zij is begraven in ?.
4 Elisabeth Naus [840], geboren op 12-04-1826 in Neer. Zij is gedoopt in Neer.
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Er stond eerst dat zij was geboren op 13-4-1827 ?
Elisabeth is overleden op 17-07-1888 in Tegelen, 62 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Beroep:
Huisvrouw
Elisabeth trouwde, 31 jaar oud, op 05-11-1857 in Neer met Peter Willem Vaessen [902], 31 jaar oud. Peter is geboren op 01-02-1826 in Tegelen. Hij is gedoopt in Tegelen. Peter is overleden op 25-02-1912 in Tegelen, 86 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Notitie bij Peter: Vaessen = Faessen.
Beroepen:
Dagloner
Landbouwer
5 Andreas Naus [841], geboren op 17-11-1828 in Neer. Hij is gedoopt in Neer.
Notitie bij de geboorte van Andreas: Er stond eerst dat hij 14-11-1828 was geboren, maar volgens de militiegegevens is dit 17-11-1828.
Andreas is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Notitie bij Andreas: Volgens de militiegegevens (archief Maastricht 1815 - 1913) was hij 1 m 572 mm lang en geschikt als soldaat. Ovaal aangezicht, laag voorhoofd, blauwe ogen, gewone neus, ronde grote mond, ronde kin, bruin haar en bruine wenkbrauwen.
6 Gerardus Naus [842], geboren op 26-09-1830 in Neer. Hij is gedoopt in Neer. Gerardus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
7 Johanna Naus [843], geboren op 30-12-1832 in Neer. Zij is gedoopt in Neer. Johanna is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Johanna trouwde in ? met Johannes Heuges [903]. Johannes is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Johannes is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
8 Theodora Naus [844], geboren op 01-02-1835 in Neer. Zij is gedoopt in Neer. Theodora is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Notitie bij Theodora: Staat in het overzicht van Neer als Mathea Naus ?
Theodora trouwde in ? met Christiaan Pijls [904]. Christiaan is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Christiaan is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
9 Cornelia Naus [845], geboren op 11-05-1837 in Neer. Zij is gedoopt in Neer. Cornelia is overleden op 05-10-1902 in Neer, 65 jaar oud. Zij is begraven in ?.
10 Adrianus Naus [846], geboren op 12-08-1840 in Neer. Hij is gedoopt in Neer. Adrianus is overleden op 13-10-1865 in Venlo, 25 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Notitie bij Adrianus: Volgens de militiegegevens (archief Maastricht 1815 - 1913) was hij 1 m en 598 mm lang en geschikt als soldaat.
Beroep:
Akkerknecht   [bron: Militiegegevens]
87 Mathias Naus [838] is geboren op 28-11-1822 in Neer, zoon van Joannes Naus [794] (zie 86) en Maria Agnes Raemaekers [836]. Hij is gedoopt in Neer. Mathias is overleden op 16-01-1896 in Neer, 73 jaar oud. Hij is begraven in ?. Mathias:
(1) trouwde, 35 jaar oud, op 26-10-1858 in Neer met Johanna van Lier [897], 33 jaar oud. Johanna is geboren op 24-06-1825 in Neer. Zij is gedoopt in Neer. Johanna is overleden op 22-05-1863 in Neer, 37 jaar oud. Zij is begraven in ?.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 08-01-1864 in Neer met Gertrudis Winkelmolen [898], 36 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Mathias en Gertrudis: Uit eerste huwelijk: Doodgeboren dochter, geboren te Neer op 25 oktober 1861. Doodgeboren dochter, geboren te Neer op 22 mei 1863. Uit het tweede huwelijk ook: Doodgeboren zoon, geboren te Neer op 9 juni 1868.
Gertrudis is geboren op 31-12-1827 in Neer. Zij is gedoopt in Neer. Gertrudis is overleden op 18-07-1907 in Neer, 79 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Mathias en Gertrudis:
1 Johannes Hubertus Naus [899], geboren op 29-11-1864 in Neer. Volgt 88.
2 Jacobus Hubertus Naus [900], geboren op 13-03-1866 in Neer. Hij is gedoopt in Neer. Jacobus is overleden op 29-04-1919 in Neer, 53 jaar oud. Hij is begraven in ?.
3 Antonius Hubertus Naus [901], geboren op 06-12-1869 in Neer. Volgt 101.
88 Johannes Hubertus Naus [899] is geboren op 29-11-1864 in Neer, zoon van Mathias Naus [838] (zie 87) en Gertrudis Winkelmolen [898]. Hij is gedoopt in Neer. Johannes is overleden op 04-03-1936 in Neer, 71 jaar oud. Hij is begraven in ?. Johannes trouwde, 35 jaar oud, op 07-05-1900 in Neer met Maria Sophia Spee [987], 30 jaar oud. Maria is geboren op 05-04-1870 in Neer. Zij is gedoopt in Neer. Maria is overleden op 11-03-1953 in Neer, 82 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Johannes en Maria:
1 Mathis Joseph Naus [988], geboren op 13-03-1901 in Neer. Hij is gedoopt in Neer. Mathis is overleden op 26-06-1992 in Waxweiler, 91 jaar oud. Hij is begraven in ?.
2 Sigebertus Anthonius Naus [989], geboren op 31-01-1903 in Neer. Hij is gedoopt in Neer. Sigebertus is overleden op 22-11-1933 in Neer, 30 jaar oud. Hij is begraven in Neer [bron: Graftombe.nl].
3 Anna Maria Gertrudis Naus [990], geboren op 07-09-1904 in Neer. Zij is gedoopt in Neer. Anna is overleden op 09-04-1990 in Venlo, 85 jaar oud. Zij is begraven in Neer.
Beroep:
Onderwijzeres
4 Johannes Jacobus Hendrikus Naus [991], geboren op 25-07-1906 in Neer. Volgt 89.
5 Peter Wilhelmus Joseph Naus [992], geboren op 31-03-1908 in Neer. Volgt 95.
6 Anthonius Hendrikus Leonardus Naus [993], geboren op 28-04-1910 in Neer. Hij is gedoopt in Neer. Anthonius is overleden op 22-12-1910 in Neer, 7 maanden oud. Hij is begraven in ?.
7 Anthonius Hendrikus Theodorus Naus [994], geboren op 02-09-1913 in Neer. Volgt 96.
89 Johannes Jacobus Hendrikus Naus [991] is geboren op 25-07-1906 in Neer, zoon van Johannes Hubertus Naus [899] (zie 88) en Maria Sophia Spee [987]. Hij is gedoopt in Neer. Johannes is overleden op 28-09-1970 in Neer, 64 jaar oud. Hij is begraven in Neer.
Beroep:
Fabrikant
Johannes:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 20-08-1936 in Maasbree met Hubertina Hendrika Johanna van Betteraij [1169], 29 jaar oud. Hubertina is geboren op 25-08-1906 in Baarlo. Zij is gedoopt in Baarlo. Hubertina is overleden op 01-04-1957 in Tegelen, 50 jaar oud. Zij is begraven in ?.
(2) trouwde, 59 jaar oud, op 18-07-1966 in Neer met Cornelia Hilda Walraven [1170], 53 jaar oud. Cornelia is geboren op 30-01-1913 in Zutphen. Zij is gedoopt in Zutphen. Cornelia is overleden op 04-07-2002 in ?, 89 jaar oud. Zij is begraven in Neer.
Kinderen van Johannes en Hubertina:
1 Hubertus Johannes Maria Sophia Naus [1171], geboren op 22-12-1937 in Baarlo. Volgt 90.
2 Johannes Joseph Anna Maria Naus [1172], geboren op 06-11-1939 in Baarlo. Volgt 91.
3 Henricus Maria Mathias Naus [1173], geboren op 03-06-1941 in Neer. Volgt 92.
4 Mathieu Maria Johannes Henricus Naus [1174], geboren op 01-05-1945 in Neer. Volgt 93.
5 Jozef Sigebert Maria Naus [1175], geboren op 28-08-1948 in Neer. Volgt 94.
90 Hubertus Johannes Maria Sophia Naus [1171] is geboren op 22-12-1937 in Baarlo, zoon van Johannes Jacobus Hendrikus Naus [991] (zie 89) en Hubertina Hendrika Johanna van Betteraij [1169]. Hij is gedoopt in Baarlo. Hubertus is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Hubertus trouwde, 28 jaar oud, op 27-07-1966 in Montagny met Michele Therese Degrange [1309], 23 jaar oud. Michele is geboren op 01-02-1943 in ?. Zij is gedoopt in ?. Michele is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Hubertus en Michele:
1 Rafael Naus [1310], geboren op 08-05-1970 in ?. Hij is gedoopt in ?. Rafael is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
2 Barbara Naus [1311], geboren op 21-04-1971 in ?. Zij is gedoopt in ?. Barbara is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
91 Johannes Joseph Anna Maria Naus [1172] is geboren op 06-11-1939 in Baarlo, zoon van Johannes Jacobus Hendrikus Naus [991] (zie 89) en Hubertina Hendrika Johanna van Betteraij [1169]. Hij is gedoopt in Baarlo. Johannes is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Johannes trouwde in Haelen met Margaretha Theodora Carla Maria Kockelkoven [1312]. Margaretha is geboren op 13-02-1942 in Haelen. Zij is gedoopt in Haelen. Margaretha is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Johannes en Margaretha:
1 Emile Naus [1313], geboren in Oss. Hij is gedoopt in Oss. Emile is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
2 Nicole Naus [1314], geboren in Oss. Zij is gedoopt in Oss. Nicole is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
92 Henricus Maria Mathias Naus [1173] is geboren op 03-06-1941 in Neer, zoon van Johannes Jacobus Hendrikus Naus [991] (zie 89) en Hubertina Hendrika Johanna van Betteraij [1169]. Hij is gedoopt in Neer. Henricus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Architect (ing.)
Henricus trouwde, 28 jaar oud, op 08-07-1969 in Maasniel met Gertruda Wilhelma Maria Helgers [1315], 25 jaar oud. Gertruda is geboren op 27-05-1944 in Maasniel. Zij is gedoopt in Maasniel. Gertruda is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Henricus en Gertruda:
1 Danielle Cornelia Wilhelma Huberti Naus [1316], geboren op 02-11-1973 in Roermond. Zij is gedoopt in Roermond. Danielle is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
2 Marc Maria Jozef Johannes Naus [1317], geboren op 22-12-1976 in Panningen. Hij is gedoopt in Panningen. Marc is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
93 Mathieu Maria Johannes Henricus Naus [1174] is geboren op 01-05-1945 in Neer, zoon van Johannes Jacobus Hendrikus Naus [991] (zie 89) en Hubertina Hendrika Johanna van Betteraij [1169]. Hij is gedoopt in Neer. Mathieu is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Mathieu trouwde, 24 jaar oud, op 15-12-1969 in Haelen met Gertruda Hubertina Agnes Catharina Servetia [1318], 23 jaar oud. Gertruda is geboren op 27-10-1946 in Haelen. Zij is gedoopt in Haelen. Gertruda is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Mathieu en Gertruda:
1 Johannes Dorethea Henricus Naus [1319], geboren op 29-04-1971 in Heel. Hij is gedoopt in Heel. Johannes is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
2 Monique Johanna Cornelia Huberti Naus [1320], geboren op 23-01-1974 in Heel. Zij is gedoopt in Heel. Monique is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
94 Jozef Sigebert Maria Naus [1175] is geboren op 28-08-1948 in Neer, zoon van Johannes Jacobus Hendrikus Naus [991] (zie 89) en Hubertina Hendrika Johanna van Betteraij [1169]. Hij is gedoopt in Neer. Jozef is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Huisarts
Jozef trouwde, 27 jaar oud, op 07-05-1976 in Ede met Helena Agatha Jansen [1321], 28 jaar oud. Helena is geboren op 01-05-1948 in Wageningen. Zij is gedoopt in Wageningen. Helena is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Jozef en Helena:
1 Pepijn Naus [1322], geboren op 06-12-1981 in Roermond. Hij is gedoopt in Roermond. Pepijn is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
2 J Naus [1323], geboren op 07-01-1985 in Roermond. Hij is gedoopt in Roermond. J is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
95 Peter Wilhelmus Joseph Naus [992] is geboren op 31-03-1908 in Neer, zoon van Johannes Hubertus Naus [899] (zie 88) en Maria Sophia Spee [987]. Hij is gedoopt in Neer. Peter is overleden op 03-10-1996 in Venray, 88 jaar oud. Hij is begraven in ?. Peter trouwde in ? met Corry van Gorp [1176]. Corry is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Corry is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Peter en Corry:
1 Marie Sophie Naus [1177], geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Marie is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
2 Jan Naus [1178], geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Jan is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
3 Mathieu Naus [1179], geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Mathieu is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
4 Hanneke Naus [1180], geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Hanneke is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
1181.jpg
41 1181
5 Fons Naus [1181] (afb. 41), geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Fons is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
96 Anthonius Hendrikus Theodorus Naus [994] is geboren op 02-09-1913 in Neer, zoon van Johannes Hubertus Naus [899] (zie 88) en Maria Sophia Spee [987]. Hij is gedoopt in Neer. Anthonius is overleden op 29-08-1992 in Roggel, 78 jaar oud. Hij is begraven in ?. Anthonius trouwde in ? met Johanna Jakobs [1182]. Johanna is geboren op 15-04-1917 in Sevenum. Zij is gedoopt in Sevenum. Johanna is overleden op 26-02-1993 in Roggel, 75 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Anthonius en Johanna:
1 Dorry Naus [1183], geboren in ?. Volgt 97.
2 Lambert Naus [1185], geboren in ?. Volgt 98.
3 Fieke Naus [1186], geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Fieke is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
4 Har Naus [1188], geboren in ?. Volgt 99.
5 Johannes Jacobus Theodorus Maria Naus [1184], geboren op 11-06-1945 in Neer. Volgt 100.
6 Antonia Maria Naus [1187], geboren op 29-07-1951 in Neer. Zij is gedoopt in Neer. Antonia is overleden op 13-01-2007 in Tilburg, 55 jaar oud. Zij is begraven in ?. Antonia trouwde in ? met Gilbertus F.M. van den Brand [3941].
Notitie bij het huwelijk van Antonia en Gilbertus: 3 kinderen.
Gilbertus is geboren op 05-01-1948 in Roosendaal. Hij is gedoopt in Roosendaal. Gilbertus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
97 Dorry Naus [1183] is geboren in ?, zoon van Anthonius Hendrikus Theodorus Naus [994] (zie 96) en Johanna Jakobs [1182]. Hij is gedoopt in ?. Dorry is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Dorry trouwde in ? met Wilbert Terstappen [1324]. Wilbert is geboren op 02-07-1940 in Neer. Zij is gedoopt in Neer. Wilbert is overleden op 18-07-2008 in Geldrop, 68 jaar oud. Zij is begraven in ?.
98 Lambert Naus [1185] is geboren in ?, zoon van Anthonius Hendrikus Theodorus Naus [994] (zie 96) en Johanna Jakobs [1182]. Hij is gedoopt in ?. Lambert is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Lambert trouwde in ? met Annie..... [3942].
Notitie bij het huwelijk van Lambert en Annie: Gehuwd met Annie .....
Annie is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Annie is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Lambert en Annie:
1 Eric Naus [3943], geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Eric is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
2 Janine Naus [3944], geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Janine is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
99 Har Naus [1188] is geboren in ?, zoon van Anthonius Hendrikus Theodorus Naus [994] (zie 96) en Johanna Jakobs [1182]. Hij is gedoopt in ?. Har is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Har trouwde in ? met Sjan..... [3945]. Sjan is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Sjan is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Har en Sjan:
1 Hanneke Naus [3946], geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Hanneke is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
2 Mieke Naus [3947], geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Mieke is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
100 Johannes Jacobus Theodorus Maria Naus [1184] is geboren op 11-06-1945 in Neer, zoon van Anthonius Hendrikus Theodorus Naus [994] (zie 96) en Johanna Jakobs [1182]. Hij is gedoopt in Neer. Johannes is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Johannes trouwde, 23 jaar oud, op 04-11-1968 in Weert met Emma Maria Henrica Scheres [3358], 25 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 11-07-1991. Emma is geboren op 25-12-1942 in Roggel. Zij is gedoopt in Roggel. Emma is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Johannes en Emma:
1 Sandor Naus [3765], geboren op 24-12-1971 in ?. Hij is gedoopt in ?. Sandor is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
2 Vera Naus [3766], geboren op 10-10-1973 in ?. Zij is gedoopt in ?. Vera is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
101 Antonius Hubertus Naus [901] is geboren op 06-12-1869 in Neer, zoon van Mathias Naus [838] (zie 87) en Gertrudis Winkelmolen [898]. Hij is gedoopt in Neer. Antonius is overleden op 16-09-1935 in Eindhoven, 65 jaar oud. Hij is begraven in ?. Antonius trouwde, 39 jaar oud, op 24-05-1909 in Neer met Anna Maria Elisabeth Vennekens [995], 34 jaar oud. Anna is geboren op 27-01-1875 in Neer. Zij is gedoopt in Neer. Anna is overleden op 26-05-1937 in Eindhoven, 62 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Antonius en Anna:
1 Mathieu Jean Joseph Naus [996], geboren op 31-03-1910 in Neer. Volgt 102.
2 Margaretha Sophia Maria Naus [997], geboren op 22-07-1911 in Neer. Zij is gedoopt in Neer. Margaretha is overleden op 20-08-1989 in Someren, 78 jaar oud. Zij is begraven in ?. Margaretha trouwde, 26 jaar oud, op 13-10-1937 in Maarheeze met Franciscus Marinus Michiels [1195], 28 jaar oud. Franciscus is geboren op 23-02-1909 in Heeze. Hij is gedoopt in Heeze. Franciscus is overleden op 10-08-1971 in Leende, 62 jaar oud. Hij is begraven in ?.
3 Jacobus Henricus Hubertus Naus [998], geboren op 31-07-1913 in Neer. Volgt 106.
4 Peter Johannes Antonius (Piet) Naus [999], geboren op 11-10-1915 in Neer. Volgt 109.
5 Henricus Johannes Josephus Naus [1000], geboren op 30-09-1919 in Neer. Hij is gedoopt in Neer. Henricus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
102 Mathieu Jean Joseph Naus [996] is geboren op 31-03-1910 in Neer, zoon van Antonius Hubertus Naus [901] (zie 101) en Anna Maria Elisabeth Vennekens [995]. Hij is gedoopt in Neer. Mathieu is overleden op 29-09-1975 in Heeze, 65 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Slager
Mathieu trouwde, 32 jaar oud, op 24-11-1942 in Heeze met Johanna Michiels [1189], 29 jaar oud. Johanna is geboren op 09-02-1913 in Heeze. Zij is gedoopt in Heeze. Johanna is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Mathieu en Johanna:
1 Antonius Peter Johanna Maria Naus [1190], geboren op 14-05-1944 in Heeze. Hij is gedoopt in Heeze. Antonius is overleden op 31-01-1986 in Heeze, 41 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Automonteur
2 Peter Jacobus Wilhelmus Nicosi Maria Naus [1191], geboren op 10-08-1945 in Heeze. Volgt 103.
3 Johanna Maria Margriet Francisca Emmanuelle Naus [1192], geboren op 25-12-1947 in Heeze. Zij is gedoopt in Heeze. Johanna is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Johanna trouwde, 22 jaar oud, op 30-12-1969 in ? met JW Thiels [1326]. JW is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. JW is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
4 Joseph Peter Maria Naus [1193], geboren op 02-01-1950 in Heeze. Volgt 104.
5 Henricus Johanna Maria Naus [1194], geboren op 16-02-1951 in Heeze. Volgt 105.
103 Peter Jacobus Wilhelmus Nicosi Maria Naus [1191] is geboren op 10-08-1945 in Heeze, zoon van Mathieu Jean Joseph Naus [996] (zie 102) en Johanna Michiels [1189]. Hij is gedoopt in Heeze. Peter is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Peter trouwde, 27 jaar oud, op 15-12-1972 in Eindhoven met CJM Schellers [1325]. CJM is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. CJM is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
104 Joseph Peter Maria Naus [1193] is geboren op 02-01-1950 in Heeze, zoon van Mathieu Jean Joseph Naus [996] (zie 102) en Johanna Michiels [1189]. Hij is gedoopt in Heeze. Joseph is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Joseph trouwde in ? met E Diepens [1327]. E is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. E is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
105 Henricus Johanna Maria Naus [1194] is geboren op 16-02-1951 in Heeze, zoon van Mathieu Jean Joseph Naus [996] (zie 102) en Johanna Michiels [1189]. Hij is gedoopt in Heeze. Henricus is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Henricus trouwde in ? met R Lepelaars [1328].
Notitie bij het huwelijk van Henricus en R: Was eerder gehuwd met Dekkers en had reeds twee kinderen: 1. Anna Petronella Maria Alma Dekkers, geb 15/03/1935. 2. Johanna Woutrina Petronella Maria Dekkers, geb 01/12/1936.
R is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. R is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
106 Jacobus Henricus Hubertus Naus [998] is geboren op 31-07-1913 in Neer, zoon van Antonius Hubertus Naus [901] (zie 101) en Anna Maria Elisabeth Vennekens [995]. Hij is gedoopt in Neer. Jacobus is overleden op 17-01-1987 in St.Oedenrode, 73 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Landbouwer
Jacobus:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 07-04-1939 in Eindhoven met Woutrina Josephina de Vries [1196], 36 jaar oud. Woutrina is geboren op 26-03-1903 in Helmond. Zij is gedoopt in Helmond. Woutrina is overleden op 20-05-1944 in Geldrop, 41 jaar oud. Zij is begraven in ?.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 07-05-1945 in Helmond met Anna Maria de Vries [1197], 30 jaar oud. Anna is geboren op 21-10-1914 in Helmond. Zij is gedoopt in Helmond. Anna is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Jacobus en Woutrina:
1 Maria Gerarda Josephus Naus [1198], geboren op 05-04-1940 in Eindhoven. Zij is gedoopt in Eindhoven. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Maria trouwde, 25 jaar oud, op 18-06-1965 in ? met NHG van Zon [1329]. NHG is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. NHG is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
2 Woutrina Maria Margaretha Naus [1199], geboren op 29-07-1942 in Eindhoven. Zij is gedoopt in Eindhoven. Woutrina is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Woutrina trouwde, 21 jaar oud, op 09-01-1964 in Eindhoven met Bernardus Theodorus Koert Hubertinus Valkenburg [1330], 26 jaar oud. Bernardus is geboren op 21-06-1937 in Eindhoven. Hij is gedoopt in Eindhoven. Bernardus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Hoofd klerk
3 Woutrina Jacquelien Maria Antonius Naus [1200], geboren op 20-05-1944 in Geldrop. Zij is gedoopt in Geldrop. Woutrina is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Woutrina trouwde, 24 jaar oud, op 01-11-1968 in ? met AF van den Meerakker [1331]. AF is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. AF is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Kinderen van Jacobus en Anna:
4 Yvonne Catharine Antoinette Marie Naus [1201], geboren op 12-02-1946 in Eindhoven. Zij is gedoopt in Eindhoven. Yvonne is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Beroep:
med.bibliotheek TU (In 1969 - 1971 werkzaam in de bibliotheek van de TU in Eindhoven.)
5 Antonius Johannes Maria Naus [1202], geboren op 26-12-1947 in Eindhoven. Hij is gedoopt in Eindhoven. Antonius is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
6 Johannes Mathieu Maria Naus [1203], geboren op 13-04-1950 in Eindhoven. Volgt 107.
7 Rene Henricus Jacobus Maria Naus [1204], geboren op 19-09-1952 in Eindhoven. Volgt 108.
8 Jacques Anton Paul Ambrosius Maria Naus [1205], geboren op 02-12-1956 in Eindhoven. Hij is gedoopt in Eindhoven. Jacques is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
9 Robert Johan Eugene Maria Naus [1206], geboren op 16-10-1958 in Eindhoven. Hij is gedoopt in Eindhoven. Robert is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
107 Johannes Mathieu Maria Naus [1203] is geboren op 13-04-1950 in Eindhoven, zoon van Jacobus Henricus Hubertus Naus [998] (zie 106) en Anna Maria de Vries [1197]. Hij is gedoopt in Eindhoven. Johannes is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Johannes trouwde, 26 jaar oud, op 29-12-1976 in ? met JMJ van de Wetering [1332]. JMJ is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. JMJ is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
108 Rene Henricus Jacobus Maria Naus [1204] is geboren op 19-09-1952 in Eindhoven, zoon van Jacobus Henricus Hubertus Naus [998] (zie 106) en Anna Maria de Vries [1197]. Hij is gedoopt in Eindhoven. Rene is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Rene trouwde, 25 jaar oud, op 27-06-1978 in ? met AEM Vervoort [1333]. AEM is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. AEM is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
109 Peter Johannes Antonius (Piet) Naus [999] is geboren op 11-10-1915 in Neer, zoon van Antonius Hubertus Naus [901] (zie 101) en Anna Maria Elisabeth Vennekens [995]. Hij is gedoopt in Neer. Piet is overleden op 25-01-2010 in Emmeloord, 94 jaar oud. Hij is begraven op 29-01-2010 in Lelystad.
Kind van Piet uit onbekende relatie:
1 Antonius Jacobus Joseph Naus [3142], geboren op 22-02-1950 in ?. Hij is gedoopt in ?. Antonius is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
110 Theodorus Naus [797] is geboren in Neer, zoon van Andreas Naus [775] (zie 10) en Joanna Schoenmaeckers [788]. Hij is gedoopt op 26-09-1797 in Neer. Theodorus is overleden op 26-12-1849 in Neer, 52 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroepen:
Landbouwer   [bron: Militiegegevens van zoon Adrianus]
Steenbakker   [bron: Militiegegevens van zoon Andreas]
Theodorus trouwde, 29 jaar oud, op 25-04-1827 in Neer met Jeanne Raemackers [847], 25 jaar oud. Jeanne is geboren in Neer. Zij is gedoopt op 12-05-1801 in Neer. Jeanne is overleden op 20-01-1870 in Neer, 68 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Theodorus en Jeanne:
1 Andreas Naus [848], geboren op 01-04-1828 in Neer. Volgt 111.
2 Joanna Naus [849], geboren op 04-11-1829 in Neer. Zij is gedoopt in Neer. Joanna is overleden op 10-04-1899 in Roggel, 69 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Notitie bij overlijden van Joanna: Overleden op 9-4-1899 ?
Joanna:
(1) trouwde, 34 jaar oud, op 20-04-1864 in Neer met Christiaan Spee [914], 38 jaar oud. Christiaan is geboren op 25-10-1825 in Baexem. Hij is gedoopt in Baexem. Christiaan is overleden op 30-03-1867 in Neer, 41 jaar oud. Hij is begraven in ?.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 16-04-1868 in Neer met Peter Colbers [915], 46 jaar oud. Peter is geboren op 11-02-1822 in Neer. Hij is gedoopt in Neer. Peter is overleden op 10-09-1876 in Neer, 54 jaar oud. Hij is begraven in ?.
3 Elisabeth Naus [850], geboren op 22-09-1831 in Neer. Zij is gedoopt in Neer. Elisabeth is overleden op 30-03-1875 in Neer, 43 jaar oud. Zij is begraven in ?. Elisabeth trouwde, 36 jaar oud, op 05-05-1868 in Neer met Johannes Hansen [916], 31 jaar oud. Johannes is geboren op 04-12-1836 in Neer. Hij is gedoopt in Neer. Johannes is overleden op 02-03-1902 in Neer, 65 jaar oud. Hij is begraven in ?.
4 Adrianus Naus [851], geboren op 18-05-1833 in Neer. Volgt 127.
5 Theodora Naus [852], geboren op 08-04-1835 in Neer. Zij is gedoopt in Neer. Theodora is overleden op 20-12-1860 in Neer, 25 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Notitie bij overlijden van Theodora: Er stond eerst dat zij overleden was op 20-12-1868.
6 Jacobus Naus [853], geboren op 03-10-1837 in Neer. Hij is gedoopt in Neer. Jacobus is overleden op 08-08-1838 in Neer, 10 maanden oud. Hij is begraven in ?.
7 Jacobus Naus [854], geboren op 01-09-1839 in Neer. Hij is gedoopt in Neer. Jacobus is overleden op 28-07-1861 in Neer, 21 jaar oud. Hij is begraven in ?.
8 Cornelia Naus [855], geboren op 21-11-1841 in Neer. Zij is gedoopt in Neer.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Geboortedatum was eerst 22-11-1841.
Cornelia is overleden op 31-05-1934 in Neer, 92 jaar oud. Zij is begraven in ?. Cornelia trouwde, 28 jaar oud, op 10-10-1870 in Neer met Theodorus Berben [924], 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Theodorus: Volgens de Roncken-stamboom (internet) gehuwd op 24-4-1819 te Neer.
Hij is later getrouwd te Neer op 27 januari 1837 met Maria Chatharina Senssen.
Doodgeboren zoon, geboren te Neer op 24 oktober 1838.
Theodorus is geboren op 25-11-1836 in Neer. Hij is gedoopt in Neer. Theodorus is overleden op 02-03-1913 in Neer, 76 jaar oud. Hij is begraven in ?.
9 Mathis Hubertus Naus [856], geboren op 10-09-1843 in Neer. Hij is gedoopt in Neer. Mathis is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
111 Andreas Naus [848] is geboren op 01-04-1828 in Neer, zoon van Theodorus Naus [797] (zie 110) en Jeanne Raemackers [847]. Hij is gedoopt in Neer.
Notitie bij de geboorte van Andreas: Volgens militiegegevens op 1-4-1828 geboren.
Andreas is overleden op 01-12-1914 in Neer, 86 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Notitie bij Andreas: Volgens de militiegegevens (archief Maastricht 1815 - 1913) was hij 1 m 570 mm lang en geschikt als soldaat. Ovaal aangezicht, smal voorhoofd, blauwe ogen, gewone neus, grote mond, ronde kin, bruin haar en bruine wenkbrauwen.
Andreas trouwde, 34 jaar oud, op 25-04-1862 in Neer met Margaretha Berben [905], 30 jaar oud. Margaretha is geboren op 19-03-1832 in Neer. Zij is gedoopt in Neer. Margaretha is overleden op 07-03-1915 in Neer, 82 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Andreas en Margaretha:
1 Theodorus Naus [906], geboren op 18-02-1863 in Neer. Volgt 112.
2 Jacobus Naus [907], geboren op 13-08-1864 in Neer. Volgt 113.
3 Anna Gertrudis Naus [908], geboren op 30-03-1866 in Neer. Zij is gedoopt in Neer. Anna is overleden op 12-12-1915 in Belfeld, 49 jaar oud. Zij is begraven in ?. Anna trouwde, 27 jaar oud, op 15-04-1893 in Belfeld met Johannes Lankes [1010], 22 jaar oud. Johannes is geboren op 01-05-1870 in Belfeld. Hij is gedoopt in Belfeld. Johannes is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
4 Petrus Naus [909], geboren op 21-12-1867 in Neer. Volgt 114.
5 Johannes Naus [910], geboren op 07-01-1870 in Neer. Volgt 119.
6 Mathijs Naus [911], geboren op 15-02-1872 in Neer. Volgt 123.
7 Anna Gertrudis Naus [912], geboren op 28-03-1874 in Neer. Zij is gedoopt in Neer. Anna is overleden op 23-08-1950 in Mechelen, 76 jaar oud. Zij is begraven in ?. Anna trouwde in Neer met Anthonius Lodewijk Nieskens [3781].
Notitie bij het huwelijk van Anna en Anthonius: Hij is eerder getrouwd te Neer op 9 april 1861 met Lucia Stams.
Hij is later getrouwd te Neer op 25 juni 1875 met Catharina Strous.
Anthonius is geboren op 15-11-1874 in Neer. Hij is gedoopt in Neer. Anthonius is overleden op 15-07-1941 in Mechelen, 66 jaar oud. Hij is begraven in ?.
8 Theodora Naus [913], geboren op 07-04-1876 in Neer. Zij is gedoopt in Neer. Theodora is overleden op 08-03-1961 in Heel, 84 jaar oud. Zij is begraven in ?.
112 Theodorus Naus [906] is geboren op 18-02-1863 in Neer, zoon van Andreas Naus [848] (zie 111) en Margaretha Berben [905]. Hij is gedoopt in Neer. Theodorus is overleden op 26-02-1943 in Neer, 80 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Landbouwer
Theodorus trouwde, 29 jaar oud, op 25-04-1892 in Neer met Johanna Luijten [1001], 28 jaar oud. Johanna is geboren op 19-08-1863 in Neer. Zij is gedoopt in Neer. Johanna is overleden op 17-02-1946 in Neer, 82 jaar oud. Zij is begraven in ?.
113 Jacobus Naus [907] is geboren op 13-08-1864 in Neer, zoon van Andreas Naus [848] (zie 111) en Margaretha Berben [905]. Hij is gedoopt in Neer. Jacobus is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Jacobus trouwde in ? met Gertrudis Rijvers [1002]. Gertrudis is geboren op 08-04-1867 in Belfeld. Zij is gedoopt in Belfeld. Gertrudis is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Jacobus en Gertrudis:
1 Maria Naus [1003], geboren op 23-07-1895 in Lobberich. Zij is gedoopt in Lobberich. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
2 Heinrich Naus [1004], geboren op 03-09-1896 in Lobberich. Hij is gedoopt in Lobberich. Heinrich is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
3 Andreas Naus [1005], geboren op 19-11-1897 in Lobberich. Hij is gedoopt in Lobberich. Andreas is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
4 Johannes Naus [1006], geboren op 11-08-1899 in Lobberich. Hij is gedoopt in Lobberich. Johannes is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
5 Anna Naus [1007], geboren op 28-06-1901 in Lobberich. Zij is gedoopt in Lobberich. Anna is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
6 Gertrud Naus [1008], geboren op 12-08-1904 in Lobberich. Zij is gedoopt in Lobberich. Gertrud is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
7 Josephine Naus [1009], geboren op 16-05-1906 in Lobberich. Zij is gedoopt in Lobberich. Josephine is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
114 Petrus Naus [909] is geboren op 21-12-1867 in Neer, zoon van Andreas Naus [848] (zie 111) en Margaretha Berben [905]. Hij is gedoopt in Neer. Petrus is overleden op 04-11-1944 in Venlo, 76 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Landbouwer
Petrus trouwde, 33 jaar oud, op 06-05-1901 in Tegelen met Mechtilda Peeters [1011], 25 jaar oud. Mechtilda is geboren op 01-09-1875 in Blerick. Zij is gedoopt in Blerick. Mechtilda is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Petrus en Mechtilda:
1 Maria Elisabeth Margaretha Naus [1012], geboren op 11-09-1902 in Tegelen. Zij is gedoopt in Tegelen. Maria is overleden op 04-04-1985 in Venlo, 82 jaar oud. Zij is begraven in ?. Maria trouwde, 22 jaar oud, op 11-05-1925 in Venlo met Johan Ludovicus Hubertus Pigmans [1207], 21 jaar oud. Johan is geboren op 24-07-1903 in Venlo. Hij is gedoopt in Venlo. Johan is overleden op 06-02-1978 in Venlo, 74 jaar oud. Hij is begraven in ?.
2 Andreas Cornelis Antonius Naus [1013], geboren op 10-01-1904 in Blerick. Volgt 115.
3 Anna Catharina Theodora Naus [1014], geboren op 05-09-1905 in Blerick. Zij is gedoopt in Blerick. Anna is overleden op 22-09-1991 in Venlo, 86 jaar oud. Zij is begraven in ?.
4 Gertruda Margaretha Wilhelmina Naus [1015], geboren op 27-02-1908 in Blerick. Zij is gedoopt in Blerick. Gertruda is overleden op 05-07-1975 in Venlo, 67 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Beroep:
Hoofdonderwijzeres
5 Jacobus Johannes Naus [1016], geboren op 13-03-1912 in Hout-Blerick. Volgt 118.
6 Petrus Gerardus Naus [1017], geboren op 13-03-1912 in Hout-Blerick. Hij is gedoopt in Hout-Blerick. Petrus is overleden op 05-01-1945 in Weert, 32 jaar oud (oorzaak: Piet Naus op 4 of 5 december 1944 in Hout-Blerick getroffen door granaatvuur). Hij is begraven in Hout-Blerick.
Notitie bij overlijden van Petrus: Piet Naus op 4 of 5 december 1944 in Hout-Blerick getroffen door granaatvuur (op bevrijd gebied - westelijke Maasoever) en op 5 januari 1945 te Weert aan de opgelopen verwondingen bezweken.
Beroep:
Landbouwer
7 Martha Maria Jeannetta Naus [1018], geboren op 20-03-1915 in Blerick. Zij is gedoopt in Blerick. Martha is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
8 Maria Mechtilda Naus [1019], geboren op 07-08-1916 in Blerick. Zij is gedoopt in Blerick. Maria is overleden op 17-02-1946 in Roermond, 29 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Beroep:
Onderwijzeres
115 Andreas Cornelis Antonius Naus [1013] is geboren op 10-01-1904 in Blerick, zoon van Petrus Naus [909] (zie 114) en Mechtilda Peeters [1011]. Hij is gedoopt in Blerick. Andreas is overleden op 07-11-1975 in Venlo, 71 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Zaakvoerder
Andreas trouwde, 28 jaar oud, op 14-04-1932 in Maasbree met Elisabeth Petronella Bouten [1208], 31 jaar oud. Elisabeth is geboren op 21-03-1901 in Maasbree. Zij is gedoopt in Maasbree. Elisabeth is overleden op 22-03-1970 in Venlo, 69 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Andreas en Elisabeth:
1 Petrus Johannes Andreas Naus [1209], geboren op 07-04-1934 in Maasbree. Volgt 116.
2 Johanna Mechtilda Elisabeth Naus [1210], geboren op 16-09-1935 in Maasbree. Zij is gedoopt in Maasbree. Johanna is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Johanna trouwde, 25 jaar oud, op 14-10-1960 in ? met HRH Jeucken [1335]. HRH is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. HRH is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
3 Mathilda Elisabeth Jacoba Naus [1211], geboren op 07-01-1937 in Maasbree. Zij is gedoopt in Maasbree. Mathilda is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Mathilda trouwde, 27 jaar oud, op 28-09-1964 in ? met AJJ Janssen [1336]. AJJ is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. AJJ is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
4 Catharina Hubertina Josephina Naus [1212], geboren op 29-03-1938 in Maasbree. Zij is gedoopt in Maasbree. Catharina is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Catharina trouwde, 26 jaar oud, op 21-12-1964 in Venlo met Henricus Antonius Hubertus van den Eertwegh [1337], 31 jaar oud. Henricus is geboren op 19-04-1933 in Baarlo. Hij is gedoopt in Baarlo. Henricus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
5 Johannes Jozef Bernardus Naus [1213], geboren op 30-07-1940 in Maasbree. Volgt 117.
6 Trinette Jacqueline Maria Naus [1214], geboren op 30-07-1942 in Venlo. Zij is gedoopt in Venlo. Trinette is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Trinette trouwde, 25 jaar oud, op 04-12-1967 in ? met TMG Gubbels [1339]. TMG is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. TMG is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
116 Petrus Johannes Andreas Naus [1209] is geboren op 07-04-1934 in Maasbree, zoon van Andreas Cornelis Antonius Naus [1013] (zie 115) en Elisabeth Petronella Bouten [1208]. Hij is gedoopt in Maasbree. Petrus is overleden op 10-10-1996 in Venlo, 62 jaar oud. Hij is begraven in Blerick. Petrus trouwde, 27 jaar oud, op 10-11-1961 in ? met Annie Wekx [1334]. Annie is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Annie is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
117 Johannes Jozef Bernardus Naus [1213] is geboren op 30-07-1940 in Maasbree, zoon van Andreas Cornelis Antonius Naus [1013] (zie 115) en Elisabeth Petronella Bouten [1208]. Hij is gedoopt in Maasbree. Johannes is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Johannes trouwde, 25 jaar oud, op 29-12-1965 in ? met MPP Verkoelen [1338]. MPP is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. MPP is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
118 Jacobus Johannes Naus [1016] is geboren op 13-03-1912 in Hout-Blerick, zoon van Petrus Naus [909] (zie 114) en Mechtilda Peeters [1011]. Hij is gedoopt in Hout-Blerick. Jacobus is overleden op 01-12-1985 in Venlo, 73 jaar oud. Hij is begraven op 04-12-1985 in Hout-Blerick.
Beroep:
Ketelbouwer
Jacobus trouwde, 34 jaar oud, op 15-07-1946 in Venlo met Anna Maria (Anny) Schoen [1215], 35 jaar oud. Anny is geboren op 01-03-1911 in Haarlem. Zij is gedoopt in Haarlem. Anny is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Jacobus en Anny:
1 Geertruida Mathilda Adriana Naus [1216], geboren op 21-08-1947 in Venlo. Zij is gedoopt in Venlo. Geertruida is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Geertruida trouwde, 25 jaar oud, op 19-12-1972 in ? met JHB Werps [1340]. JHB is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. JHB is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
2 Petrus Nicolaas Marie Naus [1217], geboren op 22-04-1949 in Venlo. Hij is gedoopt in Venlo. Petrus is overleden op 23-04-1949 in Venlo, 1 dag oud. Hij is begraven in ?.
119 Johannes Naus [910] is geboren op 07-01-1870 in Neer, zoon van Andreas Naus [848] (zie 111) en Margaretha Berben [905]. Hij is gedoopt in Neer. Johannes is overleden op 09-07-1947 in Tegelen, 77 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Arbeider
Johannes trouwde, 29 jaar oud, op 17-04-1899 in Tegelen met Helena Engelen [1020], 28 jaar oud. Helena is geboren op 26-08-1870 in Helden. Zij is gedoopt in Helden. Helena is overleden op 13-04-1952 in Tegelen, 81 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Johannes en Helena:
1 Anna Gertrudis Naus [1021], geboren op 26-06-1901 in Tegelen. Zij is gedoopt in Tegelen. Anna is overleden op 08-06-1988 in Venlo, 86 jaar oud. Zij is begraven in ?. Anna trouwde, 28 jaar oud, op 11-10-1929 in Tegelen met Johannes Hendrikus Smits [1218], 25 jaar oud. Johannes is geboren op 09-01-1904 in Venlo. Hij is gedoopt in Venlo. Johannes is overleden op 11-01-1967 in Venlo, 63 jaar oud. Hij is begraven in ?.
2 Andreas Theodorus Johannes Naus [1022], geboren op 25-10-1903 in Tegelen. Volgt 120.
3 Petronella Jacoba Johanna Naus [1023], geboren op 19-09-1905 in Tegelen. Zij is gedoopt in Tegelen. Petronella is overleden op 16-08-1981 in Tegelen, 75 jaar oud. Zij is begraven in ?. Petronella trouwde, 22 jaar oud, op 16-01-1928 in Tegelen met Johan Willem Hendrik Testroote [1220], 23 jaar oud. Johan is geboren op 14-01-1905 in Tegelen. Hij is gedoopt in Tegelen. Johan is overleden op 11-09-1972 in Tegelen, 67 jaar oud. Hij is begraven in ?.
4 Johannes Petrus Naus [1024], geboren op 20-03-1908 in Tegelen. Volgt 121.
5 Margaretha Gertruda Naus [1025], geboren op 28-09-1912 in Tegelen. Zij is gedoopt in Tegelen. Margaretha is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Margaretha trouwde, 29 jaar oud, op 30-06-1942 in ? met Nic Rossel [1223], 27 of 28 jaar oud. Nic is geboren in 1914 in ?. Hij is gedoopt in ?.
Notitie bij de geboorte van Nic: Geboren in 1914.
Nic is overleden in 1977 in ?, 62 of 63 jaar oud. Hij is begraven in Tegelen.
Notitie bij overlijden van Nic: Overleden in 1977.
120 Andreas Theodorus Johannes Naus [1022] is geboren op 25-10-1903 in Tegelen, zoon van Johannes Naus [910] (zie 119) en Helena Engelen [1020]. Hij is gedoopt in Tegelen. Andreas is overleden op 18-12-1977 in Tegelen, 74 jaar oud. Hij is begraven in Tegelen.
Beroep:
Laborant
Andreas trouwde, 27 jaar oud, op 06-10-1931 in Tegelen met Hendrika Gerarda Verstegen [1219], 28 jaar oud. Hendrika is geboren op 02-07-1903 in Tegelen. Zij is gedoopt in Tegelen. Hendrika is overleden in 1994 in ?, 90 of 91 jaar oud. Zij is begraven in Tegelen.
Notitie bij overlijden van Hendrika: Overleden in 1994.
121 Johannes Petrus Naus [1024] is geboren op 20-03-1908 in Tegelen, zoon van Johannes Naus [910] (zie 119) en Helena Engelen [1020]. Hij is gedoopt in Tegelen. Johannes is overleden op 16-12-1982 in Tegelen, 74 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Arbeider
Johannes trouwde, 37 jaar oud, op 03-07-1945 in Tegelen met Maria Chrestina van Dijk [1221], 26 jaar oud. Maria is geboren op 15-08-1918 in Tegelen. Zij is gedoopt in Tegelen. Maria is overleden op 22-04-1981 in Tegelen, 62 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Kind van Johannes en Maria:
1 Johannes Hubertus Christiaan Maria Naus [1222], geboren op 15-03-1947 in Tegelen. Volgt 122.
122 Johannes Hubertus Christiaan Maria Naus [1222] is geboren op 15-03-1947 in Tegelen, zoon van Johannes Petrus Naus [1024] (zie 121) en Maria Chrestina van Dijk [1221]. Hij is gedoopt in Tegelen. Johannes is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Johannes trouwde, 25 jaar oud, op 29-12-1972 in Belfeld met WPH Hendrikx [1341]. WPH is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. WPH is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
123 Mathijs Naus [911] is geboren op 15-02-1872 in Neer, zoon van Andreas Naus [848] (zie 111) en Margaretha Berben [905]. Hij is gedoopt in Neer. Mathijs is overleden op 06-06-1956 in Roermond, 84 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Landbouwer
Mathijs trouwde, 30 jaar oud, op 14-04-1902 in Neer met Mathea Janssen [1026], 31 jaar oud. Mathea is geboren op 12-05-1870 in Neer. Zij is gedoopt in Neer. Mathea is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Mathijs en Mathea:
1 Sebastianus Naus [1027], geboren op 25-12-1902 in Neer. Volgt 124.
2 Wilhelmina Theresia Margaretha Naus [3785], geboren op 11-06-1904 in Neer. Zij is gedoopt in Neer. Wilhelmina is overleden op 19-02-1922 in Roggel, 17 jaar oud. Zij is begraven in ?.
3 Andreas Theodorus Naus [1028], geboren op 23-06-1906 in Neer. Hij is gedoopt in Neer. Andreas is overleden op 06-07-1906 in Neer, 13 dagen oud. Hij is begraven in ?.
4 Maria Margaretha Naus [1029], geboren op 21-02-1908 in Neer. Zij is gedoopt in Neer. Maria is overleden op 27-02-2001 in Horn, 93 jaar oud. Zij is begraven in ?. Maria trouwde, 33 jaar oud, op 13-06-1941 in ? met Henricus Beenders [1231]. Henricus is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Henricus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
5 Maria Dorothea Naus [1030], geboren op 07-03-1911 in Neer. Zij is gedoopt in Neer. Maria is overleden op 15-03-1911 in Neer, 8 dagen oud. Zij is begraven in ?.
6 Johannes Mathias Naus [1031], geboren op 28-04-1913 in Neer. Volgt 126.
124 Sebastianus Naus [1027] is geboren op 25-12-1902 in Neer, zoon van Mathijs Naus [911] (zie 123) en Mathea Janssen [1026]. Hij is gedoopt in Neer. Sebastianus is overleden op 09-06-1980 in Roggel, 77 jaar oud. Hij is begraven op 12-06-1980 in Roggel.
Beroep:
Landbouwer
Sebastianus trouwde, 39 jaar oud, op 18-09-1942 in Roggel met Maria Aldegonda Hendrikx [1224], 34 jaar oud. Maria is geboren op 30-01-1908 in Buggenum. Zij is gedoopt in Buggenum. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Sebastianus en Maria:
1 Emilia Maria Naus [1225], geboren op 19-01-1944 in Roggel. Zij is gedoopt in Roggel. Emilia is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Emilia trouwde, 23 jaar oud, op 17-03-1967 in ? met PA Lommen [1342]. PA is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. PA is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
2 Dorothea Wilhelmina Naus [1226], geboren op 27-12-1945 in Roggel. Zij is gedoopt in Roggel. Dorothea is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Dorothea trouwde, 22 jaar oud, op 26-01-1968 in ? met GTPM Vermeulen [1343]. GTPM is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. GTPM is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
3 Maria Johanna Theodora Naus [1227], geboren op 30-06-1947 in Roggel. Zij is gedoopt in Roggel. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Maria trouwde, 23 jaar oud, op 26-03-1971 in ? met HCM Janssen [1344]. HCM is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. HCM is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
4 Petronella Margaretha Theodora Maria Naus [1228], geboren op 25-03-1949 in Roggel. Zij is gedoopt in Roggel. Petronella is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Petronella trouwde, 21 jaar oud, op 17-07-1970 in ? met HJJ van Baden [1345]. HJJ is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. HJJ is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
5 Peter Johannes Joseph Naus [1229], geboren op 30-03-1951 in Roggel. Volgt 125.
6 Martha Emilia Maria Naus [1230], geboren op 14-01-1953 in Roggel. Zij is gedoopt in Roggel. Martha is overleden op 23-01-1953 in Roermond, 9 dagen oud. Zij is begraven in ?.
125 Peter Johannes Joseph Naus [1229] is geboren op 30-03-1951 in Roggel, zoon van Sebastianus Naus [1027] (zie 124) en Maria Aldegonda Hendrikx [1224]. Hij is gedoopt in Roggel. Peter is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Peter trouwde, 25 jaar oud, op 18-06-1976 in Helden met MCL Smeets [1346]. MCL is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. MCL is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
126 Johannes Mathias Naus [1031] is geboren op 28-04-1913 in Neer, zoon van Mathijs Naus [911] (zie 123) en Mathea Janssen [1026]. Hij is gedoopt in Neer. Johannes is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Johannes trouwde, 28 jaar oud, op 12-09-1941 in ? met JE Coenen [1232]. JE is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. JE is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
127 Adrianus Naus [851] is geboren op 18-05-1833 in Neer, zoon van Theodorus Naus [797] (zie 110) en Jeanne Raemackers [847]. Hij is gedoopt in Neer. Adrianus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Notitie bij Adrianus: Volgens de militiegegevens (archief Maastricht 1815 - 1913) was hij 1 m 580 mm lang en vrijgesteld als soldaat op 17 maart 1852, waarschijnlijk omdat zijn vader toen al was overleden.
Adrianus trouwde, 30 jaar oud, op 08-04-1864 in Neer met Wilhelmina Impelmans [917], 25 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 18-03-1839 in Neer. Zij is gedoopt in Neer. Wilhelmina is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Notitie bij Wilhelmina: Umpelmans = Impelmans (naam van vader).
Kinderen van Adrianus en Wilhelmina:
1 Cornelia Naus [918], geboren op 16-01-1865 in Neer. Zij is gedoopt in Neer. Cornelia is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
2 Theodorus Naus [919], geboren op 05-09-1866 in Neer. Volgt 128.
3 Johannes Naus [920], geboren op 09-01-1870 in Neer. Hij is gedoopt in Neer. Johannes is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
4 Johanna Naus [921], geboren op 05-09-1872 in Neer. Zij is gedoopt in Neer. Johanna is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
5 Dorothea Naus [922], geboren op 06-10-1874 in Neer. Zij is gedoopt in Neer. Dorothea is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
6 Elisabeth Naus [923], geboren op 23-09-1876 in Neer. Zij is gedoopt in Neer. Elisabeth is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
128 Theodorus Naus [919] is geboren op 05-09-1866 in Neer, zoon van Adrianus Naus [851] (zie 127) en Wilhelmina Impelmans [917]. Hij is gedoopt in Neer. Theodorus is overleden op 23-06-1945 in Ionia, 78 jaar oud. Hij is begraven in ?. Theodorus:
(1) trouwde in ? met Lois Vail [1033].
Notitie bij het huwelijk van Theodorus en Lois: Hij is later getrouwd te Neer op 5 december 1862 met Elisabeth Derickx.
Lois is geboren op 09-03-1868 in Linden. Zij is gedoopt in Linden. Lois is overleden op 03-07-1941 in Ionia, 73 jaar oud. Zij is begraven in ?.
(2) trouwde, 25 jaar oud, op 06-10-1891 in Manitowoc met Anna Rank [1032], 18 of 19 jaar oud. Anna is geboren in 1872 in ?. Zij is gedoopt in ?.
Notitie bij de geboorte van Anna: Geboren in 1872.
Anna is overleden in 1949 in ?, 76 of 77 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Notitie bij overlijden van Anna: Overleden in 1949.
Kinderen van Theodorus en Anna:
1 Dorothy Naus [1034], geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Dorothy is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Dorothy trouwde in ? met Ahrweiler [1233]. Hij is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Hij is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
2 Elsie Naus [1035], geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Elsie is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Elsie trouwde in ? met Elmer Junemann [1234]. Elmer is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Elmer is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
3 Lillian Naus [1036], geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Lillian is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Lillian trouwde in ? met Robert Fuelleman [1235]. Robert is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Robert is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
4 Erwin Louis Naus [1037], geboren op 30-05-1895 in Manitowoc. Volgt 129.
129 Erwin Louis Naus [1037] is geboren op 30-05-1895 in Manitowoc, zoon van Theodorus Naus [919] (zie 128) en Anna Rank [1032]. Hij is gedoopt in Manitowoc. Erwin is overleden op 26-05-1959 in Milwaukee, 63 jaar oud. Hij is begraven in ?. Erwin trouwde, 25 jaar oud, op 21-06-1920 in ? met Susan Bates [1236], 25 jaar oud. Susan is geboren op 13-10-1894 in Cashton. Zij is gedoopt in Cashton. Susan is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Erwin en Susan:
1 Mary Jane Naus [1237], geboren in 1922 in ?. Zij is gedoopt in ?.
Notitie bij de geboorte van Mary: Geboren en overleden in 1922.
Mary is overleden in 1922 in ?, geen jaar oud. Zij is begraven in ?.
Notitie bij overlijden van Mary: Geboren en overleden in 1922.
2 John Erwin Naus [1238], geboren op 28-08-1924 in Milwaukee. Hij is gedoopt in Milwaukee. John is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
130 Jacobus Naus [777] is geboren in Neer, zoon van Wilhelmus Naus [764] (zie 9) en Joanna Timmermans [774]. Hij is gedoopt op 21-03-1750 in Neer. Jacobus is overleden op 16-08-1822 in Neer, 72 jaar oud. Hij is begraven in ?. Jacobus trouwde, 31 jaar oud, op 10-05-1781 in Neer met Eleonora Hilkens [799], 23 jaar oud. Eleonora is geboren in Neer. Zij is gedoopt op 21-05-1757 in Neer. Eleonora is overleden op 08-03-1801 in Neer, 43 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Jacobus en Eleonora:
1 Wilhelmus Naus [800], geboren in Neer. Hij is gedoopt op 28-11-1781 in Neer. Wilhelmus is overleden op 27-01-1844 in Neer, 62 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Notitie bij overlijden van Wilhelmus: Er stond eerst dat hij op 28-1-1884 was overleden.
2 Petronella Naus [801], geboren in Neer. Zij is gedoopt op 24-08-1784 in Neer. Petronella is overleden op 22-02-1865 in Neer, 80 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Notitie bij Petronella: 4 november 1848 NEER -
Verkoop van 21 roede 22 el bouwland onder Neer gelegen door Hendrina Joosten wonend te Maasniel, Joanna Joosten wonend te Beselc.s. aan Petronella Naus wonend te Neer voor f 300,.
GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1848/208.
Petronella trouwde, 28 jaar oud, op 05-05-1813 in Neer met Bernardus Luijten [857], 40 jaar oud. Bernardus is geboren in Neer. Hij is gedoopt op 14-03-1773 in Neer. Bernardus is overleden op 11-04-1834 in Neer, 61 jaar oud. Hij is begraven in ?.
3 Leonard Naus [802], geboren in Neer. Hij is gedoopt op 21-12-1786 in Neer. Leonard is overleden op 13-11-1815 in Neer, 28 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Notitie bij overlijden van Leonard: Er stond eerst dat hij was overleden op 13-10-1815 ?
4 Clara Naus [803], geboren in Neer. Zij is gedoopt op 25-10-1789 in Neer. Clara is overleden op 15-07-1861 in Neer, 71 jaar oud. Zij is begraven in ?. Clara trouwde, 29 jaar oud, op 02-04-1819 in Neer met Joannes Roncken [858], 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Clara en Joannes: Volgens de "Ronken-stamboom" op internet gehuwd op 24-4-1819.
Joannes is geboren in Neer. Hij is gedoopt op 18-03-1793 in Neer.
Notitie bij de geboorte van Joannes: Er stond eerst: Johannes Ronken, geboren te Neer op 18-3-1796.
Joannes is overleden op 28-01-1869 in Neer, 75 jaar oud. Hij is begraven in ?.
5 Gerardus Naus [804], geboren in Neer. Hij is gedoopt op 25-12-1792 in Neer. Gerardus is overleden op 29-09-1795 in Neer, 2 jaar oud. Hij is begraven in ?.
6 Johanna Naus [805], geboren in Neer. Zij is gedoopt op 05-01-1797 in Neer. Johanna is overleden op 13-04-1844 in Neer, 47 jaar oud. Zij is begraven in ?.
7 Gerardus Naus [806], geboren in Neer. Hij is gedoopt op 15-02-1801 in Neer. Gerardus is overleden op 05-03-1801 in Neer, 18 dagen oud. Hij is begraven in ?.
Notitie bij overlijden van Gerardus: Er stond dat hij 6-3-1801 was overleden.
131 Leonardus Naus [778] is geboren in Neer, zoon van Wilhelmus Naus [764] (zie 9) en Joanna Timmermans [774]. Hij is gedoopt op 29-10-1752 in Neer. Leonardus is overleden op 15-04-1834 in Neer, 81 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Notitie bij overlijden van Leonardus: Er stond eerst dat hij was overleden op 12-4-1834 ?
Leonardus trouwde, 34 jaar oud, op 19-08-1787 in Neer met Sophia Clerx [807], 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Leonardus en Sophia: Getuigen Wilhelmus Naus en Anna Naus.
Sophia is geboren in Neer. Zij is gedoopt op 01-07-1754 in Neer.
Notitie bij de geboorte van Sophia: Er stond eerst dat zij was geboren/gedoopt op 1-8-1754.
Sophia is overleden op 27-02-1820 in Neer, 65 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Notitie bij overlijden van Sophia: Overleden op 18-2-1820 ?
Kinderen van Leonardus en Sophia:
1 Mechtildis Naus [808], geboren in Neer. Zij is gedoopt op 13-11-1787 in Neer. Mechtildis is overleden op 05-04-1790 in Neer, 2 jaar oud. Zij is begraven in ?.
2 Wilhelmina Naus [809], geboren in Neer. Zij is gedoopt op 10-04-1789 in Neer. Wilhelmina is overleden op 27-04-1835 in Neer, 46 jaar oud. Zij is begraven in ?.
3 Mechtildis Naus [810], geboren in Neer. Zij is gedoopt op 08-08-1790 in Neer. Mechtildis is overleden op 19-05-1855 in Kessel, 64 jaar oud. Zij is begraven in ?. Mechtildis trouwde, 28 jaar oud, op 20-05-1819 in Kessel met Gerardus Dirks [859], 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Mechtildis en Gerardus: Op 6-5-1819 te Kessel getrouwd voor de kerk ?
Gerardus is geboren in Kessel. Hij is gedoopt op 16-12-1785 in Kessel. Gerardus is overleden op 18-02-1855 in Kessel, 69 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Notitie bij Gerardus: Dirks (naam van vader) = Deriksen (stond er eerst) = Derix (zo heten de kinderen).
4 Jacobus Naus [811], geboren in Neer. Hij is gedoopt op 24-02-1792 in Neer. Jacobus is overleden op 23-09-1825 in Neer, 33 jaar oud. Hij is begraven in ?.
5 Joanna Naus [812], geboren in Neer. Zij is gedoopt op 03-11-1794 in Neer.
Notitie bij de geboorte van Joanna: Er stond gedoopt op 30-11-1794.
Joanna is overleden op 27-01-1836 in Neer, 41 jaar oud. Zij is begraven in ?. Joanna trouwde, 35 jaar oud, op 11-08-1830 in Neer met Francis Peeters [860], 31 jaar oud. Francis is geboren in Roggel. Hij is gedoopt op 23-08-1798 in Roggel. Francis is overleden op 22-07-1874 in Neer, 75 jaar oud. Hij is begraven in ?.
6 Petrus Naus [813], geboren in Neer. Volgt 132.
132 Petrus Naus [813] is geboren in Neer, zoon van Leonardus Naus [778] (zie 131) en Sophia Clerx [807]. Hij is gedoopt op 29-06-1797 in Neer. Petrus is overleden op 21-05-1848 in Neer, 50 jaar oud. Hij is begraven in ?. Petrus trouwde, 32 jaar oud, op 28-06-1830 in Neer met Petronella Berben [861], 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Petrus en Petronella: Doodgeboren zoon, geboren te Neer op 24 oktober 1838.
Petronella is geboren in Neer. Zij is gedoopt op 13-01-1803 in Neer. Petronella is overleden op 24-10-1838 in Neer, 35 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Petrus en Petronella:
1 Gertruda Naus [862], geboren op 26-07-1831 in Neer. Zij is gedoopt in Neer. Gertruda is overleden op 01-04-1850 in Neer, 18 jaar oud. Zij is begraven in ?.
2 Sophia Naus [863], geboren op 16-01-1833 in Neer. Zij is gedoopt in Neer. Sophia is overleden op 02-04-1900 in Neer, 67 jaar oud. Zij is begraven in ?. Sophia trouwde, 23 jaar oud, op 01-04-1856 in Neer met Martinus Sijben [925], 23 jaar oud. Martinus is geboren op 02-07-1832 in Neer. Hij is gedoopt in Neer. Martinus is overleden op 22-04-1903 in Neer, 70 jaar oud. Hij is begraven in Neer.
3 Leonora Naus [864], geboren op 21-02-1835 in Neer. Zij is gedoopt in Neer. Leonora is overleden op 24-07-1861 in Neer, 26 jaar oud. Zij is begraven in ?. Leonora trouwde, 24 jaar oud, op 21-02-1859 in Neer met Laurentius Geraets [926], 35 jaar oud. Laurentius is geboren op 07-04-1823 in Neer. Hij is gedoopt in Neer. Laurentius is overleden op 21-11-1896 in Neer, 73 jaar oud. Hij is begraven in ?.
4 Anna Maria Naus [865], geboren op 02-02-1837 in Neer. Zij is gedoopt in Neer. Anna is overleden op 27-10-1838 in Neer, 1 jaar oud. Zij is begraven in ?.
133 Theodorus Naus [765] is geboren in Kessel, zoon van Jacobus Naus [758] (zie 8) en Jacomina Seelen [762]. Hij is gedoopt op 13-03-1717 in Kessel.
Notitie bij de geboorte van Theodorus: Doopgetuigen: Hermanus Naus, Claudius Smets & Anthonia Jansen.
Theodorus is overleden op 01-06-1785 in Kessel, 68 jaar oud. Hij is begraven in ?. Theodorus trouwde, 27 jaar oud, op 29-04-1744 in Tegelen met Maria Evers [779].
Notitie bij het huwelijk van Theodorus en Maria: Getuigen Wilhelmus Naus en Anna Naus.
Maria is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Theodorus en Maria:
1 Margaretha Naus [780], geboren in Kessel. Zij is gedoopt op 18-06-1746 in Kessel.
Notitie bij de geboorte van Margaretha: Doopgetuigen: Jacobus Naus & Agnes Evers.
Margaretha is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
2 Maria Naus [781], geboren in Kessel. Zij is gedoopt op 19-01-1748 in Kessel.
Notitie bij de geboorte van Maria: Doopgetuigen: Wilhelmus Naus & Henricus Cuijpers.
Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
3 Jacomina Naus [782], geboren in Kessel. Zij is gedoopt op 07-01-1750 in Kessel.
Notitie bij de geboorte van Jacomina: Doopgetuigen: Joannes Buerskens & Helena Naus.
Jacomina is overleden op 20-01-1819 in Kessel, 69 jaar oud. Zij is begraven in ?. Jacomina trouwde in ? met Wilhelmus Beurskens [814]. Wilhelmus is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Wilhelmus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
4 Jacobus Naus [783], geboren in Kessel. Volgt 134.
5 Theodorus Naus [784], geboren in Kessel. Hij is gedoopt op 26-02-1754 in Kessel.
Notitie bij de geboorte van Theodorus: Doopgetuigen: Petrus Evers, Henricus Cuijpers & Anna Naus.
Theodorus is overleden op 06-12-1774 in Kessel, 20 jaar oud. Hij is begraven in ?.
134 Jacobus Naus [783] is geboren in Kessel, zoon van Theodorus Naus [765] (zie 133) en Maria Evers [779]. Hij is gedoopt op 08-04-1752 in Kessel.
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Doopgetuigen: Franciscus Buerskens, Henricus Cuijpers & Maria Naus.
Jacobus is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Jacobus trouwde, 36 jaar oud, op 16-10-1788 in Maasniel met Elisabeth Bremers [815]. Elisabeth is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Elisabeth is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Jacobus en Elisabeth:
1 Jacomina Naus [816], geboren in Maasniel. Zij is gedoopt op 29-08-1790 in Maasniel. Jacomina is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Jacomina trouwde, 41 jaar oud, op 15-05-1832 in Maasniel met Johannes Clumpkens [3449], 34 jaar oud. Johannes is geboren op 24-06-1797 in Swalmen. Hij is gedoopt in ?. Johannes is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
2 Theodorus Naus [817], geboren in 1793 in Maasniel. Hij is gedoopt in Maasniel.
Notitie bij de geboorte van Theodorus: Geboren in 1793.
Theodorus is overleden op 20-09-1801 in Maasniel, 7 of 8 jaar oud. Hij is begraven in ?.
kessel_bk1_018___2690_doop.jpg kessel_bk1_224___2690_0772_huwelijk2.jpg kessel_bk1_270___2690_begraven.jpg kessel_bk1_026___0772_doop.jpg
42 Kessel_Bk1_018 - 2690 doop
43 Kessel_Bk1_224 - 2690-0772 huwelijk2
44 Kessel_Bk1_270 - 2690 begraven
45 Kessel_Bk1_026 - 0772 doop
135 Hermanus Naus [2690] (afb. 42 t/m 44) is geboren in Kessel, zoon van Wilhelmus Naus [755] (zie 7) en Margaretha Jacobs [756]. Hij is gedoopt op 01-09-1685 in Kessel.
Notitie bij de geboorte van Hermanus: Doopgetuigen: Sebastianus Janssen & Joannes van Helden & Margareta Wijnandts.
Hermanus is overleden op 15-09-1762 in Kessel, 77 jaar oud. Hermanus begon een relatie met Henrica Hendrickx [772] (afb. 45 en 43). Henrica is geboren in Kessel. Zij is gedoopt op 04-05-1690 in Kessel. Henrica is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kind van Hermanus en Henrica:
1 Wilhelmus Naus [773], geboren in Kessel. Hij is gedoopt op 21-03-1704 in Kessel.
Notitie bij de geboorte van Wilhelmus: Doopgetuigen: Gerardus Henrici & Aleidis Francisca.
Wilhelmus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
grubbenv_bk1_058___2708_2709_huwelijk.jpg kessel_bk1_248___2708_begraven.jpg kessel_bk1_260___2709_begraven.jpg
46 Grubbenv_Bk1_058 - 2708-2709 huwelijk
47 Kessel_Bk1_248 - 2708 begraven
48 Kessel_Bk1_260 - 2709 begraven
136 Joachim Naus [2708] (afb. 46 en 47) is geboren omstreeks 1637 in Grubbenvorst, zoon van Henricus Naus [2596] (zie 3) en Anna Hinghen [2599]. Hij is gedoopt in ?. Joachim is overleden op 16-01-1681 in Kessel, ongeveer 44 jaar oud [bron: Kessel O1681-001 - 16-01-1681 - blz. 248 rechts nr. 9]. Hij is begraven in ?.
Notitie bij overlijden van Joachim: a(nn)o 1681
Kessel O1681-001 - 16-01-1681 - blz. 248 rechts nr. 9
Joachim Naus 16 januarij
Notitie bij Joachim: Als het de zoon van Henricus nr. 2596 is (ook tollenaar) dan moet Joachim van het 1ste huwelijk zijn van Henricus metAnna HINGHEN (anders trouwde hij eerder dan het huwelijk van zijn vader). Hij was niet bij de Scheiding en deling van goederen te Grubbenvorst, Venlo en Swalmen op 18-2-1699, omdat hij toen al was overleden.
19-07-1668 te Grubbenvorst: overlijdensdatum volgens gegevens van Henri. Als dit waar is, dan is nr. 2708 niet de Joachim NAUS waar de onderstaande stukjes over gaan; anders overleden vlak voor 21-3-1681.

In de Burgerbrieven Maasschippers van Jan Jacques (OAV 2194 - 1659) vinden we in de kantlijn een verwijzing (ad idem) naar nog een aantal maasschippers. In zo’n brief getuigen de burgemeester, schepenen en de raad van Venlo dat de schipper "ingeseten borger deser stadt" is, hier zijn "steevaste woning” houdt, en aldaar “coopmanschap ende neeringe” bedrijft, onder welk kwartier (wijk) en onder welke kwartiermeester en rotmeester hij z’n “tochten ende wachten” doet en verder alle “lasten neffens ende gelijck sijne metborgers ende naebueren” moet dragen.
16.04.1659 Joachim Naus, ingezeten; woont bij Albert Syben; koopmanschap met zeep, zout, kaas en Hollandse waren (ende vette warij..); kwartiermeester Guert van Croonenborch, rotmeester Bartholomeus Mundts.

10 november 1666 op den huijse Hillenraedt - SWALMEN
Christoffel Schenck belast zijn tollenaar te Kessel om aan zijn advokaat Arnold van den Bergh voor diens werkzaamheden jaarlijks 60pattacons te betalen, eerstmaals te voldoen op 1 maart 1668, alsook om het salaris te voldoen wegens o.a. het proces van Henrick Vaesen tegen Frans de Bruijn. Met latere (niet gedateerde) brief van advokaat Arnold van den Bergh, dat hij op 10-11-1666 van de heer van Hillenraedt via diens tollenaar Joachim Naus een assignatie heeft gekregen, waaruit blijkt dat dat gemelde tollenaar hem voor zijn werkzaamheden jaarlijks 60 pattacons moet betalen, eerstmaals te vervallen op 1 maart 1668. Tevens verwijst Van den Bergh naar een proces van omstreeks 9 jaar eerder met betrekking tot Frans Lambert de Bruijn.
RAL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, Processen 1668: Proces Arnold van den Bergh tegen Joachim Naus. Tevens procesdagen 10-7-1669 en 17-7-1669.

2 mei 1676 OFFENBEEK - Tijdelijke belening.
Joachim Naus, als hulder van Caspar van Merwijck, wordt na het overlijden van Willem van Merwijck beleend met de Moolen tot Offenbeeck met toebehoren.
RAL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 199, fol. 68. Zie ook idem inv.nr. 206, fol. 68.

2 mei 1676 OFFENBEEK - Tijdelijke belening.
Joachim Naus, als hulder van Caspar van Merwijck c.s., wordt na het overlijden van zijn vader Willem van Merwijck beleend met ’die Molen tot Offenbeeck ende voort alle die laten die ghehoorende sijn in den hof ende erffenisse gheheeten den Hof te Leeuwen mette visscherie, ghelegen onder het kerspel Besel in der Maese, ten Zutphenschen rechten mit een pondt goet gelt te verhergewaeden.’
RAL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, Gerechtelijke stukken, inv.nr. 318; extract uit het register met opschrift ’Index feudorum ducatis Gelriae liber primus N1’, fol. 1 recto, naar een ouder gecollationeerd afschrift door D. Daniels.

16 januari 1681 KESSEL
Testament door Jochum Naus, tollenaar te Kessel, gehuwd met Heijlken Loijen.
RAL Maastricht, Schepenbank Kessel, inv.nr. 31 fol. 21-22.

21 maart 1681 - ROERMOND - Belening huis Kessel etc.
Carel, hertog van Gelre etc., verklaart dat Johan Godefrijdt van Bodinckhuijsen, scholtis te Kessel, als hulder en gevolmachtigde d.d. 21-3-1681 namens Caspar van Meerwijck, heer te Kessel c.s., ten overstaan van Jacques van Gutschoven, heer van Gentisaert, kanselier van het vorstendom Gelre en stadhouder van lenen en de getuigende leenmannen Johan van Hillen en Francois Lapouille de leeneed heeft vernieuwd die wijlen Joachim Naus op 2 mei 1676 namens Van Meerwijck c.s. had gedaan wegens diens minderjarigheid, te weten van 5 lenen: 1) de heerlijkheid Kessel met alle rechten en toebehoren; 2) het huis te Kessel met de weerd voor dit huis gelegen; 3) de tol aldaar tot een onsterfelijk manleen; 4) de hof op den Grave en Snaterbecksgoed, al met hun toebehoren aan oorkonder als hertog van Gelre ten Gelderse rechten ieder met 15 goudguldens te verheergewaden; 5) de molen te Offenbeck en al delaten behorend in de hof en erfenis genaamd de Hof to Leeuwen’ met de visserij, gelegen tegen Besel, ten Zutphense rechten met 1 pond goed geld te verheergewaden leenroerig.
RAL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, Gerechtelijke stukken, inv.nr. 318. Gecollationeerd afschrift door J. Jonckers.

21 Maart 1681 - Offenbeek - Belening -
Caspar van Merwijck, nu meerderjarig, vernieuwt de leeneed van de Moolen tot Offenbeeck met toebehoren, welke eed op 2-5-1676 wegens zijn minderjarigheid was afgelegd door Joachim Naus.
RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 199 fol.68)

22 Maart 1726 - Testament - Kessel
Testament erfgenamen Helena Loijen, weduwe Joachim Naus.
RAL Maastricht, Schepenbank Kessel, inv.39 fol.7-7vs
Beroep:
Tolheffer (Tollenaar 1666 te Kessel voor Christoffel Schenck - heer van Hillenraedt. In Asselt werden vroeger twee tollen geheven: de Asselter tol (verbonden aan de Asselterhof) en de Oesterse tol (verbonden aan Hillenraad). In 1416 werden beide tollen van Asselt op verzoek van Roermond verplaatst naar Kessel"omme der kouplude gemaeckswille ende om der stat profijts wille". In 1655 werd op de Maas door particulieren op diverse plaatsen tol geheven, te weten binnen Roermond twee: de ene door en namens de stad en de andere door en namens de baron de Creveceur, genaamd de Asselschen Tholl; te Kessel een tol door jonker Merwijck en een andere tol door de heer van Hillenraadt; te Venlo een tol waarvan de magistraat aldaar een deel beurde en het andere deel de heer van Bleijenbeek als heer te Grubbenvorst. Tegen deze bezitters en hun tollenaars waren steeds meer klachten gerezen, die nu dagelijks werden ingediend. Niet alleen werden schippers, kooplieden en reizigers hierdoor opgehouden, maar bovendien werden volgens aanklacht hogere tolprijzen geheven dan van ouds gebruikelijk. In 1653 had het Hof van Gelre daarom een oproep gedaan aan de koninklijk momboir en tien dagen later was door bode Henrick Graven een mededeling gedaan aan zowel bezitters als tolheffers. Het Hof ordonneerde in 1655 dat de bezitters en heffers van de tollen een tollijst zouden ophangen met de toltarieven en stond schippers en reizigers toe daarover hun beklag te doen, mochten deze prijzen extreem hoog zijn. Hing de lijst er niet, dan mochten passanten zonder betaling voorbij. Tollenaars waren o.a. Hubert van Assel (1410), Johan Hennen (1551), Johan Meus (1555), Paulus Stoffers (1571-1573), Frans Lamberts (1662, Oosterse Tol), Joachim Naus (1666) en NN Frencken (1772).)
Joachim trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 27-11-1657 in Grubbenvorst met Helena Loeijens [2709] (afb. 48 en 46), 21 of 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Joachim en Helena: getuigen Henricus Naus, tolheffer en Bernardus NN (koster).

27 november 1657 GRUBBENVORST
Gehuwd: Joachim Naus, zoon van Henricus en Helena Loeyens. Getuigen: Henricus Naus, tolheffer, en de koster.
DTB-registers Grubbenvorst (Klapper Jan Titulaer 1987).

Helena is op 22-12-1682 hertrouwd met Joannes Vonckers.
Toen zij overleed in 1729 was zij al weer weduwe van hem.
http://www.genealogieonline.nl/stamboom-steverink-dortmans/I5930.php
Helena is geboren in 1635 in ?. Zij is gedoopt in ?. Helena is overleden op 09-04-1729 in Kessel, 93 of 94 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Notitie bij Helena: 22 maart 1726 KESSEL -
Testament erfgenamen Helena Loijen, weduwe van Joachim Naus.
RAL Maastricht, Schepenbank Kessel, inv.nr. 39 fol. 7-7vs.
Kinderen van Joachim en Helena:
1 Hermanus Naus [1], geboren in ?. Volgt 137.
2 Joachim Naus [2966], geboren in ?. Volgt 244.
3 Sibertus Naus [3040], geboren in ?. Volgt 247.
4 Maria Naus [3425], geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Maria is overleden op 09-09-1739 in Swalmen. Zij is begraven op 09-09-1739 in Swalmen. Maria trouwde in ? met Simonis Wijnants [3426]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats vóór 07-08-1698.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Simonis: 14-1-1700 werd zoon Joachimus Wijnen begraven in Asselt. 25 maart 1702 ASSELT - Begraven (tussen rad van watermolen gekomen): Sophia, dochter van Sijmonis Wijnen en Maria Naus, "ceseidit per infortunium inter rotas mola Swalmensis et sic sine ullo signo morte subitanea obijt". DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 154vs.
Simon Wijnands was namens Henricus Naus getuige bij de doop van Gertrudus Naus (nr.2751).
Simonis is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Simonis is overleden vóór 29-11-1728 in ?. Hij is begraven in ?.
Notitie bij overlijden van Simonis: Overleden voor 29-11-1728
Notitie bij Simonis: Ook wel WIJNEN.
5 Jacobus Naus [3968]. Volgt 248.
kessel_bk1_204___0001_0002_huwelijk.jpg
49 Kessel_Bk1_204 - 0001-0002 huwelijk
137 Hermanus Naus [1] (afb. 49) is geboren in ?, zoon van Joachim Naus [2708] (zie 136) en Helena Loeijens [2709]. Hij is gedoopt in ?. Hermanus is overleden op 14-11-1739 in Swalmen.
Notitie bij Hermanus: Blijkens huwelijksdispensatie van 6-11-1715 (van Petrus Naus nr.6) was Hermanus Naus de zoon van Joachim Naus, kleinzoon van Henricus Naus en achterkleinzoon van Joachim Naus (bron: Loe Giesen, Reuver).

2 juni 1683 KESSEL - Overdracht weide.
Ten overstaan van Johan Godfrijdt van Bodinckhuijsen,scholtis, Geurt Willems en Derijck van der Velde, schepenen van Kessel, dragen Ruth Reijnders en Fijecken Peters, echtelieden, een weide ca. 2 morgengroot tussen de erfgenamen van Willem Winckens en de erfgenamen van Jan Beurskens gelegen, korte zijden grenzend aan Jan Martens en de gemeinte, belast met een tijns van 1 stuiver brabants aan Zijne Majesteit, voor een bedrag van 150 gulden over aan Hermanus Naus en Agnees Roeffs, echtelieden.
RAL Maastricht, Schepenbank Kessel (01.038), inv.nr. 32, fol. 19-19vs.

28 mei 1721 SWALMEN - Hoofd- en beestenschat voor het jaar 1721.
"Lijste van de hoofden ende beesten in de heerlickheydt Swalmen ende Asselt den 28 may 1721 opgeschreven ende getelt ende aengeslaegen volgens reglement van den jaere 1682, dienende tot stuyr van de beden ende subsidien ende andere gemeyne lasten, voor den jaere 1721. Herman Naus mitte vrouw.
Hermanus trouwde op 06-08-1680 in Kessel met Agnes Roefs [2] (afb. 49), 19 jaar oud. Agnes is geboren in Helden. Zij is gedoopt op 26-01-1661 in Helden.
Notitie bij de geboorte van Agnes: Doopgetuigen: Mathias Goemans & Gertrudis Verhaegh quorum loco fuerunt D. Joannes Bisschops et Petronella Roefs.
Dochter van: Peter Roefs en Gertrudis Verheyen.
Agnes is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Hermanus en Agnes:
kessel_bk1_011___0003_doop.jpg
50 Kessel_Bk1_011 - 0003 doop
1 Anna Gertrudis Naus [3] (afb. 50), geboren in Kessel. Zij is gedoopt op 27-09-1681 in Kessel [bron: Kessel D1681-020 - 27-09-1681 - blz. 011 nr. 5].
Notitie bij de geboorte van Anna: Kessel D1681-020 - 27-09-1681 - blz. 011 nr. 5
27 baptisata e(st) sub condi(ti)o(n)e Anna Gert[...]
filia Hermani Naus et Agnetis Roefs
coniugum susceperunt eam Jo(ann)es Godefridi
van Boedinckhuijsen loco Gerardi Straessen
et Helena Loijen.
Anna is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Notitie bij Anna: Doopgetuigen: Joannes Godefrid van Boedinckhuijsen, Gerardus NN & Helena Loijen.

Overleden te Kessel op 6-9-1720 ???
kessel_bk1_013___0004_doop.jpg kessel_bk1_213___0004_3453_huwelijk1.jpg kessel_bk1_224___0004_2744_huwelijk2.jpg
51 Kessel_Bk1_013 - 0004 doop
52 Kessel_Bk1_213 - 0004-3453 huwelijk1
53 Kessel_Bk1_224 - 0004-2744 huwelijk2
2 Anna Naus [4] (afb. 51 t/m 53), geboren in Kessel. Zij is gedoopt op 29-12-1682 in Kessel.
Notitie bij de geboorte van Anna: Doopgetuigen: Joannes Vonckers, Elijsabetha Janssen & Catharina Koumans.
Zij is begraven in ?.
Notitie bij Anna: 20 Januari 1728 -KESSEL - Volmacht.
Anna Naus volmachtigt [haar man] Stoeffel Kessel tot de overdracht van het land in het Wielderveldt gelegen aan Herman Raemaeckers.
RAL Maastricht, SA Swalmen & Asselt, Magazijnlijst 23 fol.6

20 Januari 1728 - SWALMEN - Overdracht landerijen.
Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Johan Baptista Fabritius en Christiaen Bongaerts, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Stoffel Kessels met toestemming van zijn vrouw [Anna Naus] ongeveer 1 morgen land in het Wijlerveldt gelegen in twee stukken, te weten: - hetene tussen Antoin Pedrousin en Gerardus Dircx gelegen, met een korte zijde grenzend aan Nelis Wijnen; - en het andere met beide zijden tussen Antoin Pedrousin voornoemd, voor een bedrag van 27 pattacons welke reeds zijn betaald, over aan Herman Raemaeckers en Catharina Fredericx, ook echtelieden, lijcop, armengeld en rechten van overdracht ieder voor de helft.
RAL Maastricht, SA Swalmen & Asselt, Magazijnlijst 23 fol.5-6
Anna:
(1) trouwde in Kessel met Godefridus (Stoffel) Beurskens [3453] (afb. 52). Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 18-01-1700 in Kessel. Het huwelijk werd ontbonden vóór 08-06-1706.
Notitie bij het huwelijk van Anna en Stoffel: Uit het 1ste huwelijk:
1. Anna Beurskens, ged. Kessel 8-6-1706 (get.Hermanus de Bruijn en Maria Roefs; dr. van Gerardus x Anna Naus).
2. Elisabeth Burskens, ged. Kessel 18-10-1708 (get. Petrus Quijten en Elisabeth Kessels voor Elisabeth Roefs; dr. van Godefridus x Anna Naus).
Stoffel is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Stoffel is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Notitie bij overlijden van Stoffel: Overleden te Kessel op 6-9-1720 ?
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 04-02-1722 in Kessel met Christophorus Kessels [2744] (afb. 53).
Notitie bij het huwelijk van Anna en Christophorus: Kessel - 6 januari 1700 - Brief/schema van Petr: Truijen, pastoor in Kessel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:
- Godefridus Beurskens, zoon van Elizabetha, Elizabetha dochter van Elisabeth, Elisabeth dochter van Joachim Naus en Cornelia Schrijvers; en
- Anna Naus, dochter van Hermanus Naus, Hermanus zoon van Joachim Naus, Joachim zoon van Henricus Naus, Henricus zoon van Joachim Naus en Cornelia Schrijvers. Handtekeningen van: Godefridus Beurskens en Anna Naus.
RHCL Maastricht (3-1700-19)
Christophorus is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Christophorus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
3 Joachim Naus [5], geboren in Kessel. Volgt 138.
4 Petrus Naus [6], geboren in Kessel. Volgt 235.
kessel_bk1_022___0007_doop.jpg
54 Kessel_Bk1_022 - 0007 doop
5 Michael Naus [7] (afb. 54), geboren in Kessel. Hij is gedoopt op 25-01-1688 in Kessel.
Notitie bij de geboorte van Michael: Doopgetuigen: Michael van Dael, Wilhelmus Kessels & Joanna Naus.
Michael is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
kessel_bk1_024___0008_doop.jpg
55 Kessel_Bk1_024 - 0008 doop
6 Mechtildis Naus [8] (afb. 55), geboren in Kessel. Zij is gedoopt op 14-08-1689 in Kessel.
Notitie bij de geboorte van Mechtildis: Doopgetuigen: Petrus Naus, Elizabeth Verberckt & Joanna Naus.
Mechtildis is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
kessel_bk1_015___0005_doop.jpg kessel_bk1_218___0005_0009_huwelijk.jpg
56 Kessel_Bk1_015 - 0005 doop
57 Kessel_Bk1_218 - 0005-0009 huwelijk
138 Joachim Naus [5] (afb. 56 en 57) is geboren in Kessel, zoon van Hermanus Naus [1] (zie 137) en Agnes Roefs [2]. Hij is gedoopt op 12-03-1684 in Kessel.
Notitie bij de geboorte van Joachim: Doopgetuigen: Petrus Smollers, Joannes Vonckers & Aldegundis Roefs.
Joachim is overleden op 05-11-1737 in Swalmen, 53 jaar oud. Hij is begraven op 05-11-1737 in Swalmen.
Notitie bij Joachim: 19 mei 1712 SWALMEN - Hoofd- en beestenschat voor het jaar 1712.
"Lijste van hooft ende beestenschatt onder de heerlickheydt Swalmen ende Asselt getelt ende opgeschreven den 19 may 1712 ende vuytgesat voor den jaere 1712. Jochim Naus halffman in gen Naenhoff, mitte vrouw, 4 knechten, een maeght, thien koyen, 4 rinder, 90 schaepen.

28 mei 1721 SWALMEN - Hoofd- en beestenschat voor het jaar 1721.
"Lijste van de hoofden ende beesten in de heerlickheydt Swalmen ende Asselt den 28 may 1721 opgeschreven ende getelt ende aengeslaegen volgens reglement van den jaere 1682, dienende tot stuyr van de beden ende subsidien ende andere gemeyne lasten, voor den jaere 1721.
BOCKOUL, Jochim Naus, mitte vrouw, drye knechten, 2 maeghden, negen koyen, vijf rinder, 117 schaepen, 16 kaer bijen.

1 juli 1724 SWALMEN - Arrest.
Krachtens ordonnantie van het Hof d.d. 30 juni 1724 verleend op het rekest van de secretaris Baenen laat de deurwaarder Neijnens arrest aantekenen op de oogst en andere effecten van Joachim Naus, wegens een vordering van 150 pattaconsen twee jaar verlopen rente over de jaren 1722 en 1724.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 172vs.

19 augustus 1724 SWALMEN - Verkoop landerijen.
Arnoldus Naus verklaart dat hij 7 morgen land met het broekje voor een bedrag van 40 pattacons heeft verkocht aan Joachim Naus en zijn vrouw Elisabeth Kessels, ’ende daerop sal den selven Arnoldus Naus noch thien pattacons verteeringe in het huys van Joachim Naus’. Tevens machtigt hij de schepen Goetsen Gerits tot de overdracht.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 51, eenvoudig afschrift op papier, voor origineel zie 19-8-1729 (!).
Voor overdracht zie 25-4-1730.

Joachim Naus en Elisabeth Kessels kochten op 24-10-1724 een huis dat op 7-11-1724 na naasting weer werd overgedragen.
Op 25-4-1730 kochten zij landerijen van Arnoldus Naus, waarvan zij een gedeelte nog diezelfde dag weer verkochten.
Op 16-5-1733 kochten ze landerijen afkomstig van Anna en Maria Naus. De kinderen Agnes, Stoffer, Anna en Manes verkochten op 14-11-1758 land te Swalmen.

24 oktober 1724 SWALMEN - Overdracht huis en hof in het dorp.
Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Goossen Gerardts en Christiaen Bongaerts, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, dragen Nelis Wijnen en Jan Smeets, als beedigde voogden van de minderjarige kinderenvan wijlen Jan Heuskens en Petronella Wijnen, echtelieden, en met mondelinge toestemming van het gerecht heden verleend, een huis en moeshof in het dorp gelegen tussen de schepen Jan Daemen en Christina Beek enerzijds en Aret Heijnen anderzijds, belast met jaarlijks 2 hoenders aan het huis Hillenraedt, voor een bedrag van 130 pattacons Spaanse munt over aan de echtelieden Joachim Naus en Elisabeth Kessels, lijcoop, armengeld en rechten van overdracht vrijwel geheel ten laste van de aankopers, echter met een bijdrage van 2 pattacons door de verkopers. Uit de koopsom zal door de aankopers een bedrag van 100 pattacons met de verlopen rente daarvan sinds 13 oktober 1722, zoals door de voogden opgenomen, worden gerestitueerd aan doctor Gerardus Josephus van Rijnschoven.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 179-179vs. Voor retrocessie na naasting zie 7-11-1724.

7 november 1724 SWALMEN - Volmacht tot retrocessie na beschut.
Joghim Naus, ’alsoo ick onderss. tegenwoordigh ben indispoost’, machtigt zijn vrouw Elisabeth Kessels om een huis, zoals op 24 oktober 1724 [zie aldaar] door de voogden van de kinderen van Jan Heuskens en Petronella Wijnen aan hem verkocht en daarop door Seger Verheggen genaast, over te dragen aan Seger voornoemd ’onder de clausulen van rati ende grati’.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 178vs.

7 november 1724 SWALMEN - Aanvaarding beschut van huis en hof.
Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Hendrick Bulders en Johan Baptista Fabritius, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, aanvaardt Elisabeth Kessels, als echtgenote en gevolmachtigde van Joachim Naus, het beschut door Seger Verheggen en Catarina Crijnen als naburen (’jure vicinitatis’) gedaan over een huis en moeshof zoals door de echtgenoot van comparante op 24 oktober 1724 [zie aldaar] van de voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Jan Heuskens en Petronilla Wijnen aangekocht en reeds aan hem was overgedragen. Tevens verklaart comparante dat de beschudders de verdere kosten als godsheller, armengeld, lijcop, rechten van overdracht ten bedrage van 9 pattacons 2 schelling 4 stuiver aan haar hebben vergoed, waarna de beschudders worden geerfd en gegoed.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 178-178vs.

29 april 1725 SWALMEN - Volmacht.
Arnoldus Naus (nr. 02609), soldaat ten dienste van de heren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden, machtigt Goossen Gerardts, schepen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, tot de overdracht van al zijn landerijen die hij bezit onder Swalmen en Asselt en welke hij ’over eenigen tijdt’ heeft verkocht, aan Joachim Naus en diens echtgenote. Getuigen: Gosen Gerits en Godefridus Crijnen, koster te Swalmen.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 184vs.

12 juni 1725 SWALMEN - Overdracht landerijen. Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Henrick Bulders en Johan Baptista Fabritius, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt de medeschepen Goossen Gerardts, als gevolmachtigde van Arnoldus Naus d.d. 29 april 1725 [zie aldaar], al diens landerijen bestaande uit ongeveer 7 morgen land in diverse percelen, ten dele stamgoed en belast met enige erfpachten, voor een bedrag van 50 pattacons over aan de echtelieden Joachim Naus en Elisabeth Kessels.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 184-184vs.

23 september 1727 SWALMEN- Verantwoording voogdij.
Het gericht van Swalmen, gehoord de toelichting van Jochim Naus als be digd voogd van de nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Sijbert Naus, gelast de secretaris van de heerlijkheid om Jan Wijnants een bedrag van 3 pattacons 1 schelling 4 stuivers te betalen wegens onkosten gedurende zes weken kostgeld; alsmede aan Jochim Naus 3 pattacons tot aankoop van noodzakelijke kleding voor genoemde kinderen.
RAL Maastricht,SA Swalmen en Asselt (01.010), magazijnlijst nr. 87. Met eenvoudig handmerk van Maria Crompvoets, echtgenote van Jan Wijnants.

19 augustus 1729 SWALMEN - Landerijen.
Arnoldus Naus (nr.02609) oorkondt dat hij ongeveer 7 morgen land ’met het broexken’ heeft verkocht aan Joachim Naus en diens echtgenote ’ende daer op betaelt 90 pattacons ende daer op sal den selven Arnoldus Naus noch thien pattacons verteeringe int huijs van Joachim Naus en den selven Arnoldus Naus maecke den schepen Goetsen Gerarts hier over mijn erven volmacht om de overdracht te doen’.
RAL Maastricht, Schepenbank Swalmen enAsselt, magazijnlijst nr. 75; eenvoudig afschrift op papier. Ingesloten een lijst van landerijen (z.d.).

25 april 1730 op den Raedthuyse SWALMEN - Overdracht landerijen.
Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Wijn Peggen en Christiaen Bongarts, allodiaal schepenen van Swalmen en Asselt, Jan Cuijpers en Jacob Heijnen, laatschepen, draagt de medeschepen Gootsen Gerardts, krachtens volmacht van Arnoldus Naus d.d. 19 augustus 1724 [zie aldaar en 19-8-1729], al diens landerijen onder Swalmen en Asselt gelegen bestaande uit ongeveer 7 morgen land in diverse percelen en deel in eenbroekje aan de Beet gelegen tussen land van de kerk van Swalmen en de schepen Gootsen Gerardts voornoemd, welke landerijen voor een gedeelte stamgoedzijn en tevens zijn belast met enkele erfpachten, voor een bedrag van 50 pattacons over aan Jochem Naus en Elisabeth van Kessel, echtelieden.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 50.

25 april 1730 op den Raedthuyse SWALMEN - Overdracht gedeelte broekland.
Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Wijn Peggen en Christiaen Bongarts, schepenen van Swalmen en Asselt, dragen de echtelieden Jochim Naus en Elisabeth van Kessels het deel van een broekje aan de Beet gelegen, zoals volgens koopakte van 19 augustus 1729 [zie aldaar] samen met andere landerijen door de verkopers aangekocht van Arnoldus Naus en heden gerechtelijk aan hen overgedragen, van welk broekje de aankoper reeds de helft bezit krachtensopenbare verkoop van 24 januari 1728 en overdracht d.d. 3 februari 1728 [zie aldaar], afkomstig van wijlen Cornelis Albers en naderhand verkocht aan ook wijlen de eerwaarde heer Hendericus Spee en door de geestelijke dochter Agnes Engelen bij openbare verkoop verkocht, voor een bedrag van 8 pattacon over aan Joes Gulielmus Bourcij, apotheker te Ruremonde.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 49.

2 januari 1733 SWALMEN - Overdracht landerijen.
Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Wijn Peggen en Geurt Smeets, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, draagt de president schepen Gootsen Gerardts, als gevolmachtigde van Arnoldus Naus, ongeveer 7 morgen land met een broekje, te weten:
- morgen op de Herbaene gelegen naast Hendrick Hawinckel;
- 3 vierdel aan de Miswegh gelegen;
- een 3 vierdel op de Heijtwegh gelegen naast Hendrick Hawinckel voornoemd;
- 1 vierdel aan de Herbaene gelegen naast de heer Bernardts;
- 1 vierdel aldaar naast de erfgenamen van wijlen de secretaris Geelen;
- 2 vierdel aan de Koeije-kraet gelegen naast de erfgenamen Baenen;
- morgen naast Jan Smeets;
- 1 morgen op de Heerwegh;
- 3 vierdel naast het Weijclooster te Venlo;
- 3 vierdel op de Weert gelegen naast Baenen;
- en 3 vierdel in de Ohe gelegen,
belast met jaarlijks 2 vat rogge aan de armen, voor een bedrag van 50 pattacons over aan de echtelieden Jochem Naus en Elisabeth Kessels, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ten laste van de aankopers.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 77-78.

16 mei 1733 SWALMEN-ASSELT - Overdracht landerijen.
Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, allodiaal en laatscholtis, Geret Emets en Jan Heijnen, schepenen van Swalmen en Asselt, Gootsen Gerardts en Christiaen Bongarts, schepenen van het laatgerecht aldaar, dragen - Anna Naus, weduwe van Carolus van der Hoek; - en Isabella en Beatrix van der Hoek, haar meerderjarige dochters, zich mede sterk makend voor hun afwezige dochter respektievelijk zuster Louijsa van der Hoek, allen bijgestaan door Willem Smeets, inwoner aldaar als hun daartoe gekozen voogd, alle landerijen en goederen die op eerste comparante zijn vererfd bij overlijden van eerste comparantes zuster Maria Naus, gewezen echtgenote van Peter Onsing, bestaande uit ongeveer 14 morgen land onder deze jurisdictie gelegen, uitgezonderd een broekje aan de Beedt gelegen zoals onlangs aangekocht door de heer Boureij, welke percelen zijn belast met jaarlijks - 2 vat rogge aan de armen van Swalmen; - 1kop haver aan het huis Hillenraedt; - en ieder derde jaar 1 vat grevenhaver en 1 hoen aan de Domeinen van Z.K.M., voor een bedrag van 100 pattacons over aan de echtelieden Jochem Naus en Elisabeth Kessels, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ten laste van de aankopers.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 82.

2 juni 1733 op den Raedthuyse tot SWALMEN - Verpanding landerijen.
Ten overstaan van Gossen Gerardts, voorzittend schepen bij afwezigheid van de scholtis, Wijn Peggen en Christiaen Bongarts, schepenen van Swalmen en Asselt, bekennen de echtelieden Joachim Naus en Elisabeth van Kessel dat zij krachtens obligatie d.d. 16 mei 1733 een bedrag van 250 gulden Roermonds tegen een jaarlijkse rente van 5%, te volstaan met 4% bij betaling binnen drie maanden na de betaaldag, eerstmaal te betalen op 16 mei 1734 en met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van Johan Matthijs Daermans, scholtis aldaar, met als onderpand - ongeveer 8 morgen akkerland in diverse stukken gelegen en aangekocht van Arnoldus Naus; - 14 morgen aldaar, aangekocht van Anna Naus, weduwe van Carolus van der Hoek, waarvan het vruchtgebruik wordt bezeten door Peter Onsing gehuwd geweest met Maria Naus, zus van Anna Naus voornoemd; - en verder al hun persoonlijke roerende en onroerende goederen.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 83-84.

22 maart 1736 SWALMEN - Verpanding landerijen.
Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Wijn Peggen en Christiaen Bongarts, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, bekennen de echtelieden Joachim Naus en Elisabeth van Kessel dat zij een bedrag van 150 gulden Roermonds tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te betalen op 23 maart 1737 en af te lossen in termijnen van 50 gulden met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van Christianus Jacobus Cox, schepen en raadsborgemeester van de stad Ruremonde, en Joanna Ursula de Wagener, ook echtelieden, met als onderpand ongeveer 8 morgen akkerland in diverse percelen en aangekocht van Arnoldus Naus, te weten: - morgen land op de Herbaene gelegen naast Hendrick Hawinckel; - 3 vierdel aan de Mistwegh gelegen; - 3 vierdel op de Heijtwegh naast Hendrick Hawinckel voornoemd; - 1 vierdel aan de Herbaene naast de heer Bernardts; - 1 vierdel naast de erfgenamen van wijlen de secretaris Geelen; - 2 vierdel aan de Raeijerstraet gelegen naast Jan Smeets; - 1 morgen op de Horrighwegh gelegen; - 3 vierdel naast land van het Weijclooster te Venlo; - 3 vierdel op de Weert gelegen naast land van Baenen; - 3 vierdel in de Ohe gelegen, belast met jaarlijks 2 vat rogge aan de armen aldaar; alsmede 14 morgen land aangekocht van Anna Naus, weduwe van Carolus van den Hoek, en haar meerderjarige dochters Isabelle en Beatrix van der Hoek, zich mede sterk makend voor hun afwezige dochter respektievelijk zuster Louisa van der Hoek, samen bijgestaan door Willem Smeets, inwoner aldaar, als hun daartoe gekozen voogd, blijkens akte van 16 mei 1733 [zie aldaar], uitgezonderd een broekje aan de Beedt gelegen, zoals onlangs aangekocht door de heer Boureij [Bourcij?], te weten: - 2 morgen naast Hendrick Hawinckel gelegen; - morgen aan de Baen gelegen naast de weduwe en erfgenamen van Nelis Wijnen; - morgen op de Beedt gelegen naast Neesken Gerits; - 3 vierdel aan de Mistwegh gelegen naast Francis Meuter; - 1 vierdel naast Sijbert Kuijven gelegen; - 1 vierdel op de Alenbergh gelegen naast Willen land; - 5 vierdel op de Heijtwegh gelegen; - 1 morgen aan de Horrighwegh gelegen naast de schepen Gootsen Gerardts; - morgen in het Wijlervelt gelegen naast de schepen Gootsen Gerardts voornoemd; - morgen aldaar naast Hermen Raemaeckers; - morgen aan de Horrighwegh naast de schepen Hendrick Bulders; - 3 vierdel op de Weert gelegen naast Joost Hocx; - 1 morgen in de Ohe; - 3 vierdel in de Lichte Ohe;- 1 vierdel aan de Meerlersbroecks Bembden naast land van het Weijclooster te Venlo; - en 1 vierdel bemd in de Neerbemden gelegen naast de juffrouw Vinckenius, welke percelen zijn belast met jaarlijks 2 vat rogge aan de armen van Swalmen, ongeveer 1 kop haver aan het huis Hillenraedt, en ieder derde jaar 1 vat greven haver en 1 hoen aan de Domeinen. De percelen zijn verder belast met een bedrag van 250 gulden Roermonds ten behoeve van de scholtis van de heerlijkheden volgens obligatie d.d. 2 juni 1733 [zie aldaar].
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 111-115.
Joachim trouwde, 24 jaar oud, op 04-10-1708 in Kessel met Elisabeth Kessels [9] (afb. 57), ongeveer 18 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Joachim en Elisabeth: Op 17-6-1727 en 20-6-1732 werd er een kind (?) van hen begraven in Swalmen.
Elisabeth is geboren omstreeks 1690 in Baarlo ?. Zij is gedoopt in ?.
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Geboren omstreeks 1690 en komt misschien uit Baarlo
Elisabeth is overleden op 07-01-1758 in Swalmen, ongeveer 68 jaar oud. Zij is begraven op 07-01-1758 in Swalmen.
Kinderen van Joachim en Elisabeth:
1 Agnes Naus [17], geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Agnes is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
2 Agnes Naus [10], geboren in Kessel. Zij is gedoopt op 02-05-1709 in Kessel.
Notitie bij de geboorte van Agnes: Doopgetuigen: Joes Vonckers, ontvanger, Arnoldus Kessels en Mechtildis Michaels.
Agnes is overleden op 16-03-1779 in Swalmen, 69 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Notitie bij Agnes: 26 mei 1751 SWALMEN - Verpanding huis en hof.
Ten overstaan van Wijn Peggen bij afwezigheid van de scholtis, Linnaert Tessers en Matthijs Bongaerts, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, bekennen de echtelieden Aret Raemaeckers en Agnes Naus dat zij, krachtens permissie d.d. 18 mei 1751, een bedrag van 50 pattacons tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te betalen op 24 mei 1752 en met een niet genoemde opzegtermijn, hebben opgenomen van Gerardus Fabritius met als onderpand het huis met hof en landerijen en toebehoren, samen groot ongeveer 3 morgen, te weten:
- 1 vierdel land tussen de erfgenamen van wijlen Jan Albers gelegen;
- vierdel in het Wijlervelt gelegen met beide zijden tussen Willem Gerits, belast met jaarlijks 3 kop rogge aan de kapelaan aldaar;
- en 1 morgen op de Weert gelegen naast de heer Zegers, verworven door Willem Smeets en de echtgenote van comparant, en door overlijden van Willem Smeets voornoemd vererfd op dekinderen uit diens huwelijk. De bezittingen van eerste comparant blijven verbonden voor de jaarlijkse renten, zolang zijn huidige echtgenote Agnes Naus, vruchtgebruikster van deze goederen, nog leeft. Comparant wordt namens de kinderen van de onderpanden onterfd en ontgoed, Jurgen Kyiser [sic] wordt namens Gerardus Fabritius geerfd en gegoed.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 240-241.

14 november 1758 SWALMEN - Overdracht bemd.
Ten overstaan van Nicolaes Joseph Henderickx, scholtis, Cornelis van Keeken en Joannes Mewessen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, dragen - Hubert van der Loo en Agnes Naus; - Stoffer Naus en Joanna van der Loo, bijgestaan door de schepen Jan Verheggen als daartoe gekozen voogd; - Mons Timmermans en Anna Naus, echtelieden; - en Manes Naus en Helena Smeets een bemdje groot morgen in de Neerbemden gelegen tussen de aankoper en de apotheker Boureij, met toestemming van het gerecht voor een bedrag van 22 pattacons over aan de medeschepen Willem Heijnen, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ten laste van de aankopers.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 337.

14 november 1758 SWALMEN - Overdracht bemd.
Ten overstaan van Nicolaes Joseph Henderickx, scholtis, Cornelis van Keeken en Joannes Mewessen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, dragen - Stoffer Naus en Joanna van der Loo, echtelieden; - Mons Timmermans en Anna Naus, echtelieden; - en Hubert van der Loo en Agnes Naus, ook echtelieden, bijgestaan door de schepen Verheggen als daartoe gekozen voogd, - 2 morgen aan het Hoverbroeck gelegen tussen de aankoopster en de openbare weg; - 3 vierdel morgen aldaar gelegen naast de erfgenamen Hendrick Bulders, met een korte zijde grenzend aan voornoemde weg; - en 1vierdel aldaar tussen de erfgenamen Hendrick Bulders en Joannes van Willigen, met een korte zijde grenzend aan de Tuijtebeeck, met toestemming van het gerecht voor een bedrag van 143 pattacons over aan de weduwe van Geret Schavels, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ten laste van de aankoopster.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 337-338.

9 april 1764 SWALMEN - Overdracht land.
Ten overstaan van Hermen Ramaeckers, voorzittend schepen, Cornelis van Keecken en Thomas Ubbels, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, draagt Agnes Naus, echtgenote van Hubert van der Loo, met toestemming van het gerecht d.d. 9 april 1764 ongeveer 3 vierdel land aan de Cromvoetswegh gelegen tussen de paters kartuizers en Crijn Schreurs, voor een bedrag van 21 pattacons 1 schelling over aan de laatschepen Dirck Heynen en Gertruyd Schreurs, echtelieden, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld iede voor de helft.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 411.

1 juni 1772 SWALMEN - Overdracht akkerland.
Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten en scholtis van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, Cornelis van Keeken en Joannes Gerardts, schepenen aldaar, draagt de bode J.L. Corentz, als gevolmachtigde aan toonder van Agnes Naus, Mechtildis Smeets, Hermanus Smeets, Frans Alers en Gerardus Gerits d.d. 4 mei 1772, bunder akkerland op de Maesweert gelegen tussen de schepen Van Keeken en aankoper, met een korte zijde grenzend aan de openbare veldweg, voor een bedrag van 12 pattacons 4 schelling over aan de medeschepen Jan Huijben, als gevolmachtigde van F. van Dael d.d. 31 mei 1772, kosten van overdracht, lijcop en armengeld ten laste van de aankoper.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 24 fol. 87-88.
Agnes:
(1) trouwde, 17 jaar oud, op 19-02-1727 in Swalmen met Wilhelmus Smeets [3361], 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Agnes en Wilhelmus: Opmerkingen: Drie huwelijken:
1) Swalmen 19-2-1727 met Wilhelmus Smeets (met dispensatie voor de derde roep);
Huwelijks-getuigen: Godefridus Crijnen & Hermannus Naus.
2) Swalmen 14-2-1748 met Arnoldus Raemaeckers; verm.
Huwelijks-getuigen: Aegidius Bloemaerts & Godefridus Crijnen.
3) Swalmen 13 (of 30)-11-1754 met Henricus Coenen. (hij stond eerst bij Agnes nr.111).
4) Swalmen 31-10-1756 met Hubertus van de Loo.
Wilhelmus is geboren in Asselt. Hij is gedoopt op 30-03-1702 in Asselt.
Notitie bij de geboorte van Wilhelmus: Zoon van: Arnoldus Smeets en Matthia Spee.
Wilhelmus is overleden op 10-10-1747 in Swalmen, 45 jaar oud. Hij is begraven op 10-10-1747 in Swalmen.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 14-02-1748 in Swalmen met Arnoldus Raemaeckers [3362], 23 jaar oud. Arnoldus is geboren in Swalmen. Hij is gedoopt op 21-12-1724 in Swalmen. Arnoldus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
(3) trouwde, 45 jaar oud, op 13-11-1754 in Swalmen met Henricus Coenen [2722]. Henricus is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Henricus is overleden op 22-04-1756 in Swalmen. Hij is begraven op 22-04-1756 in Swalmen.
(4) trouwde, 47 jaar oud, op 31-10-1756 in Swalmen met Hubertus van der Loo [2732].
Notitie bij het huwelijk van Agnes en Hubertus: Opmerkingen: Drie huwelijken:
1) Swalmen 19-2-1727 met Wilhelmus Smeets (met dispensatie voor de derde roep);
Huwelijks-getuigen: Godefridus Crijnen & Hermannus Naus.
2) Swalmen 14-2-1748 met Arnoldus Raemaeckers;
verm.huwelijks-getuigen: Aegidius Bloemaerts & Godefridus Crijnen.
3) Swalmen31-10-1756 met Hubertus van de Loo.
Hubertus is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Hubertus is overleden op 14-04-1765 in Swalmen. Hij is begraven op 14-04-1765 in Swalmen.
3 Anna Naus [11], geboren in Kessel. Zij is gedoopt op 11-11-1710 in Kessel.
Notitie bij de geboorte van Anna: Doopgetuigen: Sibertus Naus & Helena Loijens.
Anna is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
4 Anna Naus [3427], geboren in Asselt. Zij is gedoopt op 01-08-1712 in Asselt.
Notitie bij de geboorte van Anna: Doopgetuigen: Sibertus Naus namens Christophorus Kessels & Mathia Dorsers.
Anna is overleden vóór 05-03-1724 in ?, ten hoogste 11 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Notitie bij overlijden van Anna: Jong overleden: voor 5-3-1724.
5 Hermanus Naus [12], geboren in Asselt. Volgt 139.
6 Helena Naus [13], geboren in Asselt. Zij is gedoopt op 23-08-1716 in Asselt.
Notitie bij de geboorte van Helena: Doopgetuigen: Tilmannus Meuwissen voor Godefridus Beurskens & Anna Spee voor Maria Beurskens.
Helena is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
7 Elisabetha Naus [3428], geboren in Asselt. Zij is gedoopt op 04-11-1718 in Asselt.
Notitie bij de geboorte van Elisabetha: Doopgetuigen: Hendricus Spee en Anna Naus.
Elisabetha is overleden op 10-11-1718 in Asselt, 6 dagen oud. Zij is begraven op 11-11-1718 in Asselt.
Notitie bij overlijden van Elisabetha: Begraven: Asselt, 11 November 1718 (1e aantekening in begraafboek van Asselt).
8 Christophorus Naus [16], geboren omstreeks 1719 in ?. Volgt 142.
9 Fredricus Henricus Naus [3429], geboren in Asselt. Hij is gedoopt op 31-01-1722 in Asselt.
Notitie bij de geboorte van Fredricus: Doopgetuigen: Henricus van Dam vervangen door Sibertus Naus & vrouwe Maria Ludovica van der Mortel vervangen door Anna Naus.
Fredricus is overleden op 21-02-1725 in Swalmen, 3 jaar oud. Hij is begraven op 21-02-1725 in Swalmen.
10 Anna Naus [3430], geboren in Asselt. Zij is gedoopt op 05-03-1724 in Asselt.
Notitie bij de geboorte van Anna: Doopgetuigen: Christophorus Kessels & Catharina Vereijcken vervangen door Gertrudis Slabbers.
Anna is overleden op 15-11-1780 in Swalmen, 56 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Notitie bij Anna: 14 november 1758 SWALMEN - Overdracht bemd.
Ten overstaan van Nicolaes Joseph Henderickx, scholtis, Cornelis van Keeken en Joannes Mewessen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, dragen - Hubertvan der Loo en Agnes Naus; - Stoffer Naus en Joanna van der Loo, bijgestaan door de schepen Jan Verheggen als daartoe gekozen voogd; - Mons Timmermans en Anna Naus, echtelieden; - en Manes Naus en Helena Smeets een bemdje groot morgen in de Neerbemden gelegen tussen de aankoper en de apotheker Boureij, met toestemming van het gerecht voor een bedrag van 22 pattacons over aan de medeschepen Willem Heijnen, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ten laste van de aankopers.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 337.

14 november 1758 SWALMEN - Overdracht bemd.
Ten overstaan van Nicolaes Joseph Henderickx, scholtis, Cornelis van Keeken en Joannes Mewessen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, dragen - Stoffer Naus en Joanna van der Loo, echtelieden; - Mons Timmermans en Anna Naus, echtelieden; - en Hubert van der Loo en Agnes Naus, ook echtelieden, bijgestaan door de schepen Verheggen als daartoe gekozen voogd, - 2 morgen aan het Hoverbroeck gelegen tussen de aankoopster en de openbare weg; -3 vierdel morgen aldaar gelegen naast de erfgenamen Hendrick Bulders, met een korte zijde grenzend aan voornoemde weg; - en 1 vierdel aldaar tussen de erfgenamen Hendrick Bulders en Joannes van Willigen, met een korte zijde grenzend aan de Tuijtebeeck, met toestemming van het gerecht voor een bedrag van 143 pattacons over aan de weduwe van Geret Schavels, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ten laste van de aankoopster.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 337-338.

29 oktober 1759 SWALMEN - Overdracht akkerland.
Ten overstaan van Nicolaes Joseph Hendrickx,scholtis, Cornelis van Keecken en Johannes Mewissen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, dragen de echtelieden Mons Timmermans en Anna Naus 1 morgen akkerland in de Swaere Ohe gelegen tussen Stoffer Naus en Hendrick Pex, met een korte zijde grenzend aan Noenhover Dries, voor een bedragvan 39 pattacons over aan Hendrick Bonis en Cornelia Beurskens, ook echtelieden, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ten laste van de aankopers.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 362.

26 februari 1760 SWALMEN - Verpanding huisplaats met nog te bouwen huis en landerijen.
Ten overstaan van Nicolaes Joseph Hendricks, scholtis, Hermen Ramaeckers en Johannes Mewissen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, bekennen de echtelieden Mons Timmermans en Anna Naus dat zij een bedrag van 50 pattacons tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te betalen op 26 februari 1761 en met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van Jacobus Snabels en Anna Catharina Peeters, ook echtelieden, met alsonderpand: - 1 morgen ’daer hun huys sal op comen te staen’, met de korte zijden grenzend aan de Venlosche Baene en op de openbare Herstraete; - 1 morgen op de Heytwegh gelegen naast de heer Daermans; - morgen op de Reubenbergh gelegen; - en morgen op de Weert gelegen tussen de erfgenamen van Lijsbet Naus. De medeschepen Matthijs Bongaerts wordt namens Jacobus Snabels in de onderpanden ge rfd.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 355-357.
Anna trouwde, 26 jaar oud, op 06-08-1750 in Swalmen met Edmundus Timmermans [115]. Edmundus is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Edmundus is overleden op 27-02-1776 in Swalmen. Hij is begraven in ?.
11 Catharina Naus [14], geboren in Swalmen. Zij is gedoopt op 14-05-1726 in Swalmen.
Notitie bij de geboorte van Catharina: Doopgetuigen: Michael Smolders vervangen door Sibertus Naus & Anna Kessels.
Catharina is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
12 Mechtildis Naus [15], geboren in Swalmen. Zij is gedoopt op 09-09-1728 in Swalmen.
Notitie bij de geboorte van Mechtildis: Doopgetuigen: Petrus Engelen & Henricus Beurskens & Catharina Grommen & Anna Kessels vervangen door Margaretha Nijckmans.
Mechtildis is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
139 Hermanus Naus [12] is geboren in Asselt, zoon van Joachim Naus [5] (zie 138) en Elisabeth Kessels [9]. Hij is gedoopt op 20-04-1714 in Asselt.
Notitie bij de geboorte van Hermanus: Doopgetuigen: Sibertus Naus namens Godefridus Beurskens & Anna Spee.
Hermanus is overleden op 15-03-1796 in Roermond, 81 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Notitie bij Hermanus: 14 november 1758 SWALMEN - Overdracht bemd.
Ten overstaan van Nicolaes Joseph Henderickx, scholtis, Cornelis van Keeken en Joannes Mewessen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, dragen - Hubert van der Loo en Agnes Naus; - Stoffer Naus en Joanna van der Loo, bijgestaan door de schepen Jan Verheggen als daartoe gekozen voogd; - Mons Timmermans en Anna Naus, echtelieden; - en Manes Naus en Helena Smeets een bemdje groot morgen in de Neerbemden gelegen tussen de aankoper en de apotheker Boureij, met toestemming van het gerecht voor een bedrag van 22 pattacons over aan de medeschepen Willem Heijnen, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ten laste van de aankopers.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 337.

30 juli 1789 tot Ruremonde ende Swalmen SWALMEN - Verkoop akkerland.
Hermanus Naus en zijn vrouw Helena Smeets verkopen ongeveer 1 morgen akkerland in het Wijlerveldt gelegen in twee percelen, te weten: - kaart 10 nr. 40; - en kaart 10 nr. 42, voor een bedrag van 70 pattacons welke reeds zijn ontvangen, aan de halfman Willem Sanders en Anna Heijnen, echtelieden. Tevens machtigen zij toonder tot de gerechtelijke overdracht. Getuigen: H.A. Ramaeckers en Hend. Quyten.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 26 fol. 65; met eenvoudige handmerken van de verkopers. Voor overdracht zie 6-8-1789.

6 augustus 1789 SWALMEN - Overdracht akkerland.
Ten overstaan van Joannes Josephus Cox, licentiaat in de beide rechten en scholtis van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, Dirck Janssen en Joannes Ceuven, schepenen aldaar, draagt Hermanus Naus, borger wonend te Ruremonde, krachtens verkoopakte d.d. 30 juli 1789 [zie aldaar] mede ondertekend door zijn echtgenote Helena Smeets in aanwezigheid van getuigen, - 77 roede 32 voet akkerland in het Wijlervelt gelegen tussen Peter Geraedts (O) en Willem Raemaekers (W), met de korte zijden grenzend aan Joes en Christiaen Beek (Z) en het Weijclooster (O), kaart 10 nr. 40; - en 76 roede 65 voet akkerland aldaar gelegen tussen Willem Ramackers (O) en Willem Ramackers (W), met de korte zijden grenzend aan Willem Heuts (Z) en de vicarius Crebbers (N), kaart 10 nr. 42, voor een bedrag van 70 pattacons Roermonds over aan de echtelieden Willem Sanders en Anna Heijnen, kosten van overdracht, armengeld en verdere kosten ten laste van de aankopers.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 26 fol. 63-65.
Hermanus trouwde, 24 jaar oud, op 27-09-1738 in Swalmen met Helena Smeets [117], 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hermanus en Helena: Huwelijk door eerwaarde Joanne Laerembergh ’in sacello B[eatis] M[aria] V[irginis] in arena’ en met bisschoppelijke dispensatie in de kerkgeboden. Huwelijksgetuigen niet vermeld.

Er werd een kind van hun begraven in Swalmen op 15-8-1744, vermoedelijk Petrus ?.
Helena is geboren in Swalmen. Zij is gedoopt op 26-03-1711 in Swalmen. Helena is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Notitie bij Helena: Smeets = Smeedts.
Kinderen van Hermanus en Helena:
1 Joachim Naus [118], geboren in Swalmen. Volgt 140.
2 Petrus Naus [119], geboren in Swalmen. Hij is gedoopt op 20-04-1744 in Swalmen.
Notitie bij de geboorte van Petrus: Doopgetuigen: Hermannus Colen & Elisabetha Kessels.
Petrus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
3 Petronella Naus [120], geboren in Swalmen. Zij is gedoopt op 11-09-1745 in Swalmen.
Notitie bij de geboorte van Petronella: Doopgetuigen: Petrus Naus & Sophia Wijnants.
Petronella is overleden op 02-04-1807 in Roermond, 61 jaar oud. Zij is begraven in ?. Petronella trouwde, 23 jaar oud, op 04-04-1769 in Roermond met Joannes Saelen [277]. Joannes is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Joannes is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Notitie bij Joannes: Achternaam staat ook als "Snijlen".
Beroepen:
Akkerman
Vrachtrijder
4 Judith Naus [121], geboren in Swalmen. Zij is gedoopt op 22-11-1748 in Swalmen.
Notitie bij de geboorte van Judith: Doopgetuigen: Heijliger Verhaegen vervangen door Christoporus Naus & Anna Naus.
Judith is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Judith trouwde, 23 jaar oud, op 14-05-1772 in Swalmen met Cornelius Getzel [278], ongeveer 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Judith en Cornelius: Getzel = Getzen.
Cornelius is geboren omstreeks 1744 in ?. Hij is gedoopt in ?.
Notitie bij de geboorte van Cornelius: Geboren circa 1744.
Cornelius is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroepen:
Metselaar
Timmerman
5 Maria Beatrix Naus [122], geboren in Swalmen. Zij is gedoopt op 15-05-1752 in Swalmen.
Notitie bij de geboorte van Maria: Doopgetuigen: eerwaarde J.A. Bosman, dekaan van het district Montfort en pastoor van Swalmen & weledele vrouwe Catharina Maria van Campen, weduwe van weledele Matthias de Haen, raadsheer aan het hof van Gelder, vervangen door Maria Margaretha Jochams.
Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Notitie bij Maria: 27 juni 1791 BEESEL - Volmacht.
Maria Beatrix Naus machtigt haar man Joannes van Beezel om mede in haar naam om een bedrag van 200 gulden Kleefs op te nemen van de tiendenaren aldaar tegen een jaarlijkse rente van 4% met als onderpand het huis en hof op de Plaatz gelegen tussen Gerit Luttels en de Cromstraat gelegen, met de korte zijden grenzendaan het kerkpad en het kerkpad [sic], met het land achter de hof van Gerit Luttels. Getuige: Gerardus Goossens.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld,inv.nr. 40 fol. 159.

27 juni 1791 BEESEL - Verpanding gedeelte huis aan de Plaats.
Ten overstaan van J. Pollart, landscholtis van het ambt Montfort,P. van den Broek en Peter Meuter, schepenen van Beezel en Belfelt, bekent Joannes van Beezel, mede als gevolmachtigde van zijn vrouw Maria Beatrix Naus, dat zij een bedrag van 200 gulden Kleefs, de franse kroon gerekend aan 11 schilling tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaals te betalen hedenover een jaar en met een opzegtermijn van een helf jaar, hebben opgenomen van Francis Bongaarts en Wilhelmina Meuter, echtelieden, met als onderpand - het gedeelte van het huis en hof aan de Plaatz gelegen tussen Gerit Luttels en de straat, met een korte zijde grenzend aan Gerardus Reijnders, groot36 roede 56 voet, belast met jaarlijks 1 vat rogge kluppelmaat aan de kerk aldaar; - akkerland achter Gerit Luttels gelegen met een lange en een korte zijde grenzend aan Gerit Luttels voornoemd en de andere zijde de comparanten en het Kerkpat, groot 51 roede 56 voet; welke percelen beide zijn aangekocht van Hendrik Janssen en heden aan hen zijn overgedragen.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 157vs-159.

4 september 1792 BEESEL - Overdracht obligaties.
Ten overstaan van J. Pollart, landscholtis van het ambt Montfort, Gerard Goossens en Leonard Janssen, schepenen van Besel en Belfelt, dragen Francis Bongaarts en Wilhelmina Meuter, echtelieden, - een obligatie dd. 27 juni 1791 groot 200 gulden Kleefs, de franse kroon gerekend aan 11 schilling tegen een jaarlijkse rente van 4% ten laste van Joannes van Bezel en Maria Beatrix Naus, echtelieden, zoals geregistreerd in de overdrachtsprotocollen sub A folio 157 verso; - en een obligatie dd. 11 juni 1792 groot 500 gulden ten laste van de ouders resp. schoonouders van de verkopers, Joannes Meuter en Maria Smeets, tegen een jaarlijkse rente van 4% zoals geregistreerd in de overdrachtsprotocollen sub A folio 201, voor een bedrag van in totaal 700 gulden Kleefs welke hierbij zijn voldaan, over aan J.H. Siberius, RK priester te Venlo, waarbij de verkopers afstand doen van alle rechten en aanspraken op de in beide obligaties genoemde onderpanden.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 213-214.
Maria trouwde, 19 jaar oud, op 09-02-1772 in Beesel met Joannes Wilhelmus van Besel [3110], 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Joannes: Was eerder gehuwd te swalmen op 21-4-1743 met Henricus HENDRIX, overleden te Swalmen op 13-2-1772. En huwde later te Beesel op 27-11-1788 met GerardusARTS.
Joannes is geboren op 01-01-1751 in Zaer Veldinge. Hij is gedoopt op 05-09-1771 in Beesel.
Notitie bij de geboorte van Joannes: Geboren te Zaer Veldinge (?) op 1-1-1751, slager van joodse ouders, gedoopt te Beesel op 5-9-1771 als volwassene.
Joannes is overleden op 14-03-1808 in Beesel, 57 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Slager
6 Agnes Naus [123], geboren in Swalmen. Zij is gedoopt op 13-04-1756 in Swalmen.
Notitie bij de geboorte van Agnes: Doopgetuigen: Henricus Kessels & Sophia Wijnandts.
Agnes is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
140 Joachim Naus [118] is geboren in Swalmen, zoon van Hermanus Naus [12] (zie 139) en Helena Smeets [117]. Hij is gedoopt op 20-12-1738 in Swalmen.
Notitie bij de geboorte van Joachim: Joachim werd verwekt voor het huwelijk.
Doopgetuigen: Christophorus Naus vervangen door Wilhelmus Smeedts & Catharina Colen.
Joachim is overleden op 10-10-1790 in Swalmen, 51 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Notitie bij Joachim: 22 september 1770 SWALMEN EN ASSELT - Volmacht.
De weduwe Adolph Bloemaerts en Cornelis Bloemaerts en Joachim Naus als gevolmachtigden van de andere kinderen en schoonkinderen van eerstgenoemde, volmachtigen advokaat P.H. Timmermans om voor de schepenbank Swalmen en Asselt hun zaak te verdedigen tegen de weduwe Bernard Bloemaerts.
RAL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv. nr. 180 (volmachten) fol. 347.

16 augustus 1785 SWALMEN - Verkoop akkerland.
Cornelis Bloemers, Marie Coenen, Andreas Bloemers, Helena Corsten, Joachim Naus, Barbara Bloemers, Cornelia Bloemers, Dirck Jansen, Catharina Bloemers, Adolf Bloemers en Anna Theelen, [schoon]kinderen en gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adolf Bloemers en Cornelia Heuts, zich mede sterk makend voor de minderjarige kinderen van hun broer Louis Heuts, verkopen ongeveer 3 vierdel akkerland op de Cruyscamp gelegen langs de Heijer Kerkepaet tussen de Heijer Kerkepaet en de erfgenamen Cornelis Wijnen gelegen, met de korte zijden grenzend aan de Venlose Baen, voor een bedrag van 38 pattacons en 5 schellingen welke reeds zijn voldaan, aan Jan Ceuven. Tevens machtigen zij toonder tot de gerechtelijke overdracht. Getuigen: Hendrick Schrijnewerkers en D. Jansen.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 208-209. Met eenvoudige handmerken van enkele van de oorkonders. Voor overdracht met naasting zie 24-8-1785.
Joachim trouwde, 23 jaar oud, op 22-04-1762 in Swalmen met Barbara Bloemaerts [267], 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Joachim en Barbara: Bloemaerts = Bloemaers.

Er werd een kind (?) van hun begraven te Swalmen op 6-11-1767, op 3-1-1769 en op 5-1-1769.
Barbara is geboren in Swalmen. Zij is gedoopt op 13-09-1737 in Swalmen. Barbara is overleden op 23-08-1799 in Swalmen, 61 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Joachim en Barbara:
1 Maria Elisabeth Naus [268], geboren in Swalmen. Zij is gedoopt op 06-08-1762 in Swalmen. Maria is overleden vóór 05-01-1769 in ?, ten hoogste 6 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Notitie bij overlijden van Maria: Overleden voor 5-1-1769.
2 Cornelia Naus [269], geboren in Swalmen. Zij is gedoopt op 03-08-1764 in Swalmen. Cornelia is overleden op 03-05-1840 in Swalmen, 75 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Beroep:
Dagloonster
Cornelia trouwde, 41 jaar oud, op 17-07-1806 in Swalmen met Pierre Noel Sacre [369], 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Pierre: Trouwde 4 jaar na geboorte zoon met Sacre. Kregen een kind Anna Barbara SACRE, die op 21-07-1807 in Tegelen werd gedoopt. Niet de vader van Cornelius, wel van Anna Barbara SACRE.
Pierre is geboren in Luik. Hij is gedoopt op 13-08-1771 in Luik.
Notitie bij de geboorte van Pierre: Vader = Jean Pierre Sacre. Moeder = Marie Josephe Bouij.
Pierre is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
3 Petrus Naus [270], geboren in Swalmen. Hij is gedoopt op 23-09-1765 in Swalmen. Petrus is overleden vóór 05-01-1769 in ?, ten hoogste 3 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Notitie bij overlijden van Petrus: Overleden voor 5-1-1769.
4 Ludovicus Naus [271], geboren in Swalmen. Hij is gedoopt op 17-04-1767 in Swalmen. Ludovicus is overleden op 25-12-1777 in Swalmen, 10 jaar oud. Hij is begraven in ?.
5 Catharina Elisabeth Naus [272], geboren in Swalmen. Zij is gedoopt op 25-03-1769 in Swalmen. Catharina is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Notitie bij Catharina: 00272 = 02947 ?
6 Maria Elisabeth Naus [273], geboren in Swalmen. Zij is gedoopt op 22-11-1770 in Swalmen. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
7 Adolphus Naus [274], geboren in Swalmen. Hij is gedoopt op 25-04-1773 in Swalmen. Adolphus is overleden op 25-05-1778 in Swalmen, 5 jaar oud. Hij is begraven in ?.
8 Joannes Ludovicus Naus [275], geboren in Swalmen. Hij is gedoopt op 25-05-1775 in Swalmen. Joannes is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
9 Henricus Naus [276], geboren in Swalmen. Volgt 141.
141 Henricus Naus [276] is geboren in Swalmen, zoon van Joachim Naus [118] (zie 140) en Barbara Bloemaerts [267]. Hij is gedoopt op 14-04-1777 in Swalmen. Henricus is overleden op 17-01-1817 in Roermond, 39 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Veldwachter
Henricus trouwde in Rees met Anna Maria Depaert [371]. Anna is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Anna is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Henricus en Anna:
1 Maria Gertrudis Naus [373], geboren in 1813 in Swalmen. Zij is gedoopt in Swalmen.
Notitie bij de geboorte van Maria: Geboren in 1813.
Maria is overleden op 08-11-1815 in Roermond, 1 of 2 jaar oud. Zij is begraven in ?.
2 Jacobus Naus [374], geboren in 1814 in Roermond. Hij is gedoopt in Roermond.
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Geboren in 1813.
Jacobus is overleden op 12-11-1816 in Roermond, 1 of 2 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Notitie bij Jacobus: Geboren in 1814.
3 Joannes Antonius Hubertus Naus [372], geboren op 05-12-1814 in Roermond. Hij is gedoopt in Roermond. Joannes is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
142 Christophorus Naus [16] is geboren omstreeks 1719 in ?, zoon van Joachim Naus [5] (zie 138) en Elisabeth Kessels [9]. Hij is gedoopt in ?. Christophorus is overleden op 28-10-1780 in Swalmen, ongeveer 61 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Notitie bij Christophorus: Waarschijnlijk geboren omstreeks 1718-1720. (Hij was getuige in 1738 bij een huwelijk dus zal minstens 18 jaar geweest zijn en zijn eerste kind is geboren in 1743).

14 november 1758 SWALMEN - Overdracht bemd.
Ten overstaan van Nicolaes Joseph Henderickx, scholtis, Cornelis van Keeken en Joannes Mewessen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, dragen - Hubert van der Loo en Agnes Naus; - Stoffer Naus en Joanna van der Loo, bijgestaan door de schepen Jan Verheggen als daartoe gekozen voogd; - Mons Timmermans en Anna Naus, echtelieden; - en Manes Naus en Helena Smeets een bemdje grootmorgen in de Neerbemden gelegen tussen de aankoper en de apotheker Boureij, met toestemming van het gerecht voor een bedrag van 22 pattacons over aan de medeschepen Willem Heijnen, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ten laste van de aankopers.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 337.

14 november 1758 SWALMEN - Overdracht bemd.
Ten overstaan van Nicolaes Joseph Henderickx, scholtis, Cornelis van Keeken en Joannes Mewessen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, dragen - Stoffer Naus en Joanna van der Loo, echtelieden; - Mons Timmermans en AnnaNaus, echtelieden; - en Hubert van der Loo en Agnes Naus, ook echtelieden, bijgestaan door de schepen Verheggen als daartoe gekozen voogd, - 2 morgenaan het Hoverbroeck gelegen tussen de aankoopster en de openbare weg; - 3 vierdel morgen aldaar gelegen naast de erfgenamen Hendrick Bulders, met eenkorte zijde grenzend aan voornoemde weg; - en 1 vierdel aldaar tussen de erfgenamen Hendrick Bulders en Joannes van Willigen, met een korte zijde grenzend aan de Tuijtebeeck, met toestemming van het gerecht voor een bedrag van 143 pattacons over aan de weduwe van Geret Schavels, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ten laste van de aankoopster.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 337-338.

31 januari 1775 SWALMEN - Beediging van Stoffer Naus als hoogste bieder van de herendiensten.
"Op heden den 31 january 1775 heeft Stoffer Naus als opboder der heeren diensten sijnen eedt in pleno judicio heeft uytgeswooren, actum ut supra - mij present - H.A. Geelen." RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijstnr. 1 fol. 18. Vermoedelijk gaat het om gunning van deze functie na verpachting aan de hoogste bieder.
Christophorus:
(1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 03-05-1742 in Swalmen met Anna Ceuven [18], 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Christophorus en Anna: Ceuven = Keuven.
van der Loo = van der Lohe.
Schrijnwerckers = Schrijnewerckers = Scrijnwerckers.

Kind van hen werd begraven te Swalmen op 21-8-1749 en 19-12-1752.

Huwelijksgetuigen 1ste huwelijk: Petrus Meuter & Godefridus Crijnen.
Anna is geboren in Swalmen. Zij is gedoopt op 16-12-1720 in Swalmen.
Notitie bij de geboorte van Anna: Doopget. Godefridus Willems en Cornelia Cuijpers. Vader: Sibertus Ceuven Moeder: Gertrudis Meuter.
Anna is overleden op 27-08-1749 in Swalmen, 28 jaar oud. Zij is begraven op 27-08-1749 in Swalmen.
Notitie bij Anna: Naam ook geschreven als Kuijven, Cueven, Keuven.

Sijbert Kuijven en Geutruijdt Meuter c.s. verpandden op 16-9-1756 hun huis te Swalmen.
Sijbert Kuijvenen zijn zoon Joannes c.s. verpandden op 13-11-1769 hun huis op de Hoogstraat gelegen.
De erven Kuijven verkochten op 13-11-1774 hun ouderlijk huis opde Boutestraat gelegen (smabers-11/57).
(2) trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 26-05-1751 in Swalmen met Joanna van der Loo [19]. Joanna is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Joanna is overleden op 22-09-1770 in Swalmen. Zij is begraven in ?.
(3) trouwde, ongeveer 53 jaar oud, op 10-05-1772 in Swalmen met Sophia Schrijnwerckers [124], 53 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Christophorus en Sophia: Ceuven = Keuven. van der Loo = van der Lohe. Schrijnwerckers = Schrijnewerckers = Scrijnwerckers.

Kind begraven te Swalmen op 19-12-1752.
Kind van hen werd begraven te Swalmen op 21-8-1749.
Sophia is geboren in Swalmen. Zij is gedoopt op 09-06-1718 in Swalmen. Sophia is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Notitie bij Sophia: 13 november 1788 SWALMEN - Overdracht belening land.
Ten overstaan van Joannes Josephus Cox, licentiaat in de beide rechten en scholtis van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, Cornelis van Keeken en Joannes Ceuven, schepenen aldaar, draagt Sophia Schrijnewerkers, weduwe van Stoffel Naus, haar recht van belening ’ter somme indetermineert’, welk zij heeft op 54 roede 59 voet land zwaar aan de Schuttenboom gelegen, kaart 12 nr. 232, tussen Willem Heuts (W) en de erfgenamen mw. Thissen (O), met de korte zijden grenzend aan de erfgenamen Cornelis Wijnen (N) en Albert Custers (Z), voor een bedrag van 12 pattacons over aan Johan Ickenraeth, kosten van overdracht ten laste van de verkoper.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 26 fol. 32-33. De naam van de aankoper is gewijzigd van Eckenraet in Ickenraet(h).
Beroep:
Landbouwster
Kinderen van Christophorus en Anna:
1 Joachim Naus [20], geboren in Swalmen. Volgt 143.
2 Christianus Naus [21], geboren in Swalmen. Hij is gedoopt op 25-12-1744 in Swalmen.
Notitie bij de geboorte van Christianus: Doopgetuigen: Wilhelmus Smeedts & Bertha Vosbeeck.
Christianus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
3 Maria Naus [22], geboren in Swalmen. Zij is gedoopt op 25-08-1746 in Swalmen.
Notitie bij de geboorte van Maria: Doopget. Conrardus Kessels vervangen door Godefridus Crijnen en Joanna Cueven.
Maria is overleden op 01-09-1761 in Swalmen, 15 jaar oud. Zij is begraven op 01-09-1761 in Swalmen.
Notitie bij overlijden van Maria: 1 september 1761 SWALMEN - Begraven: Maria Naus, ongehuwd.
DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 18vs. (zeer waarschijnlijk deze Maria Naus).
4 Mechtildis Naus [23], geboren in Swalmen. Zij is gedoopt op 20-09-1748 in Swalmen.
Notitie bij de geboorte van Mechtildis: Doopgetuigen: Christophorus Kessels en Sophia Meuter.
Mechtildis is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Christophorus en Joanna:
5 Joannes Naus [24], geboren in Swalmen. Hij is gedoopt op 21-10-1752 in Swalmen. Joannes is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
6 Helena Naus [25], geboren in Swalmen. Zij is gedoopt op 21-01-1754 in Swalmen. Helena is overleden op 30-08-1775 in Swalmen, 21 jaar oud. Zij is begraven in ?.
7 Joanna Frederica Naus [26], geboren in Swalmen. Zij is gedoopt op 30-03-1757 in Swalmen. Joanna is overleden op 16-04-1825 in Swalmen, 68 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Notitie bij Joanna: 14 februari 1815 SWALMEN
Jeanne Naus te Swalmen schenkt een afgebrand huis met moestuin te Swalmen voor levensonderhoud aan Hubert Schrijnewerkers.
GA Roermond, Notarieel Archief L. Dirix, 1815/18.
Joanna trouwde, 22 jaar oud, op 29-08-1779 in Swalmen met Joannes Schrijnewerckers [125], 24 jaar oud. Joannes is geboren in Swalmen. Hij is gedoopt op 09-03-1755 in Swalmen. Joannes is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroepen:
Daghuurder
Jager
8 Maria Elisabeth Naus [27], geboren in Swalmen. Zij is gedoopt op 09-03-1760 in Swalmen. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
9 Joannes Naus [28], geboren in Swalmen. Volgt 234.
143 Joachim Naus [20] is geboren in Swalmen, zoon van Christophorus Naus [16] (zie 142) en Anna Ceuven [18]. Hij is gedoopt op 24-03-1743 in Swalmen.
Notitie bij de geboorte van Joachim: Doopgetuigen: Sibertus Keuven & Elisabetha Kessels.
Joachim is overleden op 25-01-1802 in Swalmen, 58 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Notitie bij Joachim: Daghuurder 1783-1788, akkerman 1796.
Het gezin woonde bij de volkstelling 1796 aan de Kroppestraat met 5 kinderen jonger dan 12 jaar (Jaarboek 16 blz. 70).

13 november 1774 SWALMEN - Verkoop huis en hof Boutestraat.
Joannes Kuijven en Catharina Mooren, echtelieden, mede namens hun zwager en zuster Fredrick Stigginger en Joanna Kuijven, waarbij Joanna Kuijven voornoemd heeft ondertekend ’om verre afwesentheyt’ van haar man Fredrick; Christoffer Streitsig, weduwnaar van Maria Ceuven, als vader en voogd van zijn minderjarige zonen Joannes Josephus en Joannes Franciscus Streitsigh; Jochem Naus, zich mede sterk makend voor zijn vrouw Margaretha Reuten, dragen hun ouderlijk huis, stalling, schuur en moeshof op de Boutenstraete gelegen tussen Peter Heuts en de erfgenamen Matthijs Evers, inclusief malder 1 kop rogge kluppelmaat erfpacht te beuren op ieder derde jaar van de erfgenamen Stephen Roosen en Stoffer Theelen, afkomstig van hun vader respektievelijk schoonvader en grootvader, belast met ieder derde jaar 1 greve aan de Gereserveerde Domeinen, ieder derde jaar 1 kan olie aan de kerk aldaar en een kapitaal 25 pattacons aan de huisarmen, over aan NN [Matthijs Gerardts en Gertrudis Slabbers], kosten van overdracht, lijcop en armengeld ten laste van de aankopers. Partijen machtigen toonder tot de gerechtelijke overdracht. Getuige: C. van Keeken.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 24 fol. 111. De aankopende partij is uit de tekst niet duidelijk, zie echter de overdracht en verpanding d.d. 27-2-1776. Betreft smabers-11/57.

23 september 1788 SWALMEN - Openbare verkoop van landerijen.
Voorwaarden waaronder op 23 september 1788 om 15.00 uur ten huize van Johan Ickenraedt na voorgaande kerkelijke publicatie door Joannes Ceuven en zijn vrouw Catharina Mooren, Jochym Naus en zijn vrouw Johanna Heuts, Gerardus Stickinger en zijn vrouw Sybilla Frets, Henricus Hawynckels en zijn vrouw Jacomina Stickinger, en Peter Stickinger, als gezamenlijke erfgenamen van Sybert Ceuven en Gertruydt Meuter, gewezen echtelieden, alsmede door Joseph Streitsigh, ten overstaan van de schepenen Joannes Mevissen en Hendrick Wijnen zal worden overgegaan tot de openbare verkoop met de stokkenslag van landerijen. 1. Ieder perceel zal afzonderlijk worden ingezet en met de stokkenslag worden verkocht, en aan de laatste biederverblijven zonder enig beraad; 2. bij ieder perceel dat wordt verkocht en boven op de normale schatting is belast, zal deze last uitdrukkelijk worden vermeld, alsmede de termijn worden genoemd waarop het perceel kan worden aanvaard; 3. de aankopers zijn gehouden om op de aanstaande gerechtsdag, zijnde 7 oktober aanstaande [de gerechtsdagen werden tweewekelijks gehouden] de koopsom van door hen aangekochte percelen te voldoen in handen van de secretaris aldaar in Franse kronen, op straffe van parate executie; 4. de aankopers zijn gehouden om direct na de stokkenslag voldoende borg te stellen; 5. bij ingebreke blijven zullen de percelen opnieuw worden ingezet; hetgeen het perceel dan minder opbrengt, zal ten laste van de verzuimende bieder op hem worden verhaald, een meeropbrengst is ten profijte van de verkopers; 6. bij de overdracht, die, om misverstanden te voorkomen, zal plaatsvinden direct na de toewijzing en borgstelling, zullen de aankopers en verkopers de eed afleggen zoals voorgeschreven door het plakkaat van amortisatie, dat deze aankoop respektievelijk verkoop noch direct noch indirect is geschied ten profijte van enige dode hand’; 7. kosten van overdracht, armengeld, registratie alsmede de inzet van ieder perceel zijn ten laste van de aankopers, kerkelijke publicatie en affiches alsmede de kosten van deze zitdag zijn ten laste van de verkopers; 8. de verkoop gebeurt in pattacons 8 schelling; ieder bod bedraagt 2 schelling; bij alles waarin dit regelement niet voorziet, zal worden gehandeld naar de land- en stadsrechten; 9. de pacht van de oogst van 1788 zal ten profijte van de verkopers blijven, die ook de landschat voor hun rekening nemen. De verkopers machtigen de gerechtsbode J.L. Corens tot de gerechtelijke overdracht alsmede het afleggen van de eed. Het eerste perceel, kaart 10 nr. 19, groot 85 roede 62 voet zwaar in het Wijlervelt gelegen tussen Hendrick Coenen en Joannes Geraedts, met de korte zijden grenzend aan de Tutebeek, toebehorend aan Joseph Streitsigh en gepacht door Henricus Hawinkels, te aanvaarden stoppelbloot 1789, de pacht voor 1789 groot 4 vat gerst 28 pattacons 6 schelling, verbleven aan Dirick Heijnen als laatste bieder voor een bedrag van 45 pattacons 2 schelling [voor overdracht zie 7-10-1788]. Het tweede perceel, kaart 11 nr. 24, groot 57 roede 24 voet zwaar op de Mortel gelegen tussen Peter Wijnen en Dirck Neelen, met de korte zijden grenzend aan Joannes Geraedts en Cornelis van Keeken, te aanvaarden stoppelbloot 1790, gepacht door de schepen Ceuven 3 vat vruchten zoals deze op het perceel zullen groeien, ingezet door Jacob Ceuven 20 pattacons en verbleven aan Hendrick Ramaekers als laatste bieder voor een bedrag van 41 pattacons; borg: Stoffel Ramaekers. Het derde perceel, kaart 16 nr. 105, groot 1 morgen 95 roede 47 voet licht in de Heijcamp gelegen tussen Matthijs op de Camp en Peter Wutz, met de korte zijden grenzend aan de Zandtcuyl en het voetpad, de ene helft gepacht door Fredrik Slabbers, te aanvaarden stoppelbloot 1789, de andere helft gepacht door de weduwe Willem Heuts aan de oliemolen, te aanvaarden stoppelbloot 1790, beide helften verpacht voor 3 vat rogge 1 vat boekweit welke pacht ten profijte zal zijn van de aankopers, ingezet door Coenraedt Geraedts 30 pattacons en verbleven aan Stoffel Ramaekers als laatste bieder voor een bedrag van 43 pattacons 2 schelling; borg: Hendrick Heijnen.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 26, fol. 21-29.
Beroepen:
Akkerman
Daghuurder
Joachim:
(1) trouwde in ? met Margaretha Reuten [29].
Notitie bij het huwelijk van Joachim en Margaretha: Eerste huwelijk met Margaretha Reuten rond 1763.
Margaretha Reuten overleed een dag na de bevalling.

19 juli 1778 SWALMEN -
Gehuwd met dispensatie in de 4e graad van bloedverwantschap: Joachim Naus en Joanna Heuts. Getuigen 2de huwelijk: Lambertus Ramakers en Maria Heuts.
Margaretha is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Margaretha is overleden op 15-01-1778 in Swalmen. Zij is begraven in ?.
Notitie bij overlijden van Margaretha: Stierf een dag na de geboorte van de jongste dochter.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 19-07-1778 in Swalmen met Joanna Heuts [30], 25 jaar oud. Joanna is geboren in Swalmen. Zij is gedoopt op 05-04-1753 in Swalmen.
Notitie bij de geboorte van Joanna: Geboren in 1753. Vader = Godefridus Heuts. Moeder = Judith Janssen.
Joanna is overleden op 30-05-1830 in Swalmen, 77 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Joachim en Margaretha:
1 Henricus Naus [31], geboren in Swalmen. Hij is gedoopt op 06-02-1764 in Swalmen. Henricus is overleden op 06-12-1773 in Swalmen, 9 jaar oud. Hij is begraven in ?.
2 Joachim Naus [32], geboren in Swalmen. Hij is gedoopt op 29-12-1765 in Swalmen. Joachim is overleden op 26-10-1770 in Swalmen, 4 jaar oud. Hij is begraven in ?.
3 Anna Naus [33], geboren in Swalmen. Zij is gedoopt op 14-08-1767 in Swalmen.
Notitie bij de geboorte van Anna: Doopget. Marcellus Ruijten en Joanna Keuven.
Anna is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
4 Joannes Naus [34], geboren in Swalmen. Volgt 144.
5 Anna Catharina Naus [35], geboren in Swalmen. Zij is gedoopt op 19-09-1770 in Swalmen.
Notitie bij de geboorte van Anna: Doopget. Joannes Ceuven en Catharina Ruijten; dr. van Joachimus x Margaritha Ruijten.
Anna is overleden op 06-01-1843 in Swalmen, 72 jaar oud. Zij is begraven in ?. Anna trouwde in ? met Hendrikus Krots [131]. Hendrikus is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Hendrikus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
6 Anna Gertrudis Naus [36], geboren in Swalmen. Zij is gedoopt op 22-10-1772 in Swalmen.
Notitie bij de geboorte van Anna: Doopget. Gerardus op geen Endt en Sophia Schrijnewerkers.
Anna is overleden op 03-09-1828 in Haelen, 55 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Beroep:
Dienstmeid
Anna trouwde, 34 jaar oud, op 20-11-1806 in Buggenum met Leonard Coumans [132], 28 jaar oud. Leonard is geboren op 26-04-1778 in Haelen. Hij is gedoopt op 26-04-1778 in Haelen.
Notitie bij de geboorte van Leonard: Zoon van Michaelis Coumans en Hendrina Verbeeck.
Leonard is overleden op 13-12-1817 in Haelen, 39 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Landbouwer, dagloner
7 Henricus Naus [37], geboren in Swalmen. Hij is gedoopt op 15-10-1774 in Swalmen.
Notitie bij de geboorte van Henricus: Doopget. Conrardus Nijssen en Joanna Naus.
Henricus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
8 Anna Maria Naus [38], geboren in Swalmen. Zij is gedoopt op 18-03-1776 in Swalmen. Anna is overleden op 20-03-1776 in Swalmen, 2 dagen oud. Zij is begraven in ?.
9 Naus [39], geboren in Swalmen. Zij is gedoopt op 14-01-1778 in Swalmen. Zij is overleden op 14-01-1778 in Swalmen, geen dag oud. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Joachim en Joanna:
10 Joanna Margarita Naus [40], geboren in Swalmen. Zij is gedoopt op 14-05-1779 in Swalmen. Joanna is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
11 Judith Naus [41], geboren in Swalmen. Zij is gedoopt op 17-10-1781 in Swalmen.
Notitie bij de geboorte van Judith: Doopget. Joannes Schrijnwerckers en Catharina Kuijpers, beiden wnd. te Swalmen.
Judith is overleden op 30-10-1781 in Swalmen, 13 dagen oud. Zij is begraven op 31-10-1781 in Swalmen.
12 Judith Naus [42], geboren in Swalmen. Zij is gedoopt op 25-05-1783 in Swalmen.
Notitie bij de geboorte van Judith: Doopget. Joannes Naus wnd. te Swalmen en Maria Heuts wnd. te Maesniel.
Judith is overleden op 19-03-1788 in Swalmen, 4 jaar oud. Zij is begraven op 20-03-1788 in Swalmen.
13 Christophorus (Christophe) Naus [43], geboren in Swalmen. Volgt 208.
14 Godefridus Naus [44], geboren in Swalmen. Volgt 220.
15 Petrus Naus [45], geboren in Swalmen. Volgt 228.
144 Joannes Naus [34] is geboren in Swalmen, zoon van Joachim Naus [20] (zie 143) en Margaretha Reuten [29]. Hij is gedoopt op 05-01-1769 in Swalmen.
Notitie bij de geboorte van Joannes: Doopget. Gerardus Reuten en Helena Naus; zn. van Joachimus x Margaretha Reuten).
Joannes is overleden op 18-04-1833 in Swalmen, 64 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Notitie bij Joannes: 3 februari 1843 SWALMEN -
Openbare verkoop van een huis te Swalmen gelegen op verzoek van de erfgenamen van Jan Naus en Catharina Piepers aldaar aan Hendrik Hawinkels te Swalmen voor f 440,- behalve de last.
GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1843/26. Zie 24-11-1843.
Beroep:
Akkerman
Joannes trouwde, 23 jaar oud, op 10-05-1792 in Swalmen met Catharina Pijpers [46], 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Joannes en Catharina: voor 10 mei 1792 SWALMEN - Huwelijksdispensatie voor: -
- Joannes Naus, zoon van Joachim Naus, kleinzoon van Anna Ceuven, achterkleinzoon van Sibertus Ceuven, achterachterkleinzoon van Jacobus Ceuven; en
- Catharina Pijpers, dochter van Cornelius Pijpers, kleindochter van Margaretha Ceuven, achterkleindochter van Jacobus Ceuven voornoemd.
RAL Maastricht, Archief Bisdom Roermond; Officialaat Huwelijksdispensaties.
Catharina is geboren in Swalmen. Zij is gedoopt op 02-04-1768 in Swalmen. Catharina is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Beroep:
Dagloonster
Kinderen van Joannes en Catharina:
1 Margaretha Naus [47], geboren in Swalmen. Zij is gedoopt op 15-02-1793 in Swalmen. Margaretha is overleden op 30-09-1861 in Swalmen, 68 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Beroep:
Dagloonster
Margaretha trouwde, 43 jaar oud, op 21-11-1836 in Swalmen met Renier Tilmans [159], 28 jaar oud. Renier is geboren in Hunsel. Hij is gedoopt op 01-10-1808 in Hunsel. Renier is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Dienstknecht
2 Cornelius Naus [48], geboren in Swalmen. Volgt 145.
3 Joannes Naus [49], geboren in Swalmen. Hij is gedoopt op 12-09-1796 in Swalmen. Joannes is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Hoefsmit
145 Cornelius Naus [48] is geboren in Swalmen, zoon van Joannes Naus [34] (zie 144) en Catharina Pijpers [46]. Hij is gedoopt op 30-11-1794 in Swalmen. Cornelius is overleden op 21-04-1873 in Weert, 78 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Landbouwer
Cornelius:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 30-04-1821 in Kessenich met Hendrine Bogelaars [50], 18 of 19 jaar oud. Hendrine is geboren in 1802 in Hunsel. Zij is gedoopt in Hunsel.
Notitie bij de geboorte van Hendrine: Geboren in 1802.
Hendrine is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 20-10-1839 in Hunsel met Anna Catharina Vleeshouwers [51], 33 jaar oud. Anna is geboren in Hunsel. Zij is gedoopt op 06-07-1806 in Hunsel. Anna is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Cornelius en Hendrine:
1 Anna Maria Naus [52], geboren op 26-03-1822 in Kessenich. Zij is gedoopt in Kessenich. Anna is overleden op 06-04-1863 in Roggel, 41 jaar oud. Zij is begraven in ?. Anna trouwde, 24 jaar oud, op 21-04-1846 in Hunsel met Jan Mathijs Steijven [160], 26 jaar oud. Jan is geboren op 07-07-1819 in Baexem. Hij is gedoopt in Baexem. Jan is overleden op 06-07-1892 in Grathem, 72 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Dienstbode
2 Catharina Elisabeth Naus [53], geboren op 26-01-1824 in Kessenich. Zij is gedoopt in Kessenich. Catharina is overleden in Hunsel. Zij is begraven in ?.
Notitie bij overlijden van Catharina: Datum overlijden was: 04-01-1827, maar dat kan gezien de huwelijksdatum niet kloppen.
Catharina trouwde, 24 jaar oud, op 26-09-1848 in Hunsel met Jakob Verkennis [161], 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Catharina en Jakob: Datum huwelijk is na datum van overlijden ???
Jakob is geboren op 28-09-1820 in Hunsel. Hij is gedoopt in Hunsel. Jakob is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Landbouwer
3 Christiaan Naus [54], geboren op 23-10-1825 in Kessenich. Volgt 146.
4 Barbara Naus [55], geboren op 19-11-1827 in Hunsel. Zij is gedoopt in Hunsel. Barbara is overleden op 27-11-1827 in Hunsel, 8 dagen oud. Zij is begraven in ?.
5 Johannes Naus [56], geboren op 29-12-1828 in Hunsel. Hij is gedoopt in Hunsel. Johannes is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
6 Jacob Hubert Naus [57], geboren op 07-11-1830 in Hunsel. Volgt 147.
7 Maria Margaretha Naus [58], geboren op 15-01-1833 in Hunsel. Zij is gedoopt in Hunsel. Maria is overleden op 24-01-1833 in Hunsel, 9 dagen oud. Zij is begraven in ?.
8 Peter Hubertus Naus [59], geboren op 27-04-1834 in Hunsel. Volgt 193.
Kinderen van Cornelius en Anna:
9 Hendrik Naus [60], geboren op 11-08-1840 in Hunsel. Volgt 207.
10 Cornelia Naus [61], geboren op 06-08-1841 in Hunsel. Zij is gedoopt in Hunsel. Cornelia is overleden op 03-03-1844 in Hunsel, 2 jaar oud. Zij is begraven in ?.
11 Elisabeth Naus [62], geboren op 03-08-1843 in Hunsel. Zij is gedoopt in Hunsel. Elisabeth is overleden op 16-07-1844 in Hunsel, 11 maanden oud. Zij is begraven in ?.
12 Wilhelmus Hubertus Naus [63], geboren op 18-03-1845 in Hunsel. Hij is gedoopt in Hunsel. Wilhelmus is overleden op 08-09-1847 in Hunsel, 2 jaar oud. Hij is begraven in ?.
13 Hendrina Catharina Naus [64], geboren op 31-05-1847 in Hunsel. Zij is gedoopt in Hunsel. Hendrina is overleden op 21-08-1847 in Hunsel, 2 maanden oud. Zij is begraven in ?.
146 Christiaan Naus [54] is geboren op 23-10-1825 in Kessenich, zoon van Cornelius Naus [48] (zie 145) en Hendrine Bogelaars [50]. Hij is gedoopt in Kessenich. Christiaan is overleden op 13-10-1884 in Weert, 58 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Bouwknecht
Christiaan trouwde in ? met Maria Catherina Engelen [163]. Maria is geboren op 06-09-1825 in Neeritter. Zij is gedoopt in Neeritter. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Christiaan en Maria:
1 Johanna Elisabeth Naus [162], geboren op 18-03-1857 in Weert. Zij is gedoopt in Weert. Johanna is overleden op 11-12-1864 in Weert, 7 jaar oud. Zij is begraven in ?.
2 Anna Catharina Naus [164], geboren op 07-05-1862 in Weert. Zij is gedoopt in Weert. Anna is overleden op 14-10-1873 in Weert, 11 jaar oud. Zij is begraven in ?.
147 Jacob Hubert Naus [57] is geboren op 07-11-1830 in Hunsel, zoon van Cornelius Naus [48] (zie 145) en Hendrine Bogelaars [50]. Hij is gedoopt in Hunsel. Jacob is overleden op 27-03-1893 in Weert, 62 jaar oud. Hij is begraven in ?. Jacob trouwde, 27 jaar oud, op 05-05-1858 in Weert met Wilhelmina Triepels [65], 26 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 02-11-1831 in Weert. Zij is gedoopt in Weert. Wilhelmina is overleden op 24-08-1896 in Weert, 64 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Jacob en Wilhelmina:
1 Cornelius Hubertus Naus [66], geboren op 22-11-1859 in Swartbroek. Volgt 148.
2 Petrus Jacobus Naus [67], geboren op 18-02-1862 in Weert. Hij is gedoopt in Weert. Petrus is overleden op 20-07-1863 in Weert, 1 jaar oud. Hij is begraven in ?.
3 Petrus Hubertus Naus [68], geboren op 20-05-1864 in Weert. Volgt 183.
4 Hendrina Naus [69], geboren op 11-02-1867 in Weert. Zij is gedoopt in Weert. Hendrina is overleden op 22-04-1949 in Weert, 82 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Beroep:
Winkelierster
Hendrina trouwde, 29 jaar oud, op 10-04-1896 in Weert met Petrus Jacobus Peeters [188], 28 jaar oud. Petrus is geboren op 04-02-1868 in Baexem. Hij is gedoopt in Baexem. Petrus is overleden op 18-07-1944 in Weert, 76 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Landbouwer
5 Anna Maria Naus [70], geboren op 01-11-1870 in Weert. Zij is gedoopt in Weert. Anna is overleden op 15-03-1948 in Weert, 77 jaar oud. Zij is begraven in ?. Anna trouwde, 29 jaar oud, op 21-04-1900 in Weert met Antonius Vaessen [189], 29 jaar oud. Antonius is geboren op 29-01-1871 in Weert. Hij is gedoopt in Weert. Antonius is overleden op 04-05-1934 in Weert, 63 jaar oud. Hij is begraven in ?.
6 Anna Margaretha Naus [71], geboren op 14-04-1875 in Weert. Zij is gedoopt in Weert. Anna is overleden op 08-02-1943 in Weert, 67 jaar oud. Zij is begraven in ?. Anna trouwde, 25 jaar oud, op 21-04-1900 in Weert met Petrus Jacobus Hubertus Derckx [190], 29 jaar oud. Petrus is geboren op 14-05-1870 in Weert. Hij is gedoopt in Weert. Petrus is overleden op 18-08-1919 in Weert, 49 jaar oud. Hij is begraven in ?.
7 Petrus Joannes Naus [72], geboren op 20-07-1878 in Swalmen. Volgt 184.
148 Cornelius Hubertus Naus [66] is geboren op 22-11-1859 in Swartbroek, zoon van Jacob Hubert Naus [57] (zie 147) en Wilhelmina Triepels [65]. Hij is gedoopt in Swartbroek. Cornelius is overleden op 28-12-1945 in Swartbroek, 86 jaar oud. Hij is begraven in ?. Cornelius trouwde, 26 jaar oud, op 06-05-1886 in Weert met Odilia de Waal [73], 23 jaar oud. Odilia is geboren op 02-12-1862 in Weert. Zij is gedoopt in Weert. Odilia is overleden op 30-04-1890 in Weert, 27 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Cornelius en Odilia:
1 Jacobus Hubertus Naus [74], geboren op 22-02-1887 in Weert. Volgt 149.
2 Joannes Antonius Naus [75], geboren op 12-05-1888 in Weert. Volgt 182.
3 Anna Elisabeth Naus [76], geboren op 26-03-1890 in Weert. Zij is gedoopt in Weert. Anna is overleden op 13-02-1965 in Weert, 74 jaar oud. Zij is begraven in ?. Anna trouwde, 28 jaar oud, op 23-05-1918 in Weert met Renier Johannes Hubertus Smeets [206], 22 jaar oud. Renier is geboren op 17-05-1896 in Weert. Hij is gedoopt in Weert. Renier is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
74.jpg 77.jpg
58 74
59 77
149 Jacobus Hubertus Naus [74] (afb. 58) is geboren op 22-02-1887 in Weert, zoon van Cornelius Hubertus Naus [66] (zie 148) en Odilia de Waal [73]. Hij is gedoopt in Weert. Jacobus is overleden op 29-03-1961 in Geldrop, 74 jaar oud. Hij is begraven op 01-04-1961 in Geldrop.
Beroep:
Grondwerker
Jacobus trouwde, 23 jaar oud, op 20-10-1910 in Weert met Johanna Maria Aspers [77] (afb. 59), 24 jaar oud. Johanna is geboren op 10-04-1886 in Weert. Zij is gedoopt in Weert. Johanna is overleden op 28-09-1958 in Geldrop, 72 jaar oud. Zij is begraven op 01-10-1958 in Geldrop.
Kinderen van Jacobus en Johanna:
1 Cornelis Jacobus Naus [78], geboren op 05-04-1911 in Helmond. Volgt 150.
79.jpg 217.jpg
60 79
61 217
2 Anna Catharina Odilia Naus [79] (afb. 60), geboren op 24-06-1912 in Weert. Zij is gedoopt in Weert. Anna is overleden op 18-04-1987 in Geldrop, 74 jaar oud. Zij is begraven in ?. Anna trouwde, 24 jaar oud, op 07-04-1937 in Geldrop met Martinus Henricus van den Tillaar [217] (afb. 61), 25 jaar oud. Martinus is geboren op 04-04-1912 in Best. Hij is gedoopt in Best. Martinus is overleden op 26-04-1990 in Geldrop, 78 jaar oud. Hij is begraven op 01-05-1990 in ?.
3 Johannes Henricus Naus [80], geboren op 19-02-1914 in Duisburg. Volgt 155.
4 Antonius Johannes Naus [81], geboren op 11-07-1915 in Weert. Volgt 162.
5 Jacobus Wilhelmus Naus [82], geboren op 17-09-1916 in Weert. Volgt 165.
6 Hermanus Henrikus Naus [83], geboren op 26-07-1918 in Nederweert. Volgt 173.
7 Wilhelmus Naus [84], geboren op 16-09-1919 in Weert. Hij is gedoopt in Weert. Wilhelmus is overleden op 13-05-1924 in Weert, 4 jaar oud. Hij is begraven in ?.
85.jpg 239.jpg
62 85
63 239
8 Catharina Margaretha Naus [85] (afb. 62), geboren op 05-03-1921 in Nederweert. Zij is gedoopt in Nederweert. Catharina is overleden op 04-01-1992 in Geldrop, 70 jaar oud. Zij is begraven op 09-01-1992 in Heeze. Catharina trouwde, 25 jaar oud, op 13-07-1946 in Geldrop met Lambertus Cornelis Maria van der Velden [239] (afb. 63), 28 jaar oud. Lambertus is geboren op 08-03-1918 in Oeffelt. Hij is gedoopt in Oeffelt. Lambertus is overleden op 14-05-1989 in Geldrop, 71 jaar oud. Hij is begraven op 18-05-1989 in Heeze.
9 Joannes Henricus Joseph Naus [86], geboren op 18-03-1928 in Nederweert. Volgt 181.
87.jpg
64 87
10 Anna Elisabeth Naus [87] (afb. 64), geboren op 18-08-1930 in Geldrop. Zij is gedoopt in Geldrop. Anna is overleden op 31-07-1984 in Heerlen, 53 jaar oud. Zij is begraven in ?. Anna trouwde, 21 jaar oud, op 26-04-1952 in ? met Cornelis Jacobus de Jong [243], 27 jaar oud. Cornelis is geboren op 19-07-1924 in Amsterdam. Hij is gedoopt in Amsterdam. Cornelis is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
78.jpg 207.jpg
65 78
66 207
150 Cornelis Jacobus Naus [78] (afb. 65) is geboren op 05-04-1911 in Helmond, zoon van Jacobus Hubertus Naus [74] (zie 149) en Johanna Maria Aspers [77]. Hij is gedoopt in Helmond. Cornelis is overleden op 24-06-1978 in Ballarat, 67 jaar oud. Hij is begraven in ?. Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op 28-05-1936 in Geldrop met Johanna Maria Mennen [207] (afb. 66), 25 jaar oud. Johanna is geboren op 10-07-1910 in Someren. Zij is gedoopt in Someren. Johanna is overleden op 02-09-1992 in Ballarat, 82 jaar oud. Zij is begraven in Ballarat.
Kinderen van Cornelis en Johanna:
208.jpg
67 208
1 Wilhelmina Naus [208] (afb. 67), geboren op 04-04-1937 in Geldrop. Zij is gedoopt in Geldrop. Wilhelmina is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Wilhelmina trouwde, 21 jaar oud, op 12-04-1958 in Ballarat met Johannes Gerardus Werts [475], 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wilhelmina en Johannes: 4 zoons.
Johannes is geboren op 13-07-1933 in Asten. Hij is gedoopt in Asten. Johannes is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
2 Cornelis Naus [209], geboren op 17-05-1938 in Geldrop. Volgt 151.
210.jpg
68 210
3 Maria Naus [210] (afb. 68), geboren op 23-12-1939 in Geldrop. Zij is gedoopt in Geldrop. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Maria trouwde, 18 jaar oud, op 10-05-1958 in Ballarat met Mario Cocchiaro [480]. Mario is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Mario is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
211.jpg
69 211
4 Johanna Naus [211] (afb. 69), geboren op 05-06-1941 in Geldrop. Zij is gedoopt in Geldrop. Johanna is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Johanna trouwde, 26 jaar oud, op 03-02-1968 in Ballarat met Tony Wisseling [481].
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Tony: Gescheiden.
Tony is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Tony is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
212.jpg
70 212
5 Jacqueline Naus [212] (afb. 70), geboren op 16-01-1943 in Geldrop. Zij is gedoopt in Geldrop. Jacqueline is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Jacqueline trouwde, 19 jaar oud, op 03-11-1962 in Ballarat met Peter van Helmond [482]. Peter is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Peter is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
6 Johannus Naus [213], geboren op 11-03-1945 in Geldrop. Volgt 154.
214.jpg
71 214
7 Teresa Naus [214] (afb. 71), geboren op 22-12-1949 in Geldrop. Zij is gedoopt in Geldrop. Teresa is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Teresa trouwde, 22 jaar oud, op 12-02-1972 in Ballarat met Jacobus van Helmond [485], 22 of 23 jaar oud. Jacobus is geboren in 1949 in ?. Hij is gedoopt in ?.
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Geboren in 1949.
Jacobus is overleden op 18-12-1998 in ?, 48 of 49 jaar oud. Hij is begraven in ?.
215.jpg
72 215
8 Elizabeth Naus [215] (afb. 72), geboren op 11-06-1951 in Rhenen. Zij is gedoopt in Rhenen. Elizabeth is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Elizabeth trouwde, 32 jaar oud, op 18-02-1984 in Ballarat met Daniel O’brien [486]. Daniel is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Daniel is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
9 Henrietta Naus [216], geboren op 09-02-1956 in Ballarat. Zij is gedoopt in Ballarat. Henrietta is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Henrietta trouwde, 25 jaar oud, op 03-10-1981 in Ballarat met Neil Wright [487]. Neil is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Neil is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
209.jpg
73 209
151 Cornelis Naus [209] (afb. 73) is geboren op 17-05-1938 in Geldrop, zoon van Cornelis Jacobus Naus [78] (zie 150) en Johanna Maria Mennen [207]. Hij is gedoopt in Geldrop. Cornelis is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Cornelis trouwde, 21 jaar oud, op 26-12-1959 in Ballarat met Audrey Anderson [479]. Audrey is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Audrey is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Cornelis en Audrey:
1 Keith Naus [476], geboren in ?. Volgt 152.
2 Michael Naus [477], geboren in ?. Volgt 153.
3 Vickie Ann Naus [478], geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Vickie is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Vickie trouwde in ? met James Michael Duffy [2721]. James is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. James is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
152 Keith Naus [476] is geboren in ?, zoon van Cornelis Naus [209] (zie 151) en Audrey Anderson [479]. Hij is gedoopt in ?. Keith is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Keith trouwde in ? met Christine..... [2731]. Christine is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Christine is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Keith en Christine:
1 Abbey Naus [2745], geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Abbey is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
2 Olivia Jane Naus [2746], geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Olivia is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
153 Michael Naus [477] is geboren in ?, zoon van Cornelis Naus [209] (zie 151) en Audrey Anderson [479]. Hij is gedoopt in ?. Michael is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Michael trouwde op 05-03-1988 in ? met Linda Hearn [524].
Notitie bij het huwelijk van Michael en Linda: Australi .
Linda is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Linda is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Michael en Linda:
1 Jenna Theresa Naus [2723], geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Jenna is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
2 Benjamin Naus [2725], geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Benjamin is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
213.jpg
74 213
154 Johannus Naus [213] (afb. 74) is geboren op 11-03-1945 in Geldrop, zoon van Cornelis Jacobus Naus [78] (zie 150) en Johanna Maria Mennen [207]. Hij is gedoopt in Geldrop. Johannus is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Johannus:
(1) trouwde in ? met Pam Harrison [116].
Notitie bij het huwelijk van Johannus en Pam: De twee zoons uit het eerste huwelijk (met Pam Herrison) hebben de naam van de een nieuwe vader aangenomen.
Pam is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Pam is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 07-02-1981 in Muldura met Kathleen Kerrigan [483]. Kathleen is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Kathleen is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Johannus en Pam:
1 Damien Naus [630], geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Damien is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
2 Matthew Naus [760], geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Matthew is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Kind van Johannus en Kathleen:
3 Sarah Kate Naus [484], geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Sarah is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
80.jpg
75 80
155 Johannes Henricus Naus [80] (afb. 75) is geboren op 19-02-1914 in Duisburg, zoon van Jacobus Hubertus Naus [74] (zie 149) en Johanna Maria Aspers [77]. Hij is gedoopt in Duisburg. Johannes is overleden op 12-10-2001 in Geldrop, 87 jaar oud. Hij is begraven op 17-10-2001 in Geldrop.
Beroep:
Ambtenaar (Werkte als gemeente-ambtenaar op het kerkhof.)
Johannes trouwde, 24 jaar oud, op 15-06-1938 in Geldrop met Johanna Maria Bakermans [218], 25 jaar oud. Johanna is geboren op 06-02-1913 in Geldrop. Zij is gedoopt in Geldrop. Johanna is overleden op 19-01-2003 in Geldrop, 89 jaar oud. Zij is begraven op 23-01-2003 in Geldrop.
Kinderen van Johannes en Johanna:
1 Paulus Jacobus Naus [219], geboren op 04-04-1939 in Geldrop. Volgt 156.
2 Jacobus Hubertus Maria Naus [220], geboren op 07-07-1943 in Geldrop. Volgt 158.
3 Margretha Maria Pauline Irene Naus [221], geboren op 10-10-1944 in Geldrop. Zij is gedoopt in Geldrop. Margretha is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Margretha trouwde, 23 jaar oud, op 21-06-1968 in Geldrop met Johannes Franciscus van Groezen [494], 30 jaar oud. Johannes is geboren op 26-02-1938 in Eindhoven. Hij is gedoopt in Eindhoven. Johannes is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Offset drukker
4 Joanna Maria Odilia Naus [222], geboren op 27-02-1946 in Geldrop. Zij is gedoopt in Geldrop. Joanna is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Joanna trouwde, 21 jaar oud, op 08-12-1967 in Geldrop met Adrianus Michael Mulder [495], 23 jaar oud. Adrianus is geboren op 20-12-1943 in St.Michielsgestel. Hij is gedoopt in St.Michielsgestel. Adrianus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Med.administratie
5 Huberta Catharina Naus [223], geboren op 01-04-1948 in Geldrop. Zij is gedoopt in Geldrop. Huberta is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Huberta trouwde, 28 jaar oud, op 19-08-1976 in ? met Johannes Christianus van der Meerendonk [496], 36 jaar oud. Johannes is geboren op 21-09-1939 in Liempde. Hij is gedoopt in Liempde. Johannes is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Verpleger
6 Cornelis Gerardus Odilia Naus [224], geboren op 13-08-1949 in Geldrop. Volgt 159.
7 Petrus Matthijs Johannes Maria Naus [225], geboren op 04-07-1952 in Geldrop. Volgt 160.
8 Elisabeth Helena Maria Naus [226], geboren op 14-01-1954 in Geldrop. Zij is gedoopt in Geldrop. Elisabeth is overleden op 26-04-2003 in Geldrop, 49 jaar oud. Zij is begraven op 01-05-2003 in Eindhoven. Elisabeth trouwde, 20 jaar oud, op 05-09-1974 in Geldrop met Johannes Albertus Prins [503], 23 jaar oud. Johannes is geboren op 30-11-1950 in Den Haag. Hij is gedoopt in Den Haag. Johannes is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Onderwijzer
9 Jozef Petrus Matthias Naus [227], geboren op 14-12-1955 in Geldrop. Volgt 161.
10 Johannes Paulus Margaretha Maria Naus [228], geboren op 15-06-1960 in Geldrop. Hij is gedoopt in Geldrop. Johannes is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Drukker
156 Paulus Jacobus Naus [219] is geboren op 04-04-1939 in Geldrop, zoon van Johannes Henricus Naus [80] (zie 155) en Johanna Maria Bakermans [218]. Hij is gedoopt in Geldrop. Paulus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Opzichter
Paulus trouwde, 23 jaar oud, op 01-03-1963 in ? met Cornelia Maria Ida van den Tillaar [488], 19 jaar oud. Cornelia is geboren op 15-04-1943 in Geldrop. Zij is gedoopt in Geldrop. Cornelia is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Paulus en Cornelia:
1 Hendrika Maria Cornelis Paulus Naus [489], geboren op 09-03-1964 in Geldrop. Zij is gedoopt in Geldrop. Hendrika is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Hendrika trouwde in ? met Antonius de Bruijn [3858].
Notitie bij het huwelijk van Hendrika en Antonius: Dani lle en Macro de Bruijn, beiden geboren te Breda op 14 april 2003.
Antonius is geboren in Rucphen. Hij is gedoopt in ?. Antonius is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
2 Johannes Paulus Naus [490], geboren op 30-01-1968 in Eindhoven. Volgt 157.
157 Johannes Paulus Naus [490] is geboren op 30-01-1968 in Eindhoven, zoon van Paulus Jacobus Naus [219] (zie 156) en Cornelia Maria Ida van den Tillaar [488]. Hij is gedoopt in Eindhoven. Johannes is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Johannes trouwde, 26 jaar oud, op 01-01-1995 in ? met Renate Madeleine de Boer [3855], 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Renate: Gescheiden.
Renate is geboren op 24-03-1967 in Noordoostpolder. Zij is gedoopt in Noordoostpolder. Renate is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Johannes en Renate:
1 Manon Naus [3856], geboren op 19-05-1996 in ’s Hertogenbosch. Zij is gedoopt in ’s Hertogenbosch. Manon is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
2 Stefan Naus [3857], geboren op 19-06-1999 in ’s Hertogenbosch. Hij is gedoopt in ’s Hertogenbosch. Stefan is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
158 Jacobus Hubertus Maria Naus [220] is geboren op 07-07-1943 in Geldrop, zoon van Johannes Henricus Naus [80] (zie 155) en Johanna Maria Bakermans [218]. Hij is gedoopt in Geldrop. Jacobus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Timmerman
Jacobus trouwde, 24 jaar oud, op 21-06-1968 in Mierlo met Antoinetta Petronella Johanna Aletta van Asten [491], 23 jaar oud. Antoinetta is geboren op 29-08-1944 in Mierlo. Zij is gedoopt in Mierlo. Antoinetta is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Jacobus en Antoinetta:
1 Johanna Wilhelmina Naus [492], geboren op 20-11-1971 in Geldrop. Zij is gedoopt in Geldrop. Johanna is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
2 Johanna Antoinetta Cornelia Naus [493], geboren op 05-09-1974 in Mierlo. Zij is gedoopt in Mierlo. Johanna is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
159 Cornelis Gerardus Odilia Naus [224] is geboren op 13-08-1949 in Geldrop, zoon van Johannes Henricus Naus [80] (zie 155) en Johanna Maria Bakermans [218]. Hij is gedoopt in Geldrop. Cornelis is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Ondernemer
Cornelis trouwde, 21 jaar oud, op 24-06-1971 in Geldrop met Maria Petronella Johanna Duisters [497], 23 jaar oud. Maria is geboren op 21-01-1948 in Maarheeze. Zij is gedoopt in Maarheeze. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Cornelis en Maria:
1 Jurgen Ilja Naus [498], geboren op 22-02-1974 in Lieshout. Hij is gedoopt in Lieshout. Jurgen is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
2 Rob Cornelis Naus [499], geboren op 14-03-1977 in Mierlo. Hij is gedoopt in Mierlo. Rob is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
160 Petrus Matthijs Johannes Maria Naus [225] is geboren op 04-07-1952 in Geldrop, zoon van Johannes Henricus Naus [80] (zie 155) en Johanna Maria Bakermans [218]. Hij is gedoopt in Geldrop. Petrus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Verpleger
Petrus trouwde, 23 jaar oud, op 29-04-1976 in ? met Anna Maria Jacoba Tindemans [500], 20 jaar oud. Anna is geboren op 13-11-1955 in ?. Zij is gedoopt in ?. Anna is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Petrus en Anna:
1 Daniel Henricus Hubertus Naus [501], geboren op 24-04-1985 in Geldrop. Hij is gedoopt in Geldrop. Daniel is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
2 Susanna Johanna Elisabeth Naus [502], geboren op 25-02-1987 in Geldrop. Zij is gedoopt in Geldrop. Susanna is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
161 Jozef Petrus Matthias Naus [227] is geboren op 14-12-1955 in Geldrop, zoon van Johannes Henricus Naus [80] (zie 155) en Johanna Maria Bakermans [218]. Hij is gedoopt in Geldrop. Jozef is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Uitvoerder
Jozef trouwde, 24 jaar oud, op 14-03-1980 in Geldrop met Catharina Johanna Arnoldina van de Ven [504]. Catharina is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Catharina is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kind van Jozef en Catharina:
1 Nicolaas Hendrikus Jozef Naus [505], geboren op 02-07-1986 in Geldrop. Hij is gedoopt in Geldrop. Nicolaas is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
81.jpg
76 81
162 Antonius Johannes Naus [81] (afb. 76) is geboren op 11-07-1915 in Weert, zoon van Jacobus Hubertus Naus [74] (zie 149) en Johanna Maria Aspers [77]. Hij is gedoopt in Weert. Antonius is overleden op 26-09-1995 in Weert, 80 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Wever
Antonius trouwde, 22 jaar oud, op 14-01-1938 in Weert met Everdina Joanna Catharina van de Put [229], 22 jaar oud. Everdina is geboren op 31-03-1915 in Weert. Zij is gedoopt in Weert. Everdina is overleden op 10-10-2010 in Nederweert, 95 jaar oud. Zij is gecremeerd op 15-10-2010 in Baexem.
Kinderen van Antonius en Everdina:
1 Hubertina Helena Maria Naus [230], geboren op 18-11-1938 in Weert. Zij is gedoopt in Weert. Hubertina is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Hubertina trouwde, 25 jaar oud, op 09-10-1964 in Nederweert met Cornelis Johannes Gerardus Manders [506], 22 jaar oud. Cornelis is geboren op 06-02-1942 in Schinnen. Hij is gedoopt in Schinnen. Cornelis is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
2 Franciscus Antonius Jacobus Naus [231], geboren op 10-08-1940 in Weert. Volgt 163.
3 Jacobus Maria Naus [232], geboren op 06-03-1948 in Weert. Volgt 164.
163 Franciscus Antonius Jacobus Naus [231] is geboren op 10-08-1940 in Weert, zoon van Antonius Johannes Naus [81] (zie 162) en Everdina Joanna Catharina van de Put [229]. Hij is gedoopt in Weert. Franciscus is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Franciscus trouwde, 24 jaar oud, op 11-08-1964 in Sittard met Maria Elizabeth Johanna Josephina Scheijvens [507], 21 jaar oud. Maria is geboren op 07-07-1943 in Sittard. Zij is gedoopt in Sittard. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Beroep:
Schoonheidsspecialis
Kind van Franciscus en Maria:
1 Maria Antonia Hubertina Naus [508], geboren op 07-07-1967 in Maaseik. Zij is gedoopt in Maaseik. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Beroep:
Zangeres
164 Jacobus Maria Naus [232] is geboren op 06-03-1948 in Weert, zoon van Antonius Johannes Naus [81] (zie 162) en Everdina Joanna Catharina van de Put [229]. Hij is gedoopt in Weert. Jacobus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Apotheker
Jacobus trouwde, 23 jaar oud, op 10-11-1971 in Sittard met Maria Johanna Christiana Tummers [509], 22 jaar oud. Maria is geboren op 26-05-1949 in Sittard. Zij is gedoopt in Sittard. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kind van Jacobus en Maria:
1 Jacobus Johannes Franciscus Naus [510], geboren op 04-02-1980 in Nederweert. Hij is gedoopt in Nederweert. Jacobus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
82.jpg 88.jpg
77 82
78 88
165 Jacobus Wilhelmus Naus [82] (afb. 77) is geboren op 17-09-1916 in Weert, zoon van Jacobus Hubertus Naus [74] (zie 149) en Johanna Maria Aspers [77]. Hij is gedoopt in Weert. Jacobus is overleden op 19-12-1999 om 21:30 in Eindhoven, 83 jaar oud (oorzaak: Viel op 19-12-1999 en brak zijn heup. Werd geopereerd, maar stierf dezelfde dag om 21:30 uur in het ziekenhuis.). Hij is begraven op 23-12-1999 in Eindhoven.
Beroepen:
Med.schoonmaakdienst
Portier
Wever (Werkte bij de HATEMA in Geldrop en later in Helmond. Ging vervolgens werken in het Catharinaziekenhuis in Eindhoven bij de schoonmaakdienst. Werd later aldaar portier. Kenmerken: lengte 1,79 m. kleur ogen bruin.)
Jacobus trouwde, 23 jaar oud, op 26-04-1940 in Eindhoven met Maria Christina Wijers [88] (afb. 78), 24 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 19-09-1975. Maria is geboren op 07-04-1916 in Meerlo, dochter van Gerardus Peter Wijers en Theodora Joosten. Zij is gedoopt in Meerlo. Maria is overleden op 22-10-1981 in Eindhoven, 65 jaar oud. Zij is begraven in Eindhoven.
Notitie bij Maria: Vader : Gerardus Peter WIJERS, geboren te Well (gemeente Bergen (L)) op 24-11-1882, meubelmaker, overleden te Eindhoven 10-4-1941.
Moeder : Theodora JOOSTEN, geboren te Blitterswijk op 24-2-1880, overleden te Eindhoven op 8-10-1954.
Gehuwd te Tienray (gemeente Meerlo) op 31-10-1908.

Kinderen 1: Martin Peter Johannes, geb te Meerlo op 28-3-1914, gehuwd te Son op 1-5-1939, overleden te Port Macdonnell (Australie) op 30-10-1984.
2: Tjeu (Utrecht)
3: Maria Christina
4: Ennie (Geleen)

Vaders-vader : Martinus WIJERS
Vaders-moeder : Anna Maria VOGELS

Moeders-vader : Johannes Joosten
Moeders-moeder : Johanna Pijpers
Kinderen van Jacobus en Maria:
1 Theodora Maria Naus [89], geboren op 19-01-1941 in Eindhoven. Zij is gedoopt in Eindhoven. Theodora is overleden op 26-02-1941 in Eindhoven, 1 maand oud. Zij is begraven in ?.
2 Jacobus Gerardus Johannes Naus [90], geboren op 25-04-1942 in Eindhoven. Volgt 166.
91.jpg 247.jpg
79 91
80 247
3 Theodora Anna Henrika Naus [91] (afb. 79), geboren op 09-12-1943 in Eindhoven. Zij is gedoopt in Eindhoven. Theodora is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Notitie bij Theodora: Kinderen:
- dochter: Anita Sliepenbeek
- zoon : Marcel Sliepenbeek
Theodora trouwde, 24 jaar oud, op 19-12-1967 in Veldhoven met Bernardus Antonius Jozef Maria Sliepenbeek [247] (afb. 80), 34 jaar oud. Bernardus is geboren op 02-03-1933 in Zutphen. Hij is gedoopt in Zutphen. Bernardus is overleden op 17-11-2000 in Eindhoven, 67 jaar oud. Hij is begraven op 22-11-2000 in Valkenswaard.
Beroep:
Meubelmaker
4 Gerardus Martinus Naus [92], geboren op 09-09-1945 in Eindhoven. Volgt 168.
93.jpg 248.jpg
81 93
82 248
5 Maria Anna Naus [93] (afb. 81), geboren op 30-06-1947 in Eindhoven. Zij is gedoopt in Eindhoven. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Notitie bij Maria: Kinderen:
- zoon : Patrick Lemmens
- dochter: Judith Lemmens
Beroep:
Med.gezinszorg (Na de huishoudschool haalde zij de (moeder) MAVO en deed hierna diverse cursussen bij de gezinszorg, waar zij werkte.)
Maria trouwde, 22 jaar oud, op 25-07-1969 in Eindhoven met Martinus Antonius Albertus Maria Lemmens [248] (afb. 82), 24 jaar oud. Martinus is geboren op 24-05-1945 in Nuenen. Hij is gedoopt in Nuenen. Martinus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Verkoper
94.jpg 249.jpg
83 94
84 249
6 Anna Cornelia Naus [94] (afb. 83), geboren op 25-06-1949 in Eindhoven. Zij is gedoopt in Eindhoven. Anna is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Notitie bij Anna: Kinderen:
- zoon : Marco Wouters
- dochter: Jolanda Wouters
Anna trouwde, 19 jaar oud, op 20-02-1969 in Eindhoven met Cornelius Maria Wouters [249] (afb. 84), 26 jaar oud. Cornelius is geboren op 11-07-1942 in Waalre. Hij is gedoopt in Waalre. Cornelius is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Med.DAF
7 Joannes Elisabeth Naus [95], geboren op 11-02-1951 in Eindhoven. Volgt 171.
96.jpg 250.jpg
85 96
86 250
8 Catharina Maria Naus [96] (afb. 85), geboren op 25-02-1953 in Eindhoven. Zij is gedoopt in Eindhoven. Catharina is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Notitie bij Catharina: Kinderen:
- zoon: Mike Uitdenbogaard
- zoon: Tom Uitdenbogaard
Beroepen:
Med.bibliotheek
Med.peuterspeelzaal (Volgde de MMS in Eindhoven.)
Catharina trouwde, 19 jaar oud, op 02-03-1972 in Eindhoven met Josua Cornelis Uitdenbogaard [250] (afb. 86), 20 jaar oud. Josua is geboren op 23-09-1951 in Eindhoven. Hij is gedoopt in Eindhoven. Josua is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Medewerker GAK
9 Jozef Jacobus Naus [97], geboren op 10-10-1957 in Eindhoven. Volgt 172.
90.jpg 244.jpg
87 90
88 244
166 Jacobus Gerardus Johannes Naus [90] (afb. 87) is geboren op 25-04-1942 in Eindhoven, zoon van Jacobus Wilhelmus Naus [82] (zie 165) en Maria Christina Wijers [88]. Hij is gedoopt in Eindhoven. Jacobus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Senior montage engineer (Na de ambachtschool volgde hij de industrieavondschool. Werkte bij de DAF in Eindhoven. Deel van het bedrijf werd overgenomen door Volvo en hij ging mee met de Volvo naar St.Truiden (Belgie). Hij werd door senior montage engineer.)
Jacobus trouwde, 26 jaar oud, op 07-11-1968 in Eindhoven met Maria Gertruda Louise Irene Geven [244] (afb. 88), 23 jaar oud. Maria is geboren op 22-11-1944 in Eindhoven. Zij is gedoopt in Eindhoven. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Jacobus en Maria:
1 Franklin Jacobus Johannes Naus [245], geboren op 06-09-1971 in Eindhoven. Hij is gedoopt in Eindhoven. Franklin is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
2 Jeroen Jacobus Johannes Gerardus Naus [246], geboren op 07-01-1975 in St.Truiden. Volgt 167.
167 Jeroen Jacobus Johannes Gerardus Naus [246] is geboren op 07-01-1975 in St.Truiden, zoon van Jacobus Gerardus Johannes Naus [90] (zie 166) en Maria Gertruda Louise Irene Geven [244]. Hij is gedoopt in St.Truiden. Jeroen is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Jeroen trouwde, 28 jaar oud, op 28-06-2003 in Eindhoven met Sara Alvarado [3303]. Sara is geboren in Guatemala. Zij is gedoopt in ?. Sara is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Beroep:
Tolk (Spaans - Engels, Engels - Spaans.)
92.jpg 103.jpg
89 92
90 103
168 Gerardus Martinus Naus [92] (afb. 89) is geboren op 09-09-1945 in Eindhoven, zoon van Jacobus Wilhelmus Naus [82] (zie 165) en Maria Christina Wijers [88]. Hij is gedoopt in Eindhoven. Gerardus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroepen:
Timmerman
Uitvoerder
Vertegenwoordiger (Na de ambachtschool ging hij in de bouw werken als timmerman. Haalde later zijn uitvoerdersdiploma en werkte als uitvoerder o.a. bij de gemeente Eindhoven. Later werd hij vertegenwoordiger bij J.Clerckx, een houthandelaar.)
Gerardus trouwde, 21 jaar oud, op 28-07-1967 in Eindhoven met Christiana Elisabeth Petronella Maria Verschuuren [103] (afb. 90), 21 jaar oud. Christiana is geboren op 19-05-1946 in Eindhoven. Zij is gedoopt in Eindhoven. Christiana is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Beroep:
Tandartsassistente
Kinderen van Gerardus en Christiana:
1 Harold Hendricus Jacobus Gerardus Naus [104], geboren op 21-07-1969 in Eindhoven. Volgt 169.
2 Michel Jozef Christianus Naus [105], geboren op 20-06-1971 in Eindhoven. Volgt 170.
169 Harold Hendricus Jacobus Gerardus Naus [104] is geboren op 21-07-1969 in Eindhoven, zoon van Gerardus Martinus Naus [92] (zie 168) en Christiana Elisabeth Petronella Maria Verschuuren [103]. Hij is gedoopt in Eindhoven. Harold is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroepen:
Natuurkundig ir.
Risk-manager (Lagere school - Atheneum - Technische universiteit - Werd op 1-7-1992 ingenieur - militaire dienstplicht tot 1-8-1993 - Beleidsmedewerker Bank der Nederlandse gemeenten - Risk-manager ING Europa en later Risk-manager ING wereld.)
Harold trouwde, 33 jaar oud, op 08-03-2003 in Loosdrecht met Josine Schattenberg [3263], 36 jaar oud. Josine is geboren op 22-05-1966 in ?. Zij is gedoopt in ?. Josine is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Beroep:
Juriste
Kinderen van Harold en Josine:
1 Lina Gertrude Josefien Naus [3302], geboren op 05-07-2003 in Loosdrecht. Zij is gedoopt in Loosdrecht. Lina is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
2 Ella Danielle Christien Wilhelmina Naus [3363], geboren op 23-03-2005 in Loosdrecht. Zij is gedoopt in ?. Ella is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
170 Michel Jozef Christianus Naus [105] is geboren op 20-06-1971 in Eindhoven, zoon van Gerardus Martinus Naus [92] (zie 168) en Christiana Elisabeth Petronella Maria Verschuuren [103]. Hij is gedoopt in Eindhoven. Michel is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Slager (Ging na de LTS bij een slager in Geldrop werken. Later bij een slager in Eindhoven. Hij deed daar diverse slagers-cursussen. Werd bedrijfsleider.)
Michel trouwde in Eindhoven met Peggy Evers [3153]. Het huwelijk werd ontbonden in Eindhoven.
Notitie bij het huwelijk van Michel en Peggy: Gescheiden.
Peggy is geboren op 07-01-1974 in ?. Zij is gedoopt in ?. Peggy is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kind van Michel en Peggy:
1 Kim Naus [3154], geboren op 12-10-1996 in Veldhoven. Zij is gedoopt in Veldhoven. Kim is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
95.jpg 100.jpg
91 95
92 100
171 Joannes Elisabeth Naus [95] (afb. 91) is geboren op 11-02-1951 in Eindhoven, zoon van Jacobus Wilhelmus Naus [82] (zie 165) en Maria Christina Wijers [88]. Hij is gedoopt in Eindhoven. Joannes is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroepen:
Chef buitendienst
Electrotechn.ontw.
Hoofd tech.dienst ZH
Leraar
Rayon manager KPN (Ging na de de lagere school naar de Philipsbedrijfsschool. Hierna ging hij werken bij Philips. Volgde een avondschool en ging vervolgens naar de HTS-dagschool. Werkte als electrotechnisch ingenieur bij Hoogeveen van Luit en werd hierna chef binnendienst bij de PTT in Den Bosch. Weer later werd hij chef buitendienst bij de PTT regio Utrecht e.o. Ging eind 1994 als rayon- manager bij de KPN (Koninklijke PTT Nederland) in Eindhoven werken. Hij gaf aan circa 50 onderhoudsmonteurs (gebouwen) in het rayon zuid-Nederland leiding.)
Joannes trouwde, 26 jaar oud, op 01-10-1977 in Eindhoven met Francyna Hendrica Maria van der Steen [100] (afb. 92), 25 jaar oud. Francyna is geboren op 01-02-1952 in Eindhoven. Zij is gedoopt in Eindhoven. Francyna is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Beroep:
Med.administratie
Kinderen van Joannes en Francyna:
1 Robertus Joannes Naus [101], geboren op 12-07-1982 in Eindhoven. Hij is gedoopt in Eindhoven. Robertus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
2 Elisabeth Maria Naus [102], geboren op 12-05-1985 in Eindhoven. Zij is gedoopt in Eindhoven. Elisabeth is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
97.jpg 4025.jpg
93 97
94 4025
172 Jozef Jacobus Naus [97] (afb. 93) is geboren op 10-10-1957 om 18:00 in Eindhoven, zoon van Jacobus Wilhelmus Naus [82] (zie 165) en Maria Christina Wijers [88]. Hij is gedoopt in Eindhoven.
Notitie bij de geboorte van Jozef: Geboren op donderdag 10 oktober 1957 om 18.00 uur in het St.Jozef ziekenhuis te Eindhoven. Dokter was Dr.Specken (Dr.de Wit) en verpleegster was Malgia en Timmermans.
Jozef is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroepen:
Politieman
Hulpoff.v.Justitie
Operationeel chef
Syst.ontwikkelaar
Jozef:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 29-12-1981 in Wessem met Christina Elisabeth Josephina Stevens [98], 21 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 21-05-1982 in Budel. De scheiding werd uitgesproken op 03-03-2000 in Roermond. Christina is geboren op 24-12-1960 in Budel. Zij is gedoopt in Budel. Christina is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Beroep:
Z-verpleegkundige
(2) ging samenwonen, 53 jaar oud, op 05-12-2010 in Wessem met Jacoba Josephina Gertruda (Jose) Melger [4028] (afb. 94), 51 jaar oud. Jose is geboren op 17-12-1958 om 06:30 in Venlo.
Kind van Jozef en Christina:
99.jpg
95 99
1 Tim Naus [99] (afb. 95), geboren op 18-08-1991 om 17:05 in Weert. Bij de geboorte woog Tim 2850 gr. en was hij 49 cm. lang. Hij is gedoopt in Heel.
Notitie bij de geboorte van Tim: Geboren op 18 augustus 1991 om 17.05 uur in het St.Jans gasthuis te Weert. Dit was op de operatiekamer met een keizersnede. Werd 1 maand te vroeg geboren en moest hierna 6 dagen in een couveuze.
Tim is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
83.jpg
96 83
173 Hermanus Henrikus Naus [83] (afb. 96) is geboren op 26-07-1918 in Nederweert, zoon van Jacobus Hubertus Naus [74] (zie 149) en Johanna Maria Aspers [77]. Hij is gedoopt in Nederweert. Hermanus is overleden op 10-04-1986 in Geldrop, 67 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Metaalbewerker (Had jaren een stomerij in Geldrop.)
Hermanus trouwde, 25 jaar oud, op 03-05-1944 in Geldrop met Jacoba Wilhelmina Smulders [233], 26 jaar oud. Jacoba is geboren op 03-03-1918 in Geldrop. Zij is gedoopt in Geldrop. Jacoba is overleden op 25-09-2004 in Geldrop, 86 jaar oud. Zij is begraven op 30-09-2004 in Geldrop.
Kinderen van Hermanus en Jacoba:
1 Adrianus Hendricus Gerardus Naus [234], geboren op 15-04-1945 in Geldrop. Volgt 174.
2 Jacobus Joseph Maria Naus [235], geboren op 16-03-1947 in Geldrop. Volgt 175.
3 Maria Johanna Francisca Cornelia Naus [236], geboren op 24-05-1948 in Geldrop. Zij is gedoopt in Geldrop. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Maria trouwde, 23 jaar oud, op 17-12-1971 in Geldrop met Petrus Gerardus Johannes Janssen [517], 23 jaar oud. Petrus is geboren op 24-03-1948 in Bergeijk. Hij is gedoopt in Bergeijk. Petrus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Leraar
4 Martinus Antonius Wilhelmina Naus [237], geboren op 30-09-1951 in Geldrop. Volgt 178.
5 Antonius Catharina Naus [238], geboren op 12-02-1957 in Geldrop. Volgt 180.
174 Adrianus Hendricus Gerardus Naus [234] is geboren op 15-04-1945 in Geldrop, zoon van Hermanus Henrikus Naus [83] (zie 173) en Jacoba Wilhelmina Smulders [233]. Hij is gedoopt in Geldrop. Adrianus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroepen:
Vertegenwoordiger
Zone manager BP
Adrianus trouwde, 23 jaar oud, op 03-05-1968 in Eindhoven met Maria Sebilla Teuwen [511], 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Adrianus en Maria: Gescheiden.
Maria is geboren op 15-10-1942 in Eindhoven. Zij is gedoopt in Eindhoven. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Beroep:
Bediende
Kinderen van Adrianus en Maria:
1 Nicole Jozef Maria Naus [512], geboren op 09-09-1969 in Geldrop. Zij is gedoopt in Geldrop. Nicole is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
2 Suzanne Willem Maria Naus [513], geboren op 24-06-1973 in Geldrop. Zij is gedoopt in Geldrop. Suzanne is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
235.jpg
97 235
175 Jacobus Joseph Maria Naus [235] (afb. 97) is geboren op 16-03-1947 in Geldrop, zoon van Hermanus Henrikus Naus [83] (zie 173) en Jacoba Wilhelmina Smulders [233]. Hij is gedoopt in Geldrop. Jacobus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Leraar
Jacobus trouwde, 24 jaar oud, op 08-12-1971 in Valkenswaard met Maria Johanna Theresia Peeten [514], 24 jaar oud. Maria is geboren op 28-07-1947 in Eindhoven. Zij is gedoopt in Eindhoven. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Beroep:
Lerares
Kinderen van Jacobus en Maria:
1 Abraham Petrus Hermanus Naus [515], geboren op 30-12-1975 in Lage Mierde. Volgt 176.
2 Henricus Jacobus Helena Naus [2888], geboren op 27-06-1977 in Lage Mierde. Hij is gedoopt in Lage Mierde. Henricus is overleden op 01-02-1978 in Lage Mierde, 7 maanden oud. Hij is begraven in ?.
3 Joris Jacobus Helena Naus [516], geboren op 20-03-1980 in Lage Mierde. Volgt 177.
176 Abraham Petrus Hermanus Naus [515] is geboren op 30-12-1975 in Lage Mierde, zoon van Jacobus Joseph Maria Naus [235] (zie 175) en Maria Johanna Theresia Peeten [514]. Hij is gedoopt in Lage Mierde. Abraham is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Abraham trouwde in ? met Wendy van Puyfelick [3906]. Wendy is geboren op 02-07-1983 in ?. Zij is gedoopt in ?. Wendy is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
177 Joris Jacobus Helena Naus [516] is geboren op 20-03-1980 in Lage Mierde, zoon van Jacobus Joseph Maria Naus [235] (zie 175) en Maria Johanna Theresia Peeten [514]. Hij is gedoopt in Lage Mierde. Joris is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Gr.leider jeugdpsych (Groepsleider kinder- en jeugdpsychiatrie.)
Joris trouwde, 26 jaar oud, op 14-08-2006 in St.Michielsgestel met Wilhelmina Johanna Lamberta (Marjolein) van Pinxten [3853], 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Joris en Marjolein: Woont kennelijk niet meer met Antonius Naus samen.
Marjolein is geboren op 23-06-1986 in ?. Zij is gedoopt in ?. Marjolein is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Joris en Marjolein:
1 Renske Adriana Maria Naus [3854], geboren op 08-01-2008 in ’s Hertogenbosch. Zij is gedoopt in ’s Hertogenbosch. Renske is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
2 Iris Wilhelmina Helena Naus [4017], geboren op 04-11-2009 in ’s Hertogenbosch.
3 JASper Jacobus Cornelis Naus [4018], geboren op 14-05-2012 in ’s Hertogenbosch.
178 Martinus Antonius Wilhelmina Naus [237] is geboren op 30-09-1951 in Geldrop, zoon van Hermanus Henrikus Naus [83] (zie 173) en Jacoba Wilhelmina Smulders [233]. Hij is gedoopt in Geldrop. Martinus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Onderwijzer
Martinus trouwde, 21 jaar oud, op 11-05-1973 in Geldrop met Jacoba Maria Cornelia Oda Nijssen [518], 20 jaar oud. Jacoba is geboren op 23-02-1953 in Geldrop. Zij is gedoopt in Geldrop. Jacoba is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Martinus en Jacoba:
1 Bartelomeus Hermanus Naus [519], geboren op 02-06-1976 in Helmond. Volgt 179.
2 Jacoba Petronella (Lieke) Naus [520], geboren op 15-05-1981 in Helmond. Zij is gedoopt in Helmond. Lieke is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
519.jpg
98 519
179 Bartelomeus Hermanus Naus [519] (afb. 98) is geboren op 02-06-1976 in Helmond, zoon van Martinus Antonius Wilhelmina Naus [237] (zie 178) en Jacoba Maria Cornelia Oda Nijssen [518]. Hij is gedoopt in Helmond. Bartelomeus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroepen:
Bouwkundige
Informatie technoloog
Bartelomeus trouwde, 29 jaar oud, op 14-06-2005 in Deurne met Willeke Bennenbroek [3976], 32 jaar oud. Willeke is geboren op 31-03-1973.
Kind van Bartelomeus en Willeke:
1 Nina Naus [3977], geboren op 17-09-2008 in Helmond.
180 Antonius Catharina Naus [238] is geboren op 12-02-1957 in Geldrop, zoon van Hermanus Henrikus Naus [83] (zie 173) en Jacoba Wilhelmina Smulders [233]. Hij is gedoopt in Geldrop. Antonius is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Pedagoog
Antonius:
(1) trouwde in ? met Sandra Nieuwenhuis [2851]. Sandra is geboren op 16-05-1963 in Oostzaan. Zij is gedoopt in Oostzaan. Sandra is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
(2) trouwde in ? met Elisabeth Maria Meerbach [521]. Elisabeth is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Elisabeth is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Antonius en Sandra:
3304.jpg
99 3304
1 Amber Naus [3304] (afb. 99), geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Amber is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
2 Naomi Naus [3305], geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Naomi is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
3 Joeri Naus [2852], geboren op 07-11-1990 in Amsterdam. Hij is gedoopt in Amsterdam. Joeri is overleden op 09-11-1990 in Amsterdam, 2 dagen oud. Hij is begraven in ?.
86.jpg 240.jpg
100 86
101 240
181 Joannes Henricus Joseph Naus [86] (afb. 100) is geboren op 18-03-1928 in Nederweert, zoon van Jacobus Hubertus Naus [74] (zie 149) en Johanna Maria Aspers [77]. Hij is gedoopt in Nederweert. Joannes is overleden op 19-05-1989 in Geldrop, 61 jaar oud. Hij is begraven op 23-05-1989 in Geldrop.
Beroepen:
Bankwerker
Lasser
Spinner
Joannes trouwde, 24 jaar oud, op 31-07-1952 in Geldrop met Catharina Josephina Maria Sanders [240] (afb. 101), 25 jaar oud. Catharina is geboren op 19-04-1927 in Geldrop. Zij is gedoopt in Geldrop. Catharina is overleden op 15-01-1990 in Geldrop, 62 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Joannes en Catharina:
241.jpg 522.jpg
102 241
103 522
1 Allegonda Maria Henrica Naus [241] (afb. 102), geboren op 29-03-1954 in Geldrop. Zij is gedoopt in Geldrop. Allegonda is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Allegonda trouwde, 23 jaar oud, op 14-10-1977 in Geldrop met Johannes Rudolph (Hans) Uitdenbogaard [522] (afb. 103), 21 jaar oud. Hans is geboren op 12-05-1956 in Eindhoven. Hij is gedoopt in Eindhoven. Hans is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Verkoper
242.jpg
104 242
2 Mary-Anne Naus [242] (afb. 104), geboren op 24-03-1959 in Ballarat. Zij is gedoopt in Ballarat. Mary-Anne is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Mary-Anne trouwde, 22 jaar oud, op 02-10-1981 in Geldrop met Peter Maria Bulters [523], 24 jaar oud. Peter is geboren op 30-12-1956 in Kiama. Hij is gedoopt in Kiama. Peter is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
182 Joannes Antonius Naus [75] is geboren op 12-05-1888 in Weert, zoon van Cornelius Hubertus Naus [66] (zie 148) en Odilia de Waal [73]. Hij is gedoopt in Weert. Joannes is overleden op 04-12-1955 in Weert, 67 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Landbouwer
Joannes trouwde, 32 jaar oud, op 07-04-1921 in Weert met Helena Schreurs [2845], 40 jaar oud. Helena is geboren op 17-09-1880 in Weert. Zij is gedoopt in Weert. Helena is overleden op 24-05-1955 in Weert, 74 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Joannes en Helena:
1 Ida Maria Gertruda Naus [2846], geboren op 15-03-1922 in Budel. Zij is gedoopt in Budel. Ida is overleden op 02-06-1950 in ?, 28 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Beroep:
Landbouwster
2 Johanna Helena Odilia Naus [2847], geboren op 17-05-1923 in Budel. Zij is gedoopt in Budel. Johanna is overleden op 21-03-1981 in Swartbroek, 57 jaar oud. Zij is begraven op 25-03-1981 in Swartbroek.
Beroep:
Landbouwster
Johanna trouwde in ? met Johannes Christiaan Smeets [2889]. Johannes is geboren op 10-12-1921 in ?. Hij is gedoopt in ?. Johannes is overleden op 05-06-2002 in ?, 80 jaar oud. Hij is begraven in Swartbroek.
183 Petrus Hubertus Naus [68] is geboren op 20-05-1864 in Weert, zoon van Jacob Hubert Naus [57] (zie 147) en Wilhelmina Triepels [65]. Hij is gedoopt in Weert. Petrus is overleden op 27-08-1907 in Weert, 43 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Landbouwer
Petrus trouwde, 27 jaar oud, op 27-08-1891 in Weert met Anna Maria Hubertina Gubbels [181], 26 jaar oud. Anna is geboren op 06-06-1865 in Weert. Zij is gedoopt in Weert. Anna is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Petrus en Anna:
1 Maria Wilhelmina Naus [182], geboren op 28-06-1892 in Weert. Zij is gedoopt in Weert. Maria is overleden op 21-07-1990 in Venlo, 98 jaar oud. Zij is begraven in ?. Maria trouwde, 24 jaar oud, op 02-08-1916 in Dulken met Johannes Theodorus Hubertus Kox [2849], 23 jaar oud. Johannes is geboren op 31-08-1892 in Meerlo. Hij is gedoopt in Meerlo. Johannes is overleden op 25-03-1972 in Venlo, 79 jaar oud. Hij is begraven in ?.
2 Catharina Dorothea Naus [183], geboren op 29-05-1893 in Weert. Zij is gedoopt in Weert. Catharina is overleden op 22-11-1894 in Weert, 1 jaar oud. Zij is begraven in ?.
3 Maria Catharina Naus [184], geboren op 28-07-1894 in Weert. Zij is gedoopt in Weert. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Beroep:
Dienstmeid
4 Petrus Jacobus Hubertus Leo Naus [185], geboren op 06-11-1895 in Weert. Hij is gedoopt in Weert. Petrus is overleden op 15-01-1896 in Weert, 2 maanden oud. Hij is begraven in ?.
5 Gertruda Theodora Naus [186], geboren op 15-10-1897 in Weert. Zij is gedoopt in Weert. Gertruda is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
6 Maria Dorothea Naus [187], geboren op 24-01-1903 in Weert. Zij is gedoopt in Weert. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
184 Petrus Joannes Naus [72] is geboren op 20-07-1878 in Swalmen, zoon van Jacob Hubert Naus [57] (zie 147) en Wilhelmina Triepels [65]. Hij is gedoopt in Swalmen. Petrus is overleden op 19-02-1945 in Eindhoven, 66 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Winkelier
Petrus trouwde, 23 jaar oud, op 10-04-1902 in Weert met Anna Maria van Horne [191], 20 jaar oud. Anna is geboren op 01-06-1881 in Weert. Zij is gedoopt in Weert. Anna is overleden op 30-10-1955 in Eindhoven, 74 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Petrus en Anna:
1 Wilhelmina Hubertina Naus [192], geboren op 03-09-1902 in Weert. Zij is gedoopt in Weert. Wilhelmina is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Wilhelmina trouwde, 27 jaar oud, op 27-05-1930 in Son met Leonardus Antonius Steijvers [471]. Leonardus is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Leonardus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
2 Catharina Wilhelmina Naus [193], geboren op 24-11-1903 in Weert. Zij is gedoopt in Weert. Catharina is overleden op 15-04-2000 in Weert, 96 jaar oud. Zij is gecremeerd op 20-04-2000 in Heeze [bron: Bidprentje].
Beroep:
(Hadden een kruidenierswinkel)   [bron: Bidprentje]
Catharina begon een relatie met Frits Steijvers [3998]. Frits is overleden in 1997.
Beroep:
(Hadden een kruidenierswinkel)   [bron: Bidprentje]
3 Petrus Jacobus Naus [194], geboren op 29-11-1904 in Weert. Hij is gedoopt in Weert. Petrus is overleden op 09-07-1916 in Weert, 11 jaar oud. Hij is begraven in ?.
4 Cornelius Jacobus Naus [195], geboren op 29-04-1906 in Weert. Volgt 185.
5 Anna Margaretha Naus [196], geboren op 19-08-1907 in Weert. Zij is gedoopt in Weert. Anna is overleden op 24-05-2001 in Sittard, 93 jaar oud. Zij is begraven in ?. Anna trouwde in ? met Cornelis C van Poppel [3350]. Cornelis is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Cornelis is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
6 Servaes Naus [197], geboren op 12-12-1908 in Weert. Volgt 186.
7 Petronella Naus [198], geboren op 09-03-1911 in Weert. Zij is gedoopt in Weert. Petronella is overleden op 31-12-1992 in Eindhoven, 81 jaar oud. Zij is begraven op 05-01-1993 in Eindhoven [bron: Gegevens overlijden en huwelijk uit overlijdensbericht.]. Petronella trouwde in ? met Piet van Mierlo [3138].
Notitie bij het huwelijk van Petronella en Piet: Zou op 27/07/1939 gehuwd zijn.
Piet is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Piet is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
8 Joannes Antonius Naus [199], geboren op 28-02-1913 in Weert. Hij is gedoopt in Weert. Joannes is overleden op 27-03-1913 in Weert, 27 dagen oud. Hij is begraven in ?.
9 Anna Maria Odilia Naus [200], geboren op 29-07-1914 in Weert. Zij is gedoopt in Weert. Anna is overleden op 15-12-1944 in Weert, 30 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Beroep:
Dienstbode
10 Antonius Johannes Naus [201], geboren op 03-01-1916 in Weert. Volgt 187.
11 Jacobus Naus [202], geboren op 22-03-1917 in Weert. Hij is gedoopt in Weert. Jacobus is overleden op 07-03-1918 in Weert, 11 maanden oud. Hij is begraven in ?.
12 Petrus Naus [205], geboren op 01-02-1919 in Weert. Volgt 192.
13 Anna Catharina Naus [203], geboren op 14-08-1920 in Weert. Zij is gedoopt in Weert. Anna is overleden op 13-07-1987 in Eindhoven, 66 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Notitie bij Anna: Tweelingzus van Anna Maria Hubertina.
Beroep:
Serveerster
14 Anna Maria Hubertina Naus [204], geboren op 14-08-1920 in Weert. Zij is gedoopt in Weert. Anna is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Notitie bij Anna: Tweelingzus van Anna Catharina.
185 Cornelius Jacobus Naus [195] is geboren op 29-04-1906 in Weert, zoon van Petrus Joannes Naus [72] (zie 184) en Anna Maria van Horne [191]. Hij is gedoopt in Weert. Cornelius is overleden op 17-07-1981 in Eindhoven, 75 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Monteur
Cornelius trouwde, 36 jaar oud, op 15-01-1943 in Eindhoven met Maria Catharina Verberne [2850], 35 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 05-10-1977.
Notitie bij het huwelijk van Cornelius en Maria: Is twee maal getrouwd geweest en zou een zoon hebben. Verder onbekend.
Maria is geboren op 20-12-1907 in Woensel. Zij is gedoopt in Woensel. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
186 Servaes Naus [197] is geboren op 12-12-1908 in Weert, zoon van Petrus Joannes Naus [72] (zie 184) en Anna Maria van Horne [191]. Hij is gedoopt in Weert. Servaes is overleden op 30-12-1983 in Eindhoven, 75 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Schilder
Servaes trouwde, 30 jaar oud, op 09-06-1939 in Eindhoven met Johanna Maria Mathilde van Kimmenade [472], 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Servaes en Johanna: Zou 6 zoons hebben ?
Johanna is geboren op 21-04-1912 in Weert. Zij is gedoopt in Weert. Johanna is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
187 Antonius Johannes Naus [201] is geboren op 03-01-1916 in Weert, zoon van Petrus Joannes Naus [72] (zie 184) en Anna Maria van Horne [191]. Hij is gedoopt in Weert. Antonius is overleden op 03-01-2001 in Valkenswaard, 85 jaar oud. Hij is begraven in ?. Antonius trouwde, 29 jaar oud, op 28-09-1945 in Eindhoven [bron: trouwboekje] met Juliana Henrica Johanna van de Rijt [3948], 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Antonius en Juliana: Dochter van Henricus Joannes van de Rijt en Maria Werts.
Juliana is geboren op 22-11-1919 in Geldrop. Juliana is overleden op 06-11-2007 in Eindhoven, 87 jaar oud.
Notitie bij Juliana: http://genealogie-limburg.net/index.php?module=bidpr&func=viewselect
Kinderen van Antonius en Juliana:
1 Petrus Johannes Henricus Naus [3993], geboren op 29-01-1947 in Eindhoven. Volgt 188.
2 Henricus Cornelius Antonius Naus [3199], geboren op 14-05-1949 in Eindhoven. Volgt 190.
3 Maria Catharina Juliana Naus [3994], geboren op 30-04-1953 in Eindhoven. Maria trouwde, 20 jaar oud, op 17-12-1973 in Eindhoven met H.N.W.M. Tielemans [4003], 23 jaar oud. H.N.W.M is geboren op 29-01-1950.
4 Petrus Antonius Johannes Naus [3995], geboren op 20-08-1956 in Eindhoven. Volgt 191.
188 Petrus Johannes Henricus Naus [3993] is geboren op 29-01-1947 in Eindhoven, zoon van Antonius Johannes Naus [201] (zie 187) en Juliana Henrica Johanna van de Rijt [3948]. Petrus trouwde, 23 jaar oud, op 22-05-1970 in Goirle [bron: trouwboekje] met Clasina Adriana Wilhelmina Otten [3996], 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Petrus en Clasina: Dochter van Josephus Hubertus Otten en Cornelia Petronella Francisca van Gils.
Clasina is geboren op 03-07-1948 in Goirle.
Kind van Petrus en Clasina:
1 Antonius Josephus Henricus Naus [3997], geboren op 05-09-1979 in Tilburg. Volgt 189.
189 Antonius Josephus Henricus Naus [3997] is geboren op 05-09-1979 in Tilburg, zoon van Petrus Johannes Henricus Naus [3993] (zie 188) en Clasina Adriana Wilhelmina Otten [3996]. Hij is gedoopt op 04-11-1979 in Tilburg. Antonius begon een relatie met Lizan van Hal [3999].
Kinderen van Antonius en Lizan:
1 Levy Naus [4000], geboren op 28-05-2008 in Tilburg.
2 Kyra Naus [4001], geboren op 26-08-2010 in Tilburg.
190 Henricus Cornelius Antonius Naus [3199] is geboren op 14-05-1949 in Eindhoven, zoon van Antonius Johannes Naus [201] (zie 187) en Juliana Henrica Johanna van de Rijt [3948]. Hij is gedoopt in ?. Henricus is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Henricus trouwde, 41 jaar oud, op 18-05-1990 in Eindhoven met Josephina Antonetta Walthera Maria Tielemans [4002], 38 jaar oud. Josephina is geboren op 24-01-1952.
191 Petrus Antonius Johannes Naus [3995] is geboren op 20-08-1956 in Eindhoven, zoon van Antonius Johannes Naus [201] (zie 187) en Juliana Henrica Johanna van de Rijt [3948]. Petrus trouwde, 25 jaar oud, op 23-10-1981 in Eindhoven met Marjan Francisca Maria Monden [4004], 24 jaar oud. Marjan is geboren op 08-02-1957.
192 Petrus Naus [205] is geboren op 01-02-1919 in Weert, zoon van Petrus Joannes Naus [72] (zie 184) en Anna Maria van Horne [191]. Hij is gedoopt in Weert. Petrus is overleden op 10-08-2004 in Eindhoven, 85 jaar oud [bron: Vermoedelijk overleden te Eindhoven op 10-08-2004 (overlijdensbericht Piet Naus in Eindhoven overleden, 85 jaar).]. Hij is gecremeerd in Acht.
Notitie bij Petrus: Vermoedelijk overleden te Eindhoven op 10-08-2004 (overlijdensbericht Piet Naus in Eindhoven overleden, 85 jaar).
Petrus trouwde in ? met Lena van den Eerenbeemd [3542]. Lena is geboren op 29-01-1926 in Budel. Zij is gedoopt in ?. Lena is overleden op 01-06-1999 in Eindhoven, 73 jaar oud. Zij is begraven in Acht.
Notitie bij overlijden van Lena: Overleden in Acht - Eindhoven.
193 Peter Hubertus Naus [59] is geboren op 27-04-1834 in Hunsel, zoon van Cornelius Naus [48] (zie 145) en Hendrine Bogelaars [50]. Hij is gedoopt in Hunsel. Peter is overleden op 14-01-1888 in Linne, 53 jaar oud. Hij is begraven in ?. Peter trouwde, 28 jaar oud, op 22-09-1862 in Linne met Maria Gertrudis Mols [165], 28 jaar oud. Maria is geboren op 14-08-1834 in Linne. Zij is gedoopt in Linne. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Peter en Maria:
1 Cornelis Naus [166], geboren op 15-07-1863 in Linne. Hij is gedoopt in Linne. Cornelis is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Landbouwer
2 Willem Naus [167], geboren op 10-12-1864 in Linne. Volgt 194.
3 Maria Catharina Cornelia Naus [168], geboren op 06-01-1867 in Linne. Zij is gedoopt in Linne. Maria is overleden op 01-05-1869 in Linne, 2 jaar oud. Zij is begraven in ?.
4 Anna Catharina Hubertina Naus [169], geboren op 29-06-1868 in Linne. Zij is gedoopt in Linne. Anna is overleden op 04-04-1870 in Linne, 1 jaar oud. Zij is begraven in ?.
5 Hubertus Naus [170], geboren op 22-02-1870 in Linne. Volgt 205.
6 Peter Mathijs Naus [171], geboren op 13-08-1872 in Linne. Hij is gedoopt in Linne. Peter is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroepen:
Boerenknecht
Landbouwer
7 Gertrudis Naus [172], geboren op 14-04-1874 in Linne. Zij is gedoopt in Linne. Gertrudis is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Beroep:
Dienstmeid
8 Hendrikus Naus [173], geboren op 31-05-1876 in Linne. Volgt 206.
9 Jacobus Hubertus Naus [174], geboren op 12-10-1879 in Linne. Hij is gedoopt in Linne. Jacobus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
194 Willem Naus [167] is geboren op 10-12-1864 in Linne, zoon van Peter Hubertus Naus [59] (zie 193) en Maria Gertrudis Mols [165]. Hij is gedoopt in Linne. Willem is overleden op 03-02-1907 in Linne, 42 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroepen:
Landbouwer
Schaapherder
Willem trouwde, 30 jaar oud, op 19-10-1895 in Linne met Catharina Gertrudis Schrurs [328], 23 jaar oud. Catharina is geboren op 19-10-1872 in Linne. Zij is gedoopt in Linne.
Notitie bij de geboorte van Catharina: Geboren in 1872.
Catharina is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Willem en Catharina:
1 Hendrik Hubert Naus [329], geboren op 02-12-1896 in Linne. Volgt 195.
2 Peter Hubertus Naus [330], geboren op 25-08-1899 in Linne. Volgt 196.
3 Hubertus Renier Naus [331], geboren op 23-10-1901 in Linne. Volgt 198.
4 Joseph Matheus Naus [2848], geboren op 22-05-1905 in Linne. Volgt 202.
195 Hendrik Hubert Naus [329] is geboren op 02-12-1896 in Linne, zoon van Willem Naus [167] (zie 194) en Catharina Gertrudis Schrurs [328]. Hij is gedoopt in Linne. Hendrik is overleden op 11-11-1970 in Weert, 73 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Mijnwerker
Hendrik trouwde, 33 jaar oud, op 06-06-1930 in Mausbach met Maria Catharina Bongartz [2863], 31 jaar oud. Maria is geboren op 16-06-1898 in Mausbach. Zij is gedoopt in Mausbach. Maria is overleden op 05-09-1962 in Kerkrade, 64 jaar oud. Zij is begraven in ?.
196 Peter Hubertus Naus [330] is geboren op 25-08-1899 in Linne, zoon van Willem Naus [167] (zie 194) en Catharina Gertrudis Schrurs [328]. Hij is gedoopt in Linne. Peter is overleden op 30-04-1972 in Horn, 72 jaar oud. Hij is begraven in Linne.
Beroep:
Ijzervlechter
Peter trouwde, 30 jaar oud, op 23-09-1929 in Linne met Maria Sophia Evers [2864], 35 jaar oud. Maria is geboren op 30-09-1893 in Linne. Zij is gedoopt in Linne. Maria is overleden op 10-01-1971 in Roermond, 77 jaar oud. Zij is begraven in Linne.
Kinderen van Peter en Maria:
1 Catharina Cornelia Naus [2865], geboren op 23-06-1930 in Linne. Zij is gedoopt in Linne. Catharina is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Catharina trouwde, 25 jaar oud, op 09-05-1956 in ? met Ton Welters [2904], 28 jaar oud. Ton is geboren op 15-01-1928 in Maasbracht. Hij is gedoopt in Maasbracht. Ton is overleden op 31-05-1994 in Roermond, 66 jaar oud. Hij is begraven in Linne.
2 Wilhelmus Hendrikus Matheus Naus [2866], geboren op 03-05-1932 in Linne. Volgt 197.
197 Wilhelmus Hendrikus Matheus Naus [2866] is geboren op 03-05-1932 in Linne, zoon van Peter Hubertus Naus [330] (zie 196) en Maria Sophia Evers [2864]. Hij is gedoopt in Linne. Wilhelmus is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Wilhelmus trouwde, 27 jaar oud, op 08-05-1959 in ? met GC Vossen [2905]. GC is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. GC is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
198 Hubertus Renier Naus [331] is geboren op 23-10-1901 in Linne, zoon van Willem Naus [167] (zie 194) en Catharina Gertrudis Schrurs [328]. Hij is gedoopt in Linne. Hubertus is overleden op 01-07-1955 in Roermond, 53 jaar oud. Hij is begraven op 04-07-1955 in St.Odilienberg.
Beroep:
Dekknecht
Hubertus trouwde, 25 jaar oud, op 09-05-1927 in St.Odilienberg met Gertrudis Maria Meijers [2867], 25 jaar oud. Gertrudis is geboren op 31-08-1901 in St.Odilienberg. Zij is gedoopt in St.Odilienberg. Gertrudis is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Hubertus en Gertrudis:
1 Catharina Maria Naus [2868], geboren op 10-12-1927 in St.Odilienberg. Zij is gedoopt in St.Odilienberg. Catharina is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Catharina trouwde, 26 jaar oud, op 08-07-1954 in ? met Harie W Reijnders [2906], 32 jaar oud. Harie is geboren op 03-01-1922 in ?. Hij is gedoopt in ?. Harie is overleden op 22-08-2006 in ?, 84 jaar oud. Hij is begraven in St.Odilienberg.
2 Hendrikus Mathias Naus [2869], geboren op 27-02-1929 in St.Odilienberg. Hij is gedoopt in St.Odilienberg. Hendrikus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
3 Cecilia Maria Naus [2870], geboren op 22-07-1930 in St.Odilienberg. Zij is gedoopt in St.Odilienberg. Cecilia is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
4 Joseph Wilhelmus Naus [2871], geboren op 30-05-1932 in St.Odilienberg. Volgt 199.
5 Wilhelmus Josephus Naus [2872], geboren op 26-04-1935 in St.Odilienberg. Volgt 201.
6 Anna Maria Naus [2873], geboren op 02-08-1937 in St.Odilienberg. Zij is gedoopt in St.Odilienberg. Anna is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
7 Gertruda Catharina Johanna Naus [2874], geboren op 29-06-1946 in St.Odilienberg. Zij is gedoopt in St.Odilienberg. Gertruda is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
199 Joseph Wilhelmus Naus [2871] is geboren op 30-05-1932 in St.Odilienberg, zoon van Hubertus Renier Naus [331] (zie 198) en Gertrudis Maria Meijers [2867]. Hij is gedoopt in St.Odilienberg. Joseph is overleden op 26-11-2009 in Roermond, 77 jaar oud. Hij is begraven op 01-12-2009 in Baexem. Joseph begon een relatie met Lieske (Lieske) Potting [3985].
Kinderen van Joseph en Lieske:
1 Rene Naus [3986].
2 John Naus [3987]. Volgt 200.
3 Marion Naus [3989]. Marion begon een relatie met Jack Rullenraad [3990].
200 John Naus [3987], zoon van Joseph Wilhelmus Naus [2871] (zie 199) en Lieske (Lieske) Potting [3985]. John begon een relatie met Heike Burwitz [3988].
201 Wilhelmus Josephus Naus [2872] is geboren op 26-04-1935 in St.Odilienberg, zoon van Hubertus Renier Naus [331] (zie 198) en Gertrudis Maria Meijers [2867]. Hij is gedoopt in St.Odilienberg. Wilhelmus is overleden in 1998 in ?, 62 of 63 jaar oud. Hij is begraven in Zeelst. Wilhelmus begon een relatie met Ann van Kats [3964]. Ann is geboren op 29-05-1938. Ann is overleden op 26-06-2001, 63 jaar oud. Zij is begraven in Zeelst.
202 Joseph Matheus Naus [2848] is geboren op 22-05-1905 in Linne, zoon van Willem Naus [167] (zie 194) en Catharina Gertrudis Schrurs [328]. Hij is gedoopt in Linne. Joseph is overleden op 11-06-1976 in Roermond, 71 jaar oud. Hij is begraven in Linne.
Beroep:
Verzekeringsagent
Joseph trouwde, 34 jaar oud, op 12-09-1939 in Linne met Emalia Francisca Stapper [2875], 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Joseph en Emalia: In december 1911 gehuwd.
Emalia is geboren op 27-02-1914 in Roermond. Zij is gedoopt in Roermond. Emalia is overleden op 03-01-1999 in Roermond, 84 jaar oud. Zij is begraven in Linne.
Kinderen van Joseph en Emalia:
1 Catharina Wilhelmina Johanna Naus [2876], geboren op 12-07-1936 in Heerlen. Zij is gedoopt in Heerlen. Catharina is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
2 Gertruda Emalia Naus [2877], geboren op 13-11-1940 in Linne. Zij is gedoopt in Linne. Gertruda is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Gertruda trouwde, 24 jaar oud, op 11-10-1965 in ? met Johannes Paulus Jacobus Metsemakers [2907], 26 jaar oud. Johannes is geboren op 04-03-1939 in Maasniel. Hij is gedoopt in ?. Johannes is overleden op 28-01-2006 in Herkenbosch, 66 jaar oud. Hij is begraven in ?.
3 Willem Mathieu Harie Naus [2878], geboren op 26-01-1942 in Linne. Volgt 203.
4 Mathieu Peter Paulus Naus [2879], geboren op 17-04-1943 in Linne. Volgt 204.
5 Paula Maria Rene Naus [2880], geboren op 26-06-1946 in Linne. Zij is gedoopt in Linne. Paula is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
203 Willem Mathieu Harie Naus [2878] is geboren op 26-01-1942 in Linne, zoon van Joseph Matheus Naus [2848] (zie 202) en Emalia Francisca Stapper [2875]. Hij is gedoopt in Linne. Willem is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Willem trouwde, 32 jaar oud, op 17-04-1974 in ? met EM Laeven [2908]. EM is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. EM is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
204 Mathieu Peter Paulus Naus [2879] is geboren op 17-04-1943 in Linne, zoon van Joseph Matheus Naus [2848] (zie 202) en Emalia Francisca Stapper [2875]. Hij is gedoopt in Linne. Mathieu is overleden in ?. Hij is begraven in ?. Mathieu trouwde, 26 jaar oud, op 30-12-1969 in Venlo met GPM Theeuwen [2909].
Notitie bij het huwelijk van Mathieu en GPM: Was eerder gehuwd met Paulus Hubert Bouten.
GPM is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. GPM is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
205 Hubertus Naus [170] is geboren op 22-02-1870 in Linne, zoon van Peter Hubertus Naus [59] (zie 193) en Maria Gertrudis Mols [165]. Hij is gedoopt in Linne. Hubertus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Landbouwer
Hubertus trouwde, 32 jaar oud, op 05-04-1902 in Linne met Petronella Hubertina Smeets [332], 22 jaar oud. Petronella is geboren op 13-04-1879 in Linne. Zij is gedoopt in Linne. Petronella is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Hubertus en Petronella:
1 Cornelis Hubertus Naus [333], geboren op 31-12-1902 in Linne. Hij is gedoopt in Linne. Cornelis is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
2 Johannes Peter Naus [334], geboren op 04-06-1904 in Monchen Gladbach. Hij is gedoopt in Monchen Gladbach. Johannes is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
3 Hubertus Mathias Naus [335], geboren op 10-10-1905 in Monchen Gladbach. Hij is gedoopt in Monchen Gladbach. Hubertus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
4 Heinrich Hubertus Naus [336], geboren op 26-09-1906 in Monchen Gladbach. Hij is gedoopt in Monchen Gladbach. Heinrich is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
5 Margaretha Gertruit Naus [337], geboren op 18-01-1908 in Monchen Gladbach. Zij is gedoopt in Monchen Gladbach. Margaretha is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
206 Hendrikus Naus [173] is geboren op 31-05-1876 in Linne, zoon van Peter Hubertus Naus [59] (zie 193) en Maria Gertrudis Mols [165]. Hij is gedoopt in Linne. Hendrikus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroepen:
Arbeider
Landbouwer
Hendrikus trouwde in ? met Gertrud Illig [338].
Notitie bij het huwelijk van Hendrikus en Gertrud: Is op 25/05/1919 te Grathem gehuwd met ???
Gertrud is geboren op 20-08-1882 in Bonn. Zij is gedoopt in Bonn. Gertrud is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Hendrikus en Gertrud:
1 Maria Naus [339], geboren op 28-03-1906 in Dusseldorf. Zij is gedoopt in Dusseldorf. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
2 Peter Naus [340], geboren op 16-09-1911 in Dusseldorf. Hij is gedoopt in Dusseldorf. Peter is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
207 Hendrik Naus [60] is geboren op 11-08-1840 in Hunsel, zoon van Cornelius Naus [48] (zie 145) en Anna Catharina Vleeshouwers [51]. Hij is gedoopt in Hunsel. Hendrik is overleden op 21-03-1926 in Weert, 85 jaar oud. Hij is begraven in ?. Hendrik trouwde, 25 jaar oud, op 05-04-1866 in Weert met Anna Catharina Kolen [175], 27 jaar oud. Anna is geboren op 08-02-1839 in Baexem. Zij is gedoopt in Baexem. Anna is overleden op 06-04-1925 in Weert, 86 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Hendrik en Anna:
1 Cornelis Naus [176], geboren op 01-03-1867 in Weert. Hij is gedoopt in Weert. Cornelis is overleden op 22-05-1950 in Grathem, 83 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Landbouwer
2 Anna Catharina Naus [177], geboren op 26-02-1869 in Weert. Zij is gedoopt in Weert. Anna is overleden op 04-02-1959 in Baexem, 89 jaar oud. Zij is begraven in ?. Anna trouwde, 33 jaar oud, op 01-05-1902 in Weert met Peter Michiel Wetemans [461], 37 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Anna en Peter: Op 01/05/1914 in Hunsel gehuwd met ???
Peter is geboren op 17-10-1864 in Grathem. Hij is gedoopt in Grathem. Peter is overleden op 18-05-1939 in Baexem, 74 jaar oud. Hij is begraven in ?.
3 Petronella Naus [178], geboren op 07-11-1871 in Weert. Zij is gedoopt in Weert. Petronella is overleden op 09-01-1947 in Weert, 75 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Beroep:
Landbouwster
4 Peter Naus [179], geboren op 13-12-1874 in Weert. Hij is gedoopt in Weert. Peter is overleden op 07-08-1930 in Weert, 55 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Landbouwer
5 Anna Maria Naus [180], geboren op 05-04-1878 in Weert. Zij is gedoopt in Weert. Anna is overleden op 13-09-1958 in Hunsel, 80 jaar oud. Zij is begraven in ?.
208 Christophorus (Christophe) Naus [43] is geboren in Swalmen, zoon van Joachim Naus [20] (zie 143) en Joanna Heuts [30]. Hij is gedoopt op 21-12-1785 in Swalmen.
Notitie bij de geboorte van Christophe: Doopget. Jacobus Ceuven wnd. te Swalmen en Cornelia Heuts wnd. te Beesel.
Christophe is overleden op 17-12-1863 in Kessenich, 77 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Knecht
Christophe trouwde, 27 jaar oud, op 01-09-1813 in Kessenich met Sibilla Hermans [134], 17 of 18 jaar oud. Sibilla is geboren in 1795 in Kessenich. Zij is gedoopt in Kessenich.
Notitie bij de geboorte van Sibilla: Geboren in 1795. Vader = Rene Hermans. Moeder = Elisabeth Joosten.
Sibilla is overleden op 01-08-1842 in Kessenich, 46 of 47 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Christophe en Sibilla:
1 Jeanne Naus [133], geboren op 25-10-1813 in Kessenich. Zij is gedoopt in Kessenich. Jeanne is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
2 Petrus Naus [135], geboren op 05-05-1815 in Kessenich. Volgt 209.
3 Rijnierus Naus [136], geboren op 03-02-1818 in Kessenich. Hij is gedoopt in Kessenich. Rijnierus is overleden op 14-04-1832 in Baexem, 14 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Dienstknecht
4 Maria Naus [137], geboren op 01-05-1820 in Hunsel. Zij is gedoopt in Hunsel. Maria is overleden op 28-01-1873 in Kessenich, 52 jaar oud. Zij is begraven in ?.
5 Elisabeth Naus [138], geboren op 17-12-1822 in Hunsel. Zij is gedoopt in Hunsel. Elisabeth is overleden op 04-12-1868 in Haelen, 45 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Beroep:
Dienstmeid
Elisabeth trouwde, 30 jaar oud, op 11-04-1853 in Horn met Willem Stockx [284], 28 jaar oud. Willem is geboren op 27-11-1824 in Haelen. Hij is gedoopt in Haelen.
Notitie bij de geboorte van Willem: Vader = Willem Stockx. Moeder = Joanna Waecqers.
Willem is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Knecht
6 Joachim Naus [139], geboren op 30-12-1825 in Hunsel. Volgt 211.
7 Sibilla Naus [140], geboren op 21-09-1828 in Neeritter. Zij is gedoopt in Neeritter. Sibilla is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Beroep:
Dienstmeid
Sibilla trouwde, 27 jaar oud, op 01-09-1856 in Kessenich met Antoon Roosee [287], 24 jaar oud. Antoon is geboren op 05-07-1832 in Ophoven. Hij is gedoopt in Ophoven.
Notitie bij de geboorte van Antoon: Vader = Hendrik Roosee. Moeder = Elisabeth Dekkers.
Antoon is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Schaapherder
8 Jan Jacob Naus [141], geboren op 25-07-1834 in Kessenich. Volgt 212.
9 Renier Naus [142], geboren op 07-03-1838 in Kessenich. Volgt 219.
209 Petrus Naus [135] is geboren op 05-05-1815 in Kessenich, zoon van Christophorus (Christophe) Naus [43] (zie 208) en Sibilla Hermans [134]. Hij is gedoopt in Kessenich. Petrus is overleden op 28-01-1880 in Melick, 64 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Dienstknecht
Petrus trouwde, 33 jaar oud, op 28-04-1849 in Roermond met Anna Catharina Niessen [280], 37 jaar oud. Anna is geboren op 25-01-1812 in St.Odilienberg. Zij is gedoopt in St.Odilienberg. Anna is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Petrus en Anna:
1 Josephus Gerardus Hubertus Naus [281], geboren op 19-03-1850 in Maasniel. Hij is gedoopt in Maasniel. Josephus is overleden op 08-08-1850 in Maasniel, 4 maanden oud. Hij is begraven in ?.
2 Martinus Naus [282], geboren op 06-10-1852 in Melick. Volgt 210.
3 Johanna Naus [283], geboren op 20-08-1858 in Melick. Zij is gedoopt in Melick. Johanna is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Beroep:
Landbouwster
Johanna trouwde, 37 jaar oud, op 20-04-1896 in Herten met Hubertus Cholbers [473], 31 of 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Hubertus: Eerder gehuwd geweest met Johannes Veelen, waarvan ze weduwe werd.
Hubertus is geboren in 1864 in Herten. Hij is gedoopt in Herten.
Notitie bij de geboorte van Hubertus: Geboren in 1864.
Hubertus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Landbouwer
210 Martinus Naus [282] is geboren op 06-10-1852 in Melick, zoon van Petrus Naus [135] (zie 209) en Anna Catharina Niessen [280]. Hij is gedoopt in Melick. Martinus is overleden op 04-03-1931 in Melick, 78 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Dagloner
Martinus:
(1) trouwde, 40 jaar oud, op 01-05-1893 in Melick met Anna Margaretha Thewissen [428], 24 of 25 jaar oud. Anna is geboren in 1868 in Melick. Zij is gedoopt in Melick.
Notitie bij de geboorte van Anna: Geboren in 1868.
Anna is overleden op 06-03-1894 in Melick, 25 of 26 jaar oud. Zij is begraven in ?.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 29-10-1894 in Ittervoort met Maria Elisabeth Rutjens [429], 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Martinus en Maria: Weduwnaar van de eerste vrouw.
Maria is geboren op 28-09-1866 in Ittervoort. Zij is gedoopt in Ittervoort.
Notitie bij de geboorte van Maria: Geboren in 1866.
Maria is overleden op 06-11-1946 in Roermond, 80 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Kind van Martinus en Anna:
1 Willem Naus [430], geboren op 19-02-1894 in Melick. Hij is gedoopt in Melick. Willem is overleden op 19-03-1894 in Melick, 1 maand oud. Hij is begraven in ?.
Kinderen van Martinus en Maria:
2 Anna Maria Catharina Naus [431], geboren op 03-05-1895 in Melick. Zij is gedoopt in Melick. Anna is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
3 Maria Helena Naus [432], geboren op 06-06-1899 in Melick. Zij is gedoopt in Melick. Maria is overleden op 07-05-1987 in Maastricht, 87 jaar oud. Zij is begraven in Maastricht. Maria trouwde, 24 jaar oud, op 03-08-1923 in Maastricht met Petrus Joannes Bergs [2887], 23 jaar oud. Petrus is geboren op 05-12-1899 in Oud Vroenhoven. Hij is gedoopt in Oud Vroenhoven. Petrus is overleden op 02-03-1978 in Maastricht, 78 jaar oud. Hij is begraven in Maastricht.
4 Maria Johanna Naus [433], geboren op 07-09-1901 in Melick. Zij is gedoopt in Melick. Maria is overleden op 05-01-1987 in Venray, 85 jaar oud. Zij is begraven in ?.
211 Joachim Naus [139] is geboren op 30-12-1825 in Hunsel, zoon van Christophorus (Christophe) Naus [43] (zie 208) en Sibilla Hermans [134]. Hij is gedoopt in Hunsel. Joachim is overleden op 02-07-1894 in Herten, 68 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroepen:
Dienstknecht
Veerman
Joachim:
(1) trouwde, 35 jaar oud, op 08-04-1861 in Herten met Johanna Hubertina Bokken [285], 27 jaar oud. Johanna is geboren op 04-05-1833 in Horn. Zij is gedoopt in Horn. Johanna is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Beroep:
Dienstmeid
(2) trouwde, 63 jaar oud, op 09-09-1889 in Wessem met Catharina Smeets [286], 52 jaar oud. Catharina is geboren op 02-09-1837 in Wessem. Zij is gedoopt in Wessem. Catharina is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
212 Jan Jacob Naus [141] is geboren op 25-07-1834 in Kessenich, zoon van Christophorus (Christophe) Naus [43] (zie 208) en Sibilla Hermans [134]. Hij is gedoopt in Kessenich. Jan is overleden op 02-10-1890 in Kessenich, 56 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Dienstknecht
Jan:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 10-05-1865 in St.Odilienberg met Ida Lammers [288], 46 jaar oud. Ida is geboren op 31-01-1819 in Ohe en Laak. Zij is gedoopt in Ohe en Laak.
Notitie bij de geboorte van Ida: Geboren in 1819.
Ida is overleden op 15-04-1871 in St.Odilienberg, 52 jaar oud. Zij is begraven in ?.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 23-04-1877 in Linne met Maria Anna Lousberg [289], 37 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Maria: Weduwnaar van Ida Lammers in eerste huwelijk.
Maria is geboren op 23-02-1840 in Linne. Zij is gedoopt in Linne. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Jan en Maria:
1 Mechtildis Hubertina Naus [290], geboren op 26-05-1864 in Linne. Zij is gedoopt in Linne. Mechtildis is overleden op 12-05-1954 in ?, 89 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Beroep:
Dienstmeid
Mechtildis trouwde, 28 jaar oud, op 20-04-1893 in Schin op Geul met Jan Hendrik Hubert Conen [474], 34 jaar oud. Jan is geboren op 21-11-1858 in Strucht. Hij is gedoopt in Strucht. Jan is overleden op 17-01-1940 in Valkenburg, 81 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Dagloner
2 Cibilla Naus [291], geboren op 19-05-1878 in Linne. Zij is gedoopt in Linne. Cibilla is overleden op 09-10-1968 in Roermond, 90 jaar oud. Zij is begraven in ?. Cibilla:
(1) trouwde in Valkenburg met Arthur Houben [2853].
Notitie bij het huwelijk van Cibilla en Arthur: In december 1911 met Arthur Houben getrouwd.
Arthur is geboren op 23-08-1884 in Luik. Hij is gedoopt in Luik. Arthur is overleden op 16-01-1916 in Heerlen, 31 jaar oud. Hij is begraven in ?.
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 30-04-1919 in Herten met Hubertus Cholbers [2854], 55 jaar oud. Hubertus is geboren op 07-06-1863 in Herten. Hij is gedoopt in Herten. Hubertus is overleden op 26-12-1935 in Peer, 72 jaar oud. Hij is begraven in ?.
3 Renier Peter Hubertus Naus [434], geboren op 28-03-1880 in Linne. Volgt 213.
4 Nicolaas Hubertus Naus [292], geboren op 20-07-1883 in Linne. Volgt 218.
213 Renier Peter Hubertus Naus [434] is geboren op 28-03-1880 in Linne, zoon van Jan Jacob Naus [141] (zie 212) en Maria Anna Lousberg [289]. Hij is gedoopt in Linne. Renier is overleden op 20-04-1959 in Kessenich, 79 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Veldwachter
Renier trouwde, 29 jaar oud, op 14-06-1909 in Melick met Agnes Hubertina Flekken [435], 23 jaar oud. Agnes is geboren op 12-08-1885 in Melick. Zij is gedoopt in Melick. Agnes is overleden op 21-01-1929 in Kessenich, 43 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Renier en Agnes:
1 Jacobus Hubertus Petrus Nicolaas Naus [436], geboren op 05-04-1910 in Kessenich. Hij is gedoopt in Kessenich. Jacobus is overleden op 05-02-1986 in Maaseik, 75 jaar oud. Hij is begraven in ?.
2 Pieter Hubertus Gerardus Naus [437], geboren op 09-10-1911 in Kessenich. Volgt 214.
3 Wilhelmina Maria Hubertina Naus [438], geboren op 27-06-1913 in Kessenich. Zij is gedoopt in Kessenich. Wilhelmina is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Wilhelmina trouwde in ? met Renier Joannes Coolen [3485]. Renier is geboren op 30-03-1909 in Kinrooi. Hij is gedoopt in ?. Renier is overleden op 15-08-1969 in Rotselaar, 60 jaar oud. Hij is begraven in ?.
4 Hubertina Maria Joanna Naus [439], geboren op 21-10-1919 in Kessenich. Zij is gedoopt in Kessenich. Hubertina is overleden op 14-05-1981 in Maaseik, 61 jaar oud. Zij is begraven in ?. Hubertina trouwde in ? met August Guillaume Jean Coolen [452]. August is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. August is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
5 Martinus Peter Hubertus Naus [440], geboren op 01-10-1921 in Kessenich. Volgt 215.
6 Gerardus Peter Jacobus Naus [441], geboren op 04-02-1923 in Kessenich. Volgt 216.
7 Gertrudis Leonie Gerardina Naus [442], geboren op 22-08-1924 in Kessenich. Zij is gedoopt in Kessenich. Gertrudis is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Gertrudis trouwde in ? met Nicolaas Dalemans [459]. Nicolaas is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Nicolaas is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
8 Mathieu Hubertus Antoon Naus [443], geboren op 07-08-1927 in Kessenich. Volgt 217.
214 Pieter Hubertus Gerardus Naus [437] is geboren op 09-10-1911 in Kessenich, zoon van Renier Peter Hubertus Naus [434] (zie 213) en Agnes Hubertina Flekken [435]. Hij is gedoopt in Kessenich. Pieter is overleden op 03-04-1996 in Hasselt, 84 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Meubelmaker
Pieter trouwde in ? met Maria Victorina Elisabeth Coolen [446]. Maria is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Pieter en Maria:
1 Mariette Agnes Rene Naus [447], geboren op 31-10-1938 in ?. Zij is gedoopt in ?. Mariette is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
2 Wilhelmina Jeanne Joseph Naus [448], geboren op 14-02-1941 in ?. Zij is gedoopt in ?. Wilhelmina is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
3 Agnes Henriette Jacqueline Naus [449], geboren op 21-09-1946 in ?. Zij is gedoopt in ?. Agnes is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
4 Joseph Jacobus Hubertus Naus [450], geboren op 01-10-1947 in ?. Hij is gedoopt in ?. Joseph is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
5 Martinus Gerardus Joseph Naus [451], geboren op 28-09-1955 in ?. Hij is gedoopt in ?. Martinus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
215 Martinus Peter Hubertus Naus [440] is geboren op 01-10-1921 in Kessenich, zoon van Renier Peter Hubertus Naus [434] (zie 213) en Agnes Hubertina Flekken [435]. Hij is gedoopt in Kessenich. Martinus is overleden op 04-12-1980 in Maaseik, 59 jaar oud. Hij is begraven in ?. Martinus trouwde, 33 jaar oud, op 18-06-1955 in Maaseik met Helene Maria Jacqueline Pierre Ceresa [453], 23 jaar oud. Helene is geboren op 15-08-1931 in Maaseik. Zij is gedoopt in Maaseik. Helene is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Martinus en Helene:
1 Mariette Naus [455], geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Mariette is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
2 Agnes Naus [456], geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Agnes is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
3 Clara Naus [457], geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Clara is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
4 Rene Jacques Paul Naus [454], geboren op 26-05-1956 in Maaseik. Hij is gedoopt in Maaseik. Rene is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
216 Gerardus Peter Jacobus Naus [441] is geboren op 04-02-1923 in Kessenich, zoon van Renier Peter Hubertus Naus [434] (zie 213) en Agnes Hubertina Flekken [435]. Hij is gedoopt in Kessenich. Gerardus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Mijnwerker
Gerardus trouwde, 28 jaar oud, op 20-07-1951 in Hunsel met Anna Palmen [458], 25 jaar oud. Anna is geboren op 08-11-1925 in Grathem. Zij is gedoopt in Grathem. Anna is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
217 Mathieu Hubertus Antoon Naus [443] is geboren op 07-08-1927 in Kessenich, zoon van Renier Peter Hubertus Naus [434] (zie 213) en Agnes Hubertina Flekken [435]. Hij is gedoopt in Kessenich. Mathieu is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Mijnwerker
Mathieu trouwde, 27 jaar oud, op 16-05-1955 in Kessenich met Maria H.H. Dirckx [460].
Notitie bij het huwelijk van Mathieu en Maria: Eerder gehuwd geweest met Maria Elisabeth Janissen geb. 2-8-1818 en overl. 13-5-1866 en Anna Hubertina Thijssen, geb. 6-2-1842 te Maasniel, waarvan hij beide weduwnaar van werd.
Zou 6 zoons hebben ?
In Australi gehuwd.
Maria is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Mathieu en Maria:
1 Mathieu Naus [2735], geboren op 11-11-1950 in ?. Hij is gedoopt in ?. Mathieu is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
2 Rene Naus [2736], geboren op 12-10-1955 in ?. Hij is gedoopt in ?. Rene is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
3 Jaak Naus [2737], geboren op 06-01-1957 in ?. Hij is gedoopt in ?. Jaak is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
4 Maria Naus [2738], geboren op 13-11-1958 in ?. Zij is gedoopt in ?. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
5 Agnes Naus [2739], geboren op 26-02-1961 in ?. Zij is gedoopt in ?. Agnes is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
6 Peter Naus [2740], geboren op 14-11-1962 in ?. Hij is gedoopt in ?. Peter is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
218 Nicolaas Hubertus Naus [292] is geboren op 20-07-1883 in Linne, zoon van Jan Jacob Naus [141] (zie 212) en Maria Anna Lousberg [289]. Hij is gedoopt in Linne.
Notitie bij de geboorte van Nicolaas: Geboren in Moxhe ?
Nicolaas is overleden op 13-08-1914 in Moxhe, 31 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Landbouwer
Nicolaas trouwde, 24 jaar oud, op 15-11-1907 in Valkenburg met Maria Catharina Wessels [444], 21 of 22 jaar oud. Maria is geboren in 1885 in Valkenburg. Zij is gedoopt in Valkenburg.
Notitie bij de geboorte van Maria: Geboren in 1885.
Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kind van Nicolaas en Maria:
1 Albertus Franciscus Naus [445], geboren op 23-03-1908 in Valkenburg. Hij is gedoopt in Valkenburg. Albertus is overleden op 12-01-1912 in Maastricht, 3 jaar oud. Hij is begraven in ?.
219 Renier Naus [142] is geboren op 07-03-1838 in Kessenich, zoon van Christophorus (Christophe) Naus [43] (zie 208) en Sibilla Hermans [134]. Hij is gedoopt in Kessenich. Renier is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Dienstknecht
Renier trouwde, 26 jaar oud, op 31-03-1864 in Swalmen met Maria Elisabeth Bremmers [293], 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Renier en Maria: Trouwdatum stond eerst op 21-3-1864.
Maria is geboren op 19-09-1838 in Swalmen. Zij is gedoopt in Swalmen.
Notitie bij de geboorte van Maria: Vader = Leonard Bremmers. Moeder = Petronella Dreesen.
Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
220 Godefridus Naus [44] is geboren in Swalmen, zoon van Joachim Naus [20] (zie 143) en Joanna Heuts [30]. Hij is gedoopt op 17-10-1788 in Swalmen.
Notitie bij de geboorte van Godefridus: Doopget. Ludovicus Heuts en Gertrudis Ceuven, beiden wnd. te Swalmen.
Godefridus is overleden op 05-07-1852 in Swalmen, 63 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Dagloner
Godefridus trouwde, 24 jaar oud, op 25-07-1813 in Swalmen met Maria Hawinkels [143], 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Godefridus en Maria: Hawinkels = Hawinckels.
Maria is geboren in Swalmen. Zij is gedoopt op 25-01-1790 in Swalmen.
Notitie bij de geboorte van Maria: Vader = Jean Hawinkels. Moeder = Ida Hommen.
Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen van Godefridus en Maria:
1 Joachim Naus [144], geboren op 25-01-1814 in Swalmen. Volgt 221.
2 Ida Naus [145], geboren in 08-1816 in Swalmen. Zij is gedoopt in Swalmen.
Notitie bij de geboorte van Ida: Geboren in augustus 1816.
Ida is overleden op 16-04-1893 in Beesel, 76 jaar oud. Zij is begraven in ?. Ida trouwde, 39 jaar oud, op 16-04-1856 in Beesel met Gerardus Spee [301], 33 jaar oud. Gerardus is geboren op 03-12-1822 in Beesel. Hij is gedoopt in Beesel. Gerardus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Landbouwer
3 Johannes Naus [146], geboren op 03-04-1819 in Swalmen. Volgt 222.
4 Pieter Naus [147], geboren op 08-07-1821 in Swalmen. Hij is gedoopt in Swalmen. Pieter is overleden op 02-07-1871 in Swalmen, 49 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Notitie bij Pieter: 10 maart 1859 SWALMEN -
Openbare verkoop van roerende goederen te Swalmen op verzoek van Petrus Naus, Willem Naus wonend te Swalmen c.s., opbrengst f 117,15.
GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1859/43.

10 maart 1859 SWALMEN -
Openbare verkoop van een huis en tuin te Swalmen gelegen op verzoek van Petrus Naus, Willem Naus wonend te Swalmen c.s., verbleven aan Michiel K nigs wonend aldaar voor f 610,-.
GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1859/44.
Beroep:
Dienstknecht
5 Cornelia Naus [148], geboren op 14-09-1824 in Swalmen. Zij is gedoopt in Swalmen. Cornelia is overleden op 28-10-1863 in Beesel, 39 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Beroep:
Dienstmeid
Cornelia trouwde, 24 jaar oud, op 23-04-1849 in Beesel met Thomas Janissen [304], 34 jaar oud. Thomas is geboren op 08-02-1815 in Beesel. Hij is gedoopt in Beesel. Thomas is overleden op 29-04-1894 in Beesel, 79 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroepen:
Dagloner
Dienstknecht
6 Willem Hubert Naus [149], geboren op 09-05-1829 in Swalmen. Volgt 223.
7 Anna Catharina Hubertina Naus [150], geboren op 29-09-1832 in Swalmen. Zij is gedoopt in Swalmen. Anna is overleden op 03-08-1853 in Swalmen, 20 jaar oud. Zij is begraven in ?.
221 Joachim Naus [144] is geboren op 25-01-1814 in Swalmen, zoon van Godefridus Naus [44] (zie 220) en Maria Hawinkels [143]. Hij is gedoopt in Swalmen. Joachim is overleden op 12-08-1857 in Swalmen, 43 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Werkknecht
Joachim trouwde, 27 jaar oud, op 28-04-1841 in Beesel met Petronella Janssen [294], 26 jaar oud. Petronella is geboren op 13-10-1814 in Beesel. Zij is gedoopt in Beesel. Petronella is overleden vóór 18-04-1877 in ?, ten hoogste 62 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Notitie bij overlijden van Petronella: Overleden voor 18-4-1877.
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen van Joachim en Petronella:
1 Hubertina Naus [295], geboren op 13-05-1842 in Beesel. Zij is gedoopt in Beesel. Hubertina is overleden op 19-06-1888 in Swalmen, 46 jaar oud. Zij is begraven in ?. Hubertina trouwde, 26 jaar oud, op 02-04-1869 in Swalmen met Lambertus Hubertus Ramakers [463], 43 jaar oud. Lambertus is geboren op 22-06-1825 in Swalmen. Hij is gedoopt in Swalmen. Lambertus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Landbouwer
2 Wilhelmus Hubertus Naus [296], geboren op 15-12-1844 in Beesel. Hij is gedoopt in Beesel. Wilhelmus is overleden op 07-01-1845 in Beesel, 23 dagen oud. Hij is begraven in ?.
3 Maria Hubertina Naus [297], geboren op 22-04-1846 in Swalmen. Zij is gedoopt in Swalmen. Maria is overleden vóór 1897 in ?, ten hoogste 51 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Notitie bij overlijden van Maria: Overleden voor 1897.
Beroep:
Dienstmeid
Maria trouwde, 30 jaar oud, op 18-04-1877 in Swalmen met Bartholomeus Crompvoets [466], 35 jaar oud. Bartholomeus is geboren op 13-07-1841 in Swalmen. Hij is gedoopt in Swalmen. Bartholomeus is overleden vóór 1916 in ?, ten hoogste 75 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Notitie bij overlijden van Bartholomeus: Overleden voor 1916.
4 Joannes Hubertus Naus [298], geboren op 28-06-1849 in Swalmen. Hij is gedoopt in Swalmen. Joannes is overleden op 08-07-1849 in Swalmen, 10 dagen oud. Hij is begraven in ?.
5 Wilhelmina Naus [299], geboren op 07-03-1851 in Swalmen. Zij is gedoopt in Swalmen. Wilhelmina is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Notitie bij Wilhelmina: 4 november 1881 SWALMEN / BEESEL -
Openbare verkoop op verzoek van:
1. Theodoor Polmans, landbouwer te Swalmen;
2. Cornelis Thissen, landbouwer te Maasniel, als voogd over de minderjarige Martinus en Johanna Catharina Polmans;
3. Wilhelmina Naus, weduwe van Jan Polmans, landbouwster wonend te Swalmen, in eigen naam en als moeder en wettige voogdes over haar vijf minderjarige kinderen a) Jacobus b) Hubertus c) Petronella d) Mathis en e) Johannes Polmans, van landerijen te Swalmen, Maasniel en Beesel gelegen als volgt:
1. Swalmen: bouwland gelegen sectie C 5, groot 21 are 40 centiare, voor f 230,- aan Hermanus Thomassen, zonder beroep wonend te Swalmen;
2. idem C 477, groot 33 are 30 centiare voor f 70,- aan Mathis Cremers en Jan Cox, houtzagers te Swalmen;
3. idem D 1200, groot 18 are 90 centiare , voor f 240,- aan Antoon Heijnen, koopman te Roermond;
4. idem D 304 en 608, groot 67 are 30centiare voor f 160,- aan Peter Vincent, landbouwer te Swalmen;
5. idem D 335, groot 12 are 80 centiare, voor f 240,- aan Jacobus Geraedts, landbouwer te Maasniel;
6. idem D 845, groot 20 are 40 centiare, voor f 245,- aan Antoon Heijnen voornoemd;
7. idem D 381, groot 13 are 60 centiare, voor f 180,- aan Jakob Gielen, landbouwer te Swalmen;
8. idem D 1644, groot 27 are 30 centiare, voor f 435,- aan Maria Catharina Vermeulen, weduwe van Cornelis Hoogstraten, landbouwster te Swalmen;
9. Maasniel: bouwland C 867, groot 14 are 35 centiare, voor f 200,- aan de minderjarigen Martinus en Johanna Catharina Polmans voornoemd;
10. Beesel: bouwland sectie E 692, groot 36 are 90 centiare, voor f 225,- aan Antoon Heijnen voornoemd;
11. bos D 747, groot 25 are, voor f 45,- aan jonkvrouwe Cornelia Maria Eugenia Petronella Michiels van Kessenich, echtgenote van jonkheer mr. Carel Jan Christiaan Hendrik van Nispen tot Sevenaer, raadsheer wonend te Arnhem.
GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1881/387.

6 juni 1884 SWALMEN -
Boedelbeschrijving op verzoek van Wilhelmina Naus, weduwe van Johannes Polmans, landbouwster wonend te Swalmen, in eigen naam en als moeder en voogdes over de minderjarige Jacobus, Hubertus, Petronella en Matheus Polmans.
GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1884/145.

6 juni 1884 SWALMEN -
Huwelijksvoorwaarden tussen Hermanus Geraedts, landbouwer, en Wilhelmina Naus, weduwe van Johannes Polmans, landbouwster, beide wonend te Swalmen.
GA Roermond, Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1884/146.

29 april 1905 SWALMEN -
Huwelijkstoestemming door Wilhelmina Naus, weduwe van Jan Polmans te Swalmen, aan haar zoon Mathis Polmans aldaar.
GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1905/3977.
Beroepen:
Dienstmeid
Landbouwster
Wilhelmina:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 17-09-1873 in Swalmen met Joannes Polmans [467], 43 jaar oud. Joannes is geboren op 21-04-1830 in Swalmen. Hij is gedoopt in Swalmen. Joannes is overleden op 25-04-1881 in Swalmen, 51 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Akkerbouwer
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 07-06-1884 in Swalmen met Hermanus Geraedts [3133], 41 jaar oud. Hermanus is geboren op 01-01-1843 in Swalmen. Hij is gedoopt in ?. Hermanus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
6 Cornelia Naus [300], geboren op 29-07-1855 in Swalmen. Zij is gedoopt in Swalmen. Cornelia is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Beroep:
Dienstmeid
Cornelia trouwde, 26 jaar oud, op 24-04-1882 in Swalmen met Peter Antonius Pluijmen [468], 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Peter: Zij hertrouwde te Beesel op 9-4-1852 met Henricus Heijnders.
Opnieuw getrouwd als weduwnaar te Beesel op 6-1-1864 met Margaritha Gielen.
Peter is geboren op 09-10-1852 in Swalmen. Hij is gedoopt in Swalmen. Peter is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Pannenbakker
222 Johannes Naus [146] is geboren op 03-04-1819 in Swalmen, zoon van Godefridus Naus [44] (zie 220) en Maria Hawinkels [143]. Hij is gedoopt in Swalmen. Johannes is overleden op 16-06-1851 in Beesel, 32 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroepen:
Landbouwer
Schaapherder (Vermoedelijk was hij: Jan Naus, scheper (schaapherder) bij Lodewick Janssen in Beesel op 16-6-1838.)
Johannes trouwde, 30 jaar oud, op 20-04-1849 in Beesel met Anna Maria Willemsen [303], 25 jaar oud. Anna is geboren op 31-10-1823 in Beesel. Zij is gedoopt in Beesel. Anna is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Beroep:
Dienstmeid
Kind van Johannes en Anna:
1 Jacobus Hubertus Naus [302], geboren op 11-08-1850 in Beesel. Hij is gedoopt in Beesel. Jacobus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroepen:
Dienstknecht
Zijdewever
223 Willem Hubert Naus [149] is geboren op 09-05-1829 in Swalmen, zoon van Godefridus Naus [44] (zie 220) en Maria Hawinkels [143]. Hij is gedoopt in Swalmen. Willem is overleden op 14-09-1900 in Swalmen, 71 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Notitie bij Willem: 10 maart 1859 SWALMEN -
Openbare verkoop van roerende goederen te Swalmen op verzoek van Petrus Naus, Willem Naus wonend te Swalmen c.s., opbrengst f 117,15.
GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1859/43.

10 maart 1859 SWALMEN -
Openbare verkoop van een huis en tuin te Swalmen gelegen op verzoek van Petrus Naus, Willem Naus wonend te Swalmen c.s., verbleven aan Michiel K nigs wonend aldaar voor f 610, .
GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1859/44.
Beroepen:
Dagloner
Knecht
Willem trouwde, 25 jaar oud, op 20-06-1854 in Swalmen met Maria Bremmers [305], 28 jaar oud. Maria is geboren op 20-04-1826 in Haelen. Zij is gedoopt in Haelen. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen van Willem en Maria:
1 Jacobus Joannes Hubertus Naus [306], geboren op 26-08-1858 in Swalmen. Volgt 224.
2 Maria Theresia Naus [307], geboren op 13-09-1860 in Swalmen. Zij is gedoopt in Swalmen. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
3 Maria Naus [308], geboren op 27-11-1862 in Swalmen. Zij is gedoopt in Swalmen. Maria is overleden op 28-02-1863 in Swalmen, 3 maanden oud. Zij is begraven in ?.
4 Godefridus Naus [3450], geboren op 18-08-1865 in Beesel. Hij is gedoopt in ?. Godefridus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
224 Jacobus Joannes Hubertus Naus [306] is geboren op 26-08-1858 in Swalmen, zoon van Willem Hubert Naus [149] (zie 223) en Maria Bremmers [305]. Hij is gedoopt in Swalmen. Jacobus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Houtzager
Jacobus trouwde, 35 jaar oud, op 06-04-1894 in Swalmen met Maria Elisabeth Janssen [462], 40 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Maria: Maria Cecilia Janssen ?
Hij hertrouwde als weduwnaar te Swalmen op 23-1-1861 met Helena Hubertina Ramakers, geboren te Swalmen op 18-1-1893.
Maria is geboren op 05-11-1853 in Swalmen. Zij is gedoopt in Swalmen. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kind van Jacobus en Maria:
1 Wilhelmus Hubertus Naus [2855], geboren op 16-03-1895 in Swalmen. Volgt 225.
225 Wilhelmus Hubertus Naus [2855] is geboren op 16-03-1895 in Swalmen, zoon van Jacobus Joannes Hubertus Naus [306] (zie 224) en Maria Elisabeth Janssen [462]. Hij is gedoopt in Swalmen. Wilhelmus is overleden op 19-12-1980 in Swalmen, 85 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Horlogemaker
Wilhelmus trouwde, 28 jaar oud, op 06-08-1923 in Swalmen met Petronella Catharina Geraedts [2890], 24 jaar oud. Petronella is geboren op 23-03-1899 in Swalmen. Zij is gedoopt in Swalmen. Petronella is overleden op 11-08-1961 in Roermond, 62 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Wilhelmus en Petronella:
1 Wilhelmina Maria Naus [2891], geboren op 14-08-1924 in Swalmen. Zij is gedoopt in Swalmen. Wilhelmina is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Wilhelmina trouwde, 22 jaar oud, op 19-05-1947 in ? met Piet Leppers [2896], 35 jaar oud. Piet is geboren op 11-01-1912 in Swalmen. Hij is gedoopt in ?. Piet is overleden op 20-10-1998 in Roermond, 86 jaar oud. Hij is begraven in ?.
2 Jacobus Hendrikus Naus [2892], geboren op 23-09-1926 in Swalmen. Volgt 226.
3 Maria Cecilia Anna Naus [2893], geboren op 21-07-1929 in Swalmen. Zij is gedoopt in Swalmen. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Maria trouwde, 28 jaar oud, op 24-01-1958 in ? met Sjra Claessen [2898], 30 jaar oud. Sjra is geboren op 17-06-1927 in Swalmen. Hij is gedoopt in Swalmen. Sjra is overleden op 21-05-2008 in Swalmen, 80 jaar oud. Hij is begraven in ?.
4 Hendrikus Theodorus Jacobus Naus [2894], geboren op 02-02-1932 in Swalmen. Volgt 227.
5 Leonardus Hendrikus Hubertus Naus [2895], geboren op 28-05-1935 in Swalmen. Hij is gedoopt in Swalmen. Leonardus is overleden op 07-08-2001 in Tegelen, 66 jaar oud. Hij is begraven in ?.
226 Jacobus Hendrikus Naus [2892] is geboren op 23-09-1926 in Swalmen, zoon van Wilhelmus Hubertus Naus [2855] (zie 225) en Petronella Catharina Geraedts [2890]. Hij is gedoopt in Swalmen. Jacobus is overleden op 10-02-1992 in Swalmen, 65 jaar oud. Hij is begraven in ?. Jacobus trouwde, 30 jaar oud, op 25-01-1957 in ? met Anna H Hendrickx [2897], 27 jaar oud. Anna is geboren op 09-08-1929 in Boukoul. Zij is gedoopt in ?. Anna is overleden op 11-02-1991 in Roermond, 61 jaar oud. Zij is begraven in ?.
227 Hendrikus Theodorus Jacobus Naus [2894] is geboren op 02-02-1932 in Swalmen, zoon van Wilhelmus Hubertus Naus [2855] (zie 225) en Petronella Catharina Geraedts [2890]. Hij is gedoopt in Swalmen. Hendrikus is overleden op 03-05-2006 in ?, 74 jaar oud. Hij is begraven in ?. Hendrikus trouwde, 25 jaar oud, op 13-06-1957 in ? met MTG Derks [2899]. MTG is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. MTG is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
228 Petrus Naus [45] is geboren in Swalmen, zoon van Joachim Naus [20] (zie 143) en Joanna Heuts [30]. Hij is gedoopt op 17-09-1791 in Swalmen.
Notitie bij de geboorte van Petrus: doopget. Petrus Heuts en Gertrudis van Montfort, beiden wnd. te Swalmen.
Petrus is overleden op 17-07-1873 in Swalmen, 81 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Notitie bij Petrus: 27 april 1863 SWALMEN -
Verkoop van land te Swalmen gelegen sectie B nrs. 724 en 725 door Pieter Naus te Swalmen aan Henderik Karel Bongaerts te Roermond voor f 65,-.
GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr.1863/118.

3 juni 1873 SWALMEN -
Testament door Peter Naus, weduwnaar van Theresia Quacken, thans hertrouwd met Sophia Coenen te Swalmen.
GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/65.

24 september 1873 SWALMEN -
Openbare verkoop van roerende goederen te Swalmen op verzoek van de erfgenamen van wijlen Pieter Naus, in leven akkerman te Swalmen, opbrengst f 58,05.
GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/126.

24 september 1873 SWALMEN -
Openbare verkoop van onroerende goederen te Swalmen door de erfgenamen van wijlen Pieter Naus, in leven landbouwer te Swalmen, opbrengst f 1.052,-.
GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/127.

21 maart 1874 SWALMEN -
Kwitantie van 1. f 1.052,- wegens opbrengst van een openbare verkoop; 2. het bedrag van een openbare verkoop van vruchten op stam; en 3. het bedrag van een openbare verkoop van roerende goederen, door de erfgenamen van wijlen de echtelieden Pieter Naus en Sophia Coenen, in leven te Swalmen, aan F.W. Milliard.
GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1874/38.
Beroepen:
Dagloner
Knecht
Landbouwer
Petrus:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 26-02-1816 in Swalmen met Theresia Quakers [151], 22 jaar oud. Theresia is geboren in Roermond. Zij is gedoopt op 05-12-1793 in Roermond. Theresia is overleden op 09-01-1836 in Swalmen, 42 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Beroep:
Dienstmeid
(2) trouwde, 46 jaar oud, op 09-01-1838 in Swalmen met Sophia Coenen [152], 33 jaar oud. Sophia is geboren op 14-01-1804 in Swalmen. Zij is gedoopt in Swalmen. Sophia is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Notitie bij Sophia: 3 juni 1873 SWALMEN -
Testament door Sophia Coenen, echtgenote van Peter Naus te Swalmen.
GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/64.

22 juli 1873 SWALMEN -
Openbare verkoop van veldvruchten te Swalmen aan het Hagelkruis en in de Heide, op verzoek van de weduwe Peter Naus geboren Sophie Coenen te Swalmen, opbrengst f 182,-.
GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/104.
Beroep:
Dagloonster
Kinderen van Petrus en Theresia:
1 Anna Catharina Naus [153], geboren op 23-12-1819 in Swalmen. Zij is gedoopt in Swalmen. Anna is overleden op 24-10-1859 in Swalmen, 39 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Beroep:
Dienstmeid
Anna trouwde, 24 jaar oud, op 24-04-1844 in Swalmen met Henricus Suilen [309], 25 jaar oud. Henricus is geboren op 08-02-1819 in Beegden. Hij is gedoopt in Beegden. Henricus is overleden op 31-07-1881 in Swalmen, 62 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroepen:
Dienstknecht
Slager
2 Anna Margaretha Naus [154], geboren op 04-09-1822 in Swalmen. Zij is gedoopt in Swalmen. Anna is overleden op 27-05-1830 in Swalmen, 7 jaar oud. Zij is begraven in ?.
3 Maria Elisabeth Naus [155], geboren op 30-03-1825 in Swalmen. Zij is gedoopt in Swalmen. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Notitie bij Maria: Zaterdag 22 april 1899 SWALMEN - Gouden huwelijk Van Keeken-Naus.
’Den tweede dag van Bloemenmaand zal het vijftig jaar geleden zijn, dat de echtelieden Joannes Van Keeken en Elisabeth Naus voor Gods altaar den huwelijksband voor het leven sloten. De oude lui, respectievelijk 75 en 74 zomers tellende, zien er nog kordaat uit en gaan het blijde feest met hunne 6 kinderen en 30 kleinkinderen opgewekt te gemoet. Door de gemeentenaren zal het paar ophet gouden huwelijksfeest zeker op verdiende wijze gehuldigd worden.’
Maas- en Roerbode; Het Gezetje van Zjwame, blz. 186.
Beroep:
Dienstmeid
Maria trouwde, 24 jaar oud, op 23-04-1849 in Swalmen met Joannes Cornelis van Keeken [310], 24 jaar oud. Joannes is geboren op 20-10-1824 in Swalmen. Hij is gedoopt in Swalmen. Joannes is overleden op 06-06-1905 in Swalmen, 80 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Houtzager
4 Petronella Naus [156], geboren op 25-01-1827 in Swalmen. Zij is gedoopt in Swalmen. Petronella is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Petronella trouwde, 21 jaar oud, op 28-04-1848 in Swalmen met Jan Pieter Leppers [311], 32 jaar oud. Jan is geboren op 29-08-1815 in Swalmen. Hij is gedoopt in Swalmen. Jan is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Akkerknecht
5 Joannes Naus [157], geboren op 17-12-1830 in Swalmen. Volgt 229.
Kind van Petrus en Sophia:
6 Elisabeth Naus [158], geboren op 12-08-1839 in Swalmen. Zij is gedoopt in Swalmen. Elisabeth is overleden op 09-05-1866 in Swalmen, 26 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Beroep:
Dienstmeid
Elisabeth trouwde, 23 jaar oud, op 28-04-1863 in Swalmen met Mathis Hendrickx [327], 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Elisabeth en Mathis: Hertrouwde te Grathem op 1-4-1869 Cornelia Abrams.
Mathis is geboren op 05-08-1833 in Swalmen. Hij is gedoopt in Swalmen. Mathis is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Landbouwer
229 Joannes Naus [157] is geboren op 17-12-1830 in Swalmen, zoon van Petrus Naus [45] (zie 228) en Theresia Quakers [151]. Hij is gedoopt in Swalmen. Joannes is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Notitie bij Joannes: 14 oktober 1862 HORN / SWALMEN -
Openbare verkoop van een perceel bouwland te Horn gelegen door Jan Naus en Mathis Hendrickx wonend te Swalmen en Maria Hendrickx wonend te Mulbracht, verbleven aan Joannes Hendrickx wonend te Horn voor f 208,.
GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1862/113.

18 november 1862 SWALMEN -
Testament door Johannes Naus, slager ("slagter") te Swalmen.
GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1862/137.

15 juli 1876 SWALMEN -
Obligatie groot f 500,- door Johannes Naus en zijn vrouw Maria Hendrikx aan Willem Antoon Thomassen, allen te Swalmen.
GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1876/115.
Beroepen:
Landbouwer
Slager
Joannes:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 30-04-1855 in Swalmen met Petronella Hendrikx [312], 25 jaar oud. Petronella is geboren op 16-04-1830 in Swalmen. Zij is gedoopt in Swalmen. Petronella is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Notitie bij Petronella: 18 november 1862 SWALMEN -
Testament door Petronella Hendrickx, echtgenote van Johannes Naus te Swalmen.
GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1862/138.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 13-04-1866 in Swalmen met Anna Maria Hendrikx [313], 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Joannes en Anna: Toen zijn eerste vrouw was overleden trouwde hij met de jongere zus.
Anna is geboren op 08-06-1836 in Swalmen. Zij is gedoopt in Swalmen. Anna is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Notitie bij Anna: 15 januari 1894 SWALMEN -
Openbare verkoop van een huis te Swalmen C 1095 door Thomas Sillen q.q. te Swalmen, Gerard Willems te Maasniel q.q. en Hubert Willems te Swalmen aan de weduwe Jan Naus geboren Maria Hendrikx aldaar voor f 850,-.
GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1894/836.
Kinderen van Joannes en Petronella:
1 Theresia Naus [315], geboren op 07-11-1855 in Swalmen. Zij is gedoopt in Swalmen. Theresia is overleden op 07-11-1855 in Swalmen, geen dag oud. Zij is begraven in ?.
Notitie bij Theresia: Tweelingzus van Aldegonda.
2 Aldegonda Naus [326], geboren op 07-11-1855 in Swalmen. Zij is gedoopt in Swalmen. Aldegonda is overleden op 07-11-1855 in Swalmen, geen dag oud. Zij is begraven in ?.
Notitie bij Aldegonda: Tweelingzus van Theresia.
3 Peter Naus [314], geboren op 29-11-1856 in Swalmen. Hij is gedoopt in Swalmen. Peter is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
4 Anna Catharina Naus [316], geboren op 07-01-1859 in Swalmen. Zij is gedoopt in Swalmen. Anna is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
5 Mathias Naus [317], geboren op 24-12-1860 in Swalmen. Hij is gedoopt in Swalmen. Mathias is overleden op 06-06-1861 in Swalmen, 5 maanden oud. Hij is begraven in ?.
6 Petronella Naus [318], geboren op 31-08-1862 in Swalmen. Zij is gedoopt in Swalmen. Petronella is overleden op 07-10-1862 in Swalmen, 1 maand oud. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Joannes en Anna:
7 Hendrikus Naus [319], geboren op 08-02-1867 in Swalmen. Hij is gedoopt in Swalmen. Hendrikus is overleden op 10-02-1867 in Swalmen, 2 dagen oud. Hij is begraven in ?.
8 Joannes Hubertus Naus [320], geboren op 06-02-1868 in Swalmen. Hij is gedoopt in Swalmen. Joannes is overleden op 14-08-1868 in Swalmen, 6 maanden oud. Hij is begraven in ?.
9 Helena Hubertina Naus [321], geboren op 03-06-1869 in Swalmen. Zij is gedoopt in Swalmen. Helena is overleden op 04-07-1939 in Swalmen, 70 jaar oud. Zij is begraven in ?. Helena trouwde, 26 jaar oud, op 02-05-1896 in Swalmen met Arnoldus Hubertus Vaessen [2856], 27 jaar oud. Arnoldus is geboren op 06-03-1869 in Swalmen. Hij is gedoopt in ?. Arnoldus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
10 Joannes Hubertus Naus [322], geboren op 13-01-1871 in Swalmen. Volgt 230.
11 Petronella Huberdina Naus [323], geboren op 29-07-1872 in Swalmen. Zij is gedoopt in Swalmen. Petronella is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Petronella trouwde, 26 jaar oud, op 17-04-1899 in Maasniel met Jacobus Mooren [469], ongeveer 31 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1868 in Maasniel. Hij is gedoopt in Maasniel.
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Geboren in 1868 of 1869.
Jacobus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
12 Andreas Hubertus Naus [324], geboren op 09-10-1874 in Swalmen. Volgt 232.
13 Maria Gertrudis Naus [325], geboren op 26-01-1877 in Swalmen. Zij is gedoopt in Swalmen. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Maria trouwde, 24 jaar oud, op 12-04-1901 in Swalmen met Peter Hendrik Vaessen [3116], 26 jaar oud. Peter is geboren op 06-06-1874 in Swalmen. Hij is gedoopt in ?. Peter is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
230 Joannes Hubertus Naus [322] is geboren op 13-01-1871 in Swalmen, zoon van Joannes Naus [157] (zie 229) en Anna Maria Hendrikx [313]. Hij is gedoopt in Swalmen. Joannes is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Metselaar
Joannes trouwde, 33 jaar oud, op 25-04-1904 in Swalmen met Petronella Elisabeth Cox [2857], 30 jaar oud. Petronella is geboren op 30-05-1873 in Swalmen. Zij is gedoopt in Swalmen. Petronella is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Joannes en Petronella:
1 Maria Helena Naus [2858], geboren op 20-02-1905 in Swalmen. Zij is gedoopt in Swalmen. Maria is overleden op 11-02-1982 in Geleen, 76 jaar oud. Zij is begraven op 15-02-1982 in Einighausen. Maria trouwde, 29 jaar oud, op 06-04-1934 in Geleen met Petrus Wilhelmus Verbruex [2900], 24 jaar oud. Petrus is geboren op 06-08-1909 in Bergen. Hij is gedoopt in Bergen. Petrus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Notitie bij Petrus: Verbruex of Venbruex
2 Johannes Andreas Naus [2859], geboren op 03-06-1908 in Swalmen. Volgt 231.
231 Johannes Andreas Naus [2859] is geboren op 03-06-1908 in Swalmen, zoon van Joannes Hubertus Naus [322] (zie 230) en Petronella Elisabeth Cox [2857]. Hij is gedoopt in Swalmen. Johannes is overleden op 09-02-1985 in Sittard, 76 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Stoker
Johannes trouwde, 43 jaar oud, op 28-09-1951 in Urmond met Anna Margaretha Agnes Wenmaekers [2901], 37 jaar oud. Anna is geboren op 19-05-1914 in Urmond. Zij is gedoopt in Urmond. Anna is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
232 Andreas Hubertus Naus [324] is geboren op 09-10-1874 in Swalmen, zoon van Joannes Naus [157] (zie 229) en Anna Maria Hendrikx [313]. Hij is gedoopt in Swalmen. Andreas is overleden op 31-01-1960 in Swalmen, 85 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroepen:
Landbouwer
Metselaar
Andreas trouwde, 27 jaar oud, op 04-04-1902 in Swalmen met Joanna Sillen [470], 34 jaar oud. Joanna is geboren op 17-10-1867 in Swalmen. Zij is gedoopt in Swalmen. Joanna is overleden op 20-02-1942 in Swalmen, 74 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Andreas en Joanna:
1 Johanna Naus [2860], geboren op 19-08-1904 in Swalmen. Zij is gedoopt in Swalmen. Johanna is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
2 Jacobus Johannes Naus [2861], geboren op 18-11-1905 in Swalmen. Volgt 233.
3 Maria Gertrudis Naus [2862], geboren op 31-08-1910 in Swalmen. Zij is gedoopt in Swalmen. Maria is overleden op 10-04-1955 in Swalmen, 44 jaar oud. Zij is begraven in ?. Maria trouwde, 35 jaar oud, op 07-06-1946 in Swalmen met Wilhelmus Franken [2903], 41 jaar oud. Wilhelmus is geboren op 04-05-1905 in Langendreer. Hij is gedoopt in Langendreer. Wilhelmus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
233 Jacobus Johannes Naus [2861] is geboren op 18-11-1905 in Swalmen, zoon van Andreas Hubertus Naus [324] (zie 232) en Joanna Sillen [470]. Hij is gedoopt in Swalmen. Jacobus is overleden op 12-10-1989 in Swalmen, 83 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Slager
Jacobus trouwde, 44 jaar oud, op 17-07-1950 in Swalmen met Maria Francisca Margaretha Engelen [2902], 39 jaar oud. Maria is geboren op 19-07-1910 in Linne. Zij is gedoopt in Linne. Maria is overleden op 03-02-1985 in Swalmen, 74 jaar oud. Zij is begraven in ?.
234 Joannes Naus [28] is geboren in Swalmen, zoon van Christophorus Naus [16] (zie 142) en Joanna van der Loo [19]. Hij is gedoopt op 12-10-1764 in Swalmen. Joannes is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Notitie bij overlijden van Joannes: Overleden in 1802 in Nieuw Volmeer Zeeland ?
Joannes trouwde, 26 jaar oud, op 11-11-1790 in Swalmen met Anna Gertrudis van Montfort [126], 27 jaar oud. Anna is geboren in Linne. Zij is gedoopt op 08-02-1763 in Linne. Anna is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Joannes en Anna:
1 Christophorus (Christophe) Naus [127], geboren in Swalmen. Hij is gedoopt op 03-07-1791 in Swalmen. Christophe is overleden op 04-01-1819 in Grubbenvorst, 27 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroepen:
Dagloner
Landbouwer   [bron: Konskriptiegegevens]
2 Christina Naus [128], geboren in Swalmen. Zij is gedoopt op 02-01-1795 in Swalmen. Christina is overleden op 29-11-1853 in Roermond, 58 jaar oud. Zij is begraven in ?. Christina trouwde, 30 jaar oud, op 10-04-1825 in Maasniel met Arnoldus Aelen [279], 26 of 27 jaar oud. Arnoldus is geboren in 1798 in Maasniel. Hij is gedoopt in Maasniel.
Notitie bij de geboorte van Arnoldus: Geboren in 1798.Vader = Christophe Aelen. Moeder = Elisabeth Stockx.
Arnoldus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
3 Joannes Naus [129], geboren in Swalmen. Hij is gedoopt op 19-06-1799 in Swalmen.
Notitie bij de geboorte van Joannes: Geboren op 06-05-1799 ?
Joannes is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
4 Edmondus Naus [130], geboren in Swalmen. Hij is gedoopt op 20-10-1803 in Swalmen. Edmondus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Scheper
kessel_bk1_018___0006_doop.jpg 6___1715_11_6_huwelijksdispensatie_naus___spee.jpg swalmen_bk4_086___0006_0106_huwelijk.jpg
105 Kessel_Bk1_018 - 0006 doop
106 6 - 1715-11-6 huwelijksdispensatie Naus - Spee
107 Swalmen_Bk4_086 - 0006-0106 huwelijk
235 Petrus Naus [6] (afb. 105 t/m 107) is geboren in Kessel, zoon van Hermanus Naus [1] (zie 137) en Agnes Roefs [2]. Hij is gedoopt op 15-03-1686 in Kessel.
Notitie bij de geboorte van Petrus: Doopgetuigen: Godefridus Wilhelmi, Margareta Verheiden & Aldegundis Roefs.
Petrus is overleden op 27-08-1760 in Swalmen, 74 jaar oud. Hij is begraven op 27-08-1760 in Swalmen.
Notitie bij Petrus: 6 november 1715 SWALMEN - Huwelijksdispensatie voor Petrus Naus en Christina Spee.
pater (vader) et mater (moeder) Jochim Naus et Cornelia Schrijvers Hinricus Naus frater (broer) et soror (zuster) Elisabehta Naus Jachim Naus nepos (kleinzoon) et neptis (kleindochter) Matthia Dorsers Hermanus Naus pronepotes (achterkleinzoon) Hindericus Spee Petrus Naus abnepos (achterachterkleinzoon) et abneptis (achterachterkleindochter) Christina Spee predictum schema visitate conforme esse ex pre..issa diligente constat et in fide.. subscrib.. Gerar Dolmans, Pastor in Swalmen (Fotokopie met dank aan Loe Giesen / Sjef Grubben, 2007.)
Peter en Christina trouwden op 13-11-1715.

(Fotokopie met dank aan Loe Giesen / Sjef Grubben, 2007.)
Peter en Christina trouwden op 13-11-1715.

DUS:

Joachim Naus (2592) & Cornelia Schrijvers (2593)
|
---------------------------------------
| |
Henricus Naus (2596)..............Elisabeth Naus (2594)
| |
| |
Joachim Naus (2708)............... Matthia Dorsers
| |
| |
Hermanus Naus (0001).................Hendricus Spee
| |
| |
Petrus Naus (0006).......&........Christina Spee (0106)27 september 1718 SWALMEN - Overdracht bemd.
Ten overstaan van Petrus Buijckman, scholtis, Areth Meuter en Gootsen Gerardts, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, dragen Jan Reijnen en Peter Lee..rs, als beedigde voogden van het kind van wijlen Peter van Ool en Maria Peskens, gewezen echtelieden, ingevolg mondelinge toestemming heden verleend door het gerecht, ongeveer 1 plaats bemd tussen de moeshof van de voorkinderen van Peter van Ool voornoemd en de openbare straat, met een korte zijde grenzend aan de Swalm, inclusief het gewas van dit jaar daarop en het eikenhout tegenover het huis gelegen, welk perceel is belast met kan olie aan de kerk aldaar, voor een bedrag van 50 rijksdaalder over aan deechtelieden Peter Naus en Christina Spee, lijcoop, armengeld en kosten van overdracht voor 2/3 deel ten laste van de aankopers en voor 1/3 deel van de verkopers.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 118-118vs.

28 mei 1721 SWALMEN - Hoofd- en beestenschat voor het jaar 1721.
"Lijste van de hoofden ende beesten in de heerlickheydt Swalmen ende Asselt den 28 may 1721 opgeschreven ende getelt ende aengeslaegen volgens reglement van den jaere 1682, dienende tot stuyr van de beden ende subsidien ende andere gemeyne lasten, voor den jaere 1721. Peter Naus, mitte vrouw, 1een koye.

13 januari 1723- binnen Asselt - ASSELT - Scheiding en deling tussen erfgenamen van wijlen Jacob Spee en Thisken Dorssers.
Jacob Michels gehuwd geweest met wijlen Metgen Spee, tevens als voogd van zijn meerder- en minderjarige kinderen uit dit huwelijk; - Robert Abers als vader en voogd van de minderjarige kinderen verwekt bij wijlen Anna Spee, dochter van ook wijlen Hendrick Spee en Elisabeth Spee; - Peter Naus als man en voogd van Stincken Spee, ook nagelaten dochter van voornoemde Hendrick en Elisabeth Spee; - Peter Theelen als man en voogd van zijn vrouw Cornelia Spee; - Tulmen Meuwissen als vriend en gekozen voogd van de minderjarige dochter Jacomina Spee, ook nagelaten dochter van voornoemde Hendrick en Elisabeth Spee; - Sijbert Naus, als man en voogd van Anna Spee; - de eerwaarde pastoor Tilmanus Spee; - Geurt Spee; - Jacop Smeets als man en voogd van Elisabeth Spee, als erfgenamen van wijlen Jacob Spee en Thisken Dorssers, gewezen echtelieden. Eerste lot: - 223 roede 50 voet in het Asselder Velt gelegen met beide zijden tussen heer Heijster, beginnend vanaf het huis; - 133 roede 50 voet aldaar tussen voornoemde heer Heijsters; - 132 op de Vlascamp gelegen, ’beginnende van den cant van Asselt naer de huysen’. Tweede lot: - 223 roede 50 voet int het Asselder Velt gelegen naast de 223 roede 50 voet in het eerste lot vermeld, in het midden; - 62 roede in de Swaer Ohe gelegen tussen de heer Heijster en het Weij Clooster te Venlo, de Cromvoor genoemd; - 135 roede 50 voet in de Swaer Ohe gelegen tussen de heer markies en de erfgenamen Elsholdt; - 132 roede op de Vlascamp gelegen in het midden met een lange zijde naast het eerste lot. Derde lot: - 223 roede 50 voet in het Asselder Veldt gelegen tussen de 223 roede 50 voet genoemd in het tweede lot en de erven van de heer Heijster; - 133 roede 50 voet, de Batte genoemd, gelegen naast Crijn Crijnen; - 132 roede op de Vlascamp gelegen tussen de 132 roede vermeld in het eerste lot en de heer Heijster. Vierde lot: - 253 roede 25 voet in het Asselder Velt gelegen met beidelange zijden tussen heer Heijster, met de korte zijden grenzend aan scholtis Randache en de weg; - 150 roede achter het huis gelegen tussen de heer Heijster en eigen erf; - een bemd te Leuwen gelegen, groot ongeveer 2 morgen. Vijfde lot: - 215 roede 10 voet in het Asselder Veldt gelegen tussen heer Heijster en Randache; - een bemd genaamd den Biestert [Biesweerd] tussen heer Heijster en de Maese, groot 277 roede 79 voet; - 163 roede 18 voet in de Ohe gelegen tusen Jan Pax en de erfgenamen Elsholdt. Zesde lot: - 225 roede 5 voet in het Asselder Veldt gelegen tussen heer Heijster en Curlis, met een korte zijde grenzend aan de straat; - 114 roede 3 voet aan de Oijenbergh gelegen tussen Areth Conen en heer Heijster, met een korte zijde grenzend aan straat; - 104 roede 13 voet zonder de berg met hout begroeid, gelegen tussen heer Heijster en Jacob Janssen; - de Schaepsdries ophet Meelerbroeck gelegen, groot ongeveer 1 morgen. Na trekking (’welcken volgens de lothen getrocken sijnde door een cleyn kindt’) is het eerste lot vervallen aan de kinderen van wijlen Hendrick Spee en Elisabeth Spee; het tweede lot aan Jacob Michels; het derde lot aan Geurt Spee; het vierde lot aan Jacop Smeets; het vijfde lot aan de eerwaarde heer pastoor Tilmanus Spee; en het zesde lot aan Sijbert Naus. Mochten zich binnen twaalf jaren enigelasten openbaren , dan zullen de partijen elkaar in alles garanderen. Ondertekend door Jacop Michels, Peter Michels, Robert Obers, Jacop Michels [sic], Peter Naus, Peter Theelen, Tilman Meuwissen, Sibert Naus, Tilmanus Spee pastoor te Meijel, Geurt Spee, Jacob Smeets en G. Schrijvers als getuige.
RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 92. Eenvoudig afschrift door J.B. Fabritius.

3 maart 1723 - binnen Asselt ASSELT - Verkoop van 1/6 deel van het Gebrouwhuis.
Robert Obers, als vader en voogd van zijn minderjarige zoon Jacob verwekt in huwelijk met wijlen Anna Spee, dochter van wijlen Hendrick Spee en Elisabeth, gewezen echtelieden, alsmede - Peter Naus en Stincken Spee - Peter Theelen en zijn vrouw Cornelia Spee - en Jacomijna Spee bijgestaan door haar oom Geurt Spee als aangeboren voogd, allen erfgenamen van wijlen Jacob Spee en Trineken Dorssers, verkopen hun 1/6 deel van het huis, stallingen, schuur en schaapstal te Asselt gelegen, afkomstig van hun voornoemde grootouders, voor een bedrag van 50 pattacons, te betalen binnen acht dagen, over aan hun oom en tante Sijbert Naus en Anna Spee, uitgezonderd die bij scheiding en deling van 13 januari 1723 zijn uitgesloten. Met kwitantie d.d. Roermond 6 maart 1723: Robert Obers, Peter Naus, Cornelia Spee, Jacomijna Spee, Christina Spee, Geurt Spee en Peter Theelen, erfgenamen van wijlen Hendrick Spee, bekennen dat zij een bedrag van 50 pattacons hebben ontvangen uit handen van Sijbert Naus en Anna Spee, echtelieden, en dat ze een bedrag van 50 pattacons hebben betaald aan schatheffer Hendrick Coelmont, waarmee de koopsom volledig is voldaan.
RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 92 (erfenissen). Eenvoudig afschrift door J.B. Fabritius.

8 mei 1725 SWALMEN - Overdracht huis en hof aan de Kerkbrug.
Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Goossen Gerarts en Johan Baptista Fabritius, schepenen van Swalmen en Asselt, bekennen de echtelieden Peter Naus en Christina Spee dat zij een bedrag van 200 gulden Roermonds tegen een jaarlijkse rente van 10 gelijke guldens eerstmaal te betalen op 8 mei 1726 en met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van Hendrick van Dam en Johanna Gelissen, ook echtelieden, met als onderpand: - hun huis en hof te Swalmen aan de Kerckbrugge gelegen tussen de erfgenamen van wijlen Peter van Ooll en de Swalm, met een kortezijde grenzend aan de openbare straat, belast met 1 vat grevenhaver en 1 hoen aan de Gereserveerde Domeinen en kan olie aan de kerk aldaar; -1 vierdel plaats te Asselt in de Meulendumpel gelegen tussen Peter Teelen en de voogd Heijster, met een korte zijde grenzend aan de schepen Baenen;- 1 vierdel morgen in de Vlascamp te Asselt gelegen tussen voogd Heijster voornoemd en Peter Theelen; - morgen grasgewas aan de Batte gelegen tussen beide voornoemde partijen; - en 1 vierdel en 3 vierdel plaats naast voornoemde percelen gelegen, zoals in vruchtgebruik bezeten door Robert Obers.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 183-184. In de marge: ’Desen brief compt te cesseren vermits denselven door Peter Crijnen als aencooper vant huys en hof hier inne vermelt is afgeleydt den 14 april 1771 aen den heere advocaet L.J. Clout sulcks betuyge hiermede, Swalmen den 16 april 1771 [w.g.] H.A. Geelen, secretaris.’
Petrus trouwde, 29 jaar oud, op 13-11-1715 in Swalmen met Christina Spee [106] (afb. 107), 18 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Petrus en Christina: Trouwde met huwelijksdispensatie. Huwelijksgetuigen: Matthias Pipers & Henricus Smets.

Er werd een kind (?) begraven op 18-1-1723, een op 23-5-1725 te Swalmen, een op 10-1-1738 te Swalmen en een op 26-3-1740 te Swalmen.
Christina is geboren in Asselt. Zij is gedoopt op 02-01-1697 in Asselt. Christina is overleden op 31-01-1768 in Swalmen, 71 jaar oud. Zij is begraven op 31-01-1768 in Swalmen.
Notitie bij Christina: Ook Stincken Spee genoemd. Dochter van: Henricus Spee en Elisabetha Spee.
Kinderen van Petrus en Christina:
1 Hermanus Naus [107], geboren in Swalmen. Volgt 236.
2 Jacobus Naus [108], geboren in Swalmen. Hij is gedoopt op 08-06-1720 in Swalmen.
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Doopgetuigen: Godefridus Spee voor Joachim Naus & Catharina Neimans.
Jacobus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
3 Joachim Naus [109], geboren in Swalmen. Hij is gedoopt op 06-01-1723 in Swalmen.
Notitie bij de geboorte van Joachim: Doopgetuigen: Sibertus Naus & Elisabetha Kessels vervangen door Anna Beurskens.
Joachim is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
4 Matthia Naus [110], geboren in Swalmen. Zij is gedoopt op 17-10-1724 in Swalmen.
Notitie bij de geboorte van Matthia: Doopgetuigen: eerwaarde heer Tilmanus Spee, pastoor in Meijel, vervangen door Franciscus Meuter & Ida Willems echtgenote van Sibertus Naus.
Matthia is overleden op 18-09-1747 in Swalmen, 22 jaar oud. Zij is begraven op 18-09-1747 in Swalmen.
5 Agnes Naus [111], geboren in Swalmen. Zij is gedoopt op 25-01-1728 in Swalmen.
Notitie bij de geboorte van Agnes: Doopgetuigen: Petrus Teele & Wilhelmina Spee.
Agnes is overleden op 17-01-1803 in Swalmen, 74 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Notitie bij Agnes: 22 december 1769 SWALMEN-ASSELT -
Verkoop akkerland. Hermanus Naus en Johanna Gijsbers, echtelieden, Hendrick Naus en Sophia Tessers, ook echtelieden, en Jacobus Crijns en Agnes Naus, ook echtelieden, verkopen twee stukken akkerland onder Asselt in de Meulendumpel gelegen, te weten: - ongeveer 1 morgen tussen aankopers en de heer Heysters; - en 3 vierdel morgen in de Ohe gelegen tussen aankopers en de heer Heysters, voor een bedrag van 113 pattacons 4 schelling aan Willem Sanders en Anna Heijnen, ook echtelieden, alle kosten ten laste van de aankopers. De aankopers hadden een vordering groot 100 pattacons, welke op de koopsom zijn gekort. Tevens machtigen partijen toonder tot de gerechtelijke overdracht. Getuige: L. Ramaekers.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 26 fol. 73-74; gehandmerkt en ondertekend door de verkopers. Voor overdracht zie 20-4-1790.

11 oktober 1790 BEESEL - Huwelijksvoorwaarden.
Huwelijksvoorwaarden tussen Jacob Bongers ’den Jongen’, weduwnaar van Beatrix Laamers waarvan vier nog in leven zijnde kinderen, en Agnes Naus, eerder gehuwd met Jacobus Creijnes en Josephus Hees. In het geval de bruidegom eerder zal overlijden dan de bruid, zal de bruid niet [of staat er juist: met?] de vier kinderen alle roerende goederen gelijk delen. De bruidegomgeniet alle roerende en onroerende goederen genieten die de bruid heeft ontvangen van wijlen haar man Josephus Hees met dat voorbehoud dat, mocht de bruid na het overlijden van haar aanstaande echtgenoot niet zou kunnen voorzien in haar levensonderhoud, zij deze goederen zal mogen vervreemden of verkopen voor haar onderhoud. De rest van de goederen zal na overlijden van beide contractanten aan de vier kinderen van de bruidegom verblijven. De bruid zal na het overlijden van de bruidegom gedurende de rest van haar leven het vruchtgebruik genieten van de goederen die door de bruidegom zijn aangekocht gedurende zijn weduwnaars staat, alswel die welke gedurende het aanstaande huwelijk nog worden verworven; deze goederen zullen na het overlijden van beiden vererven op de vier kinderen van de bruidegom. Getuigen: Gerard Goossens, F. Heldens, P. Meuter, L. ter Porten, L. Janssen en H. Joosten.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 39 fol. 194-195. Met eenvoudige handmerken van bruidegom (drietand) en bruid (andrieskruisje).

dinsdag 15 mei 1792 BEESEL -
Agnes Naus voert een proces tegen Jacobus Bongaerts uit Besel. Agnes is op 68-jarige leeftijd getrouwd met de weduwnaar Bongaerts, wonend ’in den Busch’ te Besel met drie kinderen. Ze wordt door hem mishandeld en als een beest opgesloten in de schuur. Aangezien geen verbetering te verwachten is, is ze van hem weggegaan en vraagt zij scheiding aan van tafel en bed.
RAL Maastricht, Bisdom Roermond, Officialaat Processen - Inventaris Hanssen, blz. 1028.
Beroepen:
Dagloonster
Landbouwster
Agnes:
(1) trouwde, 40 jaar oud, op 31-01-1768 in Swalmen met Jacobus Crijns [2724], 43 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 18-09-1768 in Swalmen.
Notitie bij het huwelijk van Agnes en Jacobus: Zou ook met een Henricus COENEN getrouwd zijn te Swalmen op 30-11-1754 (zie nr.0010).
Jacobus is geboren in Swalmen. Hij is gedoopt op 28-01-1725 in Swalmen. Jacobus is overleden op 01-03-1785 in Swalmen, 60 jaar oud. Hij is begraven op 03-03-1785 in Swalmen.
Beroep:
Akkerman
(2) trouwde, 58 jaar oud, op 21-05-1786 in Swalmen met Josephus Heer [2726]. Josephus is geboren in Donsdorf. Hij is gedoopt in ?. Josephus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Notitie bij Josephus: Heer = Hees.
(3) trouwde, 62 jaar oud, op 28-10-1790 in Beesel met Jacobus Bongers [258], 52 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 25-05-1792.
Notitie bij het huwelijk van Agnes en Jacobus: Wettelijk huwelijk met CRIJNS op 31-1-1768 te Swalmen.
Jacobus is geboren in Beesel. Hij is gedoopt op 14-06-1738 in Beesel. Jacobus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Landbouwer
6 Henricus Naus [112], geboren in Swalmen. Volgt 242.
7 Joanna Naus [113], geboren in Swalmen. Zij is gedoopt op 30-10-1734 in Swalmen.
Notitie bij de geboorte van Joanna: Doopgetuigen: Henricus Wijnen & Joanna Slabbers.
Joanna is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
8 Catharina Naus [114], geboren in Swalmen. Zij is gedoopt op 12-07-1737 in Swalmen.
Notitie bij de geboorte van Catharina: Doopgetuigen: Henricus Spee & Cornelia Beurskens, echtgenote van Henricus Bonis.
Catharina is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
236 Hermanus Naus [107] is geboren in Swalmen, zoon van Petrus Naus [6] (zie 235) en Christina Spee [106]. Hij is gedoopt op 20-07-1717 in Swalmen.
Notitie bij de geboorte van Hermanus: Doopgetuigen: Henricus Spee voor Johannes Fonckers & Maria Pessels/Pessen namens Matthia Dorsers.
Hermanus is overleden op 31-08-1788 in Swalmen, 71 jaar oud. Hij is begraven op 02-09-1788 in Swalmen.
Notitie bij Hermanus: 22 december 1769 SWALMEN-ASSELT -
Verkoop akkerland. Hermanus Naus en Johanna Gijsbers, echtelieden, Hendrick Naus en Sophia Tessers, ook echtelieden, en Jacobus Crijns en Agnes Naus, ook echtelieden, verkopen twee stukken akkerland onder Asselt in de Meulendumpel gelegen, te weten: - ongeveer 1 morgen tussen aankopers en de heer Heysters; - en 3 vierdel morgen in de Ohe gelegen tussen aankopers en de heer Heysters, voor een bedrag van 113 pattacons 4 schelling aan Willem Sanders en Anna Heijnen, ook echtelieden, alle kosten ten laste van de aankopers. De aankopers hadden een vordering groot 100 pattacons, welke op de koopsom zijn gekort. Tevens machtigen partijen toonder tot de gerechtelijke overdracht. Getuige: L. Ramaekers.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 26 fol.73-74; gehandmerkt en ondertekend door de verkopers. Voor overdracht zie 20-4-1790.

5 maart 1770 SWALMEN -
Erfruil van een huis aan de Kerkbrug tegen akkerland in de Weerd. Ten overstaan van Jan Verheggen, voorzittend schepen ’bij onpasselijckheydt’ van de scholtis, Cornelis van Keeken en Joannes Mevissen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, dragen de echtelieden Hermanus Naus en Joanna Gijsberts hun ouderlijk huis en moesgaard aande Kerckbrugge binnen Swalmen gelegen tussen Lambert Ramaeckers en de Swalm, belast met 1 greve aan de Gereserveerde Domeinen, kan olie aan de kerken een kapitaal van 200 gulden oude koers ten behoeve van de advokaat Cloudt, zoals door hun bij akte van 22 januari 1770 ’ingetrocken als sonder hunne interventie ende bewilliginge vercocht sijnde’, voor een bedrag van 182 pattacons in erfruil over aan Peter Crijnen en Maria Heijnen, ook echtelieden. Laatstgenoemde echtelieden dragen 1 vierdel akkerland op de Weert gelegen naast mevrouw Zegers over aan het echtpaar Naus. De kosten van overdracht worden door beide partijen gedragen voor zover het de door hen overgedragen goederen betreft.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 24 fol. 48.
Hermanus trouwde, 36 jaar oud, op 09-05-1754 in Swalmen met Joanna Gijsberts [251].
Notitie bij het huwelijk van Hermanus en Joanna: Jennecken Giesbers.
Joanna is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Joanna is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Hermanus en Joanna:
1 Hermannus Naus [3435], geboren omstreeks 1754 in Asselt. Hij is gedoopt in ?. Hermannus is overleden op 05-10-1756 in Asselt, ongeveer 2 jaar oud (oorzaak: omgekomen bij een ongeluk.). Hij is begraven op 05-10-1756 in Asselt.
Notitie bij overlijden van Hermannus: 2 jaar oud geworden en omgekomen bij een ongeluk.
2 Elisabeth Naus [252], geboren in Swalmen. Zij is gedoopt op 04-06-1755 in Swalmen. Elisabeth is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
3 Hendricus Naus [253], geboren in Asselt. Volgt 237.
4 Theresia Naus [254], geboren in Swalmen. Zij is gedoopt op 03-11-1759 in Swalmen. Theresia is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
5 Petrus Naus [255], geboren in Swalmen. Hij is gedoopt op 21-02-1762 in Swalmen. Petrus is overleden op 28-12-1784 in Swalmen, 22 jaar oud. Hij is begraven op 30-12-1784 in Swalmen.
Beroep:
Kleermaker
6 Theresia Naus [256], geboren in Swalmen. Zij is gedoopt op 11-02-1764 in Swalmen. Theresia is overleden op 03-03-1836 in Swalmen, 72 jaar oud. Zij is begraven in ?. Theresia trouwde, 29 jaar oud, op 18-04-1793 in Swalmen met Petrus Heuts [346], 24 jaar oud. Petrus is geboren in Swalmen. Hij is gedoopt op 10-08-1768 in Swalmen. Petrus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Kleermaker
7 Elisabeth Naus [257], geboren in Swalmen. Zij is gedoopt op 06-07-1766 in Swalmen. Elisabeth is overleden op 08-07-1851 in Venlo, 85 jaar oud. Zij is begraven in ?. Elisabeth trouwde, 28 jaar oud, op 07-10-1794 in Venlo met Johannes Janssen [347].
Notitie bij het huwelijk van Elisabeth en Johannes: Trouwde eerder te Beesel op 19-5-1767 met Beatrix LAMERS overleden te Beesel op 25-4-1788.
Johannes is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Johannes is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
237 Hendricus Naus [253] is geboren in Asselt, zoon van Hermanus Naus [107] (zie 236) en Joanna Gijsberts [251]. Hij is gedoopt op 21-02-1757 in Asselt. Hendricus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroepen:
Akkerman
Daghuurder
Hendricus trouwde, 27 jaar oud, op 04-11-1784 in Swalmen met Mechtildis Pijpers [341], 29 jaar oud. Mechtildis is geboren in Swalmen. Zij is gedoopt op 07-11-1754 in Swalmen. Mechtildis is overleden op 27-08-1809 in ?, 54 jaar oud. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Hendricus en Mechtildis:
1 Joanna Naus [342], geboren in Swalmen. Zij is gedoopt op 24-11-1785 in Swalmen. Joanna is overleden op 19-11-1855 in Swalmen, 69 jaar oud. Zij is begraven in ?. Joanna trouwde, 24 jaar oud, op 16-05-1810 in Swalmen met Thomas Slijpen [350], 33 jaar oud. Thomas is geboren op 01-04-1777 in Swalmen. Hij is gedoopt in ?. Thomas is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
2 Mathias Naus [343], geboren in Swalmen. Hij is gedoopt op 10-03-1788 in Swalmen. Mathias is overleden op 11-12-1810 in ?, 22 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroepen:
Dagloner
Militair (4 rgt.legere gest.)
3 Hermanus Naus [344], geboren in Swalmen. Volgt 238.
4 Jacobus Naus [345], geboren in Swalmen. Volgt 239.
238 Hermanus Naus [344] is geboren in Swalmen, zoon van Hendricus Naus [253] (zie 237) en Mechtildis Pijpers [341]. Hij is gedoopt op 18-10-1790 in Swalmen. Hermanus is overleden op 25-02-1843 in Beesel, 52 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroepen:
Dagloner
Knecht
Hermanus trouwde, 32 jaar oud, op 03-09-1823 in Beesel met Anna Maria Heijnen [351], 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hermanus en Anna: Kerkelijk huwelijk te Beesel op 14-9-1823.
Anna is geboren op 04-08-1793 in Beesel. Zij is gedoopt op 15-08-1793 in Beesel.
Notitie bij de geboorte van Anna: Vader = Wilhelmus Heynen. Moeder = Theresia Reurlings.
Andere geboortedatum 4-8-1793 ?
Anna is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Beroep:
Dienstmaagd
Kind van Hermanus en Anna:
1 Henricus Naus [352], geboren op 23-10-1824 in Beesel. Hij is gedoopt in Beesel. Henricus is overleden op 27-11-1825 in Beesel, 1 jaar oud. Hij is begraven in ?.
239 Jacobus Naus [345] is geboren in Swalmen, zoon van Hendricus Naus [253] (zie 237) en Mechtildis Pijpers [341]. Hij is gedoopt op 21-12-1792 in Swalmen. Jacobus is overleden op 07-03-1829 in Beesel, 36 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Knecht
Jacobus trouwde, 24 jaar oud, op 03-10-1817 in Beesel met Sibilla Helwegen [353], 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Sibilla: Heuts = Heutz.
Sibilla is geboren in Herten. Zij is gedoopt op 14-09-1787 in Herten. Sibilla is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Notitie bij Sibilla: Vader = Louis Helwegen. Moeder = Barbara Willems.
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen van Jacobus en Sibilla:
1 Ludovicus Naus [354], geboren op 22-05-1818 in Beesel. Volgt 240.
2 Mechtildis Naus [355], geboren op 12-10-1820 in Beesel. Zij is gedoopt in Beesel. Mechtildis is overleden op 15-12-1838 in Beesel, 18 jaar oud. Zij is begraven in ?.
3 Henricus Naus [356], geboren op 02-08-1823 in Beesel. Hij is gedoopt in Beesel. Henricus is overleden op 02-08-1823 in Beesel, geen dag oud. Hij is begraven in ?.
4 Henricus Naus [357], geboren op 06-10-1824 in Beesel. Volgt 241.
5 Mathias Naus [358], geboren op 31-08-1827 in Beesel. Hij is gedoopt in Beesel. Mathias is overleden op 31-08-1827 in Beesel, geen dag oud. Hij is begraven in ?.
240 Ludovicus Naus [354] is geboren op 22-05-1818 in Beesel, zoon van Jacobus Naus [345] (zie 239) en Sibilla Helwegen [353]. Hij is gedoopt in Beesel. Ludovicus is overleden op 25-07-1859 in Beesel, 41 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroepen:
Dagloner
Werkknecht
Ludovicus trouwde, 26 jaar oud, op 20-11-1844 in Beesel met Catharina Gertrudis Ambaum [359], 28 jaar oud. Catharina is geboren op 16-05-1816 in Kaldenkirchen. Zij is gedoopt in Kaldenkirchen.
Notitie bij de geboorte van Catharina: Vader = Pieter Gerard Ambaum. Moeder = Cornelia Boesen.
Catharina is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen van Ludovicus en Catharina:
1 Sibilla Naus [360], geboren op 15-10-1845 in Beesel. Zij is gedoopt in Beesel. Sibilla is overleden op 23-04-1847 in Beesel, 1 jaar oud. Zij is begraven in ?.
2 Joannes Mathias Naus [361], geboren op 06-06-1848 in Beesel. Hij is gedoopt in Beesel. Joannes is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Kleermaker
3 Joanna Mechtildis Naus [362], geboren op 01-03-1850 in Beesel. Zij is gedoopt in Beesel. Joanna is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
4 Anna Maria Naus [363], geboren op 17-10-1852 in Beesel. Zij is gedoopt in Beesel. Anna is overleden op 02-10-1854 in Beesel, 1 jaar oud. Zij is begraven in ?.
5 Gerardus Jacobus Hubertus Naus [364], geboren op 01-11-1854 in Beesel. Hij is gedoopt in Beesel. Gerardus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Beroepen:
Arbeider
Dienstknecht
6 Petrus Gerardus Naus [365], geboren op 17-02-1859 in Beesel. Hij is gedoopt in Beesel. Petrus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
241 Henricus Naus [357] is geboren op 06-10-1824 in Beesel, zoon van Jacobus Naus [345] (zie 239) en Sibilla Helwegen [353]. Hij is gedoopt in Beesel. Henricus is overleden op 12-08-1894 in Maasniel, 69 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Arbeidersknecht
Henricus:
(1) trouwde, 34 jaar oud, op 14-02-1859 in Herten met Anna Catharina Geenen [366], 42 jaar oud. Anna is geboren op 13-10-1816 in Herten. Zij is gedoopt in ?. Anna is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
(2) trouwde, 56 jaar oud, op 17-09-1881 in Maasniel met Gertrudis Tobben [367].
Notitie bij het huwelijk van Henricus en Gertrudis: 1 maal getrouwd ?
Was eerder gehuwd (weduwe) te Herten op 29-11-1843 met Mathis Knappen.
Gertrudis is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Gertrudis is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kind van Henricus en Anna:
1 Maria Hubertina Naus [368], geboren op 21-11-1860 in Herten. Zij is gedoopt in Herten. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?. Maria trouwde, 33 jaar oud, op 31-03-1894 in Maasniel met Wilhelmus Hendrikus Theodorus Reijners [464], 34 of 35 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Wilhelmus: Vader van dochter Anna C.G. Naus is onbekend.
Zou nog een tweede maal gehuwd zijn geweest.
Wilhelmus is geboren in 1859 in Roermond. Hij is gedoopt in Roermond.
Notitie bij de geboorte van Wilhelmus: Geboren in 1859.
Wilhelmus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
242 Henricus Naus [112] is geboren in Swalmen, zoon van Petrus Naus [6] (zie 235) en Christina Spee [106]. Hij is gedoopt op 26-02-1731 in Swalmen.
Notitie bij de geboorte van Henricus: Doopgetuigen: Joannes Janssen & Angelina Michels.
Henricus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Notitie bij Henricus: 22 december 1769 SWALMEN-ASSELT - Verkoop akkerland.
Hermanus Naus en Johanna Gijsbers, echtelieden, Hendrick Naus en Sophia Tessers, ook echtelieden, en Jacobus Crijns en Agnes Naus, ook echtelieden, verkopen twee stukken akkerland onder Asselt in de Meulendumpel gelegen, te weten: - ongeveer 1 morgen tussen aankopers en de heer Heysters; - en 3 vierdel morgen in de Ohe gelegen tussen aankopersen de heer Heysters, voor een bedrag van 113 pattacons 4 schelling aan Willem Sanders en Anna Heijnen, ook echtelieden, alle kosten ten laste van de aankopers. De aankopers hadden een vordering groot 100 pattacons, welke op de koopsom zijn gekort. Tevens machtigen partijen toonder tot de gerechtelijke overdracht. Getuige: L. Ramaekers.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 26 fol. 73-74; gehandmerkt en ondertekend door de verkopers. Voor overdracht zie 20-4-1790.

5 januari 1786 SWALMEN - Verkoop akkerland.
Hendrick Naus en Sophia Tessers, echtelieden, verkopen ongeveer 1 vierdel morgen akkerland te Asselt in de Swaere Ohe gelegen tussen juffrouw Thissen en het opgeheven kartuizerklooster (’gesupprimeert Carthuys’), met de korte zijden grenzend aan Nelis Peters en Willem Beek, voor een bedrag van 19 pattacons aan Jacob Peters en Anna Custers, ook echtelieden, kosten van overdracht, lijcop en armengeld ten laste van de aankopers. De verkopers machtigen toonder tot de gerechtelijke overdracht. Getuige: Cornelis van Keeken, schepen.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 26 fol. 51-52, eenvoudig afschrift behorend bij de gerechtelijke overdracht d.d. 25-2-1789 (zie aldaar).

25 februari 1789 SWALMEN - Overdracht akkerland.
Ten overstaan van Joannes Josephus Cox, licentiaat in de beide rechten enscholtis van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, Cornelis van Keeken en Joannes Ceuven, schepenen aldaar, draagt de gerechtsbode J.L. Corens, als gevolmachtigde [van Hendrick Naus en Sophia Tessers] d.d. 5 januari 1786 [zie aldaar], ongeveer 1 vierdel morgen akkerland te Asselt in de Swaer Ohe gelegen tussen juffrouw Thissen en het opgeheven kartuizerklooster (’gesupprimeert Carthuys’), met de korte zijden grenzend aan Nelis Peters en Willem Beeck, voor een bedrag van 19 pattacons over aan de echtelieden Jacob Peters en Anna Custers, kosten van overdracht, lijcop en armengeld ten laste van de aankopers.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 26 fol. 50-51.

24 september 1789 SWALMEN - Verkoop akkerland.
Hendrick Naus en Sophia Tessers, echtelieden, verkopen ongeveer morgen akkerland in het Gratervelt gelegen tussen Hendrick Hendrickx en de weduwe Jacob Pijpers, met de korte zijden grenzend aan Grater Santskuil en Graeterdries of de weg loped naar de Raei, voor een bedrag van 35 pattacons aan Johannes Sanders en Peternella Heijnen, ook echtelieden, kosten van overdracht, lickop en armengeld ten laste van de aankopers. Verkopers machtigen toonder tot de gerechtelijke overdracht.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 26 fol. 146; de verkoopster ondertekent als ’Sovia’; voor overdracht zie 30-10-1792.

30 oktober 1792 SWALMEN - Overdracht akkerland.
Ten overstaan van Joannes Josephus Cox, licentiaat in de beide rechten en scholtis van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, Cornelis van Keeken en Joannes Ceuven, schepenen aldaar, draagt de gerechtsbode J.L. Corens, als gevolmachtigde [van de echtelieden Hendrick Naus en Sophia Tessers] d.d. 24 september 1789 [zie aldaar], ongeveer morgen akkerland in het Gratherveldt gelegen tussen Hendrick Henderix en de weduwe Jacob Pijpers, met de korte zijden grenzend aan de Grather Zandtcuyl en Grather Dries of de weg lopend naar de Raei, voor een bedrag van 35 pattacons welke reeds zijn voldaan, over aan Joannes Sanders en Petronella Heijnen, echtelieden, kosten van overdracht, armengeld en verder kosten ten laste van de aankopers.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 26 fol. 145.
Henricus:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 18-06-1760 in Swalmen met Theodora Crijnen [259], 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Henricus en Theodora: Theodora = Dorothea.

Op 29 maart 1761 werd een kind in Swalmen begraven en op 29-9-1769.
Theodora is geboren in Swalmen. Zij is gedoopt op 20-09-1729 in Swalmen. Theodora is overleden op 17-10-1762 in Swalmen, 33 jaar oud. Zij is begraven op 17-10-1762 in Swalmen.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 17-05-1764 in Swalmen met Sophia Tessers [260], 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Henricus en Sophia: Op 29 maart 1761 werd een kind in Swalmen begraven en op 29-9-1769.

Swalmen/Roermond - 12 en 13 mei 1764 -
Brieven van J.J. Cox, pastoor in Swalmen en A. van Daell, canonicus en pastoor van Roermond, als aanvraagvoor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:
Henricus Naus, van parochie Swalmen en Sophia Tessers, parochiane van Roermond.
Brief van Cox, is abusievelijk geplaatst in Maastricht als 4e blad bij 1764-139.
RHCL Maastricht (23-1764-138 en 139/4)
Sophia is geboren in Swalmen. Zij is gedoopt op 08-02-1737 in Swalmen. Sophia is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Henricus en Sophia:
1 Petrus Naus [261], geboren in Swalmen. Hij is gedoopt op 21-02-1765 in Swalmen. Petrus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
2 Leonardus Naus [262], geboren in Swalmen. Volgt 243.
3 Godefroid Theodorus Naus [263], geboren in Swalmen. Hij is gedoopt op 02-08-1769 in Swalmen. Godefroid is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
4 Christina Naus [264], geboren in Swalmen. Zij is gedoopt op 22-02-1771 in Swalmen. Christina is overleden op 16-04-1773 in Swalmen, 2 jaar oud. Zij is begraven in ?.
5 Maria Elisabeth Naus [265], geboren in Swalmen. Zij is gedoopt op 22-04-1773 in Swalmen. Maria is overleden op 06-05-1815 in Swalmen, 42 jaar oud. Zij is begraven in ?. Maria trouwde in ? met Jean Slabbers [349].
Notitie bij het huwelijk van Maria en Jean: Bloemaerts = Bloemers.
Jean is geboren in ?. Hij is gedoopt in ?. Jean is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
6 Maria Christina Naus [266], geboren in Swalmen. Zij is gedoopt op 01-04-1776 in Swalmen. Maria is overleden op 01-05-1779 in Swalmen, 3 jaar oud. Zij is begraven in ?.
243 Leonardus Naus [262] is geboren in Swalmen, zoon van Henricus Naus [112] (zie 242) en Sophia Tessers [260]. Hij is gedoopt op 04-01-1767 in Swalmen. Leonardus is overleden op 05-12-1812 in Nederweert, 45 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Beroep:
Marechal (Wachtmeester of hoefsmit ?)
Leonardus trouwde, 31 jaar oud, op 16-07-1798 in Nederweert met Petronella van de Monakker [348].
Notitie bij het huwelijk van Leonardus en Petronella: van de Monakker = van de Manakker.
Petronella is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Petronella is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
kessel_bk1_205___2966_3079_huwellijk1.jpg kessel_bk1_256___2966_begraven.jpg
108 Kessel_Bk1_205 - 2966-3079 huwellijk1
109 Kessel_Bk1_256 - 2966 begraven
244 Joachim Naus [2966] (afb. 108 en 109) is geboren in ?, zoon van Joachim Naus [2708] (zie 136) en Helena Loeijens [2709]. Hij is gedoopt in ?. Joachim is overleden op 23-04-1719 in Kessel. Hij is begraven op 23-04-1719 in Kessel. Joachim:
(1) trouwde op 09-06-1683 in Kessel met Beatrix Peters [3079] (afb. 108). Beatrix is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Beatrix is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
(2) trouwde in ? met Margareta Brouwers [2967]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats vóór 13-07-1698 in Kessel.
Notitie bij het huwelijk van Joachim en Margareta: Voor 13-7-1698 te Kessel getrouwd.
Margareta is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?.
Notitie bij de geboorte van Margareta: Dochter van Daniel Brouwers.
Margareta is overleden op 09-04-1746 in Swalmen. Zij is begraven op 09-04-1746 in Swalmen.
Notitie bij Margareta: Brouwers alias Daniels.
Kind van Joachim en Beatrix:
kessel_bk1_015___3080_doop.jpg
110 Kessel_Bk1_015 - 3080 doop
1 Wilhelmus Naus [3080] (afb. 110), geboren in Kessel. Hij is gedoopt op 16-03-1684 in Kessel.
Notitie bij de geboorte van Wilhelmus: Doopgetuigen: Godefridus Willems, Maria van Horne & Judith Petri.
Wilhelmus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
Kinderen van Joachim en Margareta:
2 Wilhelm Naus [2968], geboren in Maastricht. Hij is gedoopt op 02-12-1696 in Maastricht. Wilhelm is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
3 Daniel Naus [2969], geboren in Kessel. Volgt 245.
kessel_bk1_051___2970_doop.jpg
111 Kessel_Bk1_051 - 2970 doop
4 Cornelia Naus [2970] (afb. 111), geboren in Kessel. Zij is gedoopt op 31-10-1700 in Kessel.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Doopgetuigen: Gerardus Jansen en Elizabetha Naus.
Cornelia is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
5 Wilhelmus Naus [2971], geboren in Kessel. Volgt 246.
kessel_bk1_045___2969_doop.jpg
112 Kessel_Bk1_045 - 2969 doop
245 Daniel Naus [2969] (afb. 112) is geboren in Kessel, zoon van Joachim Naus [2966] (zie 244) en Margareta Brouwers [2967]. Hij is gedoopt op 13-07-1698 in Kessel.
Notitie bij de geboorte van Daniel: Doopgetuigen: Gerardus Wijnen & Elizabetha Beurskens.
Daniel is overleden op 11-11-1726 in Beesel, 28 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Notitie bij Daniel: 20 mei 1726 RIJKEL - Overdracht akkerland.
Ten overstaan van Fredrick Jacob Cox, rechtsgeleerde en landscholtis van het ambt Montfort, Willem Gerits en Gerardt van den Broeck, schepenen van Besel, dragen Daniel Naus en Neesken Geulen, echtelieden, 1 morgen akkerland in het Rijckelsche Velt gelegen tussen schepen Lindert Janssen en Heijlken Cruijsbergh voor een bedrag van 13 pattacons, lijcoop, armengeld en kosten van overdracht ten laste van de verkopers, over aan Joannes Cruijsbergh en Merrie Quijten, echtelieden.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 267vs-268.
Daniel trouwde, 27 jaar oud, op 09-05-1726 in Beesel met Agnes Geulen [2979].
Notitie bij het huwelijk van Daniel en Agnes: Huwelijksgetuigen: Albertus Meuter & Godefridus Geulen.

Hij was al overleden voor zijn dochter Petronella werd geboren.
Agnes is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Agnes is overleden op 23-04-1728 in Beesel. Zij is begraven in ?.
Notitie bij Agnes: Ook wel Neesken genoemd.
Kind van Daniel en Agnes:
1 Petronella Naus [2980], geboren in Beesel. Zij is gedoopt op 31-03-1727 in Beesel.
Notitie bij de geboorte van Petronella: Doopgetuigen: Albertus Meuter voor Godefridus Geulen & Eva Lumes.
Petronella is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
kessel_bk1_058___2971_doop.jpg
113 Kessel_Bk1_058 - 2971 doop
246 Wilhelmus Naus [2971] (afb. 113) is geboren in Kessel, zoon van Joachim Naus [2966] (zie 244) en Margareta Brouwers [2967]. Hij is gedoopt op 17-09-1703 in Kessel.
Notitie bij de geboorte van Wilhelmus: Doopgetuigen: Joannes Beurskens & Mechtildis Spee.
Wilhelmus is overleden op 07-02-1757 in Beesel, 53 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Notitie bij Wilhelmus: 5 augustus 1738 BEESEL
"Lijste der capitatie (hoofdschat) van de gemeente van Besel voor den jaer 1738".
Willem Naus cum sua.

5 augustus 1738 BEESEL
"Lijste van den beestenschadt van de gemeente van Besel voor den jaere 1738". Willem Naus, 3 koe,1 rund, 25 schaap, 1 bijen.

1744, z.d. HOOFDSCHAT BEESEL
man v/wd z/kn d/mgd patt sch st
Willem Naus 1 1 0 0 0 6 0

1744, z.d. BEESTENSCHAT BEESEL
koe rund sch gans bij patt sch st
Willem Naus 2 3 - - 6 1 4 0

1750, z.d. BEESEL HOOFDSCHAT of "Lyste ven de gerenaale capitatie en beestenschat" te Beesel.
man v/wd z/kn d/mgd patt sch st
Willem Naus 1 1 0 1 0 7 0

1750, z.d. BEESEL Beestenschat
koe rund sch gans bij patt sch stv
Willem Naus 3 3 0 0 8 1 7 3
Wilhelmus:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 21-11-1726 in Asselt met Joanna Janssen [2984], 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wilhelmus en Joanna: Huwelijksgetuigen 1ste huwelijk: Henricus Coenen & Christophorus Dorssers.
Joanna is geboren in Asselt. Zij is gedoopt op 04-01-1699 in Asselt.
Notitie bij de geboorte van Joanna: Dochter van: Jacobus Jansen en Elisabetha Jacobs.
Joanna is overleden op 30-11-1738 in Beesel, 39 jaar oud. Zij is begraven in ?.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 09-05-1739 in Beesel met Maria Smeets [3137].
Notitie bij het huwelijk van Wilhelmus en Maria: Smeets = Dorsers.

Huwelijksgetuigen 2de huwelijk : Joannes Engelen & Margareta Clerx.
Zij was weduwe van Judocus Lommersheim.
Maria is geboren in ?. Zij is gedoopt in ?. Maria is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Kinderen van Wilhelmus en Joanna:
1 Gerardus Naus [2985], geboren in Asselt. Hij is gedoopt op 12-03-1727 in Asselt.
Notitie bij de geboorte van Gerardus: Doopgetuigen: Jacobus Jansen & Johanna Naus vervangen door Margarita Silkens.
Gerardus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
2 Elisabeth Naus [2986], geboren in Swalmen. Zij is gedoopt op 15-01-1729 in Swalmen.
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Doopgetuigen: Gerardus Wijnants & Hendrina Peggen.
Elisabeth is overleden op 02-11-1796 in Beesel, 67 jaar oud. Zij is begraven op 05-11-1796 in Beesel.
Notitie bij Elisabeth: 14 februari 1778 (14 feberwarij 1778) BEESEL - Volmacht.
Matis Tijssen en Elisabet Naus volmachtigen J. Meuters [in dezelfde akte ook: Muijters] om in hun naam - een perceel houtgewas groot ongeveer bunder in de Buckelen gelegen tussen Francis Franssen en Gerard Goossens, met een korte zijde grenzend aan de erfgenamen Trinis, voor een bedrag van 30 pattacons; - en een perceel groot 1 vierdel langs het Belen Straetien gelegen ’het welk door den eersamen gerichte is geconsenteert voor restoratie van het huijs het welk ontrent vijfintintigh patacons sal gekost hebben’, over te dragen aan Gerard Goossens en A. Getrudis van Oeijen, aan wie zij deze percelen onlangs voor de genoemde bedragen hebben verkocht.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 39 fol. 53vs, met handmerken van de oorkonders; voor gerechtelijke overdracht zie 16-2-1778.

16 februari 1778 BEESEL - Overdracht landerijen.
Ten overstaan van G. Jansen namens landscholtis De Parts, P. van den Broek en F. Heldens, schepenen van Besel en Belfelt, draagt J. Meuter, als gevolmachtigde van Matis Tijssen en Elijsabet Naus [zie 14-2-1778], - een perceel houtgewas groot ongeveer bunder in de Beukelen gelegen tussen F. Heldens en Gerard Goossen, met een korte zijde grenzend aan de erfgenamen Trinis, voor een bedrag van 30 pattacons; - en een perceel groot ongeveer 1 vierdel langs het Belen Straetjen gelegen, ’voor restouratie van een huijs welk ontrent vijentwintig pattacons sal gecost hebben’, over aan Gerard Goossens en A. Getrudis van Oeijen, echtelieden, kosten van overdracht ten laste van de aankopers.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 39 fol. 53. De voogden van de minderjarige kinderen c.s. verkochten op 21-1-1782 een huis te Bussereind.

21 januari 1782 BEESEL-BUSSEREIND - Overdracht huis en hof (bij Bussereinds kapelletje).
Ten overstaan van de chevalier De Parts, hofraad enlandscholtis van het ambt Montfort, P. van den Broek en F. Heldens, schepenen van Besel en Belfelt, dragen de schepen P. Meuter, als gevolmachtigde van de echtelieden Joannes Trijnes en Joanna Hendricks [zie 10-10-1781], Lambertus Reijnders als voogd van de kinderen van Mateijus Hendricks en Elijsabet Naus, en Willem Janssen voor de kinderen van Hendrick Hendricks en Corneelia Kessels, - een huis en hof aan het Busserint gelegen met beide zijdentussen Joannes Burskens, met een korte zijde grenzend aan de openbare straat [smabers-5/15]; - en ongeveer 3 morgen land achter in het Busserints Veldt gelegen tussen de erfgenamen Wullem Dreesen en de gemeente, belast met jaarlijkse schat en tiende en 1 stuiver tijns aan de Edel Mogende der Vereenigde Neederlande, voor een bedrag van 300 gulden Roermonds over aan de echtelieden Joannes Burskens en Tijsken Peters.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 39 fol. 75. Ondertekend door P. Meuter als jongste schepen. Met aantekening d.d. 26-1-1782 door voogd Wilhelmus Jansen dat de koopsom is voldaan. Merk op dat de voor het huis gelegen kapel in deze akte niet wordt genoemd.
Elisabeth:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 03-02-1759 in Beesel met Matheus Hendrixs [3433], 27 jaar oud. Matheus is geboren in Beesel. Hij is gedoopt op 11-01-1732 in Beesel. Matheus is overleden op 14-03-1763 in Beesel, 31 jaar oud. Hij is begraven in ?.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 14-03-1763 in Beesel met Mathias Tijssen [3007], 39 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Elisabeth en Mathias: 2de huwelijk op 5-5-1763 ?. Tijssen = Tijsen = Thijssen = Tissen.
Mathias is geboren in Tegelen. Hij is gedoopt op 29-11-1723 in Tegelen. Mathias is overleden op 15-08-1783 in Beesel, 59 jaar oud. Hij is begraven in ?.
3 Mechtildis Naus [2987], geboren in Swalmen. Zij is gedoopt op 25-03-1731 in Swalmen.
Notitie bij de geboorte van Mechtildis: Doopgetuigen: Nicolaus Smeets & Gertrudis Janssen.
Mechtildis is overleden op 03-02-1788 in Beesel, 56 jaar oud. Zij is begraven op 05-02-1788 in Beesel.
Beroep:
Landbouwster
Mechtildis trouwde, 27 jaar oud, op 05-04-1758 in Beesel met Lambertus Reijnders [3123], 35 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Mechtildis en Lambertus: 3 kinderen.
Lambertus is geboren in Tegelen. Hij is gedoopt op 06-04-1722 in Tegelen.
Notitie bij de geboorte van Lambertus: In 1722 gedoopt.
Lambertus is overleden op 28-07-1798 in Beesel, 76 jaar oud. Hij is begraven in ?.
Notitie bij Lambertus: 3 kinderen.

Maandag 7 november 1791 BEESEL - Schuldbekentenis met als onderpand kindsdeel.
Ten overstaan van J. Pollart, landscholtis van het ambt Montfort, P. van den Broek en Gerard Goossens, schepenen van Bezel en Belfelt, bekennen Willem Reijnders en Cornelia Mooren, echtelieden, dat zij een bedrag van 350 gulden Kleefs 20 stuiver, de franse kroon gerekend aan 11 schilling tegen een jaarlijkse rente van 3 % eerstmaals te betalen op 1 juni 1792, hebben opgenomen van de heer Van Douveren, pastoor aldaar, namens de armen van de gemeente, met als onderpand het 1/5 deel vande goederen door overlijden van Mechtildis Naus, de moeder van eerste comparant op hen vererfd maar nog in vruchtgebruik bezeten door eerste comparants vader, Lambertus Reijnders. De comparanten behouden het recht om jaarlijks een bedrag van 100 gulden af te lossen met inachtneming van een aanzegtermijn van een half jaar.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 174-174vs.
4 Margareta Naus [2988], geboren in Beesel. Zij is gedoopt op 30-03-1733 in Beesel.
Notitie bij de geboorte van Margareta: Doopgetuigen: Albertus Meuter voor Jacobus Janssen & Margareta Brouwers.
Margareta is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
Notitie bij Margareta: Was doopgetuige op 18-4-1767.
5 Hermanus Naus [2989], geboren in Beesel. Hij is gedoopt op 09-06-1735 in Beesel.
Notitie bij de geboorte van Hermanus: Doopgetuigen: Hermannus Wijnants & Mathia Leenen voor Hendrina Alaerts.
Hermanus is overleden in ?. Hij is begraven in ?.
6 Joanna Naus [2990], geboren in Beesel. Zij is gedoopt op 27-01-1737 in Beesel.
Notitie bij de geboorte van Joanna: Doopgetuigen: Petrus Peters & Godefrida Hendrix voor Cornelia Naus.
Joanna is overleden in ?. Zij is begraven in ?.
kessel_bk1_212___3040_3041_huwelijk1.jpg
114 Kessel_Bk1_212 - 3040-3041 huwelijk1
247 Sibertus Naus [3040] (afb. 114) is geboren in ?, zoon van Joachim Naus [2708] (zie 136) en Helena Loeijens [2709]. Hij is gedoopt in ?. Sibertus is overleden op 18-05-1727 in Asselt. Hij is begraven op 18-05-1727 in Asselt.
Notitie bij Sibertus: 22 Augustus 1697 - Kessel - Overdracht landerijen.
Ten overstaan van Johan Godefrid van Bodinckhuijsen, scholtis, Derick Dorssers en Jan Linssen, schepenen van de heerlijkheid Kessel, dragen Peter Janssen en Jenneken Engelen, echtelieden,
- ongeveer ½ morgen bouwland tussen de erfgenamen Lijsbet in de Pasch en de openbare Hagewegh gelegen, met de korte zijden
grenzend aan de straat en Wouter Gijsberts, belast met 9 kop rogge kerkenpacht;
- ongeveer ½ morgen bouwland tussen Jacob Michels en Hendrick Spee gelegen, met beide korte zijden grenzend aan de straat;
- 1½ vierdel van 1 morgen aan de Pasch gelegen met een lange en een korte zijde naast Peter Muuwissen, met de andere lange
zijde langs Stoffel Linnarts en met de andere korte zijde grenzend aan het verkochte goed van wijlen Hendrick Teunissen;
- ongeveer 1 morgen bouwland in het Weijlandt gelegen met een korte en een lange zijde grenzend aan Peter Muuwissen,
met de andere lange zijde aan Stoffel Linnarts en met de andere korte zijden aan de straat of openbare weg;
- ongeveer ½ morgen bouwland tussen aan nabuurweggetje en Jan Trinens, met de korte zijden grenzend aan de Heijbaene
en Stoffel Linnarts, ’sijnde dit lest gemelde stucxken novalia aen Sijne Majesteijt’;
- ongeveer ½ morgen bouwland onder in de Camp gelegen tussen Stoffel Kessels en de erfgenamen van Van der Vooren,
met de korte zijden grenzend aan de straat en Jacob Michels;
- en het recht van belening op 1½ vierdel morgen bouwland op het Raeijlandt gelegen tussen de erfgenamen Linnart Stoffels
en de erfgenamen van Lijsbeth in de Pasch, met de korte zijden grenzend aan mevrouw Roo en Jan Venckens,
welk perceel toebehoort aan raad Lintgens en enkel door de transporteurs in belening wordt gehouden,
zoals vervallen bij openbare verkoop met het uitbranden van de kaars, voor een niet genoemd bedrag over aan
Jacob Michels namens de echtelieden Sijbert Naus en Anna Spee.
RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, Magazijnlijst nr.92.

16 februari 1701 SWALMEN - Lijst van geleden oorlogsschade.
“Lijste vant’ghene die van Swalmen hebben moeten geven boven cost ende dranck aen de twee compagnien ende den staff vant’regiment van den heere Lutsbourg Beijersche gelogeert volgens ordre van den heere grave van Horn gedateert den 7 februari 1701 ende gelogeert den 14 dito.
Ten eersten opt’furieus aenhalden van den regiments quartiermeester voor goede ordre te houden ende dreijghen van s’anderen daeghs voor den middagh niet te willen optrecken moeten geven dry pistoelen ad elf reixd. twee schellinghen
Sibert Naus aen eenen sergeant moeten geven eenen halven verckenscop.

16 februari 1703 SWALMEN - Hoofdschat over het jaar 1702.
"Hoofdtschat tot Swalmen ende Asselt den 16 febrij 1703 vuytgesath Sijbert Naus mit vrouwe, 2 knechten, eenen scheper, een maeght.

11 mei 1703 SWALMEN - Beestenschat over het jaar 1702.
Beestenschat van Swalmen ende Asselt den 11 may 1703 getelt dienende voor den jaere 1702 Bouckoul - Sijbert Naus 6 koeyen 70 schaep.

15 oktober 1705 SWALMEN - Hoofdschat.
’Hooftschat onder de heerlickheyden Swalmen ende Asselt vuytgeschreven ingevolgh ordonnantie van sijde genaede den heere marckgrave Van Schenck, heere alhier de dato den 11 7ber 1705 [zie aldaar].’ In de marge: ’Getelt den 15 october 1705’. Asselt - Sijbert Naus mit vrouw. Zij waren mrt. 1708 pachters van de Asselterhof. De erfgenamen van Sijbert Naus verkochten op 6-11-1731 het Brouwhuis te Asselt. Voor Sybert Naus zie ook J. Ruiten: Onder den klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray, blz. 474-475. Voor begraven van kinderen zie o.a. Asselt 3-3-1703.

9 april 1707 SWALMEN
Sijbert Naus, pachter van een hoeve eigendom van het kathedraal kapitttel, protesteert bij de Staten Generaal tegen het besluit van schepenen en regeerders van Swalmen en Asselt om een vergoeding van schade, aangericht door Hollandse troepen bij de belegering van Roermond, niet naar rato te verdelen. "Aen de Ed. Mog. heeren gecommitteerde van den Raedt van Staete der Vereenichde Nederlanden. Geeft met allen respect te kennen Sibert Nauss pachter van het capittel der cathedraele kercke der stadt Ruremonde, hoe dat den hooghgemelten Raedt van Staeten over eenighe maenden aen de inwoonders der heerlickheydt Swalmen ende Asselt heeft gegeven eenen quytslagh ter oorsaecke van hunnen geleedenen schaede door de Hollantsche ende auxiliaire trouppen in de beleegeringhe der voorss. stadt Ruremonde, om welcken quytslagh te bekommen de regenten der voorss. heerlickheydt eene aedelicke verclaeringhe hebben doen gheven van den schaede die jeder inwoonder ten tijde voorss. was overrkommen, heeft den suppliant doens oock dyenvolgents sijne aedelicke verclaeringhe moeten doen ende aengegeven het gheene hij in de voorss. beleegeringhe was beschaedicht, ten minsten ge stimeert op dry hondert pattacons, vuytwijsents extract autentyck hyerneffens gaende, Is nu soo dat de voorss. regenten den voorss. quytslagh hebben gepartageert naer hunne fantasie ende welgevallen, sonder daertoe de ge nteresseerde, den suppliant ofte sijne principaelen te roepen, offte hem van den voorss. quytsclagh ieth te laeten genieten. nyetteghenstaende den suppliant is gheweest eenen van de meeste beschaedichste der voorss. heerlickheydt, oorsaecke waeromme hij hem keert tot U. Ed. Mo. In alle oidtmoedicheydt versoeckende ten eynde de voorss. regenten magh worden belast den suppliant naer proportie van sijnen geleedenen schaede vuytten voorss. quytslagh te doen ghenieten sijnen quote, ende om den selven te maecken dat den hooghw. heere bisschop deser diocese mede magh worden geauthoriseert, dit doende etc. [met apostille:] Sij dese gestelt in handen van de regenten, omme hierteghens te segghen haer belangh, actum Roermonde den 9 April 1707" [w.g.] A.C. van Schurman, E. Tamminga - met bijlage: "Extract vuytte specificatie van schaede geleeden bij de inwoonders der heerlickheydt Swalmen ende Asselt door de Hollantsche ende auxiliaire trouppen in de beleegeringe van Ruremonde in den jaere 1702 [opgesteld door G. Lubbers]. Sijbert Naus Quytgeworden 14 karren erten stroy, 4 karren wyckenstroy, item voor dertich pattacons peerdtvoeder, 4 karren spelt, aen roggestroy ten minsten voor 150 pattacons, aen hoey4 karren, item voor 50 pattacons houdt, item van negen morgen boeckenstroy ende achthien karren weytenstroy, twee eeghden, eenen well ende andere gereedtschap, weerdich alle het gheene voors. ten minsten gestelt, gelijck den comparants bereedt is te affirmeeren, ter somme van dry hondert pattacons"- met ongedateerd stuk: "Bericht voor de schepenen ende geswoorens regenten der heerlickheudt Swalmen ende Asselt, ge nsinueerde, tegens Sybert Naus,pachter van het capittel der cathedrale kercke der stadt Ruremonde, suppliant. De voors. ge nsinueerde communicatie becommen hebbende van de neffensgaende requeste den 9 april gepresenteert ende den 12 may 1707 allereerst ge nsinueert, seght daertegens bij forme van bericht onder alle behoorlijcke ende gewoonelijcke protestatien, presentatien, imploratien ende andere beneficien van rechten, abusyft te wesen dat de ge nsinueerde over eenighe maenden soude gegeven sijn eenigen quydtslagh. Ter oorsaecke van den geledenen schaede door de Hollantsche ende auxiliaire trouppen in de belegeringe der stadt Ruremonde toegevoeght. Wye mogelycx valsch ende onwaerachtich is datte ge nsinueerden den selven quydtslagh naer hunne fantasie ende welgevallensouden hebben gepartageert. Dan is waer dat om de redenen in de neffensgaende schaebinaele attestatie A vervat, de ge nsinueerden door de Ho. Mo. den31 july 1705 is toegelydt eine remissie ofte quydtslagh van de helffte van hunnen quote in de jaarlycxe vuytschuyninge van 200m gulden, beginnende mitten jaere 703 totten jaere 1706 incluys wye te sien sub B. Welcke remissie ofte quydtslagh bij een yeder der heeren ge rffden is genooten ende geprouffiteert, mits sij anderssints op ’t comptoir van den heere raedt ende landtrentmeester Van Aefferden in de voorss. jaeren noch eens soo veel hadden moeten betaelen als sij wel volgens jaerlijcxe vuytsettingen bijgebracht hebben. Dat oock alle d’inwoonderen ende vervolgens oock den suppliant egaelijck in de jaeren 1705 en 1706 alternative hebben genooten den vrijdom van hunnen hooft ende beestenschadt ter oorsaecke van hunnen geleden schaede endede voorss. gratieuse remissie. Sonder dat den eenen der beschaedighde daer inne meer voordeel heeft gehadt als wel den anderen. Vuytgenoomen datte affgebranden in den jaere 1702 mit consent van den heere ende principaelste ge rffden om de voorss. remissie, is toegeleydt eene somme van 2800 gulden loopens, dye door de ge nsinueerden naer proportie is worden gerepareeert, wye te sien sub C, op expresse conditie datte voorss. affgebrande hunne huysen daer mede binnens jaers souden opbouwen, ende dat het dorp alsoo tot melori ren van publyck, wederom soude commen in staeth, welcke opbouwinge der huysen voort meesten deel alrede is geschiedt. Soo datte ge nsinueerden in alles betracht hebbende hunnen eedt geenssints en meeriteren soo daenigh ge..langeert te worden, als den suppliant t’onrecht onderstaet te doen. Aen den welcken men ten reguaerde van sijnen geledenen schaede sijne heerschappe ende principaelen aen te soecken, als alle andere halffluyden oock moeten doen. Mits de voorss. heerschappen ende principaelen den effect van de remissie ofte quydtslagh alrede binnen hebben wye voorseydt. Soo dat dyen aengevende geen partagie meer en can vallen. Ende het waere oock te wenschen dat des suppliants heeren principaelen op de gemeynts vergaederingen oock compareerden. Ende mede om aff te weeren de schaedelijcke lasten hielpen beraedtslaegen, indyen sij pretenderen in alles mede gekent toe willen wesen. Sije t’elcker reyse wech blijven ofte nyet en compareren door eene behoorlijcken gequalificeerden ofte gevolmachtichden onaengesien daertoe expresse alle tijdt sijn ende worden geroepen. Waer mede de ge nsinueerde vertrouwe U. Ed. Mog. ordonnantie voldaen te hebbe ende dyenvolgens dat partijens versoeck sal worden affgeslaegen."
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 300; gecollationeerd afschrift door P. Daemen, openbaar notaris te Roermond

maart 1708, ASSELT - Pachtcontract Asselterhof.
Schenck van Nijdeggen verpacht de Asselterhof, eerder gepacht door Areth Smeets, met ingang van half mei 1709 (?) voor een periode van 6 jaar aan Sybert Naus en Anna Spee. Archiv Schlo Haag, inv.nr. 261. Bevat tevens gegevens 1723 met lijst van schade ten gevolge van windslag, geleden door Sybert Naus als bewoner van de Asselterhof en lijst 1724 door misgewas.

4 april 1709 SWALMEN - Arrest.
Proces Sijbert Naus tegen Jacob Michels. Gedaagde partij wordt opgeroepen om zich binnen zes dagen te verweren en verleent ondertussen het verzochte arrest. - Met aantekening d.d. 6 april 1709 dat het arrest door hofbode Hendrick Aeben is aangetekend bij P. van Daelen, secretaris van de heerlijkheid Swalmen en Asselt.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 25.

19 mei 1712 SWALMEN - Hoofd- en beestenschat voor het jaar 1712.
"Lijste van hooft ende beestenschatt onder de heerlickheydtSwalmen ende Asselt getelt ende opgeschreven den 19 may 1712 ende vuytgesat voor den jaere 1712. BOCKOUL Sijbert Naus mitte vrouw, ses knechten, tweemaeghden, elff koyen, drye rinder, hondert ende ses schaepen, twee kaer bijen.

28 mei 1721 SWALMEN - Hoofd- en beestenschat voor het jaar 1721.
"Lijste van de hoofden ende beesten in de heerlickheydt Swalmen ende Asselt den 28 may 1721 opgeschreven ende getelt ende aengeslaegen volgens reglement van den jaere 1682, dienende tot stuyr van de beden ende subsidien ende andere gemeyne lasten, voor den jaere 1721.
BOCKOUL - Sibert Naus mitte vrouw,7 knechten, twee maeghden, elff koyen, 6 rinder, 125 schaepen, 10 kaer bijen. 16 december 1721 SWALMEN - Akte van immissie. Ten overstaan van de schepenen Hendrick Bullers en Johan Baptista Fabritius onterft de scholtis Petrus Buijckman de gerechtsbode Sijbert Keuijven namens de ge cuteerden van het perceel akkerland zoals op 21 oktober 1721 en 16 december 1721 bij executoriale verkoop verkocht, en worden Sijbert Naus en zijn vrouw Anna Spee, als laatste bieders, daarin ge rfd en gegoed.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 147vs.

16 December 1721 SWALMEN - Aankoop perceel Akkerland.
Bij executoriale verkoop, hebben Sijbert Naus en zijn vrouw Anna Spee, een perceel Akkerland gekocht - ongeveer 1 morgen groot - te Asselt gelegen tussen de straat en land van de Asselsen Hoff, waarbij de scholtis Petrus Buijckman de gerechtsbode Sijbert Keuijven onterft namens de ge-excuteerden Lijna Lenders en Gertruijd Claessen, echtelieden, en worden aankopers daarin ge-erfd en gegoed, ten overstaan van de schepenen Hendrick Bullers en Johan Baptista Fabritius.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, mag.lijst nr. 21 fol. 146vs-147vs).

14 augustus 1722 ASSELT - Vernieuwing titel.
Ten overstaan van Petrus Buijckman, scholtis, Areth Meuter en Johan Baptista Fabritius, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, erkent de gerechtsbode Sijbert Keuijven, als gevolmachtigde van de echtelieden Willem van der Holt en Elisabeth Quijten, borgers van de stad Ruremonde d.d. 14 augustus 1722 [zie aldaar], een obligatie d.d. 24 januari 1708 groot 100 rijksdaalder zoals door Willem van der Holt voornoemd beleden ten behoeve van wijlen zuster Gertruijd Charlis, in haar leven begijn en daarna meesteres van het begijnhof te Ruremonde. Gertruijd Charlis heeft dit kapitaal met de rente daarvan bij testament van 1 september 1715 gelegateerd voor de stichting van twee jaarlijkse jaargetijden in de kerk van voornoemd begijnhof. Comparant q.q. vernieuwt hierbij deze schuld van 100 rijksdaalder 4%, eerstmaal te betalen op 27 januari 1723 en met een opzegtermijn van drie maanden, ten behoeve van de eerwaarde heer Joannes Schutgens, huidige pastoor van genoemd begijnhof, met als onderpand een lot in de Biessert, volgens het meetboek groot 4 morgen 90 roede. De eerdergenoemde obligatie komt hiermee te vervallen. Sijbert Naus wordt namens de pastoor ge rfd en gegoed.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 151-152.

13 Januari 1723 - Binnen ASSALT - Scheiding en deling tussen erfgenamen van wijlen Jacob Spee en Thisken Dorssers - als volgt:
Jacob Michels gehuwd geweest met wijlen Metgen Spee, tevens als voogd van zijn meerder- en minderjarige kinderen uit dit huwelijk;
- Robert Abers als vader en voogd van de minderjarige kinderen verwekt bij wijlen Anna Spee, dochter van ook wijlen Hendrick Spee en Elisabeth Spee;
- Peter Naus als man en voogd van Stincken Spee, ook nagelaten dochter van voornoemde Hendrick en Elisabeth Spee;
- Peter Theelen als man en voogd van zijn vrouw Cornelia Spee;
- Tulmen Meuwissen als vriend en gekozen voogd van de minderjarige dochter Jacomina Spee, ook nagelaten dochter van voornoemde Hendrick en Elisabeth Spee;
- Sijbert Naus, als man en voogd van Anna Spee;
- de eerwaarde pastoor Tilmanus Spee;
- Geurt Spee;
- Jacop Smeets als man en voogd van Elisabeth Spee,
Eerste lot: (toegewezen aan kinderen van wijlen Hendrick Spee en Elisabeth Spee)
- 223 roede 50 voet in het Asselder Velt gelegen met beide zijden tussen heer Heijster, beginnend vanaf het huis;
- 133 roede 50 voet aldaar tussen voornoemde heer Heijsters;
- 132 op de Vlascamp gelegen, ’beginnende van den cant van Asselt naer de huysen’.
Tweede lot: (toegewezen aan Jacob Michels)
- 223 roede 50 voet int het Asselder Velt gelegen naast de 223 roede 50 voet in het eerste lot vermeld, in het midden;
- 62 roede in de Swaer Ohe gelegen tussen de heer Heijster en het Weij Clooster te Venlo, de Cromvoor genoemd;
- 135 roede 50 voet in de Swaer Ohe gelegen tussen de heer markies en de erfgenamen Elsholdt;
- 132 roede op de Vlascamp gelegen in het midden met een lange zijde naast het eerste lot.
Derde lot: (toegewezen aan Geurt Spee)
- 223 roede 50 voet in het Asselder Veldt gelegen tussen de 223 roede 50 voet genoemd in het tweede lot en de erven van de heer Heijster;
- 133 roede 50 voet, de Batte genoemd, gelegen naast Crijn Crijnen;
- 132 roede op de Vlascamp gelegen tussen de 132 roede vermeld in het eerste lot en de heer Heijster.
Vierde lot: (toegewezen aan Jacop Smeets)
- 253 roede 25 voet in het Asselder Velt gelegen met beide lange zijden tussen heer Heijster, met de korte zijden grenzend aan scholtis Randache en de weg;
- 150 roede achter het huis gelegen tussen de heer Heijster en eigen erf;
- een bemd te Leuwen gelegen, groot ongeveer 2 morgen.
Vijfde lot: (toegewezen aan pastoor Tilmanus Spee)
- 215 roede 10 voet in het Asselder Veldt gelegen tussen heer Heijster en Randache;
- een bemd genaamd den Biestert [Biesweerd] tussen heer Heijster en de Maese, groot 277 roede 79 voet;
- 163 roede 18 voet in de Ohe gelegen tusen Jan Pax en de erfgenamen Elsholdt.
Zesde lot: (toegewezen aan Sijbert Naus)
- 225 roede 5 voet in het Asselder Veldt gelegen tussen heer Heijster en Curlis, met een korte zijde grenzend aan de straat;
- 114 roede 3 voet aan de Oijenbergh gelegen tussen Areth Conen en heer Heijster, met een korte zijde grenzend aan straat;
- 104 roede 13 voet zonder de berg met hout begroeid, gelegen tussen heer Heijster en Jacob Janssen;
- de Schaepsdries op het Meelerbroeck gelegen, groot ongeveer 1 morgen.
Na trekking (’welcken volgens de lothen getrocken sijnde door een cleyn kindt’) is het eerste lot vervallen aan de kinderen van wijlen Hendrick Spee en Elisabeth Spee;
het tweede lot aan Jacob Michels ; het derde lot aan Geurt Spee; het vierde lot aan Jacop Smeets; het vijfde lot aan de eerwaarde heer pastoor Tilmanus Spee;
en het zesde lot aan Sijbert Naus. Mochten zich binnen twaalf jaren enige lasten openbaren , dan zullen de partijen elkaar in alles garanderen.
RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 92.

3 Maart 1723 - binnen Asselt - Verkoop gedeelte Brouwhuis.
- Robert Obers, als vader en voogd van zijn minderjarige zoon Jacob verwekt in huwelijk met wijlen Anna Spee, dochter van wijlen Hendrick Spee en Elisabeth, gewezen
echtelieden, alsmede
- Peter Naus en Stincken Spee
- Peter Theelen en zijn vrouw Cornelia Spee
- en Jacomijna Spee bijgestaan door haar oom Geurt Spee als aangeboren voogd,
allen erfgenamen van wijlen Jacob Spee en Trineken Dorssers, verkopen hun 1/6 deel van het huis, stallingen, schuur en schaapstal te Asselt gelegen, afkomstig van hun voornoemde grootouders, voor een bedrag van 50 pattacons, te betalen binnen acht dagen, over aan hun oom en tante Sijbert Naus en Anna Spee, uitgezonderd die bij scheiding en deling van 13 januari 1723 zijn uitgesloten.
Met kwitantie d.d. Roermond 6 maart 1723: Robert Obers, Peter Naus, Cornelia Spee, Jacomijna Spee, Christina Spee, Geurt Spee en Peter Theelen, erfgenamen van wijlen Hendrick Spee, bekennen dat zij een bedrag van 50 pattacons hebben ontvangen uit handen van Sijbert Naus en Anna Spee, echtelieden, en dat ze een bedrag van 50 pattacons hebben betaald aan schatheffer Hendrick Coelmont, waarmee de koopsom volledig is voldaan.
RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 92.

21 Februari 1723 Meijel / Swalmen-Asselt - Verkoop gedeelte Brouwhuis.
Tilmanus Spee, pastoor te Meijel, verkoopt zijn 1/6 deel van zijn ouderlijk huis genaamd ’t Brouwhuijs met schuur, stallingen en moeshof zoals deze binnen Asselt zijn gelegen naast het huis en erf van voogd Heijster, alsmede zijn 1/6 deel van de landerijen en bemden die niet waren inbegrepen bij scheiding en deling tussen de kinderen van wijlen Jacob Spee zoals die heeft plaatsgevonden op 13 januari 1723, voor een bedrag van 50 pattacons en een ’eerlijcke recognitie
waer over mondelingh sal geconvenieert worden’, aan zijn zwager Sijbert Naus en zijn zuster Anna Spee. Tot betaling van de koopsom neemt aankoper voor zijn rekening een schuld van 50 pattacons à 4% ten behoeve van de weduwe van de advocaat Wessem te Ruremonde, jaarlijks te betalen in december met ingang van dit jaar 1723.
De akte wordt opgemaakt in tweevoud en naast beide partijen ondertekend door de eerwaarde J.A. Bosman, pastoor te Swalmen en Asselt als getuige.
RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 92.

23 juni 1723 SWALMEN - Arrest wegens geweldpleging.
Krachtens ordonnantie van het gerecht van Swalmen en Asselt d.d. 23 juni 1723 verleend op het rekest van de heer van de heerlijkheid aldaar laat de bode Sijbert Kuijven arrest aantekenen op alle erfgoederen en effecten welke Jacob Smeets, inwoner van Echt, bezit in deze heerlijkheid, en zulks in handen van zijn zuster Anna Spee, echtgenote van Sijbert Naus, wegens ’begaene slaegerijen’.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 164vs.

September 1723 - Baarlo/Swalmen - Overdracht obligatie -
Jacob Michiels en Mettien Spee, echtelieden, hebben conform volmacht d.d. 28 april 1711 ten overstaan van justitie van Swalmen en Asselt een bedrag van 100 pattacons opgenomen van nu wijlen Johan Baptist van der Keelen en juffrouw Catharina Roub. Van deze lening waren enkele jaren rente verschuldigd gebleven, waarop de weduwe een rechtzaak heeft aangespannen en Jacob Michels op 4 mei 1723 is veroordeeld tot betaling van de rente tot 8 oktober 1722, zijnde 16 pattacons, plus betaling van de gerechtskosten ad 12 gulden 15 stuiver Brabants. Op 26 mei 1723 hebben de Jacob Michels, de voogden van zijn minderjarige kinderen alsmede Peter Michels en Mettien Theelen, echtelieden, ter voorkoming van verdere executoire kosten, hun kindsdeel van de nalatenschap van wijlen Tisken Dorssers, weduwe van Jacob Spee, onder Swalmen en Asselt gelegen, verkocht aan Sijbert Naus en Anna Spee, echtelieden. Deze goederen zijn blijkens zegel en brief als onderpand verbonden voor de eerdergenoemde lening, waarvan inmiddels door Sijbert Naus en Anna Spee een bedrag van 60 pattacons is afgelost. Michels c.s. weigeren echter om de koopakte te ondertekenen en de goederen gerechtelijk over te dragen. Daarom draagt de weduwe Van der Keelen, daartoe bijgestaan door haar zoon Carel Joseph van der Keelen, ontvanger te Baerlo en scholtis van Helden, als haar daartoe gekozen voogd, al haar rechten die zij bezit krachtens deze obligatie van
28 april 1711 en krachtens vonnis van 4 mei 1723 ten laste van Jacob Michels en zijn kinderen, nu over aan Sijbert Naus c.s., om ’om daer over executie te dingenen
ende voorts daer ontrent te doen wat sijnen raedt sal gedraegen’.
RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 92.

13 September 1724 - Huwelijksvoorwaarden tussen Sibert Naus en Ida Willems.
"Copie - Op heden dato onderss. is eene hilixvoorwaerde ingeggaen ende getroffen tusschen Sibertus Naus als bruydego